Загибель бджіл внаслідок застосування отрутохімікатів

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Загальні поняття

Відповідно до статті 1 Закону України "Про Бджільництво" від 22.02.2000 № 1492-III:

 • Бджільництво - галузь сільськогосподарського виробництва, основою функціонування якої є розведення, утримання та використання бджіл для запилення ентомофільних рослин сільськогосподарського призначення і підвищення їх урожайності,виробництво харчових продуктів і сировини для промисловості;
 • Пасічник - фізична особа, яка займається утриманням та розведенням бджіл, виробництвом і первинною переробкою продуктів бджільництва.

Охорона бджільництва

Згідно із 6 розділом Закону України "Про Бджільництво" від 22.02.2000 № 1492-IIIохорона бджіл забезпечується шляхом:

 • вжиття заходів щодо запобігання розоренню та навмисному знищенню бджолиних сімей;
 • надання ветеринарно-санітарної допомоги з метою профілактики та лікування захворювань бджіл;
 • сприяння безперешкодному перевезенню (кочівлі) пасік;
 • організації наукових досліджень, спрямованих на охорону бджіл;
 • проведення через засоби масової інформації пропаганди зайняття бджільництвом та необхідності охорони бджіл, реклами продуктів бджільництва;
 • забезпечення оптимальної кількості бджолиних сімей в ареалах їх розселення;
 • сприяння діяльності, спрямованій на збереження бджіл;
 • організації державної підтримки бджільництва.

На власників і користувачів природних ресурсів щодо охорони бджіл покладаються обов'язки, передбачені законом. З метою запобігання захворюванню бджіл та додержання ветеринарно-санітарних норм і правил у галузі бджільництваздійснюється державний ветеринарний контроль у порядку,визначеному Законом України "Про ветеринарну медицину"

Відповідно до статті 30 Закону України "Про Бджільництво" від 22.02.2000 № 1492-III Юридичні та фізичні особи, які провадять діяльність, що впливає або може вплинути на стан бджіл, зобов'язані забезпечити їх охорону. У процесі сільськогосподарської діяльності, лісових користувань, проведення геологорозвідувальних робіт, видобування корисних копалин, визначення місць випасання і прогону сільськогосподарських тварин, розроблення туристських маршрутів та організації місць відпочинку населення, проведення військових навчань і маневрів, навчань з цивільної оборони населення, випробовувань будь-якої техніки повинні передбачатися і здійснюватися заходи щодо збереження ареалів розселення бджіл.

Забороняється проводити оранку та будь-яким іншим чиномруйнувати медоносні угіддя, застосовувати засоби захисту рослин,стимулятори їх росту, мінеральні добрива, інші препарати та здійснювати будь-які роботи, що можуть призвести до фізичногознищення бджіл під час медозбору.

Юридичні та фізичні особи, які застосовують засоби захисту рослин, зобов'язані дотримуватися діючих нормативно-правових актів, що передбачають охорону бджіл від отруєнь.

Ветеринарно-санітарне обслуговування бджільництва здійснюється спеціалістами ветеринарної медицини або під їх контролем власниками пасік чи пасічниками.

Фізичні та юридичні особи, які застосовують засоби захисту рослин для обробки медоносних рослин, зобов'язані не пізніше ніж а три доби до початку обробки через засоби масової інформації попередити про це пасічників, пасіки яких знаходяться на відстані до десяти кілометрів від оброблюваних площ. При цьому повідомляється дата обробки, назва препарату, ступінь і строк дії токсичності препарату.

Заходи щодо охорони пасік

Відповідно до п.4.7. Інструкції щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл ро захворювання або загибель бджолиних сімей бджолярі незалежно від форми власності пасік зобов'язані негайно повідомити фахівця ветеринарної медицини, який обслуговує господарство (населений пункт). п.4.8. зазначеної інструкції передбачено, що фахівець ветеринарної медицини організовує огляд усіх бджолиних сімей, виявлення хворих і встановлення причини захворювання, визначення джерела, шляхів заносу, ступеня поширення інфекції (інвазії) і вживає необхідних заходів, передбачених цією Інструкцією. Для уточнення діагнозу відбирає і направляє в лабораторію ветеринарної медицини на дослідження патологічний матеріал відповідно до Правил відбору зразків патологічного матеріалу,крові, кормів, води та пересилання їх для лабораторного дослідження, затверджених Головним управлінням ветеринарної медицини з держветінспекцією Мінсільгосппроду України 15 квітня 1997 р. N 15-14/111.

  4.9. При підтвердженні заразного захворювання або отруєння 

фахівець ветеринарної медицини, що обслуговує господарство (населений пункт), зобов'язаний негайно повідомити про це головного лікаря ветеринарної медицини району (міста) і до його прибуття припинити реалізацію бджіл, маток, продуктів бджільництва й предметів догляду за бджолами.