Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

 1. Конституція України
 2. Податковий кодекс України
 3. Кримінальний кодекс України

Загальні положення

Обов'язок сплачувати податки і збори

Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом (ч. 1 ст. 67 Конституції України).
Платник податків зобов'язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених Податковим кодексом України та законами з питань митної справи (пп. 16.1.4 п. 16.1 ст. 16 Податкового кодексу України).

Поняття системи оподаткування

Сукупність загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що справляються в установленому Податковим кодексом України порядку, становить податкову систему України. (п. 6.3 ст. 6 Податкового кодексу України).

Поняття податку

Податком є обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до Податкового кодексу України (п. 6.1 ст. 6 Податкового кодексу України).

Поняття збору (плати, внеску)

Збором (платою, внеском) є обов'язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дій. (п. 6.2 ст. 6 Податкового кодексу України).

Види податків та зборів

В Україні встановлюються загальнодержавні та місцеві податки та збори. (п. 8.1 ст. 8 Податкового кодексу України).

Загальнодержавні податки та збори

До загальнодержавних належать податки та збори, що встановлені Податковим кодексом України і є обов'язковими до сплати на усій території України, крім випадків, передбачених Податковим кодексом України. (п. 8.2 ст. 8 Податкового кодексу України).
До загальнодержавних податків належать (п. 9.1 ст. 9 Податкового кодексу України):

 • податок на прибуток підприємств;
 • податок на доходи фізичних осіб;
 • податок на додану вартість;
 • акцизний податок;
 • екологічний податок;
 • рентна плата;
 • мито.

Відносини, пов'язані з установленням та справлянням мита, регулюються митним законодавством, якщо інше не передбачено Податковим кодексом України (п. 9.2 ст. 9 Податкового кодексу України).
Установлення загальнодержавних податків та зборів, не передбачених Податковим кодексом України, забороняється (п. 9.4 ст. 9 Податкового кодексу України).

Місцеві податки та збори

До місцевих належать податки та збори, що встановлені відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених Податковим кодексом України, рішеннями сільських, селищних, міських рад та рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, у межах їх повноважень і є обов’язковими до сплати на території відповідних територіальних громад. (п. 8.3 ст. 8 Податкового кодексу України).
Установлення місцевих податків та зборів, не передбачених Податковим кодексом України, забороняється(п. 10.4 ст. 10 Податкового кодексу України).

Місцеві податки

До місцевих податків належать (п. 10.1 ст. 10 Податкового кодексу України):

 • податок на майно;
 • єдиний податок.
Місцеві збори

До місцевих зборів належать (п. 10.2 ст. 10 Податкового кодексу України):

 • збір за місця для паркування транспортних засобів;
 • туристичний збір.

Місцеві ради обов'язково установлюють єдиний податок та податок на майно в частині транспортного податку та плати за землю, крім земельного податку за лісові землі (п. 10. 21 ст. 10 Податкового кодексу України).
Місцеві ради в межах повноважень, визначених Податковим кодексом України, вирішують питання відповідно до вимог Податкового кодексу України щодо встановлення податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) та встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів, туристичного збору та земельного податку за лісові землі. (п. 10.3 ст. 10 Податкового кодексу України).

Поняття платника податку

Платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування згідно з Податковим кодексом України або податковими законами, і на яких покладено обов'язок із сплати податків та зборів згідно з Податковим кодексом України. (п. 15.1 ст. 15 Податкового кодексу України).
Кожний з платників податків може бути платником податку за одним або кількома податками та зборами. (п. 15.2 ст. 15 Податкового кодексу України).

Поняття ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)

Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) - умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів (ст. 212 Кримінального кодекс України).

Склад злочину

Об'єкт злочину

Об'єктом злочину є встановлений законом порядок оподаткування фізичних та юридичних осіб, надходження податків до державного та місцевих бюджетів чи державних цільових фондів коштів.

Предмет злочину

Предмет злочину - податки, збори, інші обов'язкові платежі, що входять в систему оподаткування і введені у встановленому законом порядку.

Об'єктивна сторона злочину

Об'єктивна сторона злочину повинна мати сукупність трьох ознак:

Діяння

Діяння - ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять до системи оподаткування;

Суспільні небезпечні наслідки

Суспільні небезпечні наслідки у вигляді фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у

 1. значних розмірах (ч. 1 ст. 212 Кримінального кодекс України),
 2. великих розмірах (ч. 2 ст. 212Кримінального кодекс України)
 3. вчинення злочину повторно, або в особливо великих розмірах (ч. З ст. 212Кримінального кодекс України);

Причинний зв'язок між діянням і наслідками

Суб'єкт злочину

 • Службова особа підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності
 • Особа, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи
 • Будь-яка інша особа, яка зобов'язана сплачувати податки, збори (обов'язкові платежі)

Суб'єктивна сторона злочину

Суб'єктивною стороною злочину є умисел

Кримінальна відповідальність та покарання

Кримінальна відповідальність за умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) передбачена ст. 212 Кримінального кодекс України. Відповідно до розміру завданих збитків бюджетам чи державним цільовим фондам відповідальність за вчинення умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), а також у разі повторного вчинення злочину передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 212 Кримінального кодекс України (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодекс України) поділяється на:

У значних розмірах

Карається штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У великих розмірах

Карається штрафом від п'яти тисяч до семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років!

Вчинення злочину повторно, або в особливо великих розмірах

Караються штрафом від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Визначення розміру коштів

Розмір коштів для цілей ст. 212 Кримінального кодексу України визначається у Примітці до цієї статті.

Значний розмір

Під значним розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов'язкових платежів, які в три тисячі і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян (3 153 000 гривень станом на 2020 рік).

Великий розмір

Під великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов'язкових платежів, які в п'ять тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян (5 255 000 гривень станом на 2020 рік).

Особливо великий розмір

Під особливо великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів, інших обов'язкових платежів, які в сім тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян (7 357 000 гривень станом на 2020 рік).

Неоподатковуваний мінімум доходів громадян

Відповідно до п. 5 підрозділу 1 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV Податкового кодексу України для відповідного року.
Згідно із пп. 161.1.1 п. 161.1 ст. 161 Податкового кодексу України податкова соціальна пільга дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року.

  Відповідно до ст. 7 Закон України "Про державний бюджет на 2021 рік" розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, станом на 1 січня, становить 2270 гривні, отже у 2021 році розмір податкової соціальної пільги передбаченої пп. 161.1.1 п. 161.1 ст. 161 Податкового кодексу України дорівнює 1135 гривень (2270 грн. х 50%). 

Дії що виключають відповідальність

Сплата податків, зборів (обов'язкових платежів) та відшкодування шкоди

Особа, яка вчинила діяння, передбачені частинами першою, другою, або діяння, передбачені частиною третьою (якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) статті 212 Кримінального кодекс України, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори (обов'язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).

Податковий компроміс

Діяння, передбачені частинами першою - третьою статті 212 Кримінального кодекс України, не вважаються умисним ухиленням від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), якщо платник податків досяг податкового компромісу відповідно до підрозділу 9-2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України.