Утримання іноземців в пунктах тимчасового перебування іноземців ДМС України

Матеріал з WikiLegalAid
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)

Нормативна база

Особливості утримання осіб в пунктах тимчасового перебування іноземців ДМС України

Пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні (далі - ПТПІ), є державною установою, що призначена для тимчасового тримання іноземців та осіб без громадянства:

Специфіка утримання іноземців та осіб без громадянства у ПТПІ обумовлена тим, що режим їх утримання подібний до режиму закладів пенітенціарної системи, хоча пункти тимчасового перебування до такої системи не належать. Саме по собі утримання особи в ПТПІ не є заходом покарання, а виключно адміністративним заходом, спрямованим на подальше виконання рішень про примусове видворення з України осіб, що не виконали законного рішення про примусове повернення.

Обеження права осіб на свободу і особисту недоторканість відбувається у відповідності до статті 5 (1) (f) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що дозволяє законний арешт або затримання особи з метою запобігання її недозволеному в'їзду в країну чи особи, щодо якої провадиться процедура депортації або екстрадиції.

Відповідно до пункту 10 Типового положення такі особи мають право:

  1. вільно пересуватися в межах ПТПІ, визначених його адміністрацією;
  2. носити власний одяг, надсилати листи, отримувати посилки, відправляти релігійні обряди;
  3. зустрічатися з правозахисниками, адвокатами, представниками дипломатичних представництв або консульських установ країни походження чи країни попереднього постійного проживання, міжнародних та правозахисних організацій.

Стандарти умов проживання іноземців

Режимні умови

Перебування іноземців та осіб без громадянства в ПТПІ здійснюється відповідно до встановленого режиму перебування та пропускного режиму регламентованого розділом ІІІ Інструкції про порядок утримання іноземців та осіб без громадянства в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 29 лютого 2016 р. № 141 (далі - Інструкція).

Особи розміщуються в ПТПІ окремо з урахуванням статевих, а в разі потреби - релігійних, етнічних та інших відмінностей.

З метою забезпечення належного порядку і безпеки іноземців та осіб без громадянства під час їх перебування в ПТПІ відповідно до розпорядку дня в ПТПІ проводяться ранкові перевірки.

Адміністрація ПТПІ забезпечує безпеку розміщених іноземців та осіб без громадянства, дотримання правил евакуації у разі виникнення техногенної та пожежної небезпеки, надання своєчасної медичної допомоги.

Безпекові умови

Безпековий (особливий) режим із утриманням іноземців та осіб без громадянства в локалізованій кімнаті ПТПІ встановлюється у випадках, якщо:

  • особа чинить або вчинила протиправні дії, які мають ознаки адміністративного чи кримінального правопорушення. Особа розміщується у локалізованій кімнаті до прибуття працівників територіального органу Національної поліції України;
  • особи, які потребують посиленого нагляду через висловлювання намірів заподіяння шкоди оточуючим чи собі, перешкоджання працівникам ПТПІ у виконанні посадових обов’язків, схиляння інших іноземців та осіб без громадянства до порушень правил внутрішнього розпорядку, учинення ними нападу на працівників ПТПІ або втечі. За вмотивованим рішенням директора ПТПІ або особи, яка виконує його обов’язки, і на підставі висновку лікаря, особа розміщуються у локалізованій кімнаті строком до 15 діб. Цей строк може бути пролонгований до 30 діб, у випадку, якщо особа продовжує чинити вищезазначені дії (пункт 15 розділу ІV Інструкції).

Важливо! Особи, розміщені в локалізованих кімнатах, постійно перебувають під наглядом охорони та лікаря ПТПІ, який наглядає за їх фізичним та психологічним станом.

