Відмінності між версіями «Фінансовий лізинг автотранспорту. Визнання договору фінансового лізингу автотранспорту недійсним»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
(Не показані 6 проміжних версій 2 користувачів)
Рядок 2: Рядок 2:
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-15 Господарський кодекс України]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-15 Господарський кодекс України]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/723/97-%D0%B2%D1%80 Закон України «Про фінансовий лізинг»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1201-20#Text Закон України «Про фінансовий лізинг»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/723/97-%D0%B2%D1%80#Text Закон України "Про фінансові послуги"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#Text Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80#Text Закон України «Про транспорт»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80#Text Закон України «Про транспорт»]


== Визначення фінансового лізингу ==
== Загальна інформація ==
<div align="justify">
<div align="justify">


'''Фінансовий лізинг''' - це вид цивільно-правових відносин, що виникають із договіру фінансового лізингу.
'''Фінансовий лізинг''' - вид правових відносин, за якими лізингодавець зобов’язується відповідно до договору фінансового лізингу на строк та за плату, визначені таким договором, передати лізингоодержувачу у володіння та користування як об’єкт фінансового лізингу майно, що належить лізингодавцю на праві власності та набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем, або майно, спеціально придбане лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов, та які передбачають наявність хоча б однієї з ознак фінансового лізингу, встановлених [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1201-20#Text Законом України «Про фінансовий лізинг»].


За '''договором фінансового лізингу''' (далі - договір лізингу) лізингодавець зобов'язується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі).
Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#n84 п. 5 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"] '''фінансовий лізинг належить до фінансових послуг'''. Фінансові послуги надаються фінансовими установами, а також, якщо це прямо передбачено законом, фізичними особами - підприємцями.


Загальні умови укладення та істотні умови договору фінансового лізингу на сторінції [[Договір фінансового лізингу]]
'''''Строк, на який лізингоодержувачу передається об’єкт фінансового лізингу у володіння та користування, не може становити менше одного року.'''''
{| class="wikitable"
!'''Зверніть увагу!''' 13 червня 2021 року набрав чинності [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1201-20#Text Закон України «Про фінансовий лізинг» від 04.02.2021 № 1201-IX.]
Розділом ІІІ "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону визначено, що він застосовується до відносин, які виникли після дня набрання чинності цим Законом.


Відносини, що виникають у зв'язку з договором фінансового лізингу, регулюються положеннями Цивільного кодексу України про лізинг, найм (оренду), купівлю-продаж, поставку з урахуванням особливостей, що встановлюються [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/723/97-%D0%B2%D1%80 Закон України «Про фінансовий лізинг»].
Відносини, що виникли на підставі договорів фінансового лізингу, укладених до набрання чинності цим Законом, регулюються відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності цим Законом.
|}


'''Відносини, що виникають у зв'язку з договором фінансового лізингу, мають наступні особливості:'''
== Автотранспорт як об'єкт фінансового лізингу ==
<div align="justify">


* лізингодавець при укладанні договору фінансового лізингу ще не є власником майна, що підлягає передачі за договором лізингу. На нього покладається обов'язок тільки придбати його у власність. У зв'язку з цим відносини фінансового лізингу відповідають визначенню ''непрямого лізингу'' згідно із [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n3883 ч.1 ст. 806 ЦК Цкраїни]. ''Прямий лізинг'', що передбачає передачу лізингоодержувачу у користування майна, що належить лізингодавцю на правах власності і було набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем, не регулюється нормами [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/723/97-%D0%B2%D1%80 Закон України «Про фінансовий лізинг»], а регулюється гл. 58 ЦК України. Крім того, потрібно враховувати, що до відносин, пов'язаних із лізингом, застосовуються загальні положення про купівлю-продаж та про договір поставки;
Одним із найпоширеніших предметів лізингових послуг '''є лізинг автотранспортних засобів'''.<br />Транспортні засоби, як предмети договору лізингу, що передаються лізингоодержувачу, повинні, перш за все, відповідати вимогам, установленим [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81#n73 ст. 10 Закону України «Про транспорт»], а саме: вимогам безпеки, охорони праці та екології, державним стандартам, мати відповідний сертифікат.


