Відмінності між версіями «Фінансовий лізинг автотранспорту. Визнання договору фінансового лізингу автотранспорту недійсним»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(Не показані 2 проміжні версії цього користувача)
Рядок 3: Рядок 3:
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-15 Господарський кодекс України]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-15 Господарський кодекс України]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1201-20#Text Закон України «Про фінансовий лізинг»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1201-20#Text Закон України «Про фінансовий лізинг»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/723/97-%D0%B2%D1%80#Text Закон України "Про фінансові послуги"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#Text Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80#Text Закон України «Про транспорт»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80#Text Закон України «Про транспорт»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0492-04#Text Положення про надання окремих фінансових послуг юридичними особами — суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22.01.2004 №21]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0492-04#Text Положення про надання окремих фінансових послуг юридичними особами — суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22.01.2004 №21]
Рядок 16: Рядок 16:
<div align="justify">
<div align="justify">


'''Фінансовий лізинг''' - вид правових відносин, за якими лізингодавець зобов’язується відповідно до договору фінансового лізингу на строк та за плату, визначені таким договором, передати лізингоодержувачу у володіння та користування як об’єкт фінансового лізингу майно, що належить лізингодавцю на праві власності та набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем, або майно, спеціально придбане лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов, та які передбачають наявність хоча б однієї з ознак фінансового лізингу, встановлених [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1201-20#Text Закон України «Про фінансовий лізинг»].
'''Фінансовий лізинг''' - вид правових відносин, за якими лізингодавець зобов’язується відповідно до договору фінансового лізингу на строк та за плату, визначені таким договором, передати лізингоодержувачу у володіння та користування як об’єкт фінансового лізингу майно, що належить лізингодавцю на праві власності та набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем, або майно, спеціально придбане лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов, та які передбачають наявність хоча б однієї з ознак фінансового лізингу, встановлених [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1201-20#Text Законом України «Про фінансовий лізинг»].


'''''Форма договору фінансового лізингу транспортного засобу'''''
Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#n84 п. 5 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"] '''фінансовий лізинг належить до фінансових послуг'''. Фінансові послуги надаються фінансовими установами, а також, якщо це прямо передбачено законом, фізичними особами - підприємцями.
 
Договір фінансового лізингу має бути укладений '''в письмовій формі та не підлягає нотаріальному посвідченню''', крім випадків, встановлених законом або домовленістю сторін.
 
'''Договір фінансового лізингу транспортного засобу за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню на вимогу однієї із сторін такого договору'''.
 
Проте, пунктом 2 ст. 799 ЦК України передбачено, що '''договір найму (оренди) транспортного засобу''' при участі у ньому як суб’єкта договору фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню. '''Транспортні засоби підлягають державній реєстрації згідно чинного законодавства''' (детальніше на сторінції [[Порядок державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобіля]]. <br />
 
Транспортні засоби які виступають об’єктом фінансового лізингу мають бути визначені індивідуальними ознаками, що відповідає критеріям основних засобів відповідно до законодавства, не заборонене законом до вільного обігу на ринку і щодо передачі якого в лізинг законом не встановлено обмежень.
 
Об’єкт фінансового лізингу підлягає реєстрації у випадках та порядку, передбачених законодавством. Обтяження рухомого майна лізингом реєструється в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна у випадках та порядку, встановлених законодавством.
 