Житлові умови

Відповідно до пункту 4 розділу ІV Інструкції встановлюються такі мінімальні норми житлової площі для осіб, які утримуються в ПТПІ:

  • для одномісних кімнат - не менше 7 м2 площі на одну особу.
  • для багатомісних кімнат – не менше 4 м2 площі на одну особу.
  • для кімнат для вагітних жінок, батьків з дітьми, медичних ізоляторів – не менше 7 м2

Вагітні жінки, батьки з дітьми та сім’ї розміщуються в окремих житлових приміщеннях з умовами для задоволення особливих потреб дитини.

Якщо ПТПІ не має можливості розмістити сім’ю окремо, діти проживають разом з одним із батьків, однієї з ними статі.

У нічний час з 22:00 до 06:00 у будні дні, у святкові, вихідні та неробочі дні - з 23:00 до 06:00 кімнати перебувають замкненими.

Як крайній захід, у разі відсутності в ПТПІ вільних місць та неможливості розміщення осіб у житлових кімнатах, іноземці та особи без громадянства можуть тимчасово розміщуватися:

  • у наметах, установлених на території ПТПІ;
  • наметах, установлених на прилеглій до ПТПІ території, із забезпеченням відповідної охорони.

Розміщені в наметах особи забезпечуються належними умовами проживання, у тому числі індивідуальним спальним місцем, постільними речами та речовим майном. У наметах забезпечується належний температурний режим (не нижче +18 °C під час опалювального сезону), доступ до питної води та створюються умови для задоволення санітарно-гігієнічних потреб тощо.

Санітарно-гігієнічні умови

Санітарно-гігієнічні умови для осіб, що утримуються в ПТПІ, встановлені розділом IV Інструкцїі. Зокрема, встановлюються такі умови.

Прогулянки на свіжому повітрі повинні проводитись щодня не менше 2 годин.

Старший інспектор у будь-який час може скоротити або скасувати перебування на свіжому повітрі особі, яка чинить дії, які загрожують особистій безпеці та безпеці оточуючих, перешкоджають охоронникам виконувати покладені на них обов’язки.

Особа може відмовитися від перебування на свіжому повітрі, а також якщо прогулянка не рекомендована лікарем (п. 36 розділу IV Інструкції).Про відмову, скорочення або скасування перебування на свіжому повітрі та причини вноситься запис до журналу обліку прогулянок та побачень.

Відповідно положень розділу V Інструкції, іноземці та особи без громадянства забезпечуються медичним обслуговуванням у пункті охорони здоров’я ПТПІ або в закладах охорони здоров’я відповідно до законодавства.

При виявленні симптомів інфекційного захворювання особа поміщається до медичного ізолятора ПТПІ, а в разі необхідності доставляється для лікування до закладу охорони здоров’я.

Усі особи, які розміщуються в ПТПІ, проходять первинний медичний огляд з метою виявлення осіб, яким заподіяно тілесні ушкодження та які становлять епідемічну загрозу для оточення або потребують невідкладної медичної допомоги. У разі виявлення тілесних ушкоджень (які у тому числі можуть бути ознаками катувань), травм, неадекватної поведінки, здійснюються заходи визначені пунктами 12-14 розділу V Інструкції. Проводиться флюорографічне обстеження в закладах охорони здоров’я, а також за згодою особи - обстеження на ВІЛ-інфекцію.

Під час розміщення осіб в ПТПІ проводяться санітарна обробка в санітарних пропускниках, у яких здійснюється їх миття, обробка проти педикульозу та корости, дезінфекційна обробка їхніх одягу та речей.

Доставлені до ПТПІ особи перед направленням до житлових кімнат протягом 21 доби перебувають в окремих кімнатах під наглядом лікаря. Під час розміщення в ПТПІ особи мають повідомляти лікаря про наявність у них скарг на стан здоров’я.

Медичний огляд проводиться лікарем у спеціально відведеній для цього кімнаті без сторонніх осіб.

За наявності культурних чи релігійних переконань, які не дозволяють оглянути особу медичним працівником іншої статі, запрошується медичний працівник відповідної статі.

Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення осіб здійснюється ПТПІ, недержавними організаціями та за кошти хворого за його згодою.

Медичний огляд та лікування дітей, які перебувають в ПТПІ, здійснюється за згодою батьків та в їх присутності.

Згода батьків на медичне втручання не потрібна у разі наявності ознак прямої загрози життю дитини за умови неможливості отримання з об’єктивних причин згоди на таке втручання від батьків.

Для осіб, які мають психічні розлади, залежність від наркотичних чи психотропних речовин, а також для інвалідів і вагітних жінок на підставі висновку лікаря або за заявою особи може встановлюватись окремий порядок забезпечення відповідних умов перебування.

Не менше одного разу на квартал Державною санітарно-епідеміологічною службою України на підставі укладених договорів у ПТПІ проводяться профілактичні дезінфекційні та дератизаційні заходи.

ПТПІ обладнується приміщеннями з відповідним обладнанням для прання та сушіння одягу і білизни, користування якими здійснюється особами згідно із затвердженим графіком.

Особам дозволяється самостійне гоління з використанням безпечних станків для гоління, власних електричних або механічних бритв.

В ПТПІ щоденно здійснюється вологе прибирання приміщень загального та індивідуального користування з використанням миючих та дезінфікуючих засобів.

Іноземці, особи без громадянства, а також їх діти згідно з нормами (див. наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров'я України, Адміністрації Державної прикордонної служби України від 17 квітня 2012 р. № 336/268/254 «Про матеріально-побутове і медичне забезпечення іноземців та осіб без громадянства, що утримуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, і пунктах тимчасового тримання та спеціально обладнаних приміщеннях») забезпечуються речовим майном, якщо при розміщенні в ПТПІ або під час перебування в них ці особи не мають власного одягу чи взуття, який відповідав би порі року, або якщо їх одяг чи взуття непридатні для використання.

Забезпечення осіб одягом чи взуттям може бути одноразовим та багаторазовим, якщо для однієї особи нормами передбачено отримання декількох предметів речового майна. Речове майно видається щомісяця, його кількість та найменування повинні відповідати нормам.

Особи, стосовно яких прийнято таке рішення, забезпечуються інвентарним майном та майном особистого користування. Особи забезпечуються майном особистого користування кожні три місяці, його кількість та найменування повинні відповідати нормам.

Інвентарне майно видається у тимчасове користування. Після закінчення сезону інвентарне майно, яке було видане для носіння, повертається іноземцями та особами без громадянства адміністрації ПТПІ.Після дезінфекційної обробки та хімічного чищення повернуті речі зберігаються на речовому складі і в подальшому використовуються впродовж строку, що передбачений нормами.

Побутові та соціальні умови

Відповідно до розділу IV Інструкції, встановлено такі обов'язкові мінімальні побутові та соціальні умови для осіб, які утримуються у ПТПІ.

Кімнати мають бути обладнані внутрішніми мережами, у тому числі системою централізованого опалення, вентиляції, електропостачання, природним та штучним освітленням, відокремленими санвузлами та забезпечені питною водою.

Жінки проживають у кімнатах, харчуються і проводять вільний час окремо від чоловіків.

У ПТПІ створюються умови для забезпечення права дітей іноземців та осіб без громадянства на дошкільну та загальну середню освіту в порядку, встановленому законодавством України про освіту(п. 24 розділу ІV Інструкції).

Сім’ї проводять вільний час разом у визначені розпорядком дня години в межах ПТПІ.

Відповідно до положень пунктів 51-55 розділу ІV Інструкції особи, які мають кошти, під час перебування в ПТПІ можуть замовити предмети першої необхідності, продукти харчування, тютюнові вироби, а також книги, газети і журнали у кількості, необхідній для задоволення власних потреб.

Закупівля та видача товарів здійснюється посадовою особою ПТПІ з оформленням відповідних довідок про використання коштів особи та видачу особі придбаних товарів.

Іноземці та особи без громадянства можуть надсилати та отримувати листи, передачі, посилки, грошові перекази, подавати заяви, скарги до державних органів і службових осіб.

