Виборчі права внутрішньо переміщених осіб

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Редакція затверджена Unknown user.

Нормативна база

Увага!!! З 24 лютого 2022 року, відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", в Україні введено режим воєнного стану!

Відповідно до статті 83 Конституції України у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану. В умовах воєнного стану забороняється проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування (стаття 19 Закону України "Про правовий режим воєнного стану").

Поняття внутрішньо переміщеної особи

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Виборчі права внутрішньо переміщеної особи

Статтею 38 Конституції України передбачено, що всі громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, проте, на практиці внутрішньо переміщені особи, хоча і мають право на участь у виборах, але не можуть належно його реалізувати.

Вибори в Україні є основною формою народного волевиявлення, способом безпосереднього здійснення влади Українським народом.

Вибори є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Відповідно до Конституції України в Україні проводяться такі типи виборів:

1) вибори Президента України;

2) вибори народних депутатів України;

3) місцеві вибори:

а) вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

б) вибори депутатів сільської, селищної, міської ради;

в) вибори сільського, селищного, міського голови;

г) вибори депутатів районної ради;

ґ) вибори депутатів обласної ради;

д) вибори депутатів районної у місті ради (у містах, де утворені районні у місті ради).

Право голосу мають громадяни України, яким на день голосування виповнилося 18 років. Не має права голосу громадянин, визнаний судом недієздатним. Громадяни України, які мають право голосу, є виборцями.

Під час проведення виборів Президента України, народних депутатів України, всеукраїнського референдуму голосування громадян України на тимчасово окупованій території не організовується і не проводиться (ч. 1 ст. 8 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»).

У разі дострокового припинення повноважень народного депутата України, обраного в одномандатному виборчому окрузі, утвореному на тимчасово окупованій території, проміжні вибори народного депутата України в цьому окрузі не проводяться.

На тимчасово окупованій території вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, будь-які інші вибори і референдуми не проводяться.

Внутрішньо переміщена особа реалізує своє право голосу на виборах Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах та референдумах у порядку, встановленому законом (ст. 8 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»)

Єдиною підставою для прийняття участі у голосуванні у всіх типах виборів в Україні є наявність особи у списках виборців, які формуються на підставі відомостей, що містяться у Державному реєстрі виборців.

Виборча адреса виборця є підставою для віднесення виборця до відповідної виборчої дільниці.

Виборчою адресою виборця є адреса, за якою задекларовано або зареєстровано його місце проживання відповідно до Закону України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні", якщо інше не передбачене цією статтею (ч. 2 ст. 8 ЗУ «Про Державний реєстр виборців»).

Але за зверненням виборця орган ведення Реєстру може визначити іншу виборчу адресу виборця. Отримання довідки внутрішньо переміщеної особи є підставою для зміни виборчої адреси виборця. У разі звернення щодо зміни виборчої адреси виборець подає до органу ведення Реєстру за новою виборчою адресою заяву, до якої додаються документи (копії документів), що підтверджують зміну виборчої адреси виборця – тобто довідку про взяття на облік внутріньо переміщеної особи.

Право внутрішньо переміщених осіб голосувати на президентських та парламентських виборах

З огляду на те, що вибори Президента України та вибори народних депутатів України є загальнодержавними виборами, внутрішньо переміщена особа не має потреби змінювати свою виборчу адресу на ту, що вказана у довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Будь-яка адреса реєстрації на території України вже є підставою для голосування.

Громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території, створюються умови для вільного волевиявлення під час виборів Президента України, народних депутатів України та всеукраїнського референдуму на іншій території України (ч. 2 ст. 8 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»).

Таке право забезпечується шляхом зміни місця голосування без зміни виборчої адреси.

За зверненням такого виборця орган ведення Реєстру може тимчасово (на період відповідного виборчого процесу чи процесу референдуму) змінити виборцю місце голосування (виборчу дільницю, дільницю референдуму) без зміни його виборчої адреси. Порядок подання та розгляду заяви про тимчасову зміну місця голосування виборця встановлюється Центральною виборчою комісією. Таке звернення подається до органу ведення Реєстру не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування на відповідних виборах чи референдумі (ч. 3 ст. 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців»).

Способи зміни адреси голосування

Є три варіанти вирішення даного питання:

1.     Звернутися особисто до відділу ведення Державного реєстру виборців за місцем фактичного проживання.

2.     Подати заяву може уповноважений представник виборця – для цього потрібно подати нотаріально посвідчену довіреність, де прописані конкретні повноваження від виборця такому представнику.

3.     Оформити зміну адреси голосування в режимі онлайн.

Документи, які потрібні для зміни виборчої адреси

Потрібно мати паспорт громадянина України, а в разі нещодавнього набуття громадянства України – посвідчення громадянина України.

