Одноразова матеріальна допомога особам, які постраждали від торгівлі людьми

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 09:37, 21 вересня 2018, створена Oleksandr.nyshchyk (обговорення | внесок) (Створена сторінка: == Посилання == 1. [http://http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2012-п Постанова КМУ "Про затвердження Порядку в...)

Перейти до навігації Перейти до пошуку

Посилання

1. Постанова КМУ "Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми"
2. Закон України "Про протидію торгівлі людьми"

Стаття

ПОРЯДОК
виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми
Механізм виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми визначається Порядком виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, затвердженим Постановою КМУ від 25.07.2012 року №660
Матеріальна допомога виплачується особі, якій встановлено статус постраждалої від торгівлі людьми, відповідно до Закону України "Про протидію торгівлі людьми".
Виплата матеріальної допомоги здійснюється органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) (крім мм. Києва та Севастополя) рад (далі - органи соціального захисту населення) одноразово у розмірі трьох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб (діти віком до шести років; діти віком від шести до 18 років; працездатні особи; особи, які втратили працездатність), установлених на момент звернення особи за матеріальною допомогою. Для отримання матеріальної допомоги особа або законний представник дитини, яка постраждала від торгівлі людьми і розлучена із сім’єю, або недієздатної особи подає органові соціального захисту населення за місцем проживання (перебування) зазначеної особи такі документи:

  • заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики;


  • копію довідки про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;


  • копію документа, що посвідчує особу;


  • копію документа, що підтверджує непрацездатність особи (у разі потреби).


Іноземець або особа без громадянства, що не володіє українською або російською мовою, заповнює заяву з перекладачем.
Орган соціального захисту населення формує особову справу, яка зберігається протягом трьох років після виплати матеріальної допомоги.
Матеріальну допомогу може отримати уповноважена особа, законний представник дитини, яка постраждала від торгівлі людьми і розлучена із сім’єю, або недієздатної особи.
У разі коли особа, якій встановлено статус постраждалої від торгівлі людьми, не отримала матеріальної допомоги протягом відповідного бюджетного періоду з поважних причин, вона має право звернутися за її отриманням у наступному бюджетному періоді та отримати матеріальну допомогу у розмірі трьох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб (діти віком до шести років, діти віком від шести до 18 років, працездатні особи, особи, які втратили працездатність), установлених на момент звернення особи за отриманням матеріальної допомоги.
Виплата матеріальної допомоги здійснюється згідно з відомістю, яка складається органом соціального захисту населення за формою, затвердженою Мінсоцполітики, через державне підприємство поштового зв’язку або шляхом перерахування коштів на особистий банківський рахунок.
Витрати на оплату послуг державного підприємства поштового зв’язку, пов’язаних з виплатою матеріальної допомоги, здійснюються за рахунок коштів державного бюджету відповідно до заявки органу соціального захисту населення.
Матеріальна допомога виплачується особі не пізніше одного місяця з дня її звернення до органу соціального захисту населення у межах коштів, передбачених у державному бюджеті на такі цілі.
Районні органи соціального захисту населення подають щомісяця до 10 числа регіональним органам соціального захисту населення реєстри виплат (перерахування) матеріальної допомоги з метою контролю за здійсненням відповідних видатків для подання до 15 числа Мінсоцполітики звіту про використання бюджетних коштів.