Відмінності між версіями «Тимчасове обмеження боржника зі сплати аліментів у праві виїзду за кордон»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
(Не показані 5 проміжних версій 3 користувачів)
Рядок 12: Рядок 12:


== Підстави обмеження боржника зі сплати аліментів у праві виїзду за кордон ==
== Підстави обмеження боржника зі сплати аліментів у праві виїзду за кордон ==
Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4267 ст. 33 Конституції України] кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, '''за винятком обмежень, які встановлюються законом'''. Перелік таких обмежень встановлюється [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3857-12 Законом України "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України"].<br>
Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4267 статті 33 Конституції України] кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, '''за винятком обмежень, які встановлюються законом'''. Перелік таких обмежень встановлюється [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3857-12 Законом України "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України"].  
'''Право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено''' у випадках, коли він ухиляється від виконання зобов’язань, покладених на нього судовим  рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом, - '''до виконання зобов’язань або сплати заборгованості зі сплати аліментів''' ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3857-12#n34 пункт 5 частина 1 статті 6 Закону України "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України"]).
 
'''Право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено''' у випадках, коли він ухиляється від виконання зобов’язань, покладених на нього судовим  рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом, - '''до виконання зобов’язань або сплати заборгованості зі сплати аліментів''' ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3857-12#n34 пункт 5 частини 1 статті 6 Закону України "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України"]).


== Порядок встановлення тимчасового обмеження боржника зі сплати аліментів у праві виїзду за межі України ==
== Порядок встановлення тимчасового обмеження боржника зі сплати аліментів у праві виїзду за межі України ==
Статтею 1 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1403-19 Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів"] визначено, що примусове виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб) покладається на органи державної виконавчої служби та у визначених [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19 Законом України "Про виконавче провадження"] випадках - на приватних виконавців.
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1403-19 Статтею 1 Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів"] визначено, що примусове виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб) покладається на органи державної виконавчої служби та у визначених [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19 Законом України "Про виконавче провадження"] випадках - на приватних виконавців.
Введенням змін до законодавства у сфері аліментних зобов'язань спрощено порядок встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду боржника за межі України.<br>
Введенням змін до законодавства у сфері аліментних зобов'язань спрощено порядок встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду боржника за межі України.<br>Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#n658 абзацу 1 частини 9 статті 71 Закону України "Про виконавче провадження"], '''за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, виконавець виносить вмотивовану постанову про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України''' - до погашення заборгованості зі сплати аліментів у '''повному обсязі'''. В окремих випадках, '''якщо дитина хворіє,''' така постанова виноситься за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів '''за три місяці'''
Відповідно до абзацу 1 частини 9 статті 71 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#n658 Закону України "Про виконавче провадження"], '''за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, державний виконавець виносить вмотивовану постанову про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України''' - до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі.
 
Строк обчислення заборгованості зі сплати аліментів для застосування до боржника тимчасових обмежень обчислюється з наступного робочого дня після винесення постанови про відкриття виконавчого провадження.<br>
'''Строк обчислення заборгованості''' зі сплати аліментів для застосування до боржника тимчасових обмежень '''обчислюється з наступного робочого дня після винесення постанови про відкриття виконавчого провадження.'''<br>Постанова державного виконавця про тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України готується на бланку відповідного органу державної виконавчої служби, підписується виконавцем та скріплюється печаткою.
Постанова державного виконавця про тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України готується на бланку відповідного органу державної виконавчої служби, підписується виконавцем та скріплюється печаткою. Не пізніше наступного робочого дня з дня їх винесення надсилається сторонам до відома. <br>
 
Після закінчення строку для її оскарження дана постанова направляється до виконання на адресу Державної прикордонної служби України, боржник включається до відповідного списку та перебуває на особистому контролі в Держприкордонслужбі, яка встановлює обмеження на перетин кордону України вказаною особою.  
Виконавець повинен '''надіслати вищезазначену постанову сторонам (боржнику та стягувачу)''' для відома не пізніше наступного робочого дня з дня їх винесення. Така постанова може бути '''оскаржена протягом 10 робочих днів з дня, коли особа''' дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи законних інтересів.
 
У випадку оскарження постанови, якщо її не скасовано, вона підлягає виконанню відповідними органами, після розгляду справи відповідним судом.
 
