Визнання права на земельну частку (пай) у зв’язку з втратою сертифікату на право на відповідну земельну частку (пай)

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Вирішення спору в позасудовому порядку


Указом Президента України «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям» повноваження видачі громадянам сертифікатів на право на земельну частку (пай), покладені на відповідні районні державні адміністрації.
Згідно п. 5 вищевикладеного Указу видача громадянам сертифікатів на право на земельну частку (пай) єдиного в Україні зразка та їх реєстрація проводяться відповідною районною державною адміністрацією.
Перш за все, в разі втрати оригіналу сертифікату необхідно опублікувати в пресі інформаційне повідомлення про його втрату.


ЗРАЗОК ПОВІДОМЛЕННЯ В ГАЗЕТУ:

Повідомлення! Загублений земельний сертифікат на право на земельну частку пай серії _____ № ______ зареєстрований в Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) по КСП ім. _________ на ім’я Іванова Івана Івановича за № ___ відповідно до розпорядження голови ______________РДА від _________ року вважати не дійсним.


Додатково, у разі відсутності даних про сертифікат на право на відповідну земельну частку (пай) потрібно звернутися до відповідного управління Держгеокадастру своєї місцевості з письмовим запитом про надання вичерпної інформації по своєму сертифікату, який видавався громадянину.

ЗРАЗОК ЗАЯВИ:


Начальнику відділу у _______ районі
Головного управління Держгеокадастру у ________ області
вул. ______, буд. _______, м. __________,
________ області, індекс


Іванова Івана Івановича,
___.____._____ року народження,
уродженця с. _________________
який зареєстрований та проживає за адресою: ________________
Засіб зв'язку +380 _________
Ідентифікаційний номер - __________
Паспорт серія ___ № ______, виданий ___________________ від ______ р.

                                 ЗАЯВА

У зв’язку із втратою належного мені сертифікату на право на земельну частку пай серії _____ № ______ зареєстрований в Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) по КСП ім. _________ на моє ім’я, Іванова Івана Івановича за № ___ відповідно до розпорядження голови ______________РДА від _________ року, прошу надати мені наступну інформацію:

1. Чи дійсно видавався мені Іванову Івану Івановичу сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ___ № № ________ зареєстрований в Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) по КСП ім. ______ за № ____ відповідно до розпорядження голови __________ РДА від __________ року?

2. Чи отримував Іванов Іван Іванович державний акт на право власності на земельну ділянку на підставі сертифікату серії ___ № ________ зареєстрований в Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) по КСП ім. ________ за № ____ відповідно до розпорядження голови __________ РДА від _________ року? 3. Додатково прошу вказати повну інформацію про мій сертифікат, що має істотне значення ( площа, цільове призначення, тощо).

4. В разі проведення жеребкування між членами КСП ім. ______ прошу вказати номер та площу земельної ділянки, яка припала Іванову Івану Івановичу та надати схему розташування земельної ділянки для виділення в натурі (на місцевості).

5. Додатково прошу роз’яснити чи можлива видача мені дублікату сертифікату на право на земельну частку (пай) в зв’язку з його втратою?

Додаток: копія мого паспорту на ___ арк.; копія мого ідентифікаційного номеру на ___ арк.

Я, _________________________________________________________, даю згоду на оброблення моїх персональних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та несу відповідальність за достовірність наданої інформації та поданих документів.

  «___» __________ 2019 р.       ________________          / _________________/
                        підпис	                 ПІП


Куди звернутися

Для отримання дубліката сертифіката на право на земельну частку (пай), необхідно звернутися письмово до районної державної адміністрації, яка його видала з копією оголошення про втрату сертифікату.


Перелік необхідних документів:

 • Заява про видачу дублікату сертифікату
 • копія паспорту
 • копія ідентифікаційного номеру
 • копія сертифікату на право на відповідну земельну частку (пай) ( у разі наявності такої копії)
 • копія оголошення з газети про втрату сертифікату

Вартість

Безкоштовно

Строк розгляду


Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів. (ст. 20 ЗУ «Про звернення громадян»)

Вирішення спору в судовому порядку в порядку спрощеного позовного провадження

У разі отримання письмової відповіді від районної державної адміністрації про неможливість видати відповідний дублікат сертифікату на право на відповідну земельну частку (пай), громадянин повинен звернутися за вирішенням зазначеного питання до суду першої інстанції - міського, районного суду за місцем знаходженням відповідача (РДА), з позовною заявою про визнання права на земельну частку (пай).

Судовий збір

За подання заяви Про визнання права на земельну частку (пай) у зв’язку з втратою сертифікату на право на відповідну земельну частку (пай) в порядку позовного провадження особа повинна сплатити судовий збір у розмірі 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (підпункт 2 пункту 1 частини другої статті 4 Закону України "Про судовий збір") крім випадків, коли особа звільнена від сплати судового збору.

Строк розгляду справи

Загальний

Суд відкриває провадження у справі протягом п’яти днів з дня надходження позовної заяви. (ч. 1 ст. 187 ЦПК України).
Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання. Підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду. (ч.ч. 2-3 ст. 189 ЦПК України)
Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті. (ч.ч. 2-3 ст. 210 ЦПК України)

Шаблон позовної заяви про визнання права на земельну частку (пай)


ДО _____________ РАЙОНОГО СУДУ
______________________ОБЛАСТІ
вул. _____, буд. ____, м. ___________,
_________________ області, індекс

Позивач: Іванов Іван Іванович,
____.____.______ року народження,
уродженець ______________________
який зареєстрований та проживає за адресою: _______________________
Ідентифікаційний номер – __________
Засіб зв'язку +380 ___________
Електронна пошта: _________________


Відповідач: _________ районна державна
адміністрація _________ області
вул. ______, буд. ____, м. ____________,
____________ область, індекс
Засіб зв'язку ______________
Електронна пошта: ________________

Третя особа: _______________ сільська рада
___________ району ____________ області
вул. ___________, буд. _____, с. ________,
____________ р-ну, ________ області, індекс
Засіб зв'язку ____________
Електронна пошта: ________________


Судовий збір – ___ грн. ___ коп.


