Виборчі права внутрішньо переміщених осіб

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Поняття внутрішньо переміщеної особи

Статтею 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» визначено, що внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Внутрішньо переміщені особи мають такі ж права як і всі громадяни України та не повинні зазнавати дискримінації в процесі реалізації права на свободу думки та совісті, вираження поглядів й переконань, права на свободу об’єднань, на участь в управлінні місцевими справами, права голосу та права на участь в управлінні державними та публічними справами.

Статтею 38 Конституції України передбачено, що всі громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, проте, на практиці внутрішньо переміщені особи, хоча і мають право на участь у виборах, але не можуть належно його реалізувати.

Основними труднощами, які виникають при реалізації права голосу у внутрішньо переміщених осіб на виборах зумовлені положеннями чинного законодавства, які визначають критерії наявності або відсутності права голосу на виборах, поняття виборчої адреси та порядку зміни місця голосування без зміни виборчої адреси.

Право внутрішньо переміщених осіб голосувати на президентських та парламентських виборах

Згідно статті 2 Закону України «Про вибори народних депутатів України», підставою для реалізації виборцем свого права голосу на виборах є його включення до списку виборців на виборчій дільниці. Оскільки, виборець включається до списку виборців на дільниці за його виборчою адресою, а виборчі дільниці, до яких віднесені виборчі адреси ВПО перебувають на територіях, в межах яких загальнодержавні та місцеві вибори не проводяться, внутрішньо переміщені особи можуть взяти участь у виборах лише за процедурою тимчасового місця голосування без зміни виборчої адреси, при цьому можливість тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси не передбачена для місцевих виборів, оскільки право голосу на місцевих виборах визначається належністю громадянина, який має право голосу, до тієї чи іншої територіальної громади.

Згідно статті 8 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» така особа реалізує своє право голосу на виборах Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах та референдумах шляхом зміни місця голосування без зміни виборчої адреси згідно з частиною 3 статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців", якою передбачено, що за мотивованим зверненням виборця, який має право голосу на відповідних виборах чи референдумі, орган ведення Реєстру може тимчасово (на період їх проведення) змінити виборцю місце голосування (виборчу дільницю) без зміни його виборчої адреси. Таке звернення подається до органу ведення Реєстру за місцезнаходженням зазначеної виборцем виборчої дільниці або за виборчою адресою не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування на відповідних виборах чи референдумі. Тимчасова зміна місця голосування виборця підтверджується посвідченням, яке видається виборцю за встановленою формою.

Право внутрішньо переміщених осіб голосувати на місцевих виборах

Відповідно до частини 2 статті 8 Закону України «Про Державний реєстр виборців», виборчою адресою виборця є адреса, за якою зареєстровано його постійне місце проживання відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання», а оскільки, більшість виборчих адрес внутрішньо переміщених осіб належать до територій, які відносяться до тимчасово окупованих, та на яких не здійснюється діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, то у разі зміни виборчої адреси такою особою, вона втрачає статус внутрішньо переміщеної особи.