Якщо дії виконавця '''не були оскаржені, постанова''' про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України '''в автоматизованому порядку направляється до Державної прикордонної служби України для виконання.''' Боржник включається до відповідного списку та перебуває на '''особистому контролі в''' '''Державній прикордонній службі України''', яка встановлює обмеження на перетин кордону України вказаною особою.
 
=== Як дізнатися чи існує обмеження у праві виїзду за кордон за несплату аліментів? ===
'''Перейти на веб-сайт [https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors Єдиного реєстру боржників]''' [https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors (erb.minjust.gov.ua)] та знайти інформацію щодо внесення відомостей, як боржника в категорії стягнення – стягнення аліментів, '''або звернутися безпосередньо до виконавця''' з метою отримання інформації.
 
        Пошук інформації через веб-сайт Єдиного реєстру здійснюється за такими реквізитами:
 
* прізвище, ім'я, по батькові (за його наявності), число, місяць, рік народження боржника — фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).
 
        Слід зазначити, що відомості про боржника вносяться до Єдиного реєстру боржників у разі, '''якщо виникла заборгованість''' за виконавчим документом про стягнення періодичних платежів '''більше трьох місяців.'''
 
'''       ''' Якщо, особа зазначена в даному реєстрі, як боржник – '''необхідно звернутися до державного/приватного виконавця''' (прізвище, ініціали та контактні дані виконавця, в якого перебуває на виконанні виконавчий документ зазначено в реєстрі) '''з метою встановлення суми заборгованості та інших даних,''' які допоможуть боржнику з’ясувати чи існує обмеження у праві виїзду закордон за несплату аліментів.
 
        Слід звернути увагу, що про обмеження у праві виїзду закордон, виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня їх винесення повідомляє боржника (сторін). Однак на практиці не все такі дії відомі сторонам. Тому '''з метою уникнення неприємної ситуації на кордоні України, такі моменти необхідно з’ясовувати боржникам''' за виконавчими документами про стягнення аліментів.    


== Порядок припинення встановлених обмежень ==
== Порядок припинення встановлених обмежень ==
'''У випадку виконання боржником своїх зобов'язань''', в тому числі у разі погашення заборгованості зі сплати періодичних платежів у повному обсязі, ця '''особа знімається з контролю Державною прикордонною службою України''' на підставі постанови державного виконавця  про скасування тимчасового обмеження у праві виїзду особи з України.<br>
'''У випадку виконання боржником своїх зобов'язань''', в тому числі у разі погашення заборгованості зі сплати періодичних платежів у повному обсязі, ця '''особа знімається з контролю Державною прикордонною службою України''' на підставі постанови державного виконавця  про скасування тимчасового обмеження у праві виїзду особи з України. Одночасно з винесенням такої постанови '''відомості про боржника''' з Єдиного реєстру боржників '''автоматично виключаються.'''<br>Рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, посадових і службових осіб з питань виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку.
Рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, посадових і службових осіб з питань виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку.
 
Відповідно до частини 5 статті 441 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n9192 Цивільного процесуального кодексу України] суд може скасувати тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України за вмотивованою заявою боржника.  
Суд може скасувати тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України за вмотивованою заявою боржника ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n9192 ч.5 ст. 441 ЦПК України]). 
 
== Див. також ==


== Див.також ==
* [https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83_%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2 Відповідальність за несплату аліментів]
[https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83_%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2 '''Відповідальність за несплату аліментів''']<br>
* [https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2 Відповідальність за прострочення сплати аліментів]
[https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2 '''Відповідальність за прострочення сплати аліментів''']<br>
* [https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%97%D0%B7%D0%B4_%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD Підстави для обмеження права громадян на виїзд за кордон]
[https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%97%D0%B7%D0%B4_%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD '''Підстави для обмеження права громадян на виїзд за кордон''']
* [[Скасування тимчасового обмеження фізичної особи у праві виїзду за кордон]]


[[Категорія:Стягнення аліментів]]
[[Категорія:Стягнення аліментів]]
[[Категорія:Конституційне право]]
[[Категорія:Конституційне право]]
[[Категорія:Сімейне право]]
[[Категорія:Виконання судових рішень‎]]
[[Категорія:Виконання судових рішень‎]]
[[Категорія:Суди‎]]
[[Категорія:Суди‎]]

Поточна версія на 15:16, 26 травня 2022

Нормативна база

Підстави обмеження боржника зі сплати аліментів у праві виїзду за кордон

Відповідно до статті 33 Конституції України кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом. Перелік таких обмежень встановлюється Законом України "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України".

