Визнання права власності на спадкове майно за участю іноземного елемента

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Досудовий порядок

Куди звернутися

До нотаріату. Порядок спадкування на території України за загальним правилом проводиться на підставі положень глави 84 Цивільного кодексу України. Але у разі якщо, в процесі спадкування буде встановлено наявність іноземного елемента. В положеннях пункту 2 частини першої статті 1 Закону України "Про міжнародне приватне право" поняття іноземний елемент - ознака, яка характеризує приватноправові відносини, що регулюються цим Законом, та виявляється в одній або кількох з таких форм:

 1. хоча б один учасник правовідносин є громадянином України, який проживає за межами України, іноземцем, особою без громадянства або іноземною юридичною особою;
 2. об’єкт правовідносин знаходиться на території іноземної держави;
 3. юридичний факт, який створює, змінює або припиняє правовідносини, мав чи має місце на території іноземної держави;

То процедура спадкування буде проводиться з урахуванням положень статті 70 та 71 Закону України "Про міжнародне приватне право". Та з урахуванням договору про правову допомогу та правові відносини, якщо Україною та державою з якої походить іноземний елемент був такий договір підписаний.

Вартiсть

Вартість розраховується відповідно до Інструкції про порядок обчислення та справляння державного мита, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 07 липня 2012 року № 811.

Перелік документів необхідних для звернення:

 • Свідоцтво про смерть спадкодавця.
 • Документи, які можуть встановити родинних відносин;

- свідоцтво про народження;
- свідоцтво про шлюб;
- витяги з державних реєстрів актів цивільного стану громадян;

 • правовстановлюючі документи на нерухомість;

- договір купівлі – продажу; договір міни; договір дарування; договір довічного утримання;
- свідоцтво про право спадщину за законом або заповітом; свідоцтво про право власності.

 • документи, які можуть підтвердити факт належності рухомого майна;

- квитанції про сплату; договору купівлі-продажу; гарантійна документація;сертифікат на право власності; цінні папери тощо.

Судовий порядок

Куди звернутися

У разі неможливості врегулювання питання спадкування, в установленому законом порядку єдиною можливістю вирішення питання є звернення до суду з позовною заявою про визнання право власності на спадкове майно.

Вартість

За подання позову особа сплачує судовий збір у розмірі, передбаченому Законом України «Про судовий збір».

Автоматичний розрахунок судового збору на сайті «Судова влада»

Перелiк та зразки необхiдних документiв

Перелік документів, необхідних для підтвердження визнання право власності на спадкове майно у у суді:

 1. Свідоцтво про смерть спадкодавця;
 2. документи, які можуть встановити родинних відносин:
  • свідоцтво про народження;
  • свідоцтво про шлюб;
  • витяги з державних реєстрів актів цивільного стану громадян;
 3. правовстановлюючі документи на нерухомість (наприклад, договір купівлі – продажу, договір міни, договір дарування, договір довічного утримання, свідоцтво про право спадщину за законом або заповітом, свідоцтво про право власності). Важливо! У разі якщо спадкодавцем був втрачений правовстановлюючий документ на нерухомість даний документ можна замінити іншим наявним документом (наприклад, технічною документацією, рішеннями сесій на приватизацію, або рішеннями сесій про надання в користування, будинковими книгами, копіями договорів оренди тощо).;
 4. довідка з КП «БТІ» про право власності (у разі якщо правочин на нерухомість вчинявся до 1 січня 2013 року);
 5. інформаційний витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та з реєстру речових прав на нерухоме майно (якщо правочин був вчинений починаючи з 1 січня 2013 року);
 6. довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні(де проживав спадкодавець);
 7. витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі;
 8. постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії, яка видається нотаріусом відповідно до статті 49 Закону України "Про нотаріат";
 9. документ, який визначає ринкову вартість спадкового майна для урахування в ціні позову. Найчастіше в даним документом слугує Звіт про оцінку майна (акт оцінки майна). Він видається на підставі положень Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та з урахуванням Національного стандарту № 2 "Оцінка нерухомого майна", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1442, та Національний стандарт № 1 "Загальні положення оцінки майна і майнових прав", затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440;
 10. клопотання про витребування спадкової справи.

Файл:Клопотання про витребування спадкової справи.docx
Файл:Визнання права власності на спадкове майно.docx

Підсудність справ за участю іноземного елемента

Суди можуть приймати до свого провадження і розглядати будь-які справи з іноземним елементом, якщо сторони передбачили своєю угодою підсудність справи з іноземним елементом судам України, крім випадків, передбачених у статті 77 Закону України "Про міжнародне приватне право"

Підсудність судам України є виключною у таких справах з іноземним елементом:

 1. якщо нерухоме майно, щодо якого виник спір, знаходиться на території України, крім справ, що стосуються укладення, зміни, розірвання та виконання договорів у рамках державно-приватного партнерства, укладених Кабінетом Міністрів України, згідно з якими нерухоме майно є об’єктом такого партнерства, а спір не стосується виникнення, припинення та реєстрації речових прав на такий об’єкт;
 2. якщо у справі, яка стосується правовідносин між дітьми та батьками, обидві сторони мають місце проживання в Україні;
 3. якщо у справі про спадщину спадкодавець - громадянин України і мав в ній місце проживання;
 4. якщо спір пов’язаний з оформленням права інтелектуальної власності, яке потребує реєстрації чи видачі свідоцтва (патенту) в Україні;
 5. якщо спір пов’язаний з реєстрацією або ліквідацією на території України іноземних юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців;
 6. якщо спір стосується дійсності записів у державному реєстрі, кадастрі України;
 7. якщо у справах про банкрутство боржник був створений відповідно до законодавства України;
 8. якщо справа стосується випуску або знищення цінних паперів, оформлених в Україні;
 9. справи, що стосуються усиновлення, яке було здійснено або здійснюється на території України;
 10. в інших випадках, визначених законами України.

Вирішуючи питання про підсудність справ з іноземним елементом, суд керується не тільки нормами внутрішнього процесуального законодавства, а й колізійними нормами, які містяться перш за все у двосторонніх міжнародних договорах про правову допомогу та інших міжнародних договорах

Оподаткування

Оподаткування – відповідно до Порядку оподаткування доходів фізичних осіб встановлено розділом ІV Податкового кодексу України, згідно із п. 162.1 ст. 162 якого платником податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Порядок оподаткування доходів, отриманих нерезидентами, регулюється п. 170.10.1 ст. 170 ПКУ, яким встановлено, що доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів (з урахуванням особливостей, визначених деякими нормами розділу IV ПКУ для нерезидентів).

Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину коштів, майна, майнових чи немайнових прав, регулюється ст. 174 ПКУ, п. 174.2., п.174.2.3 якої встановлено, що для будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем - нерезидентом від спадкодавця-резидента, застосовується ставка 18 відсотків, визначена у п. 167.1 ст. 167 ПКУ.

Відповідно до п. 174.3 ст. 174 ПКУ особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину. При цьому спадкоємці - нерезиденти зобов'язані сплатити податок на доходи фізичних осіб до нотаріального оформлення об'єктів спадщини.

За наявності документа про сплату спадкоємцем - нерезидентом податку з вартості об'єкта спадщини нотаріус згідно з п. 174.4 ст. 174 ПКУ видає такому спадкоємцю свідоцтво про право на спадщину.

Враховуючи зазначене, до вартості будь-якого об'єкта спадщини, одержаного нерезидентом в Україні від спадкодавця – резидента, застосовується ставка податку 18 відсотків, передбачена п. 167.1 ПКУ. При цьому спадкоємець-нерезидент зобов’язаний сплатити податок до нотаріального оформлення об’єкта спадщини.