Призначення старости

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Порядок затвердження

Староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови (частина перша ст. 54-1 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні").

Староста є членом виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за посадою і працює в ньому на постійній основі(частина друга ст. 54-1 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні").

Порядок організації роботи старости визначається Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим сільською, селищною, міською радою (частина третя ст. 54-1 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні").

Повноваження старости

Згідно з частиною четвертою ст. ст. 54-1 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" староста:

 1. представляє інтереси жителів відповідного села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради;
 2. бере участь у пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради та засіданнях її постійних комісій;
 3. має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села, селища;
 4. сприяє жителям відповідного села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;
 5. бере участь в організації виконання рішень сільської, селищної, міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень сільського, селищного, міського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;
 6. бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;
 7. вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;
 8. бере участь у підготовці проектів рішень сільської, селищної, міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;
 9. бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;
 10. бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села, селища та інформує сільського, селищного, міського голову, виконавчі органи сільської, селищної, міської ради про його результати;
 11. отримує від виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;
 12. сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі, селищі;
 13. здійснює інші повноваження, визначені цим та іншими законами.

При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і підзвітний раді та підконтрольний сільському, селищному, міському голові. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед радою, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін (частина п'ята ст. 54-1 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні").

Припинення повноважень

Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради (частина шоста ст. 54-1 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні").

Підстави дострокового припинення повноважень старости визначені ст. 79-1 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Повноваження старости припиняються достроково у разі:

 1. його звернення з особистою заявою до сільської, селищної, міської ради про складення ним повноважень старости (з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт);
 2. припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України (з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт);
 3. набуття громадянства іншої держави (з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт);
 4. набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього (з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду, без прийняття рішення відповідної ради);
 5. набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду, без прийняття рішення відповідної ради);
 6. набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави (строки законодавцем не визначені, логічно було б за аналогією до п.5);
 7. набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим (з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду, без прийняття рішення відповідної ради);
 8. його смерті (з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть)

Відповідно до ч. 2 ст. 79-1 Закону повноваження старости також можуть бути достроково припинені за рішенням сільської, селищної, міської ради, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Рішення про дострокове припинення повноважень старости рада приймає таємним або відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради. Дострокове припинення повноважень у цьому випадку – з дня прийняття відповідною радою рішення про дострокове припинення повноважень старости.

Повноваження старости можуть бути достроково припинені також у випадку, передбаченому Законом України “Про правовий режим воєнного стану” (з дня набрання чинності актом Президента України про утворення відповідної військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів).