Виборчі права громадян вразливих категорій

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Реалізація виборчого права вразливими групами виборців: правовий аспект

На сьогодні в Україні виборче законодавство виділяє дві основні категорії осіб з обмеженими можливостями, для яких встановлюється спеціальний режим реалізації виборчого права:
а) особи, які не здатні самостійно пересуватися – голосування за місцем проживання.
Голосування за місцем проживання здійснюється відповідно до чинного Закону України "Про вибори народних депутатів України"; суть даної процедури полягає в тому, що до місця проживання виборця, який не здатний сам прийти на виборчу дільницю, мають прийти члени дільничної виборчої комісії з переносною виборчою скринькою і дати можливість проголосувати.
Закон виписує цей механізм голосування таким чином:

 • при складанні списку виборців напроти осіб, які не здатні самостійно пересуватися за віком чи інвалідністю у графі "Примітки" проставляється відповідна відмітка;
 • на виборчій дільниці напередодні дня голосування дільнична виборча комісія на основі переліку осіб, напроти яких у списку виборців проставлена відмітка, складає витяг зі списку виборців. Включення цих осіб до витягу зі списку виборців комісією не ставиться на голосування членів ДВК.

б) особи з вадами зору – голосування як на виборчій дільниці, так і за місцем перебування з допомогою інших осіб. Відповідно до ч.5 ст.84, такий виборець повинен надіслати поштою або передати через інших осіб власноручно написану заяву з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування із зазначенням місця перебування виборця разом з доданим до неї документом, який засвідчує факт нездатності виборця пересуватися самостійно. Така заява повинна бути подана до дільничної виборчої комісії не пізніше 20 години останньої п'ятниці перед днем виборів.
Для забезпечення голосування виборців з вадами зору Центральна виборча комісія виготовляє трафарети для виборчих бюлетенів рельєфно-крапковим шрифтом (за методом Брайля) з розрахунку по два трафарети на звичайну виборчу дільницю. Для спеціальних виборчих дільниць такі трафарети можуть виготовлятися за поданням окружної виборчої комісії. Таким чином, внесення до витягу зі списку виборців здійснюється на підставі заяви виборця та відповідного документа, що засвідчує його фізичний стан. Заява пишеться у довільній формі, а от перелік підтверджуючих документів, що додається до заяви є чітко визначений:

 1. довідка медико-соціальної експертної комісії;
 2. довідка лікувального закладу;
 3. довідка органу (установи) соціального захисту населення.

У разі необхідності копія документа, який засвідчує факт нездатності виборця пересуватися самостійно, засвідчується в установленому законом порядку (тобто, нотаріально).

Спеціальні виборчі дільниці

У прийнятій 19 грудня 2019 року Верховною Радою України редакції Виборчого кодексу статус спеціальних виборчих дільниць визначений у статтях 30 та 45. Перелік місць, що зумовлюють необхідність створення спеціальних виборчих дільниць за критерієм перебування у них виборців, що обмежені у можливості їх пересування, розширено та деталізовано. Такими місцями є:

 1. стаціонарні лікувальні заклади;
 2. спеціалізовані заклади для постійного або тривалого перебування (будинок-інтернат для громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, геріатричний пансіонат, пансіонат для ветеранів війни та праці, оздоровчі та реабілітаційні заклади тощо);
 3. установи виконання покарань, передбачені Кримінально-виконавчим кодексом України;
 4. слідчі ізолятори та інші передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України місця утримання осіб, щодо яких застосовано запобіжний захід − взяття під варту (далі − слідчі ізолятори);
 5. антарктичні науково-дослідні полярні станції України;
 6. річкові та морські судна, що перебувають у плаванні під Державним Прапором України за межами внутрішніх та територіальних вод України;
 7. місця дислокації на території України військових частин (формувань), військовослужбовці яких у зв’язку з вимогами проходження служби не мають можливості проголосувати на звичайних виборчих дільницях;
 8. військові польові лікувальні заклади, дислоковані на території України.

У перших п’яти категоріях закладів та установ утворюються спеціальні виборчі дільниці на постійній основі, а в 6-8 – на тимчасовій.
У решті положень порядок утворення та функціонування спеціальних виборчих дільниць істотно не змінився.

Забезпечення виборчих прав в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах

Реалізація засудженими свого виборчого права полягає у тому, що така особа залишаться громадянином держави та зберігає за собою усі загальногромадянські права і обов'язки задекларованими у Конституції України, хоча й з певними обмеженнями у правовому статусі, які встановлені вироком суду. Потрібно розуміти, що дана категорія громадян є суттєво обмежена в активній реалізації виборчого права, тобто не може висувати свою кандидатуру та бути кандидатами до органів державної влади. Для прикладу можна застосувати положення 4 пункту статті 9 Закону України «Про вибори народних депутатів України», в якому не може бути висунутий кандидатом й обраний депутатом громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

Виборчі права громадян, які перебувають у психіатричних закладах

Відповідно до ч. 2 ст. 70 Конституції України не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними. Ця конституційна норма була продубльована і в ч. 9 ст. 2 Закону України “Про вибори народних депутатів України” та включена до частини 2 статті 7 чинного Виборчого кодексу. Частиною 1 ст. 39 Цивільного кодексу України передбачено, що фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.
Відповідно до ч. 3 ст. 296 Цивільного процесуального кодексу України заяву про визнання фізичної особи недієздатною можуть подати члени її сім’ї, близькі родичі, незалежно від їх спільного проживання; орган опіки та піклування; заклад з надання психіатричної допомоги.
Частина виборців, що перебувають у закладах надання психіатричної допомоги, які схильні до агресії, суїциду та ін., чи в яких у день голосування спостерігається загострення хвороби, можуть та повинні голосувати лише в лікарняній палаті, в якій вони перебувають на лікуванні. Однак у таких випадках можливість належного забезпечення права участі у виборах вказаних осіб є досить сумнівною, оскільки Закони України “Про вибори Президента України” та “Про вибори народних депутатів України” безпосередньо не врегульовують дане питання. У вказаних законах міститься лише норма, яка передбачає, що на спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, голосування за місцем перебування виборця проводиться на підставі власноручно написаної заяви виборця з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування у зв’язку з необхідністю дотримання постільного режиму.
Трапляються непоодинокі випадки, коли особа за станом свого психічного здоров’я є недієздатною, проте до суду за відповідним рішенням ні члени сім’ї, ні родичі, ні передбачені законом установи не звертались. Така особа має право голосу та включається до списків виборців на відповідній виборчій дільниці. Як правило, спостерігачів на таких дільницях мало або взагалі немає, і можливі випадки, коли голосування за особу, яка не визнана судом недієздатною, проте не здатна за станом психічного здоров’я здійснити вибір, здійснює інша особа. Слід, зазначити, що відповідно до ст. 29 Конвенції про права людей з інвалідністю, учасницею якої є Україна, на держави покладається обов’язок забезпечити права людей з інвалідністю на участь у політичному та суспільному житті. Зокрема, щоб особи з інвалідністю могли брати ефективну й усебічну участь, прямо або через вільно обраних представників, у політичному й суспільному житті нарівні з іншими, мали право та можливість голосувати й бути обраними.