Безпека праці в сільському господарстві

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Визначення понять

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Безпека праці — умови праці на об'єктах матеріального виробництва, зокрема промисловості, транспорту тощо, що виключають вплив небезпечних і шкідливих факторів на працюючих. Безпека праці підтримується шляхом виконання комплексу заходів щодо запобігання травматизму, захворювань і аварій.

Загальні вимоги безпеки у галузі сільського господарства

Вимоги безпеки до виробничого обладнання та організації робочих місць визначено Правилами охорони праці у сільськогосподарському виробництві, затвердженіиминаказом Міністерства соціальної політики України від 29.08.2018 № 1240(далі - Правила).

Обладнання, що надається працівникам та ними використовується за призначенням, має бути технічно справним і відповідати:

• вимогам технічних регламентів, якщо обладнання виготовлене після дати обов’язкового застосування відповідних технічних регламентів, що поширюються на це обладнання;

• загальним вимогам безпеки до обладнання, що зазначені у нормативно-правових актах з охорони і гігієни праці та відповідних нормативних документах на його виготовлення, якщо обладнання виготовлене до дати обов’язкового застосування відповідних технічних регламентів, що поширюються на це обладнання.

Обладнання, під час експлуатації якого можливе виділення шкідливих речовин у повітря робочої зони, має бути обладнане місцевою вентиляцією. Пуск місцевої вентиляції має бути зблокований із пуском технологічного обладнання.

Рівень шуму виробничого обладнання не має перевищувати встановлених норм. У разі перевищення допустимих норм шуму робочої зони працівники мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту органів слуху.

Струмопідвідні проводи до електрифікованих машин і установок у виробничих приміщеннях мають бути ізольовані і захищені від механічного пошкодження.

Трубопроводи, запірна арматура, насоси і вмістища, розміщені у теплицях, які використовують під час застосування гербіцидів та агрохімікатів, мають бути герметично закритими. Гальма засобів малої механізації (підвісних транспортних ліній, стрічкових транспортерів, електричних талів, візків, що переміщуються надґрунтовими регістрами тощо), які застосовують під час збирання урожаю і транспортування його у складські приміщення, мають бути справними та зблокованими з пусковими пристроями. Вимоги безпеки під час експлуатації сільськогосподарської техніки.

Експлуатація сільськогосподарських машин (сільськогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем складових частин та окремих технічних вузлів) має здійснюватися з урахуванням вимог експлуатаційної документації.

Вузли та елементи сільськогосподарських машин, що рухаються, обертаються та можуть становити небезпеку, мають бути огороджені захисними кожухами, які забезпечують безпеку працівників.

Перед виконанням робіт треба переконатися, що дроти повітряних ліній електропередач не буде зачіпати техніка, проїжджаючи під ними. Під час проїзду сільськогосподарської техніки потрібно дотримуватися безпечної дистанції.

Не дозволяється:

• експлуатація несправних машини та обладнання;

• експлуатація сільськогосподарських тракторів без електростартерного запуску двигуна та з відсутньою або несправною системою блокування запуску двигуна за ввімкнутої передачі.

Правилами передбачено:

Вимоги безпеки під час одержання продукції рослинництва (Розділ IV Правил)

 1. Вимоги безпеки під час використання пестицидів та мінеральних добрив
 2. Вимоги безпеки під час обробітку ґрунту, сівби, садіння і догляду за посівами
 3. Вимоги безпеки під час збирання зернових, зернобобових та круп’яних культур
 4. Вимоги безпеки під час післязбирального доробляння та зберігання зернових, зернобобових та круп’яних культур
 5. Вимоги безпеки під час збирання та заготівлі соломи, сіна, сінажу і силосу
 6. Вимоги безпеки під час збирання та післязбирального доробляння льону
 7. Вимоги безпеки під час вирощування та збирання цукрових буряків
 8. Вимоги безпеки під час вирощування, збирання та післязбирального доробляння картоплі
 9. Вимоги безпеки під час закладання і вирощування багаторічних насаджень та збирання врожаю
 10. Вимоги безпеки під час виконання робіт у захищеному ґрунті
 11. Вимоги безпеки до зрошувального землеробства

Вимоги безпеки під час одержання продукції тваринництва (Розділ V Правил)

 1. Вимоги безпеки під час приготування кормів
 2. Вимоги безпеки під час навантаження, транспортування та роздавання кормів
 3. Вимоги безпеки під час транспортування, переганяння та випасання тварин
 4. Вимоги безпеки під час прибирання, видалення, оброблення та зберігання гною

Вимоги безпеки під час утримання великої рогатої худоби (Розділ VI Правил)

 1. Вимоги до утримання бугаїв та взяття сперми
 2. Вимоги до зберігання та перевезення сперми
 3. Вимоги до осіменіння корів і телиць
 4. Вимоги до ветеринарного обслуговування тварин
 5. Вимоги до догляду за тваринами, хворими на заразні хвороби
 6. Вимоги до проведення ветеринарно-санітарних заходів
 7. Вимоги до доїння корів та первинної обробки молока
 8. Вимоги до обігріву тварин

Вимоги безпеки під час утримання коней (Розділ VII Правил)

 1. Вимоги до догляду за кіньми
 2. Вимоги до доїння кобил
 3. Вимоги до догляду за жеребцями-плідниками
 4. Вимоги до осіменіння кобил, зберігання та транспортування сперми
 5. Вимоги до догляду за тваринами, хворими на заразні хвороби
 6. Вимоги до проведення ветеринарно-санітарних заходів, ветеринарної обробки й чищення коней
 7. Вимоги до підковування та таврування коней
 8. Вимоги до перегону коней

Вимоги безпеки під час утримання свиней (Розділ VIII Правил)

 1. Вимоги до догляду за свинями
 2. Вимоги до обігріву тварин
 3. Вимоги до догляду за кнурами
 4. Вимоги до штучного осіменіння тварин
 5. Вимоги до проведення ветеринарно-санітарних заходів
 6. Вимоги до догляду за тваринами, хворими на заразні хвороби

Вимоги безпеки під час гужових переїздів та перевезень (Розділ IX Правил)

Вимоги безпеки під час утримання птиці (Розділ X Правил)

 1. Вимоги до догляду за птицею
 2. Вимоги до застосування засобів інфрачервоного та ультрафіолетового випромінювання
 3. Вимоги до годівлі та напування птиці
 4. Вимоги до тримання водоплавної птиці з використанням відкритих водоймищ
 5. Вимоги до догляду за страусами
 6. Вимоги до збирання яєць, транспортування яєць і птиці
 7. Вимоги до інкубації яєць
 8. Вимоги до забою птиці

Вимоги безпеки в бджільництві (Розділ XI Правил)

Контроль за дотриманням безпеки праці

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про охорону праці» державний нагляд за дотриманням законодавства та інших нормативних актів про охорону праці здійснюють:

 • Державний департамент з нагляду за охороною праці, його територіальні управління в областях та державні інспекції;
 • органи, установи і заклади Державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ та інших центральних органів виконавчої влади;
 • Головне управління державної пожежної охорони МНС, територіальні й місцеві органи державного пожежного нагляду;
 • Головна державна інспекція з нагляду за ядерною безпекою (Держатомінспекція) та Державна екологічна інспекція (в частині нагляду за безпечним використанням джерел іонізуючого випромінювання), які належать до Мінекобезпеки, і підпорядковані їм інспекції на місцях.

Куди звернутись?

Для перевірки дотримання законодавства щодо безпечних умов праці необхідно звернутись з заявою до відповідної інспекції з охорони праці. На сайті Дєржавної служби з питань охорони праці містяться посилання на сайти регіонів

Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці

Відповідно до ст.43 Закону України "Про охорону праці", за порушення законодавства про охорону праці та невиконання приписів (розпоряджень) посадових осіб органів виконавчої влади з нагляду за охороною праці юридичні та фізичні особи, які відповідно до законодавства використовують найману працю, притягаються органами виконавчої влади з нагляду за охороною праці до сплати штрафу в порядку, встановленому законом.

Порушення вимог законів та нормативно-правових актів з охорони праці тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді накладання штрафу на керівників і осіб, на яких покладено контроль за дотримання правил охорони праці підприємств, а також громадян – власників підприємств відповідно до статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Сплата штрафу не звільняє юридичну або фізичну особу, яка відповідно до законодавства використовує найману працю, від усунення виявлених порушень у визначені строки.
За порушення вимог, передбачених частинами третьою і четвертою статті 19 цього Закону, юридична чи фізична особа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю, сплачує штраф із розрахунку 25 відсотків від різниці між розрахунковою мінімальною сумою витрат на охорону праці у звітному періоді та фактичною сумою цих витрат за такий період.

За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань винні особи притягаються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із законом.