Проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки — це землевпорядна документація, яка розробляється при першому оформленні права власності або користування (оренди) на землю, при зміні цільового призначення землі та ін. Підставою для розробки проекту землеустрою є заява замовника та дозвіл відповідного органу місцевого самоврядування на розробку проекту відведення.

Відповідно до положень ст. 50 Закону України «Про землеустрій» проект відведення земельної ділянки є однією із важливих стадій порядку оформлення права власності на земельну ділянку.

Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок розробляється у таких випадках:

 • відведення земельних ділянок із земель державної та комунальної власності;
 • зміни цільового призначення земель;
 • надання земельних ділянок в оренду із земель державної або комунальної власності;
 • безкоштовної приватизації земельних ділянок громадянами;
 • формування земельної ділянки як об’єкта цивільних прав;
 • продажу земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам та юридичним особам;
 • підготовки земельних ділянок до продажу на земельних торгах

Відповідно до положень ст. 50 Закону України «Про землеустрій» проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок включають:

 • пояснювальну записку;
 • матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування (у разі формування земельної ділянки);
 • розрахунок розміру втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (у випадках, передбачених законом);
 • розрахунок розміру збитків власників землі та землекористувачів (у випадках, передбачених законом);
 • перелік обмежень у використанні земельної ділянки;
 • кадастровий план земельної ділянки.

У разі формування земельної ділянки чи зміни цільового призначення земельної ділянки для потреб, пов’язаних із забудовою, до проекту додається витяг із відповідної містобудівної документації із зазначенням функціональної зони території, в межах якої розташована земельна ділянка, та обмежень у використанні території для містобудівних потреб. Ці вимоги не поширюються на випадки, якщо відповідно до закону передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб може здійснюватися за відсутності зазначеної містобудівної документації.

Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб включають:

 • завдання на складання проекту землеустрою;
 • пояснювальну записку;
 • матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування;
 • відомості про об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельних ділянках, якщо права власності на такі об’єкти зареєстровані;
 • перелік обмежень у використанні земельних ділянок;
 • план організації території для містобудівних потреб;
 • план меж зон обмежень у використанні земель (земельних ділянок);
 • викопіювання з детального плану території.

У разі формування земельної ділянки проект землеустрою щодо впорядкування територій для містобудівних потреб також включає:

 • відомості про обчислення площі земельної ділянки;
 • кадастровий план земельної ділянки;
 • перелік обмежень у використанні земельної ділянки;
 • відомості про встановлені межові знаки;
 • відомості про межі охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель, прибережних захисних смуг і пляжних зон (за наявності);
 • матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість).

Ознайомитись з переліком документів для проектів землеустрою в різних вихах можна в ст.51-55 Закону України "Про землеустрій"

Отримання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки

Для отримання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність необхідно звернутись з клопотанням (заявою) до однієї з таких організацій:

 • місцевої (сільської, міської) ради, якщо земельна ділянка знаходиться в межах населеного пункту;
 • районної державної адміністрації, якщо земельна ділянка знаходиться поза межами населеного пункту;
 • обласного управління Держгеокадастру, якщо земельна ділянка поза межами населеного пункту та відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення.

Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування в межах їх повноважень у місячний строк розглядає клопотання і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні (ст. 123 Земельного кодексу України) .Одна з вказаних вище організацій зобов'язана розглянути заяву та прийняти рішення про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки. При цьому, до заяви необхідно також додати:

 • викопіювання із затвердженого генерального плану населеного пункту або детального плану території (є загальнодоступним та надається відповідною місцевою радою на запит заінтересованих осіб);
 • копію паспорту;
 • копію ідентифікаційного номера.