'''Відносини, що виникають у зв'язку з договором фінансового лізингу, мають наступні особливості:'''  
 
''До лізингоодержувача переходять усі ризики та винагороди (вигоди) щодо користування та володіння об’єктом фінансового лізингу, за умови додержання хоча б однієї з таких ознак (умов):''
 
* об’єкт фінансового лізингу передається на строк, протягом якого амортизується не менше 75 відсотків його первісної вартості, а лізингоодержувач зобов’язаний на підставі договору фінансового лізингу або іншого договору, визначеного договором фінансового лізингу, протягом строку дії договору фінансового лізингу придбати об’єкт фінансового лізингу з подальшим переходом права власності від лізингодавця до лізингоодержувача за ціною та на умовах, передбачених таким договором фінансового лізингу або іншим договором, визначеним договором фінансового лізингу;
 
* сума лізингових платежів на момент укладення договору фінансового лізингу дорівнює первісній вартості об’єкта фінансового лізингу або перевищує її;
 
* балансова (залишкова) вартість об’єкта фінансового лізингу на момент закінчення строку дії договору фінансового лізингу, передбаченого таким договором, становить не більше 25 відсотків первісної вартості (ціни) такого об’єкта фінансового лізингу станом на початок строку дії договору фінансового лізингу;
 
* об’єкт фінансового лізингу, виготовлений на замовлення лізингоодержувача, після закінчення дії договору фінансового лізингу не може бути використаний іншими особами, крім лізингоодержувача, зважаючи на його технологічні та якісні характеристики.


'''''Строк, на який лізингоодержувачу передається об’єкт фінансового лізингу у володіння та користування, не може становити менше одного року.'''''
'''''Строк, на який лізингоодержувачу передається об’єкт фінансового лізингу у володіння та користування, не може становити менше одного року.'''''
Рядок 50: Рядок 28:
4) інші особи, які є сторонами багатостороннього договору фінансового лізингу.
4) інші особи, які є сторонами багатостороннього договору фінансового лізингу.


Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" '''фінансовий лізинг належить до фінансових послуг'''.
== Автотранспорт як об'єкт фінансового лізингу ==
<div align="justify">


Фінансові послуги надаються фінансовими установами, а також, якщо це прямо передбачено законом, фізичними особами - підприємцями.
Одним із найпоширеніших предметів лізингових послуг '''є лізинг автотранспортних засобів'''.<br />


'''Фінансова установа''' - юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та внесена до відповідного реєстру в установленому законом порядку.
Згідно чинного законодавства предметом договору лізингу можуть бути повітряні, морські, річкові судна, а також наземні автотранспортні засоби, самохідні машини тощо.<br />
До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом, - інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг. Не є фінансовими установами (не мають статусу фінансової установи) незалежні фінансові посередники, що надають послуги з видачі фінансових гарантій в порядку та на умовах, визначених Митним кодексом України.


Також потрібно зазначити, що згідно з п. 2.1 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0492-04 Положення  про надання окремих фінансових послуг юридичними особами] — суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22 січня 2004 року №21: «''Юридична особа має можливість надавати послугу з фінансового лізингу, якщо у предметі діяльності, визначеному установчими (засновницькими) документами, передбачено здійснення діяльності з надання послуг з фінансового лізингу та враховано вимоги законодавства щодо можливості суміщення фінансових послуг''».
Транспортні засоби, як предмети договору лізингу, що передаються лізингоодержувачу, повинні, перш за все, відповідати вимогам, установленим [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81#n73 ст. 10 Закону України «Про транспорт»], а саме: вимогам безпеки, охорони праці та екології, державним стандартам, мати відповідний сертифікат.


'''Таким чином лізингодавцем може бути лише юридична особа, а також, якщо це прямо передбачено законом, фізичними особами - підприємцями.'''
'''Транспортні засоби які виступають об’єктом фінансового лізингу мають бути визначені індивідуальними ознаками''', що відповідає критеріям основних засобів відповідно до законодавства, не заборонене законом до вільного обігу на ринку і щодо передачі якого в лізинг законом не встановлено обмежень.


