Військовий облік та бронювання військовозобов'язаних і призовників в державних установах, на підприємствах, організаціях

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Законодавча база

До актів законодавства, що утворюють основу антикорупційного законодавства України, належать наступні:

Вступ

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України.

Військовий облік є складовою змісту мобілізаційної підготовки держави та полягає у цілеспрямованій діяльності державних органів, підприємств, установ та організацій щодо фіксації, накопичення та аналізу військово-облікових даних призовників і військовозобов’язаних із відображенням їх у військово-облікових документах, а також здійснення контролю за дотриманням призовниками і військовозобов’язаними, посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій встановлених правил військового обліку.

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України.

Військовий облік є складовою змісту мобілізаційної підготовки держави та полягає у цілеспрямованій діяльності державних органів, підприємств, установ та організацій щодо фіксації, накопичення та аналізу військово-облікових даних призовників і військовозобов’язаних із відображенням їх у військово-облікових документах, а також здійснення контролю за дотриманням призовниками і військовозобов’язаними, посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій встановлених правил військового обліку.

Військовий облік ведеться з метою забезпечення повного та якісного укомплектування Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів, особовим складом у мирний час та особливий період.

Військовий облік

Усі військовозобов'язані та призовники підлягають військовому обліку.

Військовозобов'язані, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, особи офіцерського складу , поділяються на розряди за віком.

Граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі та у військовому резерві.

Військовозобов'язані - жінки незалежно від присвоєних їм військових звань зараховуються до запасу другого розряду. Граничний вік перебування їх у запасі встановлюється 50 років.

Військовозобов'язані, які досягли граничного віку перебування в запасі, а також визнані військово-лікарським комісіями непридатними для військової служби у воєнний час, виключаються з військового обліку і переводяться у відставку.

Громадяни, приписані до призовних дільниць, перебувають на військовому обліку призовників з дня їх приписки до призову на військову службу чи зарахування в запас. Граничний вік перебування на обліку призовників - до 27 років.

Керівники державних органів, підприємств, організацій і установ інформують відповідні районні (міські) військові комісаріати про призначення, переміщення і звільнення працівників, які виконують обов'язки щодо ведення обліку військовозобов'язаних і призовників, а також щодо бронювання військовозобов'язаних за підприємствами.

Військовий облік ведеться з метою забезпечення повного та якісного укомплектування Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів, особовим складом у мирний час та особливий період.

Заповнення відомостей про військовий облік особової картки

Військово-обліковими документами, на підставі яких ведеться персональний облік військовозобов'язаних, є військовий квиток або тимчасове посвідчення (замість військового квитка).

Ведення військового обліку призовників

Призовники – особи чоловічої статі призовного віку, на яких Законом покладено виконання військового обов'язку, приписані до призовних дільниць за місцем проживання (реєстрації) у військових комісаріатах і які не отримали військово-облікової спеціальності, придатні за станом здоров'я і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.
Відповідно до статті 15 Закону в мирний час до громадян призовного віку відносяться громадяни України, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку.
Військово-обліковим документом, на підставі якого ведеться персональний облік призовників, є посвідчення про приписку до призовної дільниці. Взяттю на військовий облік військовозобов’язаних державними органами, підприємствами, установами та організаціями підлягають:

 • громадяни, придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний та воєнний час, які не досягли граничного віку перебування в запасі Збройних Сил;
 • особи, звільнені з військової служби в запас Збройних Сил, СБУ, Служби зовнішньої розвідки;
 • особи, які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу»;
 • особи, звільнені із служби з Національної поліції, МВС, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (крім осіб, прийнятих на службу цивільного захисту у порядку, визначеному Кодексом цивільного захисту України, до проходження строкової військової служби), Державної кримінально-виконавчої служби, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику;
 • особи, які набули громадянство України і підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних;
 • особи, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) або з-за кордону на нове місце проживання;
 • військовозобов’язані, виключені з військового обліку СБУ, Служби зовнішньої розвідки;
 • призовники, яких відповідно до статті 18 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» звільнено від призову на строкову військову службу;
 • особи, які досягли граничного віку (27 років) перебування на військовому обліку призовників;
 • жінки, які мають фах, споріднений з відповідними військово-обліковими спеціальностями, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, за умови їх придатності до проходження військової служби за станом здоров’я, віком та сімейним станом.

Під час взяття на військовий облік призовників і військовозобов’язаних виконавчими комітетами сільських, селищних та міських рад:

 • перевіряється дійсність та належність військово-облікових документів призовників і військовозобов’язаних їх власникам, наявність відміток про взяття на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах і своєчасність їх прибуття у виконавчий комітет сільської, селищної або міської ради;
 • проводиться оформлення картки первинного обліку.

Виконавчі комітети сільських, селищних або міських рад вносять до карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних зміни облікових даних, які виявлені під час звіряння, та надсилають щомісяця до 5 числа до районних (міських) військових комісаріатів повідомлення про зміну облікових даних.

