Звільнення з ініціативи роботодавця: ліквідація підприємства (установи, організації)

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Підстави звільнення

Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його дії може бути розірваний керівником, зокрема, у випадку ліквідації підприємства (установи, організації) (пункт 1 частини 1 статті 40 Кодексу законів про працю України).

Порядок звільнення

Після прийняття рішення про ліквідацію підприємства (установи, організації) керівник зобов'язаний не пізніше ніж за 2 місяці до дати звільнення письмово під розпис повідомити кожного працівника про наступне вивільнення.
Якщо на підприємстві утворено первинну профспілкову організацію, керівник підприємства зобов'язаний за 3 місяці до проведення звільнення надати первинній профспілковій організації інформацію щодо цих заходів, включаючи інформацію про причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про терміни проведення звільнень, а також провести консультації з профспілкою про заходи щодо запобігання звільненням чи зведення їх кількості до мінімуму або пом'якшення несприятливих наслідків будь-яких звільнень.

Важливо!

Норми законодавства не передбачають виключення зі строку попередження працівника про наступне звільнення (не менш ніж за 2 місяці) часу знаходження його у відпустці або тимчасової непрацездатності. При недодержанні строку попередження працівника про звільнення, якщо він не підлягає поновленню на роботі з інших підстав, суд змінює дату його звільнення, зарахувавши строк попередження, протягом якого він працював (абзац шостий пункту 19 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06 листопада 1992 року № 9).

В день звільнення керівник підприємства повинен видати належно оформлену трудову книжку, копію наказу про звільнення та провести з працівником остаточний розрахунок, що включає:

  1. заробітну плату за фактично відпрацьований час;
  2. грошову компенсацію за всі дні невикористаної відпустки;
  3. вихідну допомогу у розмірі не менше середнього місячного заробітку (стаття 44 Кодексу законів про працю України) (працівникам, віднесеним до категорій 1, 2 постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС і до категорії 3 із числа учасників, виплачують вихідну допомогу у розмірі трьох середньомісячних заробітних плат).

Порядок оскарження рішення про звільнення

Позовна заява про поновлення на роботі у випадку незаконного звільнення особи під час ліквідації підприємства, установи, організації (зразок позовної заяви) подається до районного, районного у місті, міського та міськрайонного суду на вибір позивача за місцезнаходженням підприємства (установи, організації) або за зареєстрованим місцем проживання/перебування позивача відповідно до порядку, передбаченого законодавством.

Вартість

Позивачі за подання до суду позовної заяви про поновлення на роботі звільняються від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях (пункт 1 частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір»).

Особливі випадки

Категорії працівників, які підлягають обов'язковому працевлаштуванню при звільненні у зв'язку з ліквідацією підприємства (установи, організації):

  • вагітні жінки і жінки, які мають дітей віком до 3 років (до 6 років - якщо дитина потребує домашнього догляду за медичним висновком);
  • одинокі матері за наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда;
  • батьки, які виховують дітей без матері (в тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також опікуни (піклувальники);
  • працівники, віднесені до категорій 1, 2, 3 постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.

Категорії постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС