Відмінності між версіями «Ядерна та радіоактивна (радіоекологічна) безпека в системі екологічного права»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база: ==
== Нормативна база ==
# [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/39/95-%D0%B2%D1%80 Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» від 08.02.1995 № 39/95-ВР]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_023/parao64#o64 Конвенція про ядерну безпеку від 17 червня 1994 року]
# [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_023/parao64#o64 Конвенція про ядерну безпеку ООН від 17.06.1994]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#n158 Кодекс цивільного захисту України]
 
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/39/95-%D0%B2%D1%80 Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"]
== Поняття радіаційна безпека ==
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0340-20 Положення про функціональну підсистему ядерної та радіаційної безпеки єдиної державної системи цивільного захисту, затверджене наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 14 лютого 2020 року № 57]
Радіаційна безпека  в [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/39/95-%D0%B2%D1%80 Законі України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"] (ст.1) визначена як дотримання допустимих  меж  радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє  природне  середовище, встановлених нормами, правилами та стандартами з безпеки;


== Загальна інформація ==
'''Радіаційна безпека''' - дотримання допустимих  меж  радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє  природне  середовище, встановлених нормами, правилами та стандартами з безпеки (абзац одиннадцятий частини першої статті 1 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/39/95-%D0%B2%D1%80 Законі України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"]).


'''Ядерна безпека''' - дотримання норм, правил, стандартів та умов використання ядерних матеріалів, що забезпечують радіаційну безпеку (абзац вісімнадцятий частини першої статті 1 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/39/95-%D0%B2%D1%80 Законі України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"]).
== Завдання ядерного законодавства ==
== Завдання ядерного законодавства ==
Основними завданнями ядерного законодавства відповідно до [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/39/95-%D0%B2%D1%80 ст. 3 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"] є:
Основними завданнями ядерного законодавства відповідно до [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/39/95-%D0%B2%D1%80 статті 3 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"] є:
# правове регулювання суспільних відносин  під  час  здійснення всіх видів діяльності у сфері використання ядерної енергії;
# правове регулювання суспільних відносин  під  час  здійснення всіх видів діяльності у сфері використання ядерної енергії;
# створення  правових  засад  системи  управління   у   сфері використання ядерної енергії і системи регулювання безпеки під час використання ядерної енергії;
# створення  правових  засад  системи  управління у сфері використання ядерної енергії і системи регулювання безпеки під час використання ядерної енергії;
# встановлення  прав,  обов'язків  і  відповідальності  органів державної влади, підприємств,  установ  і  організацій,  посадових осіб  і  персоналу,  а  також  громадян  стосовно  їх  діяльності, пов'язаної з використанням ядерної енергії;
# встановлення  прав,  обов'язків  і  відповідальності  органів державної влади, підприємств,  установ  і  організацій,  посадових осіб  і  персоналу,  а  також  громадян  стосовно  їх  діяльності, пов'язаної з використанням ядерної енергії;
# визначення основних принципів радіаційного захисту  людей  та навколишнього природного середовища;
# визначення основних принципів радіаційного захисту  людей  та навколишнього природного середовища;
Рядок 18: Рядок 20:


===Основними цілями Міжнародної конвенції з ядерної безпеки===  
===Основними цілями Міжнародної конвенції з ядерної безпеки===  
Координація та об’єднання зусиль по забезпеченню ядерної безпеки - порівняно новий напрям міжнародного співробітництва у сфері мирного використання ядерної енергії. Одна із особливостей цього напряму полягає в тому, що він дедалі більше набуває міжнародно-правових форм. Свідченням цього є прийняття Міжнародної конвенції з ядерної безпеки (1994 p), яку Україна ратифікувала 17 грудня 1997 р.
Координація та об’єднання зусиль по забезпеченню ядерної безпеки - порівняно новий напрям міжнародного співробітництва у сфері мирного використання ядерної енергії. Одна із особливостей цього напряму полягає в тому, що він дедалі більше набуває міжнародно-правових форм. Свідченням цього є прийняття [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_023/parao64#o64 Конвенції з ядерної безпеки] (1994 pоку), яку Україна ратифікувала 17 грудня 1997 року.
<br />
 