* предмет лізингу передають завжди на конкретний строк, який згідно [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/723/97-%D0%B2%D1%80 Закон України «Про фінансовий лізинг»] не повинен бути менше одного року;
'''Транспортні засоби які виступають об’єктом фінансового лізингу мають бути визначені індивідуальними ознаками''', що відповідає критеріям основних засобів відповідно до законодавства, не заборонене законом до вільного обігу на ринку і щодо передачі якого в лізинг законом не встановлено обмежень.


* лізинговий платіж, має особливу структуру (склад витрат, що відшкодовуються лізингоодержувачем).
Об’єкт фінансового лізингу  підлягає реєстрації у випадках та порядку, передбачених законодавством. Обтяження рухомого майна лізингом реєструється в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна у випадках та порядку, встановлених законодавством.


'''Учасниками лізінгових операцій є:'''
Пунктом 8 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття  з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих  на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 7 вересня 1998 року N 1388 передбачено, що ''державна реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів проводиться на підставі заяв власників,'' поданих особисто або уповноваженим представником, і документів,  що  посвідчують їх особу,  підтверджують повноваження представника (для фізичних осіб -  нотаріально  посвідчена  довіреність), а також '''правомірність придбання''', отримання, ввезення, митного оформлення (далі - правомірність придбання) транспортних засобів, відповідність конструкції транспортних засобів установленим  вимогам  безпеки
дорожнього руху, а також вимогам, які є підставою для внесення змін до реєстраційних  документів. <br />


* лізингодавець – юридична особа, яка передає право володіння і користування предметом лізингу лізингоодержувачу;
Транспортні засоби підлягають державній реєстрації згідно чинного законодавства (Детальніше на сторінці [[Порядок державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобіля]]). <br />


* лізингоодержувач – фізична або юридична особа, яка отримує від лізингодавця право володіння і користування предметом лізингу;
Договір фінансового лізингу є документом, що підтверджує правомірність придбання транспортного засобу, його складових частин, що мають ідентифікаційні  номери. <br />


* продавець (постачальник) – фізична або юридична особа, в якої лізингодавець купує майно, яке згодом передасть як предмет лізингу лізингоодержувачу;
Транспортні засоби, що придбаваються юридичною особою - лізингодавцем з метою подальшої передачі їх лізингоодержувачу на підставі договору фінансового лізингу, '''реєструються за лізингодавцем'''. Після виконання договору фінансового  лізингу транспортні засоби перереєстровуються за лізингоодержувачем на підставі зазначеного договору та акта приймання-передачі транспортних засобів за затвердженою формою.<br />
 
* інші юридичні або фізичні особи, які є сторонами багатостороннього договору лізингу (дилери, брокери, торгові посередники, страхові і сервісні компанії тощо).
 
'''УВАГА!''' Лізингодавцем може бути лише юридична особа.
 
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 4 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#n84 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"] фінансовий лізинг належить до фінансових послуг. Фінансові послуги надаються фінансовими установами (тобто юридичними особами, які відповідно до закону надають одну чи кілька фінансових послуг та які внесені до відповідного реєстру і виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг), а також, якщо це прямо передбачено законом, фізичними особами — підприємцями.
 
Згідно з п. 2.1 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0492-04 Положення  про надання окремих фінансових послуг юридичними особами] — суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22 січня 2004 року №21: «''Юридична особа має можливість надавати послугу з фінансового лізингу, якщо у предметі діяльності, визначеному установчими (засновницькими) документами, передбачено здійснення діяльності з надання послуг з фінансового лізингу та враховано вимоги законодавства щодо можливості суміщення фінансових послуг''».


