Порядок отримання будівельного паспорта забудови земельної ділянки

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

 1. Земельний кодекс України
 2. Цивільний кодекс України
 3. Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"
 4. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2011 № 103 "Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки"
 5. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт, затверджені Постановою № 466 від 13 квітня 2011 р. Кабінету міністрів України;

Загальні положення

Будівельний паспорт забудови земельної ділянки (далі - будівельний паспорт) визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 500 квадратних метрів, господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці.

Параметри забудови визначаються з урахуванням державних будівельних норм ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення",

Розроблення будівельного паспорта здійснюється:

 • в межах населених пунктів - відповідно до наявної містобудівної документації на місцевому рівні;
 • за межами населених пунктів - відповідно до детальних планів територій та планувальних рішень проектів садівницьких та дачних товариств.

Проектування на підставі будівельного паспорта здійснюється без отримання містобудівних умов і обмежень.

Для об'єктів будівництва, на які надається будівельний паспорт, розроблення проекту будівництва здійснюється виключно за бажанням замовника.

Порядок оформлення будівельного паспорта

Куди звертатися?

Видача будівельного паспорта здійснюється уповноваженим органом містобудування та архітектури безпосередньо, через центри надання адміністративних послуг та/або через Єдиний державний портал адміністративних послуг.

Перелік необхідних документів

 • заява на видачу будівельного паспорта зі згодою замовника на обробку персональних даних за формою, наведеною у додатку 1 до Порядку;
 • правовстановлюючий документ на земельну ділянку (державний акт, договір, свідоцтво і т.і.) з відповідним цільовим призначенням;
 • ескізні наміри забудови (по суті графічні матеріали, які включають схему розташування будівель/споруд на земельній ділянці, фасади, плани поверхів будинку, схеми підключення до інженерних мереж тощо.);
 • проект будівництва, якщо такий є;
 • нотаріально засвідчена згода співвласників земельної ділянки, якщо такі є, на забудову ділянки;
 • викопіювання з генерального плану села (селища, міста);
 • копія паспорту та ідентифікаційного номера замовника.

Строк видачі

Протягом десяти робочих днів з дня надходження пакета документів.

Вартість

На безоплатній основі.

Коли можна починати будівельні роботи?

Починати будівельні роботи на земельній ділянці можна після поетапного виконання наступних пунктів:

 • Оформлення прав на земельну ділянку з відповідним цільовим призначенням;
 • Отримання будівельного паспорту забудови земельної ділянки;
 • Подання до органів ДАБІ (Держархбудінспекції) повідомлення про початок виконання будівельних робіт.

Отримання будівельного паспорту підтверджує відповідність запланованого будівництва державним будівельним нормам. В свою чергу, повідомлення про початок будівельних робіт можливо подати тільки після отримання будівельного паспорту, оскільки реквізити останнього зазначаються в тексті повідомлення.

Внесення змін до будівельного паспорта

У разі зміни намірів забудови земельної ділянки (розміщення нових або реконструкція існуючих об’єктів), реалізація яких не перевищує граничнодопустимих параметрів, до будівельного паспорта можуть вноситись зміни.

Внесення змін до будівельного паспорта здійснюється відповідним уповноваженим органом містобудування та архітектури у порядку та на умовах, визначених для його отримання, протягом десяти робочих днів з дня надходження пакета документів,

Перелік необхідних документів

 • заява на внесення змін до будівельного паспорта за формою, наведеною у додатку 1 до Порядку;
 • примірник будівельного паспорта замовника;
 • ескізні наміри змін (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, фасади та плани поверхів нових об’єктів із зазначенням габаритних розмірів тощо);
 • засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову.

Підстави повернення документів замовнику

Пакет документів для видачі будівельного паспорта або внесення змін до нього повертається уповноваженим органом містобудування та архітектури замовнику з таких підстав:

 • неподання повного пакета документів;
 • невідповідність намірів забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні, детальним планам територій, планувальним рішенням проектів садівницьких та дачних товариств, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.

Повернення пакета документів для видачі будівельного паспорта або внесення змін до нього здійснюється з відповідним обґрунтуванням уповноваженим органом містобудування та архітектури у строк, який не перевищує строк його надання.

Вимоги до будівельного паспорту

Будівельний паспорт складається з текстових та графічних матеріалів.

Будівельний паспорт складається за формою, наведеною у додатку 2 до Порядку.

До складу будівельного паспорта входять:

 • пакет документів, наданий замовником;
 • схема забудови земельної ділянки, наведена у додатку 3 до Порядку;
 • пам’ятка замовнику індивідуального будівництва.

У схемі забудови земельної ділянки визначається місце розташування запланованих об'єктів будівництва, червоні лінії, лінії регулювання забудови, під'їзди до будівель і споруд, відстань від об'єкта будівництва до вулиць (доріг), мінімальні відстані від об'єкта будівництва до меж земельної ділянки, а також будівель і споруд, розташованих на суміжних земельних ділянках, місця підключення до інженерних мереж (за наявності).

Пам’ятка замовнику індивідуального будівництва готується уповноваженим органом містобудування і архітектури як рекомендаційний перелік положень нормативно-правових актів, будівельних норм та правил для застосування в умовах існуючої містобудівної ситуації.

Будівельний паспорт підписується керівником відповідного уповноваженого органу містобудування та архітектури.

Будівельний паспорт складається у двох примірниках. Перший примірник надається замовнику, другий примірник постійно зберігається в архіві уповноваженого органу містобудування та архітектури, який видав будівельний паспорт.

Будівельний паспорт реєструється відповідним уповноваженим органом містобудування та архітектури у журналі реєстрації будівельних паспортів.

Електронний витяг із матеріалів будівельного паспорта зберігається в базі даних містобудівного кадастру (у разі його створення) з присвоєнням йому індивідуального номера.

Видача дублікату будівельного паспорту

У разі необхідності, при втраті замовником оригінального примірника будівельного паспорта, його дублікат надається відповідним уповноваженим органом містобудування та архітектури на безоплатній основі протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви про видачу дубліката будівельного паспорта.