Витрати на відправлення кореспонденції несе іноземець, особа без громадянства, а у випадку, коли він не має на це коштів, кореспонденція пересилається за рахунок ПТПІ упродовж двох діб.

Важливо! ПТПІ забезпечує право осіб на таємницю кореспонденції, гарантоване статтею 31 Конституції України, статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Кореспонденція, яку особи адресують Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини або його представникам, Європейському суду з прав людини, а також іншим відповідним органам міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, уповноваженим особам таких міжнародних організацій, прокурору, захиснику надсилається за адресою протягом доби з часу її подання.

Посилки та передачі підлягають огляду.

Pахисники (адвокати), представники міжнародних громадських та правозахисних організацій безперешкодно допускаються до кімнат для побачень при пред’явленні відповідних документів (пункт 4 розділу VІІ Інструкції).

Умови харчування

Харчування в ПТПІ здійснюється за нормами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 р. № 144 "Про затвердження норм харчування іноземців та осіб без громадянства, що розміщуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України, пунктах тимчасового розміщення біженців Державної міграційної служби".

За можливості ПТПІ забезпечує харчуванням осіб відповідно до їх культурних та релігійних особливостей та традицій (пункт 40 розділу ІV Інструкції).

Для приготування їжі для малолітніх дітей використовуються спеціально обладнані кімнати для підігріву їжі (пункт 56 розділу ІV Інструкції).

Особи, які перебувають у локалізованих кімнатах, медичних ізоляторах харчуються безпосередньо в цих приміщеннях(пункти 41-42 розділу ІV Інструкції).

У разі відмови особи від уживання їжі складається довідка, яка долучається до медичної картки, а також здійснюється постійний нагляд за фізичним та психічним станом особи, яка відмовилася від уживання їжі.

Якщо відмова від приймання їжі загрожує життю та здоров’ю особи, за письмовим висновком лікаря вказану особу поміщують до закладу охорони здоров’я.

Лікар ПТПІ здійснює контроль за якістю приготовленої їжі, санітарним станом їдальні та інших приміщень, що використовуються для приготування та прийому їжі, зберіганням кухонного посуду та інвентарю (пункт 50 розділу ІV Інструкції).

Умови відпочинку, дозвілля, відправлення релігійних культів

Розділом IV Інструкції встановлено такі умови відпочинку, дозвілля та відправлення релігійних культів.

Прогулянки відбуваються на прогулянковій території щоденно у час, передбачений для них розпорядком дня.

На прогулянках чоловіки перебувають окремо від жінок та батьків з дітьми.

Батьки з дітьми можуть проводити вільний час на обладнаних дитячих майданчиках. Час перебування дітей на прогулянці може змінюватись згідно з рекомендаціями лікаря.

Під час прогулянок іноземці та особи без громадянства можуть займатися неконтактними видами спорту.

Особам, які перебувають у локалізованих кімнатах, надаються щоденні прогулянки окремо від інших осіб, розміщених у ПТПІ.

У ПТПІ облаштовуються кімнати з телевізорами, комп’ютерною технікою з доступом до мережі Інтернет, стаціонарними телефонними апаратами для здійснення міських, міжміських та міжнародних телефонних дзвінків.

Дозволені для використання в ПТПІ ігри й технічне устаткування не повинні заважати іншим особам.

Проведення телефонних розмов під час розміщення та перебування в ПТПІ здійснюється у відведеній для цього кімнаті .

Куріння тютюнових виробів дозволяється у спеціально відведених для цього місцях.

Особи можуть користуватися релігійною літературою, властивими їх вірі предметами релігійного культу, якщо ця література та предмети не є небезпечними для інших осіб, а також не обмежують прав інших осіб або не є забороненими в Україні .

Для проведення релігійних служінь й обрядів, не заборонених законодавством України, адміністрацією ПТПІ можуть запрошуватися священнослужителі.

Підготовлено експертами ГО "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" за підтримки Агентства ООН у справах біженців в Україні