== Утримання предмету лізингу. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета договору лізингу ==
== Форма договору фінансового лізингу транспортного засобу ==
<div align="justify">
<div align="justify">


Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/723/97-%D0%B2%D1%80 ст. 14 Закону України «Про фінансовий лізинг»]лізингоодержувач протягом усього часу перебування предмета лізингу в його користуванні повинен підтримувати його у справному стані. Лізингоодержувач протягом строку лізингу несе  витрати  на утримання  предмета  лізингу,  пов'язані  з  його експлуатацією, технічним обслуговуванням, ремонтом,  якщо  інше  не  встановлено договором або законом.<br />
Договір фінансового лізингу має бути укладений '''в письмовій формі та не підлягає нотаріальному посвідченню''', крім випадків, встановлених законом або домовленістю сторін.


Лізингоодержувач має право поліпшити річ, яка є предметом договору лізингу, лише за згодою лізингодавця. Якщо  поліпшення  предмета  лізингу  здійснене без дозволу лізингодавця,  лізингоодержувач має право вилучити  здійснені  ним поліпшення за умови, що такі поліпшення можуть бути відділені від предмета лізингу без шкоди для нього.  Якщо поліпшення  речі  зроблено  за згодою  лізингодавця, лізингоодержувач  має  право  на відшкодування вартості необхідних витрат  або  на  зарахування  їх  вартості  у  рахунок лізингових платежів.<br />
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1201-20?find=1&text=%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8#n128 Згідно ст. 15 Закону України «Про фінансовий лізинг»] договір фінансового лізингу транспортного засобу за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню '''на вимогу однієї із сторін такого договору'''.


З моменту передачі предмета лізингу у володіння лізингоодержувачу ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета лізингу переходить до лізингоодержувача, якщо інше не встановлено договором.<br />
Проте, пунктом 2 ст. 799 ЦК України передбачено, що '''договір найму (оренди) транспортного засобу при участі у ньому як суб’єкта договору фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню'''.  


Предмет  лізингу та/або пов'язані із виконанням лізингових договорів ризики  підлягають страхуванню, у разі якщо їх обов'язковість встановлена законом або договором. Витрати на страхування    за    договором  лізингу  несе лізингоодержувач, якщо інше не встановлено договором. [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/723/97-%D0%B2%D1%80 ст. 13 Закон України «Про фінансовий лізинг»]<br />
== Підстави визнання договору лізингу автотранспорту недійсним ==
 
Якщо лізингодавець або продавець (постачальник) прострочили передання предмета договору лізингу лізингоодержувачу або лізингоодержувач прострочив повернення предмета договору лізингу лізингодавцю, ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження несе сторона, яка прострочила. [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 809 ЦК України]
 
== Автотранспорт як предмет лізингу ==
<div align="justify">
<div align="justify">


Одним із найпоширеніших предметів лізингових послуг є лізинг автотранспортних засобів.<br />
Договір фінансового лізингу повинен відповідати вимогам статті [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#n122 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"], статті [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#n413 18 Закону України "Про захист прав споживачів"] та [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1201-20#Text Закону України «Про фінансовий лізинг»].


Згідно чинного законодавства, враховуючи норми Закон України «Про транспорт», '''безпосереднім предметом договору лізингу є транспортні засоби''' у широкому їх розумінні, зокрема, предметом договору лізингу можуть бути повітряні, морські, річкові судна, а також наземні автотранспортні засоби, самохідні машини тощо.<br />
До договору лізингу застосовуються загальні положення про найм (оренду) з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством. До відносин, пов'язаних з лізингом, застосовуються загальні положення про купівлю-продаж та положення про договір поставки, якщо інше не встановлено законом [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n3883 ч. 2 ст. 806 ЦК України] .


Транспортні засоби, як предмети договору лізингу, що передаються лізингоодержувачу, повинні, перш за все, відповідати вимогам, установленим ст. 10 Закону України «Про транспорт», а саме: вимогам безпеки, охорони праці та екології, державним стандартам, мати відповідний сертифікат (при наявності його у лізингодавця).
'''У разі недодержання сторонами вимог закону про нотаріальне посвідчення договору такий договір є нікчемним.''' Нікчемний договір не породжує тих прав і обов’язків, настання яких бажали сторони, і визнання такого договору недійсним судом не вимагається.


Згідно п. 1 ст. 6 Закону України «Про фінансовий лізинг» договір лізингу транспортного засобу укладається в письмовій формі і не потребує нотаріального посвідчення та державної реєстрації. Проте, пунктом 2 ст. 799 ЦК України передбачено, що договір найму (оренди) транспортного засобу при участі у ньому як суб’єкта договору фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню.Транспортні засоби підлягають державній реєстрації згідно чинного законодавства (детальніше на сторінції [[Порядок державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобіля]]. <br />
Умови договору фінансового лізингу, що суперечать положенням цього Закону або обмежують права лізингоодержувача порівняно з правами, встановленими законодавством про захист прав споживачів, '''є нікчемними''' [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1201-20#n106 ч. 10 ст. 14 Закону України "Про фінансовий лізинг"].


Пунктом 8 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття  з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих  на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 7 вересня 1998 року N 1388 передбачено, що державна реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів проводиться на підставі заяв власників, поданих особисто або уповноваженим представником, і документів, що  посвідчують їх особу,  підтверджують повноваження представника (для фізичних осіб -  нотаріально  посвідчена  довіреність), а також правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення (далі - правомірність придбання) транспортних засобів, відповідність конструкції транспортних засобів установленим  вимогам  безпеки
Чинним законодавством визначено, що існують самостійні підстави визнання угоди (чи її умов) недійсною. Так, за змістом частини п’ятої цієї норми у разі визнання окремого положення договору, включаючи ціну договору, несправедливим може бути визнано недійсним або змінено саме це положення, а не сам договір ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#n413 ст. 18 Закону України "Про захист прав споживачів"]).
дорожнього руху, а також вимогам, які є підставою для внесення змін до реєстраційних  документів. <br />


'''Договір фінансового лізингу є документом, що підтверджує правомірність придбання транспортного засобу''', його складових частин, що мають ідентифікаційні номери. <br />
Тільки у разі, коли зміна окремих положень або визнання їх недійсними зумовлює зміну інших положень договору, на вимогу споживача такі положення підлягають зміні або договір може бути визнаний недійсним у цілому [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#n413 ч. 6 ст.18 Закону України "Про захист прав споживачів"].


Транспортні засоби, що придбаваються юридичною особою - лізингодавцем з метою подальшої передачі їх лізингоодержувачу на підставі договору фінансового лізингу, '''реєструються за лізингодавцем'''. Після виконання договору фінансового  лізингу транспортні засоби перереєстровуються за лізингоодержувачем на підставі зазначеного договору та акта приймання-передачі транспортних засобів за затвердженою формою.<br />
'''Умови договору є несправедливими''', якщо всупереч принципу добросовісності його наслідком є істотний дисбаланс договірних прав та обов'язків на шкоду споживачу ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#n413 ч. 2 ст. 18 Закону України "Про захист прав споживачів"]).


== Підстави визнання договору лізингу автотранспорту недійсним ==
Аналізуючи норму [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 статті 18 Закону України "Про захист прав споживачів"] Верховний суд України дійшов висновку, що '''для кваліфікації умов договору несправедливими необхідна наявність одночасно таких ознак:'''<br />
 
<div align="justify">
Відповідно до частини другої статті 806 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ЦК України] до договору лізингу застосовуються загальні положення про найм (оренду) з урахуванням особливостей, встановлених цим кодексом та законом.
 