'''Конвенція має наступні цілі:'''
<u>Конвенція має наступні цілі:</u>
* досягти високого рівня ядерної безпеки в усьому  світі  на основі    зміцнення    національних    заходів    і  міжнародного співробітництва,  в тому числі,  у відповідних випадках, на основі технічного співробітництва в галузі безпеки,  і підтримувати такий рівень;
* досягти високого рівня ядерної безпеки в усьому  світі  на основі    зміцнення    національних    заходів    і  міжнародного співробітництва,  в тому числі,  у відповідних випадках, на основі технічного співробітництва в галузі безпеки,  і підтримувати такий рівень;
* створити  і  підтримувати на ядерних установках ефективні засоби захисту від потенційної радіаційної небезпеки,  з тим,  щоб захистити  окремих  осіб,  суспільство  в  цілому  і  навколишнє середовище від  шкідливого  впливу  іонізуючих  випромінювань  від таких установок;
* створити  і  підтримувати на ядерних установках ефективні засоби захисту від потенційної радіаційної небезпеки,  з тим,  щоб захистити  окремих  осіб,  суспільство  в  цілому  і  навколишнє середовище від  шкідливого  впливу  іонізуючих  випромінювань  від таких установок;
Рядок 26: Рядок 28:


== Основні принципи ядерного та радіаційного захисту ==
== Основні принципи ядерного та радіаційного захисту ==
Відповідно до [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/39/95-%D0%B2%D1%80 ст. 4 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"] , радіаційний  захист  під  час  використання  ядерної  енергії базується на таких основних принципах:
Відповідно до [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/39/95-%D0%B2%D1%80 статті 4 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"] радіаційний  захист  під  час  використання  ядерної  енергії базується на таких основних принципах:
* не  може  бути  дозволена  жодна  діяльність,  пов'язана   з іонізуючим  випромінюванням, якщо  кінцева  вигода   від   такої діяльності не перевищує заподіяної нею шкоди;
* не  може  бути  дозволена  жодна  діяльність,  пов'язана з іонізуючим  випромінюванням, якщо  кінцева  вигода від такої діяльності не перевищує заподіяної нею шкоди;
* величина  індивідуальних   доз,   кількість   осіб,   які опромінюються, та ймовірність опромінення від будь-якого  з  видів іонізуючого випромінювання повинні бути найнижчими з  тих,  що  їх можна  практично  досягти,  враховуючи  економічні   і   соціальні  фактори;
* величина  індивідуальних доз, кількість осіб, які опромінюються, та ймовірність опромінення від будь-якого  з  видів іонізуючого випромінювання повинні бути найнижчими з  тих,  що  їх можна  практично  досягти,  враховуючи  економічні і соціальні  фактори;
* опромінення окремих осіб від усіх джерел та видів  діяльності у підсумку не повинно перевищувати встановлених дозових меж.
* опромінення окремих осіб від усіх джерел та видів  діяльності у підсумку не повинно перевищувати встановлених дозових меж.


