Порядок отримання інформації про вільні земельні ділянки

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 11:15, 20 травня 2022, створена Nataliia.novyk (обговорення | внесок) (зміни з воєнним станом)
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Увага!!! З 24 лютого 2022 року, відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", в Україні введено режим воєнного стану!

Хто може звертатися за інформацією

Відповідно до Земельного кодексу України, кожен громадянин України може отримати безкоштовно землю для різних потреб у межах, встановлених законодавством. Згідно ч. 4 ст. 116 Земельного кодексу України, передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених цим Кодексом, провадиться один раз по кожному виду цільового призначення.

Законодавством України не передбачено обмежень у виборі місця розташування земельної ділянки.

Таким чином, звернутися за інформацією про вільні земельні ділянки може кожен громадянин України.

Способи отримання інформації

По-перше, переглянути самостійно генеральний план міста або з використанням інтернету зайти на Публічну кадастрову карту України (map.land.gov.ua) й обрати в конкретному населеному пункті вільну земельну ділянку.

Публічна кадастрова карта містить величезний об’єм інформації. На ній можна побачити:

 • графічне розташування земельної ділянки,
 • її кадастровий номер,
 • форму власності,
 • цільове призначення,
 • площу.

З відомостями, які містяться в Кадастровій карті, може ознайомитися будь-яка особа, що має доступ до мережі Інтернет, але інформація щодо власника земельної ділянки не відображається.

Усі земельні ділянки, які зайняті, — виділені синім кольором. Ділянки, які не виділені кольором можуть бути вільними, або про них не внесено інформацію в кадастрову карту.

Інформація про власників та користувачів земельних ділянок по всій території України також є доступною. Для її отримання заявнику також необхідно зайти на сайт Кадастрової карти, ввести кадастровий номер земельної ділянки, у формі відомостей вибрати «Інформація про право власності та речові права» та ідентифікуватися. Після цього інформаційна система автоматично опрацьовує запит та надає відомості про права власності на землю та дату їх набуття. Така інформація також надається безоплатно.

По-друге, надіслати запит про надання публічної інформації до:

 • місцевого управління з питань містобудування та архітектури місцевої держадміністрації;

Відповідно до ч. 5 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», уповноважені органи з питань містобудування та архітектури і центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, забезпечують відкритість, доступність та повноту інформації про наявність на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці земель державної та комунальної власності, не наданих у користування, що можуть бути використані під забудову, про наявність обмежень і обтяжень земельних ділянок, містобудівні умови та обмеження в містобудівному і державному земельному кадастрах.

Міські державні адміністрації або відповідний місцевий орган виконавчої влади зобов’язані надавати за запитами фізичних та юридичних осіб письмову інформацію про наявність земельних ділянок, що можуть бути використані під забудову.

 • територіального органу Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр).

Відповідно до Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 15, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у тому числі у сфері земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.

Таким чином, інформація про наявність вільних земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності надається Головним управлінням Держгеокадастру у відповідній області та м. Києві, інформація про наявність вільних земельних ділянок державної власності іншого призначення надається відповідними обласними та районними державними адміністраціями, інформація про наявність вільних земельних ділянок комунальної власності надається відповідними радами.

Відповідно до ст. 19 Закон України «Про доступ до публічної інформації», письмовий запит подається в довільній формі.

Запит на інформацію обов’язково має містити такі дані:

 • ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, за наявності;
 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо. У цьому випадку це інформація про наявність земель державної та/або комунальної власності, які ще не надані у користування й можуть бути використанні та, в подальшому, передані безоплатно у приватну власність. За наявності необхідно додати до запиту графічні матеріали (викопіювання, плани, креслення, схеми, тощо);
 • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі. Зразок запиту [1]

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», інформація на запит надається безкоштовно, але у разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Порядок оскарження відмови в наданні інформації про вільну земельну ділянку

У разі відмови у наданні інформації про вільні земельні ділянки або відповідь не по суті запиту, така відмова (відповідь) вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до:

 1. керівника розпорядника;
 2. вищого органу;
 3. суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.


Зветаємо увагу!

Відповідно до Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 29 вересня 2016 року № 10 «Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації», а саме в п. 2.3 Постанови зазначено наступне: «Згідно з ч. 5 ст. 24 Закону України від 17 лютого 2011 року № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» спеціально уповноважені органи з питань містобудування та архітектури і центральний орган виконавчої влади з питань земельних відносин (Держгеокадастр) та його територіальні органи забезпечують відкритість, доступність та повноту інформації про наявність на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці земель державної та комунальної власності, не наданих у користування, що можуть бути використані під забудову, про наявність обмежень і обтяжень земельних ділянок, містобудівні умови та обмеження в містобудівному і державному земельному кадастрах.

До моменту внесення відповідної інформації до містобудівного та державного земельного кадастрів виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації або відповідний місцевий орган виконавчої влади зобов'язані надавати за запитами фізичних та юридичних осіб письмову інформацію про наявність земельних ділянок, що можуть бути використані під забудову.

З огляду на зазначені норми, передусім саме ці органи, згідно з їхньою компетенцією, зобов'язані володіти інформацією про земельні ділянки комунальної або державної форми власності не надані у користування, що можуть бути використані під забудову для реалізації права на безоплатне отримання у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Вони також залишаються розпорядниками цієї інформації після її внесення до містобудівного та державного земельного кадастрів, якщо вона є у їхньому фактичному володінні.

Корисні посилання