'''Договір лізингу є змішаним договором''' і містить елементи договорів оренди (найму) та купівлі-продажу транспортного засобу та згідно статті 799 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ЦКУ]: <br />
* договір найму транспортного засобу укладається у письмовій формі;<br />
* договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню.'''<br />'''


У разі недодержання сторонами вимог закону про нотаріальне посвідчення договору такий договір є нікчемним (частина перша статті 220 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ЦКУ]).<br />
* умови договору порушують принцип добросовісності ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n2644 пункт 6 частини першої статті 3, частина третя статті 509 ЦК України]);
 
Відповідно до статті 18 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 Закону України "Про захист прав споживачів"] існують самостійні підстави визнання угоди (чи її умов) недійсною.Так, за змістом частини п’ятої цієї норми у разі визнання окремого положення договору, включаючи ціну договору, несправедливим може бути визнано недійсним або змінено саме це положення, а не сам договір.<br />
 
Тільки у разі, коли зміна окремих положень або визнання їх недійсними зумовлює зміну інших положень договору, на вимогу споживача такі положення підлягають зміні або договір може бути визнаний недійсним у цілому (частина шоста статті 18 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 Закону України "Про захист прав споживачів"]).<br />
 
Визначення поняття '''"несправедливі умови договору"''' закріплено в частині другій статті 18 цього Закону України "Про захист прав споживачів", зокрема '''умови договору є несправедливими''', якщо всупереч принципу добросовісності його наслідком є істотний дисбаланс договірних прав та обов'язків на шкоду споживачу.<br />
 
Аналізуючи норму статті 18 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 Закону України "Про захист прав споживачів"] Верховний суд України дійшов висновку, що '''для кваліфікації умов договору несправедливими необхідна наявність одночасно таких ознак:'''<br />
 
* умови договору порушують принцип добросовісності (пункт 6 частини першої статті 3, частина третя статті 509 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ЦКУ]);


* умови договору призводять до істотного дисбалансу договірних прав та обов’язків сторін; по-третє, умови договору завдають шкоди споживачеві.
* умови договору призводять до істотного дисбалансу договірних прав та обов’язків сторін; по-третє, умови договору завдають шкоди споживачеві.
Рядок 97: Рядок 73:
'''Несправедливими є, зокрема, умови договору'''  про:  
'''Несправедливими є, зокрема, умови договору'''  про:  


* виключення або обмеження прав споживача стосовно продавця (виконавця, виробника) або третьої особи у разі повного або часткового невиконання чи неналежного виконання продавцем (виконавцем, виробником) договірних зобов’язань, включаючи  умови про взаємозалік, зобов’язання споживача з оплати та його вимог у разі порушення договору з боку продавця (виконавця, виробника);  
* '''виключення або обмеження прав споживача стосовно продавця''' (виконавця, виробника) або третьої особи у разі повного або часткового невиконання чи неналежного виконання продавцем (виконавцем, виробником) договірних зобов’язань, включаючи  умови про взаємозалік, зобов’язання споживача з оплати та його вимог у разі порушення договору з боку продавця (виконавця, виробника);  


* встановлення жорстких обов’язків споживача, тоді як надання послуги обумовлене лише власним розсудом виконавця;  
* '''встановлення жорстких обов’язків''' споживача, тоді як надання послуги обумовлене лише власним розсудом виконавця;  


* надання можливості продавцю (виконавцю, виробнику) не повертати кошти на оплату, здійснену споживачем, у разі відмови споживача укласти або виконати договір, без встановлення права споживача на одержання відповідної компенсації від продавця (виконавця, виробника) у зв’язку з розірвання або невиконанням ним договору (пункт 4 частини третьої статті 18 Закону).
* '''надання можливості продавцю (виконавцю, виробнику) не повертати кошти на оплату''', здійснену споживачем, у разі відмови споживача укласти або виконати договір, без встановлення права споживача на одержання відповідної компенсації від продавця (виконавця, виробника) у зв’язку з розірвання або невиконанням ним договору ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#n413 пункт 4 частини третьої статті 18 Закону]).