Виготовлення та погодження проекту відведення земельної ділянки

Після отримання рішення (наказу, розпорядження) з дозволом на виготовлення проекту відведення земельної ділянки, Вам необхідно звернутись до відповідної землевпорядної організації, в штаті якої працюють сертифіковані інженери-землевпорядники та інженери-геодезисти, з метою розробки та організації погодження проекту землеустрою. Проект відведення земельної ділянки розробляється на основі завдання, затвердженого замовником, що є невід'ємною частиною договору на проведення відповідних робіт. Типовий договір про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки затверджено Постановою Кабінету міністрів України № 266 від 04.03.2004 року.
Відповідно до п.г ч.1 ст.28 Закону України "Про землеустрій", максимальний строк складання документації із землеустрою не повинен перевищувати шести місяців з моменту укладення договору
Погодження документації із землеустрою проводиться в порядку, встановленому Земельним кодексом України, Законом України "Про землеустрій" .

Розроблений землевпорядниками проект землеустрою підлягає погодженню в наступних організаціях:
 • місцеве управління Держгеокадастру;
 • місцевий відділ архітектури та містобудування;
 • інші організації (органи лісгоспу, водгоспу, охорони культурної спадщини, екології і т.і.) в окремих індивідуальних випадках.

Розробник подає на погодження до визначеного органу оригінал проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, у випадках передбачених законом, завірені копії проекту. Відповідні органи, зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня одержання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або копії такого проекту безоплатно надати або надіслати рекомендованим листом з повідомленням розробнику свої висновки про його погодження або про відмову в такому погодженні з обов’язковим посиланням на закони та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти, що регулюють відносини у відповідній сфері.
Підставою для відмови у погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки може бути лише невідповідність його положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівній документації. У разі якщо проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає обов'язковій державній експертизі землевпорядної документації, погоджений проект подається замовником або розробником до центрального органу виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, або його територіального органу для здійснення такої експертизи.

У висновку про відмову погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, має бути надано вичерпний перелік недоліків проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та розумний строк для усунення таких недоліків (який за письмовим проханням розробника проекту може бути продовжений)

Повторна відмова не позбавляє права розробника проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки усунути недоліки проекту та подати його на погодження.

Реєстрація земельної ділянки в кадастрі (ДЗК)

Державні акти про право власності на земельну ділянку більше не видаються. З набранням чинності Законом України «Про державний земельний кадастр» тепер реєстрація права власності на земельну ділянку проходить в два етапи:

 • реєстрація безпосередньо земельної ділянки в Державному земельному кадастрі (ДЗК);
 • реєстрація права власності на земельну ділянку у районній (міській) реєстраційній службі Укрдержреєстру.

Для реєстрації земельної ділянки в земельному кадастрі (ДЗК), власник або його представник (наприклад, землевпорядна організація) подає місцевому державному кадастровому реєстратору (місцеве управління Держгеокадастру) наступні документи:

 • заяву встановленого зразка;
 • погоджений та затверджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки;
 • спеціальний електронний обмінний файл (XML-файл);
 • квитанцію про оплату послуг реєстратора.

Оплату за реєстрацію земельної ділянки в ДЗК скасовано. В результаті реєстрації земельної ділянки у ДЗК, державний кадастровий реєстратор присвоює земельній ділянці кадастровий номер. Після отримання кадастрового номера необхідно отримати відповідний витяг із кадастру (ДЗК), який в подальшому буде підставою для реєстрації права власності на земельну ділянку.

Затвердження проекту відведення земельної ділянки

Після отримання позитивних висновків щодо проекту відведення земельної ділянки від вищевказаних установ та організацій, необхідно звернутись до тієї ж місцевої ради (райдержадміністрації, обласного управління Держгеокадастру), яка надавала дозвіл на розробку проекту землеустрою та отримати рішення про затвердження проекту землеустрою. Вказана рада (інший орган) зобов’язана протягом 14 днів, після подання погодженого проекту землеустрою, прийняти рішення про його затвердження.

У разі якщо проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає обов’язковій державній експертизі землевпорядної документації, погоджений проект подається Комісією до відповідного органу земельних ресурсів для здійснення такої експертизи, відповідно до Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації».
Єдиною підставою для відмови у затвердженні проекту землеустрою може бути лише те, що проект землеустрою не погоджено вищезазначеному порядку, а також відсутність обов’язкової державної експертизи у визначених законом випадках та відомостей щодо державної реєстрації сформованої земельної ділянки у Державному земельному кадастрі.
Жодних інших правових підстав для відмови у затвердженні проекту землеустрою після його погодження в порядку статті 186-1 Земельного кодексу України, норми статті 118 Земельного кодексу України не містять.

