Безвізовий перетин кордону власним транспортним засобом

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Перелік документів необхідний для перетину кордону власним транспортним засобом

Безвізовий перетин кордону власним транспортним засобом передбачає як наявність відповідної процедури перетину кордону, так і наявність усіх відповідних документів, що передбачено міжнародним та національним законодавством.

 Одже для перетину кордону власним транспортним засобом необхідні наступні документи:
 1. Національне посвідчення водія, яке відповідає міжнародним вимогам
 2. Договір міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності як вимога безвізового перетину кордону
 3. Розпізнавальний знак України як міжнародна вимога безвізового перетину кордону України
 4. Міжнародні вимоги до реєстрації транспортного засобу у разі безвізового перетину кордону України
 5. Міжнародні вимоги до Державних номерних знаків

Національне посвідчення водія, яке відповідає міжнародним вимогам

Більшість країн світу, визнають національні посвідчення водіїв інших країн, якщо вони відповідають вимогам Конвенції про дорожній рух. Тобто відповідно до Директиви 2006/126/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 грудня 2006 р. про посвідчення водія (Директиви 2006/126/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 грудня 2006 року про посвідчення водія), національне посвідчення водія має відповідати міжнародним вимогам, а саме:зразок посвідчення водія, установлений у Директиві 91/439/ЄЕС, повинен бути замінений єдиним зразком у вигляді пластикової карти. Так, відповідно до п.1 та п.4 додатку 6 Конвенції про дорожній рух національне посвідчення водія має представляти собою документ, в якому в обов’язковому порядку має бути вказано, окрім реквізитів, передбачених п.4 даної Конвенції, дата закінчення строку дії посвідчення.
Одже, для виїзду за кордон національне посвідчення водія обов’язково має містити наступну інформацію:

 1. Прізвище
 2. Ім’я і по батькові
 3. Дата і місце народження
 4. Місце проживання
 5. Орган, що видав посвідчення
 6. Дата і місце видачі посвідчення
 7. Дата закінчення дії посвідчення
 8. Номер посвідчення
 9. Підпис і / або штамп або печатку органу, що видав посвідчення
 10. Підпис власника
 11. Фотографія власника
 12. Категорія / категорії, або підкатегорії транспортних засобів, на які поширюється це посвідчення, із зазначенням дати видачі посвідчення і дат закінчення дії для кожної з цих категорій

Договір міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності як вимога безвізового перетину кордону

Також, однією з умов безвізового перетину кордону з ЄС українців на власному авто є наявність договору міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (далі - договір міжнародного страхування), оскільки Україна з 01.01.2005 р. набула статусу «повного члена» в міжнародній системі автомобільного страхування “Зелена картка” при умові виконання Моторним (транспортним) страховим бюро України вимог, виставлених Радою Бюро Міжнародної системи, які були зняті з Моторного (транспортне) страхового бюро України (далі - МТСБУ) з 01 січня 2009 року.

Так, відповідно до п.п.1.11 ч.1 ст.1 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів») страховий сертифікат "Зелена картка" - це страховий сертифікат єдиної форми, що застосовується в країнах - членах міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка", які зазначені і не викреслені у такому сертифікаті.
Такі договори міжнародного страхування діють на території країн, зазначених у таких договорах. Договори міжнародного страхування, які діють на території країн - членів міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка", посвідчуються відповідним уніфікованим сертифікатом "Зелена картка", що визнається і діє в цих країнах (ст.10 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 01.07.2004 р. зі змінами і доповненнями.
Таким чином, відповідно до ст.16 даного Закону, у разі виїзду транспортного засобу, зареєстрованого в Україні, до країн - членів міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка" власник такого транспортного засобу зобов'язаний мати чинний договір міжнародного страхування, посвідчений відповідним уніфікованим страховим сертифікатом "Зелена картка". Виїзд з України до країн - членів міжнародної системи автострахування "Зелена картка" транспортного засобу, зареєстрованого в Україні, у разі відсутності договору міжнародного страхування, укладеного зі страховиком - повним членом МТСБУ і посвідченого відповідним уніфікованим страховим сертифікатом "Зелена картка", забороняється (Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»).

Розпізнавальний знак України як міжнародна вимога безвізового перетину кордону України

Окрім того, однією з вимог, що також стосується осіб, які перетинають кордон України з ЄС,є те, що на державному номерному знаку транспортних засобів, має відображатися розпізнавальний знак України, який відповідає вимогам, встановленим Конвенцією про державний рух (Конвенція про дорожній рух), відповідно до ч.1 ст. 37 та додатку 3 якої, - розпізнавальний знак повинен складатись з однієї-трьох заголовних літер латинського алфавіту (які мають бути відповідних параметрів).

Міжнародні вимоги до реєстрації транспортного засобу у разі безвізового перетину кордону України

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, повинно містити всю необхідну інформацію відповідно до міжнародних норм. При цьому особиста інформація повинна дублюватися латиницею. Зокрема в ньому повинно бути вказано:

 • порядковий (реєстраційний) номер;
 • рік випуску автомобіля;
 • П.І.Б. і місце проживання власника техпаспорту;
 • назва марки і моделі автомобіля, заводу-виробника транспортного засобу;
 • порядковий номер шасі (заводський або серійний номер заводу-виробника);
 • дозволена максимальна вага (для вантажних ТЗ);
 • дата закінчення терміну дії свідоцтва, якщо вона обмежена.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 вересня 2017 року № 1388 «Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» (постанова Кабінету Міністрів України від 07 вересня 2017 року № 1388 «Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів») у розділі «Порядок допуску транспортних засобів до поїздки за кордон» (п.п.50-55) передбачено, що до поїздки за кордон допускаються транспортні засоби, на які видані реєстраційні документи відповідно до Конвенції про дорожній рух ( 995_041 ) та номерні знаки, серіям яких присвоєні літери латинського алфавіту.

У разі відсутності права власності на транспортні засоби оформлення документів для поїздок за кордон здійснюється на підставі заяви власника транспортного засобу або документів, що підтверджують  право  користування  і  (або)  розпорядження транспортними засобами. Особам, що здійснюють поїздку за кордон, на  період  поїздки за їх бажанням видаються свідоцтва про реєстрацію на їх ім'я. Свідоцтво про реєстрацію, видане на ім'я власника транспортного засобу, і документи, які підтверджують право користування і (або) розпорядження транспортними засобами, зберігаються у відповідних сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ. 

Видане на період поїздки за кордон свідоцтво про реєстрацію підлягає поверненню відповідному сервісному центру Міністерства внутрішніх справ не пізніше ніж протягом 10 днів після повернення з-за кордону.

 Транспортні засоби, на які згідно із законом встановлено тимчасову заборону на зняття з обліку (крім транспортних засобів, придбаних у розстрочку та зареєстрованих відповідно до пункту 25 цього Порядку), до поїздок за кордон не допускаються. 

На транспортні засоби, власники яких виїжджають за кордон на постійне місце проживання, видаються свідоцтва про реєстрацію та номерні знаки встановленого зразка. Такі транспортні засоби знімаються з обліку.
Щорічна перевірка відповідності конструкції та технічного стану транспортних засобів, що виконують міжнародні перевезення вантажів і пасажирів, вимогам резолюцій Європейської конференції міністрів транспорту, а також видача сертифікатів відповідності та Міжнародних сертифікатів технічного огляду транспортних засобів проводиться відповідно до законодавства.

Міжнародні вимоги до Державних номерних знаків

Серед вимог, що ставляться до осіб, які перетинають кордон на власному транспортному засобі, є вимога щодо державного номерного знаку на транспортному засобі.
На кожному автомобілі, що виїжджає за кордон, має бути присутній розпізнавальний знак тієї країни, в якій він зареєстрований. Відповідно до п.п. і) п.30.03. Правила дорожнього руху (Постанова Кабінету Міністрів України № 1306 10 жовтня 2001 р. "Про Правила дорожнього руху") , "Розпізнавальний автомобільний знак України" - еліпс білого кольору з чорною каймою і нанесеними усередині латинськими літерами UA. Довжина осей еліпса повинна бути 175 і 115 мм. Розміщується ззаду на транспортних засобах, які перебувають у міжнародному русі.

Відповідно до п.3 наказу Міністерства внутрішніх справ України № 174 від 11.03.2016 р. «Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників» (наказ Міністерства внутрішніх справ України № 174 від 11.03.2016 р. «Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників) індивідуальні номерні знаки дійсні виключно на території України. 

Для участі в міжнародному русі використовуються номерні знаки, що відповідають вимогам Конвенції про дорожній рух, тому за кордон необхідно виїжджати на державних номерних знаках.
Отже, під час безвізового перетину кордону власним транспортним засобом особою має бути дотримано усіх зазначених вище вимог, передбачених нормами міжнародного та національного законодавства.

Перетин кордону власним транспортним засобом країни, яка не визнає національних посвідчень водія

Якщо ж ви хочете поїхати в країну, яка не визнає українських національних прав, то необхідно буде додатково виготовити «міжнародні» водійські права. Міжнародне посвідчення водія видається на підставі національного посвідчення водія у територіальних сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ.

 Термін дії міжнародного посвідчення водія — 3 роки, але не більше строку дії національного посвідчення водія.

Для отримання (обміну) міжнародного посвідчення водія необхідно звернутись до зручного за місцем розташування територіального сервісного центру Міністерства внутрішніх справ з наступними документами:

 • оригінал посвідчення водія адміністратору на місці та надати його копію;
 • паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи)
 • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
 • фотокартка розміром 3,5х4,5 см на матовому папері;
 • платіжний документ (квитанція), який засвідчує оплату адміністративної послуги.

Національне посвідчення водія, на підставі якого було видано міжнародне, не вилучається. Видача (обмін) міжнародного посвідчення водія здійснюється без складання іспитів. Міжнародне посвідчення водія виступає у ролі додаткового документу і діє лише у поєднані з національним посвідченням. З переліком країн, на території яких можна керувати транспортним засобом лише за наявності міжнародного посвідчення водія можна ознайомитися на сайті сервісного центру Міністерства внутрішніх справ