Статус третіх осіб у цивільному процесі

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Конституція України від 28.06.1996 р.
Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV
Закон України "Про судовий збір"

Поняття та види третіх осіб у цивільному процесі

Треті особи - це суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин, які вступають у розпочату провадженням справу для захисту особистих суб'єктивних прав і охоронюваних законом інтересів.
В залежності від прояву матеріально-правової заінтересованості треті особи бувають двох видів:

 1. треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору (відповідно до ст. 52 Цивільно процесуального кодексу України (далі - ЦПК України));
 2. треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору (відповідно до ст. 53 ЦПК України).

Треті особи, які заявлять самостійні вимоги щодо предмета спору

Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, можуть вступити у справу до закінчення підготовчого провадження або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, подавши позов до однієї або декількох сторін.
Участь третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, характеризується такими ознаками:

 1. вступають у процес, що розпочався;
 2. вступають у процес до закінчення судового розгляду;
 3. є суб'єктами спірних матеріальних правовідносин;
 4. вступають у процес добровільно та з власної ініціативи;
 5. втручаються у спір між сторонами, що вже виник;
 6. їх інтереси суперечать, як правило, інтересам обох сторін;
 7. заявляють самостійні вимоги на предмет спору (можуть претендувати на весь предмет чи на його частину);
 8. відстоюють у процесі свої інтереси, а відтак, їхня юридична заінтересованість носить особистий характер. Матеріально-правовий інтерес полягає в тому, що рішення, яке буде винесено судом по конкретній справі, може порушити права та інтереси третьої особи. Процесуально-правовий інтерес третьої особи полягає в недопущенні ухвалення судом невигідного для себе рішення;
 9. вступають у справу, пред'явивши позов до однієї або до обох сторін.

Про прийняття позовної заяви та вступ третьої особи у справу суд постановляє ухвалу.
Після вступу у справу третьої особи, яка заявила самостійні вимоги щодо предмета спору, справа за клопотанням учасника справи розглядається спочатку.
Проте певна різниця в правах є. На відміну від позивача, третя особа, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору, не може обирати відповідачів (лише серед сторін), не може обирати підсудність (позов завжди подається до суду, який розглядає справу), залучити додаткових відповідачів, клопотати про заміну неналежного відповідача, якщо ним є позивач по первісному позову. Неоднозначним є визнання за третіми особами права на укладення мирової угоди, оскільки це право сторони реалізують спільно.
До третьої особи із самостійними вимогами не може бути пред'явлено зустрічний позов.

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов’язки щодо однієї зі сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.''
Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення суду може вплинути на права та обов’язки осіб, що не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.
У заявах про залучення третіх осіб і в заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі.
Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов’язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.
Вступ у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, не тягне за собою розгляду справи спочатку.'

Права та обов'язки третіх осіб в цивільному процесі

Треті особи мають право на:

 • ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень;
 • подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам;
 • подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб;
 • ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти;
 • оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках;
 • користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.

Треті особи зобов'язані:

 • виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу;
 • сприяти своєчасному, всебічному, повному та об’єктивному встановленню всіх обставин справи;
 • з’являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов’язковою;
 • подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази;
 • надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні;
 • виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки;
 • виконувати інші процесуальні обов’язки, визначені законом або судом.

Розмір судового збору

Позовна заява третьої особи із самостійними вимогами оплачується до Закону України «Про судовий збір». За подання зустрічних позовних заяв, а також заяв про вступ у справу третіх осіб із самостійними позовними вимогами судовий збір справляється на загальних підставах.
Пред'явлення позову третіми особами можливе в суді першої інстанції до постановлення судового рішення. Ухвала суду про відмову та допуск третьої особи у справу не може бути оскаржена поданням апеляційної скарги, оскільки такі дії суду не перешкоджають дальшому рухові справи. Але особи, які мають право на апеляційне оскарження рішення суду, можуть у апеляційній скарзі викласти свої міркування також з приводу законності ухвали суду з цього приводу.