Визнання та надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.Версію затверджено Ivanenko.yuliia.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Загальні положення

Рішення міжнародного комерційного арбітражу (якщо його місце знаходиться за межами України), незалежно від того, в якій країні воно було винесено, визнається та виконується в Україні, якщо їх визнання та виконання передбачено міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або за принципом взаємності (ст.474 ЦПКУ ).
У разі якщо визнання та виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу залежить від принципу взаємності, вважається, що він існує, оскільки не доведено інше ( ст.474 ЦПКУ).

Порядок подання заяви

Категорія справи. Який суд розглядає

Питання визнання і надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу розглядається судом за заявою стягувача відповідно до цієї глави, якщо боржник має місце проживання (перебування) або місцезнаходження на території України ( 475 ЦПК України).
Якщо боржник не має місця проживання (перебування) або місцезнаходження на території України, або його місце проживання (перебування) чи місцезнаходження невідоме, розглядається судом, якщо на території України знаходиться майно боржника( 475 ЦПК України).
Заява про визнання і надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу подається до апеляційного суду, юрисдикція якого поширюється на місто Київ протягом трьох років з дня прийняття рішення міжнародним комерційним арбітражем (475 ЦПК України).
Заява про визнання і надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу, подана після закінчення строку, Суд за клопотанням заявника може поновити пропущений строк , якщо визнає причини його пропуску поважними (475 ЦПК України).

Форма і зміст заяви

Заява, яка подається про визнання і надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу повинна відповідати як загальним правилам щодо змісту і форми позовної заяви, встановленим статтею 476 ЦПК України.

Строки розгляду справи судом

Порядок розгляду заяви. Строк розгляду справи

Заява про визнання та надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу розглядається суддею одноособово протягом 2 місяців з дня її надходження до суду в судовому засіданні з повідомленням сторін ( 477 ЦПК України).
Про надходження заяви про визнання та надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу суд у п'ятиденний строк письмово повідомляє боржника і пропонує йому у місячний строк подати можливі заперечення щодо цієї заяви ( 477 ЦПК України).
Після надходження заперечень боржника, а також якщо у місячний строк заперечення не подані суддя постановляє ухвалу, в якій визначає дату, час і місце судового розгляду заяви, про що сторони повідомляються письмово не пізніше ніж за 10 днів до його розгляду( 477 ЦПК України).
Суд може зупинити провадження, якщо в провадженні компетентного суду є заява про скасування цього рішення до набрання законної сили ухвалою суду, якою вирішена така заява( 477 ЦПК України).

Забезпечення позову

Суд за заявою особи, яка подає заяву про визнання та надання дозволу на примусове виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу, може вжити передбачені цим Кодексом заходи забезпечення позову. Забезпечення позову допускається на будь-якій стадії розгляду такої заяви, якщо невжиття заходів забезпечення позову може ускладнити чи унеможливити виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу у разі надання дозволу на його виконання (ч .3 ст.477 ЦПКУ).

Підстави для відмови у визнанні і наданні дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу

Правовий порядок передбачено ст. 478 ЦПК, відповідно до якого суд відмовляє у визнанні і наданні дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу, якщо:
1) на прохання сторони, проти якої воно спрямоване, якщо ця сторона подасть суду доказ того, що:
а) одна із сторін в арбітражній угоді була якоюсь мірою недієздатною; або ця угода є недійсною за законом, якому сторони цю угоду підпорядкували, а в разі відсутності такої вказівки, - за законом держави, де рішення було винесено; або
б) сторону, проти якої винесено рішення, не було належним чином сповіщено про призначення арбітра чи про арбітражний розгляд або з інших поважних причин вона не могла подати свої пояснення; або
в) рішення винесено щодо спору, не передбаченого арбітражною угодою, або такого, що не підпадає під її умови, або містить постанови з питань, що виходять за межі арбітражної угоди; проте якщо постанови з питань, охоплених арбітражною угодою, можуть бути відокремлені від тих, які не охоплюються такою угодою, то та частина арбітражного рішення, яка містить постанови з питань, що охоплені арбітражною угодою, може бути визнана і виконана; або
г) склад міжнародного комерційного арбітражу або арбітражна процедура не відповідали угоді між сторонами або, за відсутності такої, не відповідали закону тієї держави, де мав місце арбітраж; або
ґ) рішення ще не стало обов’язковим для сторін, або було скасовано, або його виконання зупинено судом держави, в якій або згідно із законом якої воно було прийнято; або
2) якщо суд визнає, що:
а) відповідно до закону спір, з огляду на його предмет, не може бути переданий на вирішення міжнародного комерційного арбітражу; або
б) визнання та виконання цього арбітражного рішення суперечить публічному порядку України.

Ухвала суду по справі

За результатами розгляду заяви про визнання і надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу суд постановляє ухвалу про визнання і надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу або про відмову у визнанні і наданні дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу за правилами, встановленими цим Кодексом для ухвалення рішення 479 ЦПК України.
Ухвала, яка подається про визнання і надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу повинна відповідати як загальним правилам щодо змісту і форми позовної заяви, встановленим статтею 479 ЦПК України.

Добровільне виконання рішення

Заява про визнання і надання дозволу на добровільне виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу про стягнення грошових коштів подається до суду боржником в порядку та відповідно до вимог, встановлених статтями 474-476 ЦПК України, з урахуванням особливостей, встановлених статтею 480 ЦПК України.
Заява може бути подана щодо добровільного виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу лише в повному обсязі, а якщо рішення винесене проти декількох боржників - в частині, що стосується боржника, який подає заяву. У разі недотримання цих вимог суд повертає таку заяву без розгляду (ст.480 Цивільного кодексу України).
Заява про надання дозволу на добровільне виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу розглядається суддею одноособово протягом десяти днів з дня надходження до суду заяви про надання дозволу на добровільне виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу в судовому засіданні без повідомлення учасників арбітражного розгляду (ст.480 ЦПК України).

Надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу, якщо місце арбітражу знаходиться на території України

Надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу, якщо місце арбітражу знаходиться на території України, здійснюється судом у порядку, встановленому цією главою, з особливостями, передбаченими цією статтею 482 ЦПК України.

Порядок розгляду заяви. Строк розгляду справи

Суд може зупинити провадження у справі з якщо в провадженні суду є заява про скасування цього рішення, -до набрання законної сили ухвалою суду, якою вирішена така заява (482 ЦПК України)
Будь-яка сторона арбітражного розгляду в установлені законом порядку та строки має право звернутися до суду із заявою про скасування цього ж рішення та просити розглянути його спільно із заявою про надання дозволу на виконання цього рішення в одному провадженні До постановлення ухвали по суті поданої заяви (482 ЦПК України)
Про спільний розгляд заяви про надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу і заяви про його скасування та об’єднання їх в одне провадження суд постановляє ухвалу в день надходження до суду заяви, а якщо це неможливо, - не пізніше наступного дня (482 ЦПК України)
Розгляд судами клопотань про визнання й виконання рішень іноземних судів та арбітражів є особливою формою взаємної правової допомоги, яка надається Україною та іншими державами-учасницями відповідних міжнародних договорів визначається прядок Постановою Пленуму Верховного суду «Про практику розгляду судами клопотань про визнання й виконання рішень іноземних судів та арбітражів і про скасування рішень, постановлених у порядку міжнародного комерційного арбітражу на території України»

Судова практика щодо визнання та надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу