Аграрні розписки

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.Редакція була затверджена Koliadzhyn.mariia.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Поняття

Відповідно до статті 1 Закону України «Про аграрні розписки», аграрна розписка - товаророзпорядчий документ, що фіксує безумовне зобов’язання боржника, яке забезпечується заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначених у ньому умовах. Аграрні розписки використовуються в операціях з сільськогосподарською продукцією. Аграрні розписки можуть видаватися особами, які мають право власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення або право користування такою земельною ділянкою на законних підставах для здійснення виробництва сільськогосподарської продукції. Права на земельну ділянку підтверджуються документами, оформленими відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Якщо право власності на земельну ділянку належить двом і більше співвласникам або право користування належить двом і більше користувачам, аграрні розписки видаються ними спільно. Особи, які спільно видали аграрну розписку, несуть солідарну відповідальність за невиконання своїх зобов’язань.

Види аграрних розписок

 • товарна аграрна розписка - це аграрна розписка, що встановлює безумовне зобов’язання боржника за аграрною розпискою здійснити поставку узгодженої сільськогосподарської продукції, якість, кількість, місце та строк поставки якої визначені аграрною розпискою;
 • фінансова аграрна розписка - це аграрна розписка, що встановлює безумовне зобов’язання боржника сплатити грошову суму, розмір якої визначається за погодженою боржником і кредитором формулою з урахуванням цін на сільськогосподарську продукцію у визначеній кількості та якості.

Форми аграрних розписок

Товарні аграрні розписки складаються в письмовій формі на бланку, підлягають нотаріальному посвідченню і не можуть бути переведені у бездокументарну форму (знерухомлені), якщо інше не передбачено Законом України "Про аграрні розписки".

Товарна аграрна розписка має містити такі обов’язкові реквізити:

 1. назва - "Товарна аграрна розписка";
 2. строк поставки сільськогосподарської продукції;
 3. реквізити кредитора та умови про подальшу передачу прав за аграрною розпискою;
 4. предмет - зобов’язання здійснити поставку сільськогосподарської продукції, визначення її кількості та якості. Формули перерахунку кількості сільськогосподарської продукції у разі поставки сільськогосподарської продукції іншої якості;
 5. умови та місце поставки сільськогосподарської продукції;
 6. опис предмета застави, у тому числі інформація щодо кількості заставленого рухомого майна, кадастрового номера, місця розташування, правовстановлюючих документів на земельні ділянки, на яких вирощується заставлений майбутній врожай сільськогосподарської продукції;
 7. дата та місце видачі;
 8. ім’я боржника, його місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків (номер та серія паспорта у разі, якщо особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідні органи доходів і зборів) та підпис - для фізичних осіб. Найменування, адреса місцезнаходження, код ЄДРПОУ, підпис уповноваженої особи та печатка - для юридичних осіб. У разі якщо боржників два і більше, зазначаються дані всіх боржників.

Боржник та кредитор можуть домовитися про включення до тексту товарної аграрної розписки додаткових умов, що не суперечать положенням Закону України "Про аграрні розписки". Фінансові аграрні розписки складаються у письмовій формі на бланку, підлягають нотаріальному посвідченню і не можуть бути переведені у бездокументарну форму (знерухомлені).

Фінансова аграрна розписка має містити такі обов’язкові реквізити:

 1. назва - "Фінансова аграрна розписка";
 2. строк сплати коштів;
 3. реквізити кредитора та умови про подальшу передачу прав за аграрною розпискою;
 4. предмет - безумовне зобов’язання сплатити грошові кошти, визначення формули розрахунку розміру грошового зобов’язання боржника, кількості та родових ознак сільськогосподарської продукції, що є невід’ємною частиною такої формули;
 5. умови та місце сплати грошових коштів;
 6. опис предмета застави, у тому числі інформація щодо кадастрового номера, місця розташування, правовстановлюючих документів на земельні ділянки, на яких вирощується заставлений майбутній врожай сільськогосподарської продукції;
 7. дата та місце видачі;
 8. ім’я боржника, його місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків (номер та серія паспорта у разі, якщо особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідні органи доходів і зборів) та підпис - для фізичних осіб. Найменування, адреса місцезнаходження, код ЄДРПОУ, підпис уповноваженої особи та печатка - для юридичних осіб. У разі якщо боржників два і більше, зазначаються дані всіх боржників.

Боржник та кредитор можуть домовитися про включення до тексту фінансової аграрної розписки додаткових умов, що не суперечать положенням Закону України "Про аграрні розписки". Аграрні розписки складаються у двох примірниках, один з яких зберігається у справах особи, яка вчиняє нотаріальні дії з їх посвідчення та реєстрації, а другий примірник передається кредитору за аграрною розпискою. За бажанням боржника за аграрною розпискою йому може бути надана посвідчена копія виданої ним аграрної розписки.

Порядок видачі аграрних розписок

Аграрна розписка видається окремо на кожний вид сільськогосподарської продукції, визначений родовими або індивідуальними ознаками. Товарна аграрна розписка може видаватися на кожен погоджений боржником та кредитором обсяг поставки узгодженої сільськогосподарської продукції. (абз. 1 ст. 9 ЗУ "Про аграрні розписки").

Під час видачі аграрна розписка підлягає нотаріальному посвідченню в порядку, передбаченому Законом України "Про нотаріат" для правочинів, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Відомості про аграрну розписку в момент її посвідчення вносяться до Реєстру аграрних розписок особою, яка вчиняє нотаріальні дії. Відомості про предмет застави за аграрною розпискою вносяться до Державного реєстру обтяжень рухомого майна особою, яка вчиняє нотаріальні дії, в момент нотаріального посвідчення аграрної розписки. У разі наявності додаткового забезпечення аграрної розписки інформація про таке забезпечення може вноситися до відповідних реєстрів згідно із законодавством. (абз. 2 ст. 9 ЗУ "Про аграрні розписки")

Аграрна розписка вважається виданою з дня її реєстрації в Реєстрі аграрних розписок. (абз. 3 ст. 9 ЗУ "Про аграрні розписки")

Ведення Реєстру аграрних розписок

Держателем Реєстру є Мінекономіки, що забезпечує ведення Реєстру. (п. 5 ПКМУ від 17 липня 2013 року № 665 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру аграрних розписок») Адміністратором Реєстру є державне підприємство, що належить до сфери управління Мінекономіки і уповноважене ним здійснювати заходи з розроблення та супроводження програмного забезпечення Реєстру, відповідати за технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, що містяться в Реєстрі.(п. 6 ПКМУ від 17 липня 2013 року № 665 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру аграрних розписок»)

Держателем Реєстру аграрних розписок є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику. Держатель Реєстру аграрних розписок у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, наділяє осіб, які вчиняють нотаріальні дії, повноваженнями реєстраторів Реєстру аграрних розписок, які надаватимуть послуги із внесення записів до Реєстру аграрних розписок про аграрні розписки та з надання інформації з цього реєстру іншим особам.(ст. 10 ЗУ "Про аграрні розписки")

При цьому не може встановлюватися жодних обмежень у доступі до інформації про факт видачі аграрних розписок конкретним боржником за аграрною розпискою, які на момент звернення до Реєстру аграрних розписок залишаються невиконаними, та про назву сільськогосподарської продукції, з якою пов’язані зобов’язання такого боржника. (абз. 2 ст. 10 ЗУ "Про аграрні розписки").

Реєстратор Реєстру аграрних розписок має право видавати іншим особам інформацію про видані конкретним боржником аграрні розписки та історію їх обігу лише за згодою боржника або кредитора за такою аграрною розпискою відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".(абз. 3 ст. 10 ЗУ "Про аграрні розписки").

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, визначає державне підприємство, що належить до сфери його управління, адміністратором Реєстру аграрних розписок, уповноважує його здійснювати заходи із створення та супроводження програмного забезпечення Реєстру аграрних розписок та відповідати за технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, що містяться в Реєстрі аграрних розписок.(абз. 4 ст. 10 ЗУ "Про аграрні розписки").

Вимоги до Реєстру аграрних розписок та порядок його ведення встановлюються Кабінетом Міністрів України. (абз. 5 ст. 10 ЗУ "Про аграрні розписки").