Оскільки процес надання формальних відмов у затвердженні проекту землеустрою може тривати безкінечно, то в даному випадку єдиним правильним способом захисту порушеного права є зобов’язання органу, що виносив рішення про відмову у затвердженні проекту землеустрою, затвердити проект землеустрою. Така позиція повністю узгоджується з правовою позицією Верховного Суду України, який у своєму рішенні від 16 вересня 2015 року у справі № 21-1465а15 вказав, що спосіб відновлення порушеного права має бути ефективним та таким, який виключає подальші протиправні рішення, дії чи бездіяльність суб’єкта владних повноважень, а у випадку невиконання, або неналежного виконання рішення не виникала б необхідність повторного звернення до суду, а здійснювалося примусове виконання рішення.

Реєстрація права власності на земельну ділянку в реєстраційній службі Укрдержреєстру

Для отримання свідоцтва (витягу) про право власності на земельну ділянку Вам необхідно звернутись в реєстраційну службу за місцезнаходженням земельної ділянки та подати наступний пакет документів:

 • оригінал рішення місцевої ради про затвердження проекту землеустрою;
 • оригінал витягу з ДЗК про реєстрацію земельної ділянки;
 • копія паспорту;
 • копія ідентифікаційного номеру;
 • квитанції про оплату послуг реєстрації.

В результаті реєстрації державним реєстратором права власності на земельну ділянку видається свідоцтво та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Судова практика

НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЄКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ:

Постанова ВП ВС від 22.01.2019 № 371/957/16-а (№ 11-653апп18):

http://reyestr.court.gov.ua/Review/79383326

На обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що оскаржуване рішення, яким скасовано рішення сільради від 20 жовтня 2015 року № 402-47-VI «Про надання ОСОБА_3 (учаснику АТО) дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність загальною площею 2 га для ведення особистого селянського господарства», прийнято з порушенням Конституції і законів України та порушує його право як учасника бойових дій на безоплатне отримання у власність земельної ділянки.

Підставою для скасування зазначеного рішення стало і те, що воно прийнято неповноважним складом ради через відсутність кворуму. Зокрема, загальний склад сільради становив 16 депутатів, для повноважності сесії необхідна присутність мінімум 9 депутатів. Однак згідно з протоколом пленарного засідання сільради від 20 жовтня 2015 року на ньому були присутні 8 депутатів і сільський голова – ОСОБА_4.

Отримання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки не означає позитивного рішення про надання її у власність.

У зв'язку із прийняттям органом місцевого самоврядування рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність відповідній особі виникли правовідносини, пов'язані із реалізацією певних суб'єктивних та охоронюваних законом інтересів, і зазначена особа як суб'єкт цих правовідносин не надавала згоди на їх зміну чи припинення.

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЄКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ:

Постанова ВП ВС від 28.11.2018 № 820/4439/17 (№ 11-785апп18):

http://reyestr.court.gov.ua/Review/79298606

Органами, зазначеними в частинах 1–3 статті 186-1 ЗК України, може бути відмовлено у погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки лише у разі, якщо не усунено недоліки, на яких було наголошено у попередньому висновку.

Не можна відмовити у погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з інших причин чи вказати інші недоліки.

За результатами розгляду будь-яких основних питань у межах повноважень територіального органу Держгеокадастру цей орган має видавати відповідний наказ. При цьому листи складаються у разі надання відповіді на звернення громадян.

Таким чином, рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або про відмову в його затвердженні має оформлятися розпорядчим індивідуальним правовим актом у формі наказу ГУ Держгеокадастру.

Чинне законодавство не передбачає можливості повернення листом проекту землеустрою для доопрацювання.

З огляду на необхідність відновлення порушеного права ОСОБА_4 окружний адміністративний суд обґрунтовано зобов'язав ГУ Держгеокадастру повторно розглянути заяву цієї особи про затвердження проекту землеустрою щодо відведення їй спірної земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з урахуванням висновків суду в цій справі.