Податкова знижка за користування іпотечним житловим кредитом

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Що таке податкова знижка?

Податкова знижка за користування іпотечним житловим кредитом – це сума, на яку дозволяється зменшити розмір сплаченого особою податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) у зв’язку із оплатою нею процентів за користування іпотечним житловим кредитом.

У випадку, якщо у кредитному договорі зазначена лише загальна сума, що підлягає сплаті, і не розмежовано її на тіло кредиту та проценти до сплати, то у платника податків відсутні підстави для отримання податкової знижки.

Так, відповідно до пп. 166.3.1 п. 166.3 ст. 166 та п. 175.1 ст. 175 розділу IV Податкового кодексу України платник податку має право включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом, наданим позичальнику в національній або іноземній валютах, фактично сплачених протягом звітного податкового року.

Згідно із п. 175.4 ст. 175 Податкового кодексу України право на включення до податкової знижки суми, розрахованої згідно з ст. 175, надається платнику податку за одним іпотечним кредитом протягом 10 послідовних календарних років починаючи з року, в якому:

 • об’єкт житлової іпотеки придбавається;
 • збудований об’єкт житлової іпотеки переходить у власність платника податку та починає використовуватися як основне місце проживання.

У разі якщо іпотечний житловий кредит має строк погашення більше ніж 10 календарних років, право на включення частини суми процентів до податкової знижки за новим іпотечним житловим кредитом виникає у платника податку після повного погашення основної суми та процентів попереднього іпотечного житлового кредиту.

Хто має право на отримання податкової знижки?

Отримати податкову знижку за користування іпотечним житловим кредитом можна за наявності наступних умов:

 1. Користувач іпотечного житлового кредиту є громадянином України та не зареєстрований в органах ДФС як суб’єкт підприємницької діяльності.
 2. Відповідно до пп. 166.4.1. п. 166.4. ст. 166 Податкового кодексу України податкова знижка може бути надана виключно резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, а так само резиденту - фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має про це відмітку у паспорті.
 3. Відповідно до п. 175.1. ст. 175 Податкового кодексу України користувач іпотечного житлового кредиту має право на отримання податкової знижки, якщо за рахунок іпотечного житлового кредиту будується чи купується житловий будинок (квартира, кімната), визначений платником податку як основне місце його проживання (згідно з позначкою в паспорті про реєстрацію за місцезнаходженням такого житла).
 4. Розмір річної заробітної плати (оподаткованого доходу) платника податків є вищим суми податкової знижки (враховується заробітна плата із вирахуваннями ЄСВ, обов’язкових страхових Накопичувального фонду та до недержавного пенсійного фонду).
 5. Об’єкт іпотеки не було відчужено протягом звітного податкового року.

Які документи необхідні для отримання податкової знижки за користування іпотечним житловим кредитом?

Для отримання податкової знижки необхідно подати до органу державної фіскальної служби наступні документи:

 1. Копію паспорта платника податків з позначкою про реєстрацію за місцезнаходженням житлового будинку (квартири, кімнати) щодо якого оформлено іпотечний житловий кредит
 2. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номера (крім фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)
 3. Довідку про доходи за формою №3
 4. Кредитний договір та нотаріально завірений договір іпотеки. У кредитному договорі обов’язково повинно зазначатись, що його видано на придбання (будівництво) житла. Позика повинна бути видана лише банком, а строк кредиту не повинен бути менше 5 років
 5. Відповідні платіжні документи, в яких чітко визначено суму сплачених процентів за користування іпотечним кредитом та прізвище, ім’я, по-батькові платника податку як платника цих процентів (рахунок з печаткою про перерахування коштів через касу, платіжне доручення банку з відміткою про перерахування коштів)
 6. Податкову декларацію про майновий стан і доходи.

Порядок заповнення та подання податкової декларації регулюється Інструкцією щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859. Декларацію необхідно подати до органу державної фіскальної служби за місцем реєстрації до 31 грудня року, наступного за звітним (тобто декларація про доходи за 2018 рік подається до 31 грудня 2019 року). Слід зазначити, що у разі якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.
При цьому, за вибором платника декларація може бути подана в один із таких способів:

 • особисто або уповноваженою на це особою;
 • надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
 • засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу.

Розрахунок податкової знижки за користування іпотечним житловим кредитом

Розрахунок коефіцієнту згідно статті 175 Податкового кодексу України здійснюється наступним чином:

К = МП/ФП,

де К – коефіцієнт;

МП – мінімальна загальна площа житла, що дорівнює 100 квадратним метрам;

ФП – фактична загальна площа житла, що будується (придбавається) платником податку за рахунок іпотечного кредиту.

У разі якщо цей коефіцієнт більший ніж одиниця, до податкової знижки включається сума фактично сплачених процентів за іпотечним кредитом без застосування такого коефіцієнта.