Зняття та виключення з військового обліку

Військовозобов'язані, які досягли граничного віку перебування в запасі, а також визнані військово-лікарським комісіями непридатними для військової служби у воєнний час, виключаються з військового обліку і переводяться у відставку. В особових картках на осіб, які досягли граничного віку перебування в запасі Збройних сил України, за вказівкою військового комісаріату після 1 січня викреслюються дані про військовий облік і робиться відмітка: "Знятий з виключенням з військового обліку за віком". Всі документи по військовому обліку і бронюванню в державних органах, на підприємствах, організаціях і установах зберігаються в 2-х папках: перша – документи по військовому обліку; друга – документи по бронюванню.
Не підлягають взяттю на військовий облік призовників державними органами, підприємствами, установами та організаціями громадяни, які:

 • вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання;
 • вибувають на строк більше трьох місяців за межі України;
 • взяті згідно з рішеннями комісії з питань приписки або призовної комісії на військовий облік військовозобов’язаних;
 • отримали військові звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу;
 • припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до Закону України “Про альтернативну (невійськову) службу”.

Правила військового обліку призовників і військовозобов’язаних

1. Призовники і військовозобов’язані повинні:

 • перебувати на військовому обліку за місцем проживання у районних (міських) військових комісаріатах, за місцем роботи (навчання) на підприємствах, в установах, організаціях, виконавчих комітетах сільських, селищних та міських рад, а також у разі тимчасового вибуття за межі України за місцем консульського обліку в дипломатичних установах України;
 • прибувати за викликом районних (міських) військових комісаріатів на збірні пункти, призовні дільниці у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках або розпорядженнях районних (міських) військових комісаріатів), для взяття на військовий облік та визначення призначення на воєнний час, оформлення військово-облікових документів, приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов’язаних;
 • не змінювати місце фактичного проживання (перебування) з моменту оголошення мобілізації, а у воєнний час не виїжджати з місця проживання без дозволу військового комісара районного (міського) військового комісаріату, відповідних керівників СБУ або Служби зовнішньої розвідки;
 • проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії районних (міських) військових комісаріатів;
 • проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов’язок у запасі;
 • особисто у семиденний строк прибувати до районних (міських) військових комісаріатів з паспортом громадянина України і військово-обліковими документами для зняття з військового обліку в разі вибуття в іншу місцевість до нового місця проживання, у службові відрядження, на навчання, у відпустку чи на лікування (строком понад три місяці за межі України), у разі зміни місця проживання в межах міста з переїздом на територію іншого адміністративного району;
 • особисто повідомляти у семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну їх сімейного стану, стану здоров’я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади;
 • негайно повідомляти районним (міським) військовим комісаріатам за місцем військового обліку про втрату військово-облікового документа;
 • подавати щороку до 1 жовтня до районних (міських) військових комісаріатів документи, що підтверджують право призовників на відстрочку від призову на строкову військову службу.

2. У разі коли за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку прибувають до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову на строкову військову службу, визначеного указом Президента України.
3.Призовники і військовозобов’язані за порушення встановлених пунктами 1 і 2 цього додатка, а також за порушення законодавства про військовий обов’язок і військову службу, про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, умисне псування військово-облікових документів чи втрату їх з необережності, неявку за викликом до районних (міських) військових комісаріатів без поважних причин, за несвоєчасне повідомлення обліковому органу, де перебувають на військовому обліку, даних про зміну їх сімейного стану, стану здоров’я (після тривалого лікування хвороби та (або) хвороби, яка спричинила часткову (повну) втрату працездатності), адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади притягуються до адміністративної відповідальності у порядку, визначеному Кодексом України про адміністративні правопорушення.
4. Керівники та посадові особи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, військових частин, підприємств, установ, організацій та навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування та форми власності, а також власники будинків за порушення законодавства про військовий обов’язок і військову службу, про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, за неподання до районних (міських) військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, за прийняття на роботу призовників і військовозобов’язаних, які не перебувають на військовому обліку, незабезпечення сповіщення призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до районного (міського) військового комісаріату, перешкоду їх своєчасній явці на збірні пункти чи призовні дільниці, несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, та неподання відомостей про призовників і військовозобов’язаних несуть відповідальність згідно із законом.
5. Громадяни, які ухиляються від призову на строкову військову службу, призову за мобілізацією, військового обліку або спеціальних (перевірочних) зборів, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законодавством.


Військовозобов'язаним надаються відстрочки від призову на підставі

Військовозобов'язаним надаються відстрочки від призову на підставі:

 • переліків посад та професій, за якими бронюються військовозобов'язані;
 • постанов Комісії про надання особистих відстрочок окремим військовозобов'язаним, які не підлягають бронюванню за переліками посад та професій (особисте бронювання).

На військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню за переліками посад та професій, військовими комісаріатами за місцем розташування підприємств оформлюються посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік.
З питань, що пов'язані з бронюванням військовозобов'язаних за підприємствами, останні звертаються до міністерств, відомств, облдержадміністрацій та до військкоматів за місцем знаходження підприємств.
Вся робота щодо бронювання військовозобов’язаних у воєнний час ведеться відповідно до рішень Уряду, Комісії та Інструкції щодо бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та воєнного часу, затвердженої постановою Комісії від 22 травня 1996 року № 1 (для службового користування).
Звіти про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних складаються щорічно станом на 1 січня.
До звітів включаються зведені показники як за основним підприємством, так і за підпорядкованими йому структурними підрозділами та філіями незалежно від місця їх знаходження.
Звіти про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних та доповіді про стан роботи щодо бронювання військовозобов’язаних підприємствами, що перебувають у сфері управління центральних органів виконавчої влади передаються в термін до 1 лютого - до галузевих органів управління.