Право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у випадках, коли він ухиляється від виконання зобов’язань, покладених на нього судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом, - до виконання зобов’язань або сплати заборгованості зі сплати аліментів (пункт 5 частини 1 статті 6 Закону України "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України").

Порядок встановлення тимчасового обмеження боржника зі сплати аліментів у праві виїзду за межі України

Статтею 1 Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів" визначено, що примусове виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб) покладається на органи державної виконавчої служби та у визначених Законом України "Про виконавче провадження" випадках - на приватних виконавців. Введенням змін до законодавства у сфері аліментних зобов'язань спрощено порядок встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду боржника за межі України.
Відповідно до абзацу 1 частини 9 статті 71 Закону України "Про виконавче провадження", за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, виконавець виносить вмотивовану постанову про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України - до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі. В окремих випадках, якщо дитина хворіє, така постанова виноситься за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три місяці

Строк обчислення заборгованості зі сплати аліментів для застосування до боржника тимчасових обмежень обчислюється з наступного робочого дня після винесення постанови про відкриття виконавчого провадження.
Постанова державного виконавця про тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України готується на бланку відповідного органу державної виконавчої служби, підписується виконавцем та скріплюється печаткою.

Виконавець повинен надіслати вищезазначену постанову сторонам (боржнику та стягувачу) для відома не пізніше наступного робочого дня з дня їх винесення. Така постанова може бути оскаржена протягом 10 робочих днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи законних інтересів.

У випадку оскарження постанови, якщо її не скасовано, вона підлягає виконанню відповідними органами, після розгляду справи відповідним судом.

Якщо дії виконавця не були оскаржені, постанова про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України в автоматизованому порядку направляється до Державної прикордонної служби України для виконання. Боржник включається до відповідного списку та перебуває на особистому контролі в Державній прикордонній службі України, яка встановлює обмеження на перетин кордону України вказаною особою.

Як дізнатися чи існує обмеження у праві виїзду за кордон за несплату аліментів?

Перейти на веб-сайт Єдиного реєстру боржників (erb.minjust.gov.ua) та знайти інформацію щодо внесення відомостей, як боржника в категорії стягнення – стягнення аліментів, або звернутися безпосередньо до виконавця з метою отримання інформації.

        Пошук інформації через веб-сайт Єдиного реєстру здійснюється за такими реквізитами:

  • прізвище, ім'я, по батькові (за його наявності), число, місяць, рік народження боржника — фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).

        Слід зазначити, що відомості про боржника вносяться до Єдиного реєстру боржників у разі, якщо виникла заборгованість за виконавчим документом про стягнення періодичних платежів більше трьох місяців.

        Якщо, особа зазначена в даному реєстрі, як боржник – необхідно звернутися до державного/приватного виконавця (прізвище, ініціали та контактні дані виконавця, в якого перебуває на виконанні виконавчий документ зазначено в реєстрі) з метою встановлення суми заборгованості та інших даних, які допоможуть боржнику з’ясувати чи існує обмеження у праві виїзду закордон за несплату аліментів.

        Слід звернути увагу, що про обмеження у праві виїзду закордон, виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня їх винесення повідомляє боржника (сторін). Однак на практиці не все такі дії відомі сторонам. Тому з метою уникнення неприємної ситуації на кордоні України, такі моменти необхідно з’ясовувати боржникам за виконавчими документами про стягнення аліментів.    

Порядок припинення встановлених обмежень

У випадку виконання боржником своїх зобов'язань, в тому числі у разі погашення заборгованості зі сплати періодичних платежів у повному обсязі, ця особа знімається з контролю Державною прикордонною службою України на підставі постанови державного виконавця про скасування тимчасового обмеження у праві виїзду особи з України. Одночасно з винесенням такої постанови відомості про боржника з Єдиного реєстру боржників автоматично виключаються.
Рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, посадових і службових осіб з питань виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку.

Суд може скасувати тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України за вмотивованою заявою боржника (ч.5 ст. 441 ЦПК України).

Див. також