                               ПОЗОВНА ЗАЯВА
                        про визнання права на земельну частку (пай) 


Відповідно до розпорядження Вовчанської державної районної адміністрації № ___від _______ року мені була виділена земельна частка (пай), розміром 7,49 умовних кадастрових гектари, розташованої в КСП ім. ________ село ______ _____ району ________ області, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та видано належний сертифікат на право на земельну частку (пай) серія ___ № ______, зареєстрованого в Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) за № _____ від _______ року.

Однак, станом на цей час вищевказаний оригінал сертифікату на право на земельну частку (пай), було втрачено, про що в _________ газеті "______" за № ___ (_____) від ______ року було опубліковано відповідне оголошення про те, що загублений сертифікат на земельну частку (пай), серії ___ N _____ на ім'я Іванова Івана Івановича вважати недійсним.

Звернувшись усно до ________ районної державної адміністрації ______ області з копією оголошення про втрату сертифікату на право на земельну частку (пай), мені було роз’яснено, що видати дублікат документа на сьогодні є не можливим, тому мені необхідно вирішити зазначене питання тільки у судовому порядку.

Підтвердження мого права на земельну частку (пай), для мене є важливим, так як надасть змогу реалізувати в подальшому свої права та інтереси, отримати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, укласти договір оренди земель сільськогосподарського призначення, тощо.

Згідно ст. 2 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)" основним документом, що посвідчує право на земельну частку (пай), є сертифікат на право на земельну частку (пай), виданий районною (міською) державною адміністрацією. Документами, що посвідчують право на земельну частку (пай) також є: свідоцтво про право на спадщину; посвідчені у встановленому законом порядку договори купівлі-продажу, дарування, міни, до яких додається сертифікат на право на земельну частку (пай); рішення суду про визнання права на земельну частку (пай).

Виходячи з норм Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)" та Закону України "Про оренду землі", громадяни - власники сертифікатів на право на земельну частку (пай) до виділення їм у натурі (на місцевості) земельних ділянок мають право укладати договори оренди земель сільськогосподарського призначення, місце розташування яких визначається з урахуванням вимог раціональної організації території і компактності землекористування, відповідно до цих сертифікатів з дотриманням вимог цього Закону.

Листом відділу у ______ районі Головного управління Держгеокадастру у _____ області за № _____ від _____ року підтверджується той факт, що реєстрація державних актів на право власності на земельну ділянку фізичних осіб, державних актів на право постійного користування, договорів оренди землі за моїм ім’ям не здійснювалася, інформація про наявність зареєстрованого державного акту на вищевказану земельну ділянку (пай) – відсутня.

Згідно ч. 1 ст. 328 ЦК України, право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів.

Згідно ст. 392 ЦК України власник майна може пред'явити позов про визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою, а також у разі втрати ним документа, який засвідчує його право власності.

Таким чином, на моє ім'я дійсно було оформлено в установленому законом порядку сертифікат на земельну частку (пай), оригінал якого втрачено, державний акт на право власності на земельну ділянку на моє ім’я не виготовлявся, отримати дублікат сертифікату я не маю можливості.

На виконання вимог 175 Цивільного процесуального кодексу України, повідомляю наступне:

 • вжиття заходів досудового врегулювання спору проводилися;
 • вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви здійснювалися;
 • оригінали письмових доказів, копії яких додано до заяви, наявні у позивача;
 • іншого позову (позовів) до цього ж відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав не подано.


Тому, на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 3-5, 175-177 ЦПК України, ст. ст. 328, 392 ЦК України, Указом Президента України від 08.08.95 року N 720/95 "Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям", Законом України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)",


                               П Р О Ш У  С УД:


1. Прийняти позовну заяву і відкрити провадження у справі.

2. Визнати за мною, Івановим Іваном Івановичем (______ року народження, уродженець _______, мешканець ________, ідентифікаційний номер – ______) право на земельну частку (пай) розміром 7,49 умовних кадастрових гектарів, без визначення меж в натурі, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої в КСП ім. _______ село _____ _______ району ______ області, на підставі сертифікату серія ___ № _____, виданого ______ державною районною адміністрацією _____ області на підставі рішення від _______ р. № ____, зареєстрованого в Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) за № ____ від ______ р..

Додаток:

 • квитанція щодо сплати судового збору;
 • заява до відділу у ______ районі ГУ Держгеокадастру у Х\о від ___.___.2019 р.;
 • лист відділу у _________ районі ГУ Держгеокадастру у Х\о від __.___.2019 №______;
 • лист РДА від ______ р. вих. № ____________;
 • газета від __.___.2019 р. № ___;
 • копія паспорту;
 • копія ідентифікаційного номеру;
 • заявка про отримання судової повістки в електронній формі за допомогою
 • SMS-повідомлення;
 • копії позовної заяви з відповідним додатком для відповідача та третьої особи.


«____» _________ 2019 року підпис І.І. Іванов

Практика судових рішень

 • Заочне рішення Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 24 листопада 2014 справа № 357/12385/14-ц, провадження 2/357/3771/14.

http://reyestr.court.gov.ua/Review/41927227