== Утримання предмету лізингу. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета договору лізингу ==
Об’єкт фінансового лізингу підлягає реєстрації у випадках та порядку, передбачених законодавством. Обтяження рухомого майна лізингом реєструється в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна у випадках та порядку, встановлених законодавством.
<div align="justify">


Лізингоодержувач має право поліпшити річяка є предметом договору лізингу, лише за згодою лізингодавця. Якщо поліпшення  предмета  лізингу  здійснене без дозволу лізингодавця, лізингоодержувач має право вилучити  здійснені  ним поліпшення за умови, що такі поліпшення можуть бути відділені від предмета лізингу без шкоди для нього. Якщо поліпшення речі зроблено за згодою лізингодавця, лізингоодержувач має право  на відшкодування вартості необхідних витрат  або  на  зарахування  їх  вартості  у рахунок лізингових платежів.<br />  
Пунктом 8 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 7 вересня 1998 року N 1388 передбачено, що ''державна реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів проводиться на підставі заяв власників,'' поданих особисто або уповноваженим представником, і документів, що посвідчують їх особу, підтверджують повноваження представника (для фізичних осіб - нотаріально посвідчена довіреність), а також '''правомірність придбання''', отримання, ввезення, митного оформлення (далі - правомірність придбання) транспортних засобів, відповідність конструкції транспортних засобів установленим вимогам безпеки
дорожнього руху, а також вимогам, які є підставою для внесення змін до реєстраційних документів. <br />


З моменту передачі предмета лізингу у володіння лізингоодержувачу ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета лізингу переходить до лізингоодержувача, якщо інше не встановлено договором.<br />
Транспортні засоби підлягають державній реєстрації згідно чинного законодавства (Детальніше на сторінці [[Порядок державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобіля]]). <br />


== Автотранспорт як предмет лізингу ==
Договір фінансового лізингу є документом, що підтверджує правомірність придбання транспортного засобу, його складових частин, що мають ідентифікаційні  номери. <br />
<div align="justify">


Одним із найпоширеніших предметів лізингових послуг є лізинг автотранспортних засобів.<br />
Транспортні засоби, що придбаваються юридичною особою - лізингодавцем з метою подальшої передачі їх лізингоодержувачу на підставі договору фінансового лізингу, '''реєструються за лізингодавцем'''. Після виконання договору фінансового  лізингу транспортні засоби перереєстровуються за лізингоодержувачем на підставі зазначеного договору та акта приймання-передачі транспортних засобів за затвердженою формою.<br />


Згідно чинного законодавства, враховуючи норми Закон України «Про транспорт», '''безпосереднім предметом договору лізингу є транспортні засоби''' у широкому їх розумінні, зокрема, предметом договору лізингу можуть бути повітряні, морські, річкові судна, а також наземні автотранспортні засоби, самохідні машини тощо.<br />
== Форма договору фінансового лізингу транспортного засобу ==
<div align="justify">


Транспортні засоби, як предмети договору лізингу, що передаються лізингоодержувачу, повинні, перш за все, відповідати вимогам, установленим ст. 10 Закону України «Про транспорт», а саме: вимогам безпеки, охорони праці та екології, державним стандартам, мати відповідний сертифікат (при наявності його у лізингодавця).
Договір фінансового лізингу має бути укладений '''в письмовій формі та не підлягає нотаріальному посвідченню''', крім випадків, встановлених законом або домовленістю сторін.


Як вже зазначалося вище, згідно ст. 15 Закону України «Про фінансовий лізинг» договір фінансового лізингу транспортного засобу за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню на вимогу однієї із сторін такого договору.
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1201-20?find=1&text=%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8#n128 Згідно ст. 15 Закону України «Про фінансовий лізинг»] договір фінансового лізингу транспортного засобу за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню '''на вимогу однієї із сторін такого договору'''.


Проте, пунктом 2 ст. 799 ЦК України передбачено, що договір найму (оренди) транспортного засобу при участі у ньому як суб’єкта договору фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню. Транспортні засоби підлягають державній реєстрації згідно чинного законодавства (детальніше на сторінції [[Порядок державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобіля]]. <br />
Проте, пунктом 2 ст. 799 ЦК України передбачено, що '''договір найму (оренди) транспортного засобу при участі у ньому як суб’єкта договору фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню'''.  
 