Також потрібно подати заяву про зміну виборчої адреси і додати до неї документи, які обґрунтовують, чому виборець має голосувати за вказаною в заяві адресою. Такими документами можуть бути, наприклад:

  • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
  • документ, який підтверджує право власності на житло за адресою, яку виборець просить визначити його новою виборчою адресою;
  • документ, що засвідчує здійснення виборцем догляду за особою, місце проживання якої зареєстровано за адресою, яку виборець просить визначити його новою виборчою адресою;
  • договір оренди житла і т.д.

Строк розгляду заяви про зміну виборчої адреси

Заява виборця розглядається органом ведення Реєстру не пізніше п’ятнадцяти днів від дня її отримання.

Якщо заява не містить даних, які повинні в ній зазначатися, чи містить помилки та неточності, які потребують виправлення або уточнення виборцем, орган ведення Реєстру невідкладно інформує виборця про наявність у заяві недоліків, що перешкоджають її розгляду, та можливість їх усунення у визначений строк. Усунення виборцем таких недоліків у межах визначеного строку не є поданням нової заяви.

Підстави для відмови у зміні адреси для голосування

Підставами для відмови у зміні виборчої адреси можуть бути:

  • виборцем подані недостовірні дані;
  • відсутні підтверджувальні документи або порушені терміни подання заяви;

! Відмова у зміні адреси для голосування може бути оскаржена в суді!

Право внутрішньо переміщених осіб голосувати на місцевих виборах

Право голосу на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим мають виборці, виборча адреса яких віднесена до території Автономної Республіки Крим.

Право голосу на виборах депутатів сільської, селищної, міської ради, сільського, селищного, міського голови мають виборці, виборча адреса яких віднесена до території відповідної територіальної громади.

Право голосу на виборах депутатів сільської, селищної, міської ради територіальної громади та сільського, селищного, міського голови мають виборці, виборча адреса яких віднесена до території відповідної територіальної громади.

Право голосу на виборах депутатів районної ради мають виборці, виборча адреса яких віднесена до території однієї з територіальних громад відповідного району.

Право голосу на виборах депутатів обласної ради мають виборці, виборча адреса яких віднесена до території однієї з територіальних громад відповідної області.

Право голосу на виборах депутатів районної у місті ради (у місті з районним поділом, де утворені районні у місті ради) мають виборці, виборча адреса яких віднесена до території відповідного району в місті.

Право голосу на додаткових виборах депутатів сільської, селищної ради мають виборці, виборча адреса яких віднесена до території територіальної громади, що приєдналася до іншої територіальної громади в порядку, визначеному Законом України "Про добровільне об’єднання територіальних громад".

Отже, за для того, щоб внутрішньо переміщена особа мала можливість проголосувати у місцевих виборах, вона має належати то відповідної територіальної громади.

Отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи є підставою для зміни виборчої адреси виборця. Для цього потрібно звернутись до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців, який обслуговує територію, до якої перемістилась внутрішньо переміщена особа.

Таке звернення щодо зміни виборчої адреси може бути подане виборцем до органу ведення Реєстру, повноваження якого поширюються на територію, до якої віднесено виборчу адресу, на яку змінюватиметься поточна виборча адреса виборця, не пізніше ніж на п’ятий день з дня початку виборчого процесу виборів або процесу референдуму, що проводяться на території, в межах якої виборець просить визначити його виборчу адресу. У разі якщо на відповідній території одночасно проводяться декілька виборів (референдум), таке звернення може бути подане не пізніше ніж на п’ятий день з дня початку виборчого процесу тих виборів (референдуму), голосування на яких проводиться раніше, ніж голосування на інших виборах, які відбуваються одночасно.

У разі надходження звернення виборця щодо зміни виборчої адреси пізніше ніж на п’ятий день з дня початку виборчого процесу відповідних виборів або процесу референдуму (з урахуванням особливостей щодо виборів та референдуму, передбачених абзацом першим цієї частини, які проводяться одночасно) орган ведення Реєстру приймає мотивоване рішення про відмову у внесенні зміни до його виборчої адреси, копія якого не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення надсилається виборцю з одночасним повідомленням про можливість подання звернення щодо зміни виборчої адреси після завершення виборчого процесу відповідних виборів.

У зверненні вказується адреса житла, за якої виборець фактично проживає та яку просить визначити його новою виборчою адресою.

Таке звернення можна подати через веб-портал Державного реєстру виборців. ! Повторно змінити виборчу адресу можна буде не раніше, ніж через один рік !

На місцевих виборах тимчасова зміна місця голосування виборця без зміни виборчої адреси не застосовується.

На час дії воєнного стану доступ до порталу закрито. Також у період діє воєнного стану вибори не можуть призначатися та проводитись.

Лого Рада Європи.jpg
Консультацію оновлено за підтримки проєкту Ради Європи "Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень. Фаза ІІ"