Взаємна обізнаність наречених про стан здоров'я

Матеріал з WikiLegalAid
Це затверджена версія цієї сторінки, вона не є останньою. Перегляд останньої версії.Версію затверджено Nataliia.zoria. Правова консультація носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

  1. Сімейний кодекс України
  2. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»
  3. Порядок здійснення добровільного медичного обстеження наречених, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1740
  4. Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, зареєстровані наказом Міністерством юстиції України від 18.10.2000 № 52/5

Загальна інформація

Статус наречених набувають особи, які підписали та подали заяву про реєстрацію шлюбу, встановленого зразка (Стаття 28 Сімейного кодексу України). Особи, які ще не підписали заяву про реєстрацію шлюбу, також повинні ознайомити один одного зі станом свого здоров'я до підписання заяви про реєстрацію шлюбу, оскільки, підписуючи заяву та набуваючи статус наречених, особи підтверджують факт ознайомлення зі станом здоров'я один одного. Держава гарантує нареченим право проходження медичного огляду, шляхом створення безперешкодного та своєчасного доступу до медичного обстеження в мережі закладів охорони здоров'я.

Обов’язки сторін

У ч.1. статті 30 Сімейного кодексу України, чітко закріплено обов'язок осіб, які вже набули статусу наречених, повідомити один одного про стан здоров'я. Однак слід звернути увагу на те, що статус наречених набувають лише особи, які підписали та подали заяву про реєстрацію шлюбу, встановленого зразка (додаток 14 до Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні). У бланку заяви про реєстрацію шлюбу присутній пункт про взаємну обізнаність зі станом здоров'я, а отже, обов'язок повідомити про стан здоров'я поширюється і на осіб, які ще не набули статусу наречених. Особи, які ще не підписали заяву про реєстрацію шлюбу, також повинні ознайомити один одного зі станом свого здоров'я до підписання заяви про реєстрацію шлюбу, оскільки, підписуючи заяву та набуваючи статус наречених, особи підтверджують факт ознайомлення зі станом здоров'я один одного.
Відповідно до п. 3 ст. 14 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» орган РАЦСу, що прийняв заяву про реєстрацію шлюбу, зобов’язаний тільки ознайомити наречених з обов’язком повідомити один одному про стан свого здоров’я, і, окрім цього, попередити наречених про відповідальність за приховування відомостей про наявність перешкод для державної реєстрації шлюбу.

Етапи

Перший етап відбувається до набуття особами статусу наречених і зводиться до простого обміну ними інформацією про стан здоров'я. Другий етап починається після набуття особами статусу наречених і пов'язаний з правом проходження медичного обстеження та повідомлення один одному результатів його проходження.

Відповідальність за приховання відомостей про стан здоров’я

Законодавець встановлює відповідальність за неповідомлення або приховання одним з наречених відомостей про стан здоров'я, якщо внаслідок цього було спричинено шкоду здоров'ю іншому з подружжя або їх нащадкам. Відповідальність полягає у можливості суду застосувати санкцію у вигляді визнання шлюбу недійсним (ч.5. ст. 30 Сімейного кодексу України). Слід зазначити, що настання такої відповідальності буде можливе лише у разі винної поведінки одного із наречених, а саме, якщо один з наречених знав або міг знати про особливості стану свого здоров'я, які можуть завдати шкоди іншому з наречених або їх нащадкам та не повідомив про це іншого.

Право на таємницю про стан свого здоров'я

У статті 391 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» зазначено, що пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні. У статті 40 цього ж Закону вказано, що медичні працівники та інші особи, яким у зв'язку з виконанням професійних або службових обов'язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавчими актами випадків.
Лікар, або працівник медичної установи, який проводив медичне обстеження або на якого покладено обов'язок повідомити результати обстеження нареченим, повинен діяти не порушуючи лікарської таємниці, і тому результати медичного обстеження будуть повідомлені кожному з наречених окремо, а вже від волі наречених залежить чи повідомлять вони один одного про стан здоров'я чи будуть зберігати результати або окремі показники, особливості в таємниці.