Пунктом 8 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття  з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих  на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 7 вересня 1998 року N 1388 передбачено, що ''державна реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів проводиться на підставі заяв власників,'' поданих особисто або уповноваженим представником, і документів,  що  посвідчують їх особу,  підтверджують повноваження представника (для фізичних осіб -  нотаріально  посвідчена  довіреність), а також правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення (далі - правомірність придбання) транспортних засобів, відповідність конструкції транспортних засобів установленим  вимогам  безпеки
дорожнього руху, а також вимогам, які є підставою для внесення змін до реєстраційних  документів. <br />
 
'''Договір фінансового лізингу є документом, що підтверджує правомірність придбання транспортного засобу''', його складових частин, що мають ідентифікаційні  номери. <br />
 
Транспортні засоби, що придбаваються юридичною особою - лізингодавцем з метою подальшої передачі їх лізингоодержувачу на підставі договору фінансового лізингу, '''реєструються за лізингодавцем'''. Після виконання договору фінансового  лізингу транспортні засоби перереєстровуються за лізингоодержувачем на підставі зазначеного договору та акта приймання-передачі транспортних засобів за затвердженою формою.<br />


== Підстави  визнання договору лізингу автотранспорту недійсним ==
== Підстави  визнання договору лізингу автотранспорту недійсним ==
<div align="justify">
<div align="justify">
Відповідно до частини другої статті 806 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ЦК України] до договору лізингу застосовуються загальні положення про найм (оренду) з урахуванням особливостей, встановлених цим кодексом та законом.


'''Договір лізингу є змішаним договором''' і містить елементи договорів оренди (найму) та купівлі-продажу транспортного засобу та згідно статті 799 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ЦКУ]: <br />
Договір фінансового лізингу повинен відповідати вимогам статті [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#n122 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"], статті [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#n413 18 Закону України "Про захист прав споживачів"] та цього Закону.
* договір найму транспортного засобу укладається у письмовій формі;<br />
* договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню.'''<br />'''


Згідно зі статтею 220 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ЦКУ] '''у разі недодержання сторонами вимог закону про нотаріальне посвідчення договору такий договір є нікчемним.''' Нікчемний договір не породжує тих прав і обов’язків, настання яких бажали сторони, і визнання такого договору недійсним судом не вимагається.<br />
До договору лізингу застосовуються загальні положення про найм (оренду) з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством. До відносин, пов'язаних з лізингом, застосовуються загальні положення про купівлю-продаж та положення про договір поставки, якщо інше не встановлено законом [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n3883 ч. 2 ст. 806 ЦК України] .


Правові наслідки недійсності договору передбачені статтею 216 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ЦКУ], що підлягає застосуванню також при вирішенні вимог про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину.<br />
'''У разі недодержання сторонами вимог закону про нотаріальне посвідчення договору такий договір є нікчемним.''' Нікчемний договір не породжує тих прав і обов’язків, настання яких бажали сторони, і визнання такого договору недійсним судом не вимагається.


Частиною 10 статті 14 Закону України "Про фінансовий лізинг" передбачено, що умови договору фінансового лізингу, що суперечать положенням цього Закону або обмежують права лізингоодержувача порівняно з правами, встановленими законодавством про захист прав споживачів, є нікчемними.
Умови договору фінансового лізингу, що суперечать положенням цього Закону або обмежують права лізингоодержувача порівняно з правами, встановленими законодавством про захист прав споживачів, '''є нікчемними''' [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1201-20#n106 ч. 10 ст. 14 Закону України "Про фінансовий лізинг"].


Відповідно до статті 18 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 Закону України "Про захист прав споживачів"] існують самостійні підстави визнання угоди (чи її умов) недійсною. Так, за змістом частини п’ятої цієї норми у разі визнання окремого положення договору, включаючи ціну договору, несправедливим може бути визнано недійсним або змінено саме це положення, а не сам договір.<br />
Чинним законодавством визначено, що існують самостійні підстави визнання угоди (чи її умов) недійсною. Так, за змістом частини п’ятої цієї норми у разі визнання окремого положення договору, включаючи ціну договору, несправедливим може бути визнано недійсним або змінено саме це положення, а не сам договір ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#n413 ст. 18 Закону України "Про захист прав споживачів"]).


Тільки у разі, коли зміна окремих положень або визнання їх недійсними зумовлює зміну інших положень договору, на вимогу споживача такі положення підлягають зміні або договір може бути визнаний недійсним у цілому (частина шоста статті 18 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 Закону України "Про захист прав споживачів"]).<br />
Тільки у разі, коли зміна окремих положень або визнання їх недійсними зумовлює зміну інших положень договору, на вимогу споживача такі положення підлягають зміні або договір може бути визнаний недійсним у цілому [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#n413 ч. 6 ст.18 Закону України "Про захист прав споживачів"].


Визначення поняття '''"несправедливі умови договору"''' закріплено в частині другій статті 18 цього Закону України "Про захист прав споживачів", зокрема '''умови договору є несправедливими''', якщо всупереч принципу добросовісності його наслідком є істотний дисбаланс договірних прав та обов'язків на шкоду споживачу.<br />
'''Умови договору є несправедливими''', якщо всупереч принципу добросовісності його наслідком є істотний дисбаланс договірних прав та обов'язків на шкоду споживачу ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#n413 ч. 2 ст. 18 Закону України "Про захист прав споживачів"]).


Аналізуючи норму статті 18 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 Закону України "Про захист прав споживачів"] Верховний суд України дійшов висновку, що '''для кваліфікації умов договору несправедливими необхідна наявність одночасно таких ознак:'''<br />
Аналізуючи норму [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 статті 18 Закону України "Про захист прав споживачів"] Верховний суд України дійшов висновку, що '''для кваліфікації умов договору несправедливими необхідна наявність одночасно таких ознак:'''<br />


* умови договору порушують принцип добросовісності (пункт 6 частини першої статті 3, частина третя статті 509 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ЦКУ]);
* умови договору порушують принцип добросовісності ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n2644 пункт 6 частини першої статті 3, частина третя статті 509 ЦК України]);


* умови договору призводять до істотного дисбалансу договірних прав та обов’язків сторін; по-третє, умови договору завдають шкоди споживачеві.
* умови договору призводять до істотного дисбалансу договірних прав та обов’язків сторін; по-третє, умови договору завдають шкоди споживачеві.
Рядок 117: Рядок 84:
'''Несправедливими є, зокрема, умови договору'''  про:  
'''Несправедливими є, зокрема, умови договору'''  про:  


* виключення або обмеження прав споживача стосовно продавця (виконавця, виробника) або третьої особи у разі повного або часткового невиконання чи неналежного виконання продавцем (виконавцем, виробником) договірних зобов’язань, включаючи  умови про взаємозалік, зобов’язання споживача з оплати та його вимог у разі порушення договору з боку продавця (виконавця, виробника);  
* '''виключення або обмеження прав споживача стосовно продавця''' (виконавця, виробника) або третьої особи у разі повного або часткового невиконання чи неналежного виконання продавцем (виконавцем, виробником) договірних зобов’язань, включаючи  умови про взаємозалік, зобов’язання споживача з оплати та його вимог у разі порушення договору з боку продавця (виконавця, виробника);
 
* '''встановлення жорстких обов’язків''' споживача, тоді як надання послуги обумовлене лише власним розсудом виконавця;  


* встановлення жорстких обов’язків споживача, тоді як надання послуги обумовлене лише власним розсудом виконавця;
* '''надання можливості продавцю (виконавцю, виробнику) не повертати кошти на оплату''', здійснену споживачем, у разі відмови споживача укласти або виконати договір, без встановлення права споживача на одержання відповідної компенсації від продавця (виконавця, виробника) у зв’язку з розірвання або невиконанням ним договору ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#n413 пункт 4 частини третьої статті 18 Закону]).