=== Основні принципи державної політики у сфері використання  ядерної енергії та радіаційного  захисту===
=== Основні принципи державної політики у сфері використання  ядерної енергії та радіаційного  захисту===
Основними принципами державної політики у сфері  використання  
Основними принципами державної політики у сфері  використання ядерної енергії та радіаційного захисту є:
ядерної енергії та радіаційного захисту є:
# пріоритет  захисту  людини  та    навколишнього    природного середовища від впливу іонізуючого випромінювання;
# пріоритет  захисту  людини  та    навколишнього    природного середовища від впливу іонізуючого випромінювання;
# забезпечення  при  використанні  ядерної енергії мінімального рівня  утворення  радіоактивних  відходів
# забезпечення  при  використанні  ядерної енергії мінімального рівня  утворення  радіоактивних  відходів
Рядок 39: Рядок 40:
# негативний вплив на майбутні покоління,  ніж той,  що допускається для нинішнього покоління;  
# негативний вплив на майбутні покоління,  ніж той,  що допускається для нинішнього покоління;  
# забезпечення безпеки під час використання ядерної енергії;
# забезпечення безпеки під час використання ядерної енергії;
# відкритість  і  доступність   інформації,   пов'язаної   звикористанням ядерної енергії;
# відкритість  і  доступність інформації, пов'язаної звикористанням ядерної енергії;
# забезпечення  відшкодування  шкоди,  зумовленої  радіаційним впливом;   
# забезпечення  відшкодування  шкоди,  зумовленої  радіаційним впливом;   
# створення   правового   і   фінансового  механізму  щодо соціально-економічної  компенсації  ризику  для  населення,  яке проживає  в  зонах  спостереження;   
# створення правового і фінансового  механізму  щодо соціально-економічної  компенсації  ризику  для  населення,  яке проживає  в  зонах  спостереження;   
# створення спеціальної  соціальної  інфраструктури   в   зонах спостереження;   
# створення спеціальної  соціальної  інфраструктури в зонах спостереження;   
# забезпечення     заходів     щодо     соціально-економічної заінтересованості  місцевих  органів  виконавчої  влади та органів місцевого  самоврядування, на  території  яких розташовані ядерні установки  та  об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами;
# забезпечення заходів щодо соціально-економічної заінтересованості  місцевих  органів  виконавчої  влади та органів місцевого  самоврядування, на  території  яких розташовані ядерні установки  та  об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами;
# встановлення відповідальності за порушення  правового  режиму безпеки у сфері використання ядерної енергії;
# встановлення відповідальності за порушення  правового  режиму безпеки у сфері використання ядерної енергії;
# розмежування  функцій  державного   управління   у   сфері використання ядерної енергії і державного регулювання  ядерної  та  радіаційної безпеки;
# розмежування  функцій  державного управління у сфері використання ядерної енергії і державного регулювання  ядерної  та  радіаційної безпеки;
# розмежування  функцій  державного   управління   у   сфері використання  ядерної  енергії  і   безпосередньої   господарчої діяльності щодо використання ядерної енергії;
# розмежування  функцій  державного управління у сфері використання  ядерної  енергії  і безпосередньої господарчої діяльності щодо використання ядерної енергії;
# розподіл  обов'язків,  прав  та  відповідальності  між  усіма суб'єктами правовідносин у сфері використання ядерної енергії;
# розподіл  обов'язків,  прав  та  відповідальності  між  усіма суб'єктами правовідносин у сфері використання ядерної енергії;
# нормування,  ліцензування  та  нагляд  у  сфері  використання ядерної енергії;
# нормування,  ліцензування  та  нагляд  у  сфері  використання ядерної енергії;
# створення правового та фінансового механізму відповідальності експлуатуючої  організації  перед  громадянами   та   суб'єктами господарювання за заподіяну ядерну шкоду;
# створення правового та фінансового механізму відповідальності експлуатуючої  організації  перед  громадянами та суб'єктами господарювання за заподіяну ядерну шкоду;
# створення правового та фінансового механізму відповідальності ліцензіата  перед  громадянами  та  суб'єктами  господарювання  за заподіяну шкоду в разі радіаційної аварії;
# створення правового та фінансового механізму відповідальності ліцензіата  перед  громадянами  та  суб'єктами  господарювання  за заподіяну шкоду в разі радіаційної аварії;
# захоронення  та  довгострокове    зберігання    радіоактивних відходів за рахунок виробників відходів;
# захоронення  та  довгострокове    зберігання    радіоактивних відходів за рахунок виробників відходів;
Рядок 61: Рядок 62:
==Норми, правила і стандарти з ядерної та радіаційної безпеки ==
==Норми, правила і стандарти з ядерної та радіаційної безпеки ==
   
   
''Норми, правила і стандарти з ядерної та радіаційної безпеки'' - це  критерії,  вимоги  і  умови  забезпечення  безпеки під   час використання ядерної енергії.  
'''Норми, правила і стандарти з ядерної та радіаційної безпеки''' - це  критерії,  вимоги  і  умови  забезпечення  безпеки під час використання ядерної енергії.  
      