'''!!!''' Якщо відповідно до договору непрямого лізингу вибір продавця (постачальника) предмета договору лізингу був здійснений лізингоодержувачем, продавець (постачальник) несе відповідальність перед лізингоодержувачем за порушення зобов’язання щодо якості, комплектності, справності предмета договору лізингу, його доставки, монтажу, запуску в експлуатацію, тощо.<br />
''Отже, підсумовуючи слід зазначити, що договір фінансового лізингу транспортного засобу є нікчемним або може бути визнаний судом недійсним у разі  недотримання  умов щодо:'''


'''!!!''' Якщо вибір продавця (постачальника) предмета договору лізингу був здійснений лізингодавцем, продавець та лізингодавець несуть перед лізингоодежувачем солідарну відповідальність за зобов’язанням щодо продажу (поставки) предмета договору лізингу.<br />
* укладення договору у письмовій формі;


Згідно пункту 4 частини першої статті 34 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2664-14 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»] '''діяльність з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб може здійснюватись лише фінансовими установами після отримання відповідної ліцензії.'''<br />
* нотаріального посвідчення договору, укладеного за участю фізичної; 


Послуга з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах є фінансовою послугою (пункт 11-1 статті 4 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2664-14 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»]).Отже, відповідно до частини першої статті 227 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ЦКУ] '''правочин юридичної особи, вчинений нею без відповідного дозволу (ліцензії), може бути визнаний судом недійсним'''.<br />
* включення до договору несправедливих умов і допущення істотного дисбалансу договірних прав та обов'язків на шкоду споживачу; 


Згідно зі статтею 220 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ЦКУ] '''у разі недодержання сторонами вимог закону про нотаріальне посвідчення договору такий договір є нікчемним.''' Нікчемний договір не породжує тих прав і обов’язків, настання яких бажали сторони, і визнання такого договору недійсним судом не вимагається.<br />
== Наслідки визнання договору лізингу недійсним ==
 
<div align="justify">
Правові наслідки недійсності договору передбачені статтею 216 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ЦКУ], що підлягає застосуванню також при вирішенні вимог про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину.<br />


'''Договір фінансового лізингу є нікчемним або може бути визнаний судом недійсним у разі недотримання  наступних умов:'''
Правові наслідки недійсності договору передбачені [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15 статтею 216 ЦК України], що підлягає застосуванню також при вирішенні вимог про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину.<br />За загальним правилом, підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог чинного законодавства.


* договір найму транспортного засобу укладається у письмовій формі;
У разі визнання договору лізингу недійсним або віднесення до нікчемного лізингоодержувач зобов’язаний негайно повернути лізингодавцю предмет договору лізингу у стані, в якому він був одержаний, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі. При цьому лізингові платежі, сплачені на момент визнання договору лізингу недійсним або віднесення до нікчемного, поверненню не підлягають.


* договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню; 
Суд, визнаючи договір лізингу недійсним або встановлюючи його нікчемність, за заявою лізингодавця накладає арешт на предмет такого договору.


* договір фінансового лізингу із споживачем повинен виключати несправедливими умови і не допускати істотний дисбаланс договірних прав та обов'язків на шкоду споживачу; 
Якщо лізингоодержувач користувався або продовжує користуватися предметом договору лізингу до та/або після дати визнання договору лізингу недійсним, лізингоодержувач зобов’язаний відшкодувати лізингодавцю суми лізингових платежів за весь відповідний період користування.


* договір фінансового лізингу зі споживачем, мають право укладати лише фінансові установи і лише після отримання відповідної ліцензії.
[[Категорія:Договірне (зобов’язальне) право]]
[[Категорія:Договірне (зобов’язальне) право]]

Поточна версія на 15:15, 30 червня 2022

Нормативна база

Загальна інформація

Фінансовий лізинг - вид правових відносин, за якими лізингодавець зобов’язується відповідно до договору фінансового лізингу на строк та за плату, визначені таким договором, передати лізингоодержувачу у володіння та користування як об’єкт фінансового лізингу майно, що належить лізингодавцю на праві власності та набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем, або майно, спеціально придбане лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов, та які передбачають наявність хоча б однієї з ознак фінансового лізингу, встановлених Законом України «Про фінансовий лізинг».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" фінансовий лізинг належить до фінансових послуг. Фінансові послуги надаються фінансовими установами, а також, якщо це прямо передбачено законом, фізичними особами - підприємцями.

Строк, на який лізингоодержувачу передається об’єкт фінансового лізингу у володіння та користування, не може становити менше одного року.

Зверніть увагу! 13 червня 2021 року набрав чинності Закон України «Про фінансовий лізинг» від 04.02.2021 № 1201-IX.

Розділом ІІІ "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону визначено, що він застосовується до відносин, які виникли після дня набрання чинності цим Законом.

Відносини, що виникли на підставі договорів фінансового лізингу, укладених до набрання чинності цим Законом, регулюються відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності цим Законом.

Автотранспорт як об'єкт фінансового лізингу

Одним із найпоширеніших предметів лізингових послуг є лізинг автотранспортних засобів.
Транспортні засоби, як предмети договору лізингу, що передаються лізингоодержувачу, повинні, перш за все, відповідати вимогам, установленим ст. 10 Закону України «Про транспорт», а саме: вимогам безпеки, охорони праці та екології, державним стандартам, мати відповідний сертифікат.

Транспортні засоби які виступають об’єктом фінансового лізингу мають бути визначені індивідуальними ознаками, що відповідає критеріям основних засобів відповідно до законодавства, не заборонене законом до вільного обігу на ринку і щодо передачі якого в лізинг законом не встановлено обмежень.

Об’єкт фінансового лізингу підлягає реєстрації у випадках та порядку, передбачених законодавством. Обтяження рухомого майна лізингом реєструється в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна у випадках та порядку, встановлених законодавством.

Пунктом 8 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 7 вересня 1998 року N 1388 передбачено, що державна реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів проводиться на підставі заяв власників, поданих особисто або уповноваженим представником, і документів, що посвідчують їх особу, підтверджують повноваження представника (для фізичних осіб - нотаріально посвідчена довіреність), а також правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення (далі - правомірність придбання) транспортних засобів, відповідність конструкції транспортних засобів установленим вимогам безпеки дорожнього руху, а також вимогам, які є підставою для внесення змін до реєстраційних документів.

Транспортні засоби підлягають державній реєстрації згідно чинного законодавства (Детальніше на сторінці Порядок державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобіля).

Договір фінансового лізингу є документом, що підтверджує правомірність придбання транспортного засобу, його складових частин, що мають ідентифікаційні номери.

Транспортні засоби, що придбаваються юридичною особою - лізингодавцем з метою подальшої передачі їх лізингоодержувачу на підставі договору фінансового лізингу, реєструються за лізингодавцем. Після виконання договору фінансового лізингу транспортні засоби перереєстровуються за лізингоодержувачем на підставі зазначеного договору та акта приймання-передачі транспортних засобів за затвердженою формою.

Форма договору фінансового лізингу транспортного засобу

Договір фінансового лізингу має бути укладений в письмовій формі та не підлягає нотаріальному посвідченню, крім випадків, встановлених законом або домовленістю сторін.

Згідно ст. 15 Закону України «Про фінансовий лізинг» договір фінансового лізингу транспортного засобу за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню на вимогу однієї із сторін такого договору.

Проте, пунктом 2 ст. 799 ЦК України передбачено, що договір найму (оренди) транспортного засобу при участі у ньому як суб’єкта договору фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню.

Підстави визнання договору лізингу автотранспорту недійсним

Договір фінансового лізингу повинен відповідати вимогам статті 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статті 18 Закону України "Про захист прав споживачів" та Закону України «Про фінансовий лізинг».

До договору лізингу застосовуються загальні положення про найм (оренду) з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством. До відносин, пов'язаних з лізингом, застосовуються загальні положення про купівлю-продаж та положення про договір поставки, якщо інше не встановлено законом ч. 2 ст. 806 ЦК України .

У разі недодержання сторонами вимог закону про нотаріальне посвідчення договору такий договір є нікчемним. Нікчемний договір не породжує тих прав і обов’язків, настання яких бажали сторони, і визнання такого договору недійсним судом не вимагається.

Умови договору фінансового лізингу, що суперечать положенням цього Закону або обмежують права лізингоодержувача порівняно з правами, встановленими законодавством про захист прав споживачів, є нікчемними ч. 10 ст. 14 Закону України "Про фінансовий лізинг".

Чинним законодавством визначено, що існують самостійні підстави визнання угоди (чи її умов) недійсною. Так, за змістом частини п’ятої цієї норми у разі визнання окремого положення договору, включаючи ціну договору, несправедливим може бути визнано недійсним або змінено саме це положення, а не сам договір (ст. 18 Закону України "Про захист прав споживачів").

Тільки у разі, коли зміна окремих положень або визнання їх недійсними зумовлює зміну інших положень договору, на вимогу споживача такі положення підлягають зміні або договір може бути визнаний недійсним у цілому ч. 6 ст.18 Закону України "Про захист прав споживачів".

Умови договору є несправедливими, якщо всупереч принципу добросовісності його наслідком є істотний дисбаланс договірних прав та обов'язків на шкоду споживачу (ч. 2 ст. 18 Закону України "Про захист прав споживачів").

Аналізуючи норму статті 18 Закону України "Про захист прав споживачів" Верховний суд України дійшов висновку, що для кваліфікації умов договору несправедливими необхідна наявність одночасно таких ознак:

  • умови договору призводять до істотного дисбалансу договірних прав та обов’язків сторін; по-третє, умови договору завдають шкоди споживачеві.

Несправедливими є, зокрема, умови договору  про:

  • виключення або обмеження прав споживача стосовно продавця (виконавця, виробника) або третьої особи у разі повного або часткового невиконання чи неналежного виконання продавцем (виконавцем, виробником) договірних зобов’язань, включаючи  умови про взаємозалік, зобов’язання споживача з оплати та його вимог у разі порушення договору з боку продавця (виконавця, виробника);
  • встановлення жорстких обов’язків споживача, тоді як надання послуги обумовлене лише власним розсудом виконавця;
  • надання можливості продавцю (виконавцю, виробнику) не повертати кошти на оплату, здійснену споживачем, у разі відмови споживача укласти або виконати договір, без встановлення права споживача на одержання відповідної компенсації від продавця (виконавця, виробника) у зв’язку з розірвання або невиконанням ним договору (пункт 4 частини третьої статті 18 Закону).

Отже, підсумовуючи слід зазначити, що договір фінансового лізингу транспортного засобу є нікчемним або може бути визнаний судом недійсним у разі недотримання умов щодо:'

  • укладення договору у письмовій формі;
  • нотаріального посвідчення договору, укладеного за участю фізичної; 
  • включення до договору несправедливих умов і допущення істотного дисбалансу договірних прав та обов'язків на шкоду споживачу; 

Наслідки визнання договору лізингу недійсним

Правові наслідки недійсності договору передбачені статтею 216 ЦК України, що підлягає застосуванню також при вирішенні вимог про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину.
За загальним правилом, підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог чинного законодавства.

У разі визнання договору лізингу недійсним або віднесення до нікчемного лізингоодержувач зобов’язаний негайно повернути лізингодавцю предмет договору лізингу у стані, в якому він був одержаний, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі. При цьому лізингові платежі, сплачені на момент визнання договору лізингу недійсним або віднесення до нікчемного, поверненню не підлягають.

Суд, визнаючи договір лізингу недійсним або встановлюючи його нікчемність, за заявою лізингодавця накладає арешт на предмет такого договору.

Якщо лізингоодержувач користувався або продовжує користуватися предметом договору лізингу до та/або після дати визнання договору лізингу недійсним, лізингоодержувач зобов’язаний відшкодувати лізингодавцю суми лізингових платежів за весь відповідний період користування.