* надання можливості продавцю (виконавцю, виробнику) не повертати кошти на оплату, здійснену споживачем, у разі відмови споживача укласти або виконати договір, без встановлення права споживача на одержання відповідної компенсації від продавця (виконавця, виробника) у зв’язку з розірвання або невиконанням ним договору (пункт 4 частини третьої статті 18 Закону).
''Отже, підсумовуючи слід зазначити, що договір фінансового лізингу транспортного засобу є нікчемним або може бути визнаний судом недійсним у разі недотримання  умов щодо:'''


'''!!!''' Якщо відповідно до договору непрямого лізингу вибір продавця (постачальника) предмета договору лізингу був здійснений лізингоодержувачем, продавець (постачальник) несе відповідальність перед лізингоодержувачем за порушення зобов’язання щодо якості, комплектності, справності предмета договору лізингу, його доставки, монтажу, запуску в експлуатацію, тощо.<br />
* укладення договору у письмовій формі;


'''!!!''' Якщо вибір продавця (постачальника) предмета договору лізингу був здійснений лізингодавцем, продавець та лізингодавець несуть перед лізингоодежувачем солідарну відповідальність за зобов’язанням щодо продажу (поставки) предмета договору лізингу.<br />
* нотаріального посвідчення договору, укладеного за участю фізичної; 


* включення до договору несправедливих умов і допущення істотного дисбалансу договірних прав та обов'язків на шкоду споживачу; 
== Наслідки визнання договору лізингу недійсним ==
<div align="justify">


'''Договір фінансового лізингу транспортного засобу є нікчемним або може бути визнаний судом недійсним у разі недотримання  наступних умов:'''
Правові наслідки недійсності договору передбачені [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15 статтею 216 ЦК України], що підлягає застосуванню також при вирішенні вимог про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину.<br />


* договір найму транспортного засобу укладається у письмовій формі;
У разі визнання договору лізингу недійсним або віднесення до нікчемного лізингоодержувач зобов’язаний негайно повернути лізингодавцю предмет договору лізингу у стані, в якому він був одержаний, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі. При цьому лізингові платежі, сплачені на момент визнання договору лізингу недійсним або віднесення до нікчемного, поверненню не підлягають.


* договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню; 
Якщо лізингоодержувач користувався або продовжує користуватися предметом договору лізингу до та/або після дати визнання договору лізингу недійсним, лізингоодержувач зобов’язаний відшкодувати лізингодавцю суми лізингових платежів за весь відповідний період користування.


* договір фінансового лізингу із споживачем повинен виключати несправедливими умови і не допускати істотний дисбаланс договірних прав та обов'язків на шкоду споживачу; 


* договір фінансового лізингу зі споживачем, мають право укладати лише фінансові установи і лише після отримання відповідної ліцензії.
[[Категорія:Договірне (зобов’язальне) право]]
[[Категорія:Договірне (зобов’язальне) право]]

Версія за 06:28, 29 липня 2021

Нормативна база

Увага! 13 червня 2021 року набрав чинності Закон України «Про фінансовий лізинг» № 1201-IX, прийнятий Верховною Радою України 04.02.2021.

Розділом ІІІ Прикінцеві та перехідні положення цього закону визначено, що він застосовується до відносин, які виникли після дня набрання чинності цим Законом.

Відносини, що виникли на підставі договорів фінансового лізингу, укладених до набрання чинності цим Законом, регулюються відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності цим Законом.

Загальна інформація

Фінансовий лізинг - вид правових відносин, за якими лізингодавець зобов’язується відповідно до договору фінансового лізингу на строк та за плату, визначені таким договором, передати лізингоодержувачу у володіння та користування як об’єкт фінансового лізингу майно, що належить лізингодавцю на праві власності та набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем, або майно, спеціально придбане лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов, та які передбачають наявність хоча б однієї з ознак фінансового лізингу, встановлених Законом України «Про фінансовий лізинг».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" фінансовий лізинг належить до фінансових послуг. Фінансові послуги надаються фінансовими установами, а також, якщо це прямо передбачено законом, фізичними особами - підприємцями.

Строк, на який лізингоодержувачу передається об’єкт фінансового лізингу у володіння та користування, не може становити менше одного року.

Учасниками лізінгових операцій є: 1) лізингодавець; 2) лізингоодержувач; 3) продавець (постачальник); 4) інші особи, які є сторонами багатостороннього договору фінансового лізингу.

Автотранспорт як об'єкт фінансового лізингу

Одним із найпоширеніших предметів лізингових послуг є лізинг автотранспортних засобів.

Згідно чинного законодавства предметом договору лізингу можуть бути повітряні, морські, річкові судна, а також наземні автотранспортні засоби, самохідні машини тощо.

Транспортні засоби, як предмети договору лізингу, що передаються лізингоодержувачу, повинні, перш за все, відповідати вимогам, установленим ст. 10 Закону України «Про транспорт», а саме: вимогам безпеки, охорони праці та екології, державним стандартам, мати відповідний сертифікат.

Транспортні засоби які виступають об’єктом фінансового лізингу мають бути визначені індивідуальними ознаками, що відповідає критеріям основних засобів відповідно до законодавства, не заборонене законом до вільного обігу на ринку і щодо передачі якого в лізинг законом не встановлено обмежень.

Об’єкт фінансового лізингу підлягає реєстрації у випадках та порядку, передбачених законодавством. Обтяження рухомого майна лізингом реєструється в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна у випадках та порядку, встановлених законодавством.

Пунктом 8 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 7 вересня 1998 року N 1388 передбачено, що державна реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів проводиться на підставі заяв власників, поданих особисто або уповноваженим представником, і документів, що посвідчують їх особу, підтверджують повноваження представника (для фізичних осіб - нотаріально посвідчена довіреність), а також правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення (далі - правомірність придбання) транспортних засобів, відповідність конструкції транспортних засобів установленим вимогам безпеки дорожнього руху, а також вимогам, які є підставою для внесення змін до реєстраційних документів.

Транспортні засоби підлягають державній реєстрації згідно чинного законодавства (Детальніше на сторінці Порядок державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобіля).

Договір фінансового лізингу є документом, що підтверджує правомірність придбання транспортного засобу, його складових частин, що мають ідентифікаційні номери.

Транспортні засоби, що придбаваються юридичною особою - лізингодавцем з метою подальшої передачі їх лізингоодержувачу на підставі договору фінансового лізингу, реєструються за лізингодавцем. Після виконання договору фінансового лізингу транспортні засоби перереєстровуються за лізингоодержувачем на підставі зазначеного договору та акта приймання-передачі транспортних засобів за затвердженою формою.

Форма договору фінансового лізингу транспортного засобу

Договір фінансового лізингу має бути укладений в письмовій формі та не підлягає нотаріальному посвідченню, крім випадків, встановлених законом або домовленістю сторін.

Згідно ст. 15 Закону України «Про фінансовий лізинг» договір фінансового лізингу транспортного засобу за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню на вимогу однієї із сторін такого договору.

Проте, пунктом 2 ст. 799 ЦК України передбачено, що договір найму (оренди) транспортного засобу при участі у ньому як суб’єкта договору фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню.

Підстави визнання договору лізингу автотранспорту недійсним

Договір фінансового лізингу повинен відповідати вимогам статті 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статті 18 Закону України "Про захист прав споживачів" та цього Закону.

До договору лізингу застосовуються загальні положення про найм (оренду) з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством. До відносин, пов'язаних з лізингом, застосовуються загальні положення про купівлю-продаж та положення про договір поставки, якщо інше не встановлено законом ч. 2 ст. 806 ЦК України .