      
Дотримання норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки є обов'язковим при здійсненні будь-якого виду діяльності у сфері икористання ядерної енергії.
Дотримання норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки є <u>обов'язковим</u> при здійсненні будь-якого виду діяльності у сфері використання ядерної енергії.


Вимоги зазначених норм, правил та  стандартів  приймаються з  
Вимоги зазначених норм, правил та  стандартів  приймаються з урахуванням  рекомендацій  міжнародних організацій у сфері використання ядерної енергії.  
урахуванням  рекомендацій  міжнародних   організацій   у   сфері  
використання ядерної енергії.  


Норми, правила і стандарти з ядерної та  радіаційної  безпеки  
Норми, правила і стандарти з ядерної та  радіаційної  безпеки затверджуються у порядку, що визначається законодавством  України, підлягають опублікуванню і є <u>обов'язковими на території України</u> ([http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/39/95-%D0%B2%D1%80 стаття 8 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"]).
затверджуються у порядку, що визначається законодавством  України,  
підлягають опублікуванню і є обов'язковими на території України.
([http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/39/95-%D0%B2%D1%80 ст.8 ЗУ «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»])
[[Категорія:Екологічне право]]
[[Категорія:Екологічне право]]

Поточна версія на 12:55, 21 травня 2020

Нормативна база

Загальна інформація

Радіаційна безпека - дотримання допустимих меж радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє природне середовище, встановлених нормами, правилами та стандартами з безпеки (абзац одиннадцятий частини першої статті 1 Законі України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку").

Ядерна безпека - дотримання норм, правил, стандартів та умов використання ядерних матеріалів, що забезпечують радіаційну безпеку (абзац вісімнадцятий частини першої статті 1 Законі України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку").

Завдання ядерного законодавства

Основними завданнями ядерного законодавства відповідно до статті 3 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" є:

 1. правове регулювання суспільних відносин під час здійснення всіх видів діяльності у сфері використання ядерної енергії;
 2. створення правових засад системи управління у сфері використання ядерної енергії і системи регулювання безпеки під час використання ядерної енергії;
 3. встановлення прав, обов'язків і відповідальності органів державної влади, підприємств, установ і організацій, посадових осіб і персоналу, а також громадян стосовно їх діяльності, пов'язаної з використанням ядерної енергії;
 4. визначення основних принципів радіаційного захисту людей та навколишнього природного середовища;
 5. забезпечення участі громадян та їх об'єднань у формуванні державної політики у сфері використання ядерної енергії;
 6. сприяння подальшому зміцненню міжнародного режиму безпечного використання ядерної енергії.

Основними цілями Міжнародної конвенції з ядерної безпеки

Координація та об’єднання зусиль по забезпеченню ядерної безпеки - порівняно новий напрям міжнародного співробітництва у сфері мирного використання ядерної енергії. Одна із особливостей цього напряму полягає в тому, що він дедалі більше набуває міжнародно-правових форм. Свідченням цього є прийняття Конвенції з ядерної безпеки (1994 pоку), яку Україна ратифікувала 17 грудня 1997 року.

Конвенція має наступні цілі:

 • досягти високого рівня ядерної безпеки в усьому світі на основі зміцнення національних заходів і міжнародного співробітництва, в тому числі, у відповідних випадках, на основі технічного співробітництва в галузі безпеки, і підтримувати такий рівень;
 • створити і підтримувати на ядерних установках ефективні засоби захисту від потенційної радіаційної небезпеки, з тим, щоб захистити окремих осіб, суспільство в цілому і навколишнє середовище від шкідливого впливу іонізуючих випромінювань від таких установок;
 • відвертати аварії з радіологічними наслідками і пом'якшувати такі наслідки в тому випадку, якщо вони матимуть місце.

Основні принципи ядерного та радіаційного захисту

Відповідно до статті 4 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" радіаційний захист під час використання ядерної енергії базується на таких основних принципах:

 • не може бути дозволена жодна діяльність, пов'язана з іонізуючим випромінюванням, якщо кінцева вигода від такої діяльності не перевищує заподіяної нею шкоди;
 • величина індивідуальних доз, кількість осіб, які опромінюються, та ймовірність опромінення від будь-якого з видів іонізуючого випромінювання повинні бути найнижчими з тих, що їх можна практично досягти, враховуючи економічні і соціальні фактори;
 • опромінення окремих осіб від усіх джерел та видів діяльності у підсумку не повинно перевищувати встановлених дозових меж.

Основні принципи державної політики у сфері використання ядерної енергії та радіаційного захисту

Основними принципами державної політики у сфері використання ядерної енергії та радіаційного захисту є:

 1. пріоритет захисту людини та навколишнього природного середовища від впливу іонізуючого випромінювання;
 2. забезпечення при використанні ядерної енергії мінімального рівня утворення радіоактивних відходів
 3. заборона будь-якої діяльності у сфері використання ядерної енергії, результатом якої є обґрунтовано передбачений більший
 4. негативний вплив на майбутні покоління, ніж той, що допускається для нинішнього покоління;
 5. забезпечення безпеки під час використання ядерної енергії;
 6. відкритість і доступність інформації, пов'язаної звикористанням ядерної енергії;
 7. забезпечення відшкодування шкоди, зумовленої радіаційним впливом;
 8. створення правового і фінансового механізму щодо соціально-економічної компенсації ризику для населення, яке проживає в зонах спостереження;
 9. створення спеціальної соціальної інфраструктури в зонах спостереження;
 10. забезпечення заходів щодо соціально-економічної заінтересованості місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, на території яких розташовані ядерні установки та об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами;
 11. встановлення відповідальності за порушення правового режиму безпеки у сфері використання ядерної енергії;
 12. розмежування функцій державного управління у сфері використання ядерної енергії і державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки;
 13. розмежування функцій державного управління у сфері використання ядерної енергії і безпосередньої господарчої діяльності щодо використання ядерної енергії;
 14. розподіл обов'язків, прав та відповідальності між усіма суб'єктами правовідносин у сфері використання ядерної енергії;
 15. нормування, ліцензування та нагляд у сфері використання ядерної енергії;
 16. створення правового та фінансового механізму відповідальності експлуатуючої організації перед громадянами та суб'єктами господарювання за заподіяну ядерну шкоду;
 17. створення правового та фінансового механізму відповідальності ліцензіата перед громадянами та суб'єктами господарювання за заподіяну шкоду в разі радіаційної аварії;
 18. захоронення та довгострокове зберігання радіоактивних відходів за рахунок виробників відходів;
 19. участь громадян та їх об'єднань у формуванні державної політики у сфері використання ядерної енергії;
 20. заборона будь-якої діяльності, пов'язаної з іонізуючим випромінюванням, якщо перевага від такої діяльності менша, ніж можлива заподіяна нею шкода;
 21. дотримання дозових меж впливу на персонал і населення, встановлених нормами, правилами та стандартами з ядерної та радіаційної безпеки;
 22. встановлення найнижчих показників величини індивідуальних доз, кількості осіб, що опромінюються, ймовірності опромінення від будь-якого конкретного джерела іонізуючого випромінювання за нормами, правилами і стандартами з радіаційної безпеки з урахуванням економічних і соціальних умов держави;
 23. виконання міжнародних договорів, розвиток міжнародного співробітництва у сфері використання ядерної енергії в мирних цілях та зміцнення міжнародного режиму безпеки та радіаційного захисту населення;
 24. розмежування державного управління у сфері використання ядерної енергії та захоронення радіоактивних відходів.

Норми, правила і стандарти з ядерної та радіаційної безпеки

Норми, правила і стандарти з ядерної та радіаційної безпеки - це критерії, вимоги і умови забезпечення безпеки під час використання ядерної енергії.

Дотримання норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки є обов'язковим при здійсненні будь-якого виду діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Вимоги зазначених норм, правил та стандартів приймаються з урахуванням рекомендацій міжнародних організацій у сфері використання ядерної енергії.

Норми, правила і стандарти з ядерної та радіаційної безпеки затверджуються у порядку, що визначається законодавством України, підлягають опублікуванню і є обов'язковими на території України (стаття 8 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку").