Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

За якими напрями здійснюється фінансова підтримка сільгосптоваровиробників?

Фінансова підтримка надається одержувачам за такими напрямами:

 • часткова компенсація вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, закупленого у фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які здійснюють виробництво та/або його реалізацію (далі - часткова компенсація вартості насіння);
 • часткова компенсація витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами;
 • фінансова підтримка сільськогосподарських кооперативів;
 • часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва;
 • бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) - новоствореним фермерським господарствам;
 • бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) для фермерських господарств (крім новостворених);
 • здешевлення кредитів;
 • спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного напряму продуктивності фермерському господарству, у власності якого перебуває від п’яти корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства.

Розподіл бюджетних коштів за напрямами затверджується Міністерства економіки України.

Хто має право на отримання фінансової підтримки?

Фінансова підтримка надається:

 1. фермерському господарству, яке має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 000 000 гривень, у власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського призначення; зареєстрованому в поточному році фермерському господарству, у власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського призначення, незалежно від обсягу чистого доходу (виручки);
 2. сільськогосподарському кооперативу, до складу якого входять одне і більше фермерських господарств, які відповідають вимогам у вищезазначеному пункті, а інші - фізичні особи, у власності та/або користуванні кожної з яких перебувають землі сільськогосподарського призначення або тварини, ідентифіковані та зареєстровані відповідно до законодавства.

Зазначені фермерські господарства та сільськогосподарські кооперативи є одержувачами фінансової підтримки (далі - одержувачі).

Фінансова підтримка не надається одержувачам:

 • стосовно яких порушено справу про банкрутство;
 • яких в установленому порядку визнано банкрутами;
 • які перебувають на стадії ліквідації;
 • які мають на перше число місяця, в якому буде прийматися рішення щодо здійснення виплат, прострочену більш як шість місяців заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС, а також за регіональними та місцевими програмами, Українським державним фондом підтримки фермерських господарств;
 • які не провадили господарську діяльність протягом трьох попередніх років (крім новостворених);
 • щодо яких виявлено факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів.

Процедура отримання фінансової підтримки

Фінансова підтримка надається за напрямами: часткова компенсація вартості насіння, часткова компенсація витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами, фінансова підтримка сільськогосподарських кооперативів, часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) для фермерських господарств (крім новостворених) - через уповноважені банки, що підписали з Міністерства економіки України Меморандум про загальні засади співробітництва (далі - уповноважений банк).

Меморандум підписується з уповноваженими банками, відібраними відповідно до Порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1231

Для отримання фінансової підтримки одержувачі подають уповноваженому банку заявку та підтвердні документи в паперовій або електронній формі (п. 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств), а саме:

 1. копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 81 Закону України «Про фермерське господарство»), або копію статуту сільськогосподарського кооперативу та список його членів, дійсний на дату подання заявки;
 2. одну із таких форм відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою:
 3. стосовно земель фермерського господарства як юридичної особи - для земельних ділянок, що перебувають у власності та/або користуванні фермерського господарства, або земельних ділянок, які перебувають у користуванні голови фермерського господарства, наданих йому із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства;
 4. стосовно земель фермерського господарства, створеного без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 81 Закону України «Про фермерське господарство», для земельних ділянок, які перебувають у власності та/або користуванні членів фермерського господарства;
 5. копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (для фермерського господарства), а фермерські господарства, які зареєстровані в поточному році, - копію фінансового звіту або податкову декларацію платника податку за останній звітний період;
 6. довідку, видану Українським державним фондом підтримки фермерських господарств у довільній формі та чинну на дату подання заявки, про відсутність простроченої заборгованості.

Подаються оригінали та належним чином засвідчені копії документів.

Часткова компенсація вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва

Розмір компенсації: 80 відсотків вартості насіння без урахування сум податку на додану вартість, але не більше 80000 гривень на одне господарство.

Для отримання часткової компенсації вартості одержувачі, окрім документів, передбачених у пункті 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, також подають уповноваженому банку копії:

 • сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння;
 • сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння;
 • платіжного доручення про оплату за насіння;
 • накладної (товарно-транспортної накладної) на придбане насіння;
 • акта про висів придбаного насіння за формою, затвердженою Міністерства економіки України.

Увага! У разі закупівлі насіння у фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, не включених до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, одержувачі додатково до зазначених документів подають уповноваженому банку оригінали документів на якість насіння, визначені ДСТУ 4138-2002 Насіння сільськогосподарських культур, а саме:

 • атестат на насіння - на базове насіння;
 • свідоцтво на насіння - на сертифіковане насіння;
 • свідоцтво на гібридне насіння - на насіння першого покоління гібридів.

Граничний строк подання документів для часткової компенсації вартості насіння уповноваженим банкам - 1 листопада поточного року.

Закупівля насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, вартість якого підлягає частковій компенсації, здійснюється через уповноважені банки.

Уповноважені банки формують реєстри одержувачів часткової компенсації вартості насіння, висіяного у поточному році, і подають їх Міністерству економіки України двічі на рік до 10 липня та 10 листопада у паперовій та електронній формі.

Реєстр одержувачів часткової компенсації вартості насіння містить інформацію про повне найменування, код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті) фізичної особи - підприємця; вартість придбання насіння; суму коштів, що підлягає компенсації.

Уповноважені банки протягом трьох банківських днів з дати отримання коштів від Міністерства економіки України перераховують їх на поточні рахунки одержувачів та протягом двох робочих днів після перерахування інформують про це Міністерство економіки України.

До відома! У разі коли одержувач у строки, подав належним чином оформлені заявку і підтвердні документи для отримання часткової компенсації вартості насіння, уповноважений банк прийняв їх до виконання, а часткова компенсація не виплачена або виплачена не в повному обсязі через незалежні від одержувача причини, часткова компенсація виплачується за рахунок коштів, передбачених на наступний бюджетний період.

Часткова компенсація витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами

Розмір компенсації:

Фінансова підтримка сільськогосподарських кооперативів

Розмір компенсації: 70 відсотків вартості техніки та обладнання без урахування сум податку на додану вартість, але не більш як 3000000 гривень на один кооператив, за умови попередньої оплати кооперативом 100 відсотків вартості і податку на додану вартість за придбані та одержані у поточному році техніку та обладнання (далі - компенсація вартості), а також у разі залучення кооперативом банківського кредиту на строк до одного року в уповноваженому банку у національній валюті під заставу техніки та обладнання, що придбавається, на умовах попередньої оплати кооперативом 30 відсотків вартості і податку на додану вартість (далі - компенсація кредиту).

До відома! Кооператив може скористатися фінансовою підтримкою протягом бюджетного року кілька разів на загальну суму, яка не перевищує суми, визначеної абзацом третім цього пункту.

Для отримання фінансової підтримки кооператив до 1 жовтня подає до одного із уповноважених банків,окрім документів, передбачених у пункті 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств,, такі документи:

 • інформацію від Адміністратора Єдиного державного реєстру тварин про власників і наявну кількість ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку поголів’я корів (кіз, овець) станом на 1 січня поточного року (щодо членів кооперативів, які провадять діяльність у галузі тваринництва);
 • інформацію з Державного реєстру потужностей операторів ринку про наявність відповідних потужностей (щодо членів кооперативів із заготівлі та переробки продукції бджільництва);
 • відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою для кооперативу (щодо членів кооперативів, які провадять діяльність у галузі рослинництва);
 • баланс і звіт про фінансові результати за останній звітний період за встановленою формою, а кооперативи, зареєстровані у поточному році, - копію фінансового звіту за останній звітний період, що передує поданню заявки, за встановленою формою;
 • копію договору з постачальником техніки та обладнання;
 • копію платіжного доручення (у разі компенсації кредиту - про сплату 30 відсотків вартості техніки та обладнання, у разі компенсації вартості - про оплату 100 відсотків їх вартості);
 • акт приймання-передачі техніки та/або обладнання;
 • копію видаткової накладної;
 • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо техніка підлягає обов’язковій державній або відомчій реєстрації).

Подаються оригінали та копії документів, засвідчені підписом уповноваженої особи кооперативу.

Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва

Розмір компенсації: 40 відсотків вартості придбаної техніки та обладнання без урахування податку на додану вартість, зазначеної в акті приймання-передачі та інших документах, що підтверджують оплату через уповноважений банк згідно з Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 130

Увага! При цьому компенсація вартості техніки та обладнання надається за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою КПКВК 1201150 “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників”, у розмірі 25 відсотків вартості за напрямом “Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва”, а у розмірі 15 відсотків вартості - за напрямом “Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств".

Для отримання компенсації техніки та обладнання фермерські господарства додатково подають до уповноваженого банку копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 81 Закону України «Про фермерське господарство»).

Уповноважені банки у порядку та за формою, що визначені Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 130, включають відповідну інформацію про фермерські господарства для отримання 25 відсотків компенсації вартості техніки та обладнання, та формують додаткову інформацію про фермерські господарства для компенсації 15 відсотків вартості техніки та обладнання і щомісяця до 10 числа одночасно подають їх до Міністерства економіки України.

Заявки для отримання компенсації техніки та обладнання, придбаних до 1 грудня поточного року, подаються уповноваженим банкам до 5 грудня поточного року за наявності поданих у повному обсязі підтвердних документів.

Заявки для отримання компенсації вартості техніки та обладнання, придбаних після 1 грудня попереднього року, подаються до 1 березня наступного року.

Важливо! Компенсація фермерським господарствам, які придбали техніку та обладнання у попередньому році, але з незалежних від них причин не отримали компенсації, може бути виплачена за рахунок коштів, передбачених у поточному році.

Бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) - новоствореним фермерським господарствам

Розмір: 3000 гривень на 1 гектар, але не більше 60000 гривень на одне фермерське господарство.

Увага! Бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) не надається фермерським господарствам, які мають прострочену заборгованість перед Українським державним фондом підтримки фермерських господарств та його регіональними відділеннями за бюджетною програмою “Надання кредитів фермерським господарствам”.

Для отримання бюджетної субсидії новостворені фермерські господарства подають регіональним відділенням Українського державного фонду підтримки фермерських господарств заявку та підтвердні документи, передбачені пункті 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств.

Регіональні відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств формують реєстри новостворених фермерських господарств, яким виділяється бюджетна субсидія, і подають їх до 10 числа поточного місяця Українського державного фонду підтримки фермерських господарств у паперовому вигляді та в електронній формі.

Реєстр новостворених фермерських господарств, яким виділяється бюджетна субсидія, містить інформацію:

 • про повне найменування
 • код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті) фізичної особи - підприємця;
 • площу земель сільськогосподарського призначення;
 • суму коштів, що підлягає виплаті.

Міністерство економіки України погоджує до 15 липня та 25 листопада на підставі наданого Українським державним фондом підтримки фермерських господарств зведеного реєстру новостворених фермерських господарств, яким виділяється бюджетна субсидія, розподіл бюджетних коштів, передбачених Мінекономіки у державному бюджеті для фінансової підтримки фермерських господарств за відповідним напрямом, та спрямовує протягом п’яти робочих днів з дати погодження бюджетні кошти до Українського державного фонду підтримки фермерських господарств у межах бюджетних асигнувань.

Український державний фонд підтримки фермерських господарств протягом п’яти робочих днів з дати отримання коштів від Міністерства економіки України перераховує їх на поточні рахунки новостворених фермерських господарств та протягом двох робочих днів інформує Міністерство економіки України про перерахування коштів.

Бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) для фермерських господарств (крім новостворених)

Розмір: 12000 гривень з розрахунку на одного члена фермерського господарства, який є членом фермерського господарства на момент подання заявки для отримання бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар).

Важливо! Максимальний розмір бюджетної субсидії на одне фермерське господарство не може перевищувати 40000 гривень.

Фермерському господарству голова якого на момент подання заявки має вік до 35 років, бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) надається у максимальному розмірі.

Увага! Бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) не надається фермерським господарствам, які мають прострочену заборгованість перед Українським державним фондом підтримки фермерських господарств та його регіональними відділеннями за бюджетною програмою “Надання кредитів фермерським господарствам”.

Для отримання бюджетної субсидії фермерські господарства подають регіональним відділенням Українського державного фонду підтримки фермерських господарств заявку та підтвердні документи, передбачені пункті 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств.

Український державний фонд підтримки фермерських господарств протягом п’яти робочих днів з дати отримання коштів від Міністерства економіки України перераховує їх на поточні рахунки фермерських господарств та протягом двох робочих днів інформує Міністерство економіки України про перерахування коштів.

Спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного напряму продуктивності фермерському господарству, у власності якого перебуває від п’яти корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства.

Розмір: 5000 гривень але не більше 250000 гривень (далі - дотація за утримання корів).

Для отримання дотації за утримання корів фермерські господарства до 1 жовтня (станом на 1 серпня поточного року) подають до Мінекономіки, крім документів, передбачених у пункті 6 Порядку, за винятком абзацу одинадцятого пункті 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, такі документи:

 • заявку;
 • довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
 • витяг з Єдиного державного реєстру тварин, виданий в установленому порядку.

За зверненням Міністерства економіки України Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин у триденний строк подає інформацію за кожним фермерським господарством про кількість ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку поголів’я корів станом на 1 серпня поточного року.

Увага! Вчасно поданими вважаються заявка та документи, які надійшли до Міністерства економіки України та зареєстровані в системі електронного документообігу.

Документи, подані не в повному обсязі, повертаються фермерському господарству у п’ятиденний строк.

До відома! Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Комісія Міністерства економіки України до 25 жовтня поточного року на підставі поданих документів та інформації з Єдиного державного реєстру тварин визначає обсяг дотації за утримання корів за кожним фермерським господарством та формує перелік фермерських господарств - одержувачів дотації за утримання корів.

Міністерство економіки України перераховує бюджетні кошти з рахунка, відкритого в Казначействі, на рахунки фермерських господарств, відкриті у банках, на підставі:

 • розподілу бюджетних коштів між фермерськими господарствами;
 • реєстру фермерських господарств - одержувачів дотації за утримання корів.

Одержувач може скористатися фінансовою підтримкою за напрямами не більше одного разу протягом бюджетного року.

Перерахунок сум фінансової підтримки, що надається одержувачам, які включені до реєстрів не здійснюється.

У разі надання недостовірної інформації чи встановлення органами, уповноваженими здійснювати контроль за використанням бюджетних коштів факту незаконного отримання бюджетних коштів одержувач протягом місяця повертає їх до державного бюджету і позбавляється протягом трьох років від дати виявлення такого порушення права на отримання фінансової підтримки.