У разі недодержання сторонами вимог закону про нотаріальне посвідчення договору такий договір є нікчемним. Нікчемний договір не породжує тих прав і обов’язків, настання яких бажали сторони, і визнання такого договору недійсним судом не вимагається.

Умови договору фінансового лізингу, що суперечать положенням цього Закону або обмежують права лізингоодержувача порівняно з правами, встановленими законодавством про захист прав споживачів, є нікчемними ч. 10 ст. 14 Закону України "Про фінансовий лізинг".

Чинним законодавством визначено, що існують самостійні підстави визнання угоди (чи її умов) недійсною. Так, за змістом частини п’ятої цієї норми у разі визнання окремого положення договору, включаючи ціну договору, несправедливим може бути визнано недійсним або змінено саме це положення, а не сам договір (ст. 18 Закону України "Про захист прав споживачів").

Тільки у разі, коли зміна окремих положень або визнання їх недійсними зумовлює зміну інших положень договору, на вимогу споживача такі положення підлягають зміні або договір може бути визнаний недійсним у цілому ч. 6 ст.18 Закону України "Про захист прав споживачів".

Умови договору є несправедливими, якщо всупереч принципу добросовісності його наслідком є істотний дисбаланс договірних прав та обов'язків на шкоду споживачу (ч. 2 ст. 18 Закону України "Про захист прав споживачів").

Аналізуючи норму статті 18 Закону України "Про захист прав споживачів" Верховний суд України дійшов висновку, що для кваліфікації умов договору несправедливими необхідна наявність одночасно таких ознак:

  • умови договору призводять до істотного дисбалансу договірних прав та обов’язків сторін; по-третє, умови договору завдають шкоди споживачеві.

Несправедливими є, зокрема, умови договору  про:

  • виключення або обмеження прав споживача стосовно продавця (виконавця, виробника) або третьої особи у разі повного або часткового невиконання чи неналежного виконання продавцем (виконавцем, виробником) договірних зобов’язань, включаючи  умови про взаємозалік, зобов’язання споживача з оплати та його вимог у разі порушення договору з боку продавця (виконавця, виробника);
  • встановлення жорстких обов’язків споживача, тоді як надання послуги обумовлене лише власним розсудом виконавця;
  • надання можливості продавцю (виконавцю, виробнику) не повертати кошти на оплату, здійснену споживачем, у разі відмови споживача укласти або виконати договір, без встановлення права споживача на одержання відповідної компенсації від продавця (виконавця, виробника) у зв’язку з розірвання або невиконанням ним договору (пункт 4 частини третьої статті 18 Закону).

Отже, підсумовуючи слід зазначити, що договір фінансового лізингу транспортного засобу є нікчемним або може бути визнаний судом недійсним у разі недотримання умов щодо:'

  • укладення договору у письмовій формі;
  • нотаріального посвідчення договору, укладеного за участю фізичної; 
  • включення до договору несправедливих умов і допущення істотного дисбалансу договірних прав та обов'язків на шкоду споживачу; 

Наслідки визнання договору лізингу недійсним

Правові наслідки недійсності договору передбачені статтею 216 ЦК України, що підлягає застосуванню також при вирішенні вимог про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину.

У разі визнання договору лізингу недійсним або віднесення до нікчемного лізингоодержувач зобов’язаний негайно повернути лізингодавцю предмет договору лізингу у стані, в якому він був одержаний, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі. При цьому лізингові платежі, сплачені на момент визнання договору лізингу недійсним або віднесення до нікчемного, поверненню не підлягають.

Якщо лізингоодержувач користувався або продовжує користуватися предметом договору лізингу до та/або після дати визнання договору лізингу недійсним, лізингоодержувач зобов’язаний відшкодувати лізингодавцю суми лізингових платежів за весь відповідний період користування.