Відмінності між версіями «Статус неприбутковості громадського об’єднання»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук
(Внесено 2 пункти до розділу Ознака неприбутковості громадської організації)
Рядок 12: Рядок 12:
 
* отримані доходи (прибутки) або їх частини не підлягають розподілу серед засновників (учасників, членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
 
* отримані доходи (прибутки) або їх частини не підлягають розподілу серед засновників (учасників, членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
 
* у разі припинення юридичної особи у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення  активи організації мають бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету;
 
* у разі припинення юридичної особи у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення  активи організації мають бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету;
* доходи (прибутки) організації  або їх частини використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.
+
* доходи (прибутки) організації  або їх частини використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами;
 +
* внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
 +
* утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації
 
Громадські організації, статути яких передбачають безпосереднє здійснення підприємницької діяльності, без розподілу доходів (прибутку), мають право на отримання ознаки неприбутковості.
 
Громадські організації, статути яких передбачають безпосереднє здійснення підприємницької діяльності, без розподілу доходів (прибутку), мають право на отримання ознаки неприбутковості.
 
== Як привести статут вашої організації у відповідність до Податкового кодексу України ==
 
== Як привести статут вашої організації у відповідність до Податкового кодексу України ==
Рядок 21: Рядок 23:
 
* рішення уповноваженого органу управління юридичної особи (прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів);
 
* рішення уповноваженого органу управління юридичної особи (прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів);
 
* реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи;
 
* реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи;
* документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування.
+
* документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування;
 +
У разі недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених пунктом 133.4.3 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 Податкового кодексу України], така неприбуткова організація зобов’язана подати у термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток. Податкове зобов’язання розраховується, виходячи із суми операції нецільового використання коштів. Така неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.
 +
 
 +
З першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня податкового (звітного) року неприбуткова організація зобов’язана щоквартально подавати до контролюючого органу квартальну фінансову і податкову звітність (з наростаючим підсумком) з податку на прибуток та сплачувати податок у термін, визначений для квартального періоду.
 +
 
 +
З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає фінансову і податкову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому цим розділом для неприбуткових організацій - платників податку на прибуток.
 +
 
 
== Сплата адміністративного збору ==
 
== Сплата адміністративного збору ==
 
Згідно зі статтєю 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» якщо статут громадської організації приводиться у відповідність із законами України у строк, визначений цими законами, у нашому випадку - вимог Податкового кодексу України, адміністративний збір не справляється.
 
Згідно зі статтєю 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» якщо статут громадської організації приводиться у відповідність із законами України у строк, визначений цими законами, у нашому випадку - вимог Податкового кодексу України, адміністративний збір не справляється.
Якщо вносяться інші зміни до статуту, необхідно сплатити 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (станом на 01.01.2017 року це 160 грн) і до пакету документів необхідно додати документ про сплату адміністративного збору.
+
Якщо вносяться інші зміни до статуту, необхідно сплатити 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (станом на 01.01.2019 року це 180 грн) і до пакету документів необхідно додати документ про сплату адміністративного збору.
 
== Розміщення нової редакції статуту громадської організації ==
 
== Розміщення нової редакції статуту громадської організації ==
 
Державний реєстратор (співробітник центру адміністративних послуг, центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги) має розмістити відсканований статут у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (згідно з Порядком державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2016  № 359/5).
 
Державний реєстратор (співробітник центру адміністративних послуг, центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги) має розмістити відсканований статут у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (згідно з Порядком державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2016  № 359/5).

Версія за 14:30, 27 червня 2019

Нормативно-правова база

 1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI;
 2. Закон України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 № 4572-VI;
 3. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV;
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07. 2016 р. № 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру»;
 5. Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи»;
 6. Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Норма неприбутковості

Нова редакція Податкового кодексу України та Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (далі – Порядок), зобов’язують всі неприбуткові організації привести свої статути до зазначених в них норм щодо неприбутковості організації. Всі неприбуткові організації, статути яких не відповідають п.133.4 Податкового кодексу України та п.7 Порядку можуть втратити ознаку неприбутковості та почати платити податок на прибуток. Для збереження ознаки неприбутковості у статутах громадських організацій мають з’явитися наступні норми:

 • отримані доходи (прибутки) або їх частини не підлягають розподілу серед засновників (учасників, членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
 • у разі припинення юридичної особи у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення активи організації мають бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету;
 • доходи (прибутки) організації або їх частини використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами;
 • внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
 • утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації

Громадські організації, статути яких передбачають безпосереднє здійснення підприємницької діяльності, без розподілу доходів (прибутку), мають право на отримання ознаки неприбутковості.

Як привести статут вашої організації у відповідність до Податкового кодексу України

Якщо статут вашої організації не містить норми щодо неприбутковості, необхідно затвердити нову редакцію статуту на зборах вищого органу управління. Для державної реєстрації нової редакції статуту згідно зі статтєю 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», необхідно надати наступний пакет документів:

 • заява про державну реєстрацію змін – Форма 3 (затверджено Наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»
 • статут (прошитий пронумерований, підписаний засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів);
 • рішення уповноваженого органу управління юридичної особи (прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів);
 • реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи;
 • документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування;

У разі недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених пунктом 133.4.3 Податкового кодексу України, така неприбуткова організація зобов’язана подати у термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток. Податкове зобов’язання розраховується, виходячи із суми операції нецільового використання коштів. Така неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

З першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня податкового (звітного) року неприбуткова організація зобов’язана щоквартально подавати до контролюючого органу квартальну фінансову і податкову звітність (з наростаючим підсумком) з податку на прибуток та сплачувати податок у термін, визначений для квартального періоду.

З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає фінансову і податкову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому цим розділом для неприбуткових організацій - платників податку на прибуток.

Сплата адміністративного збору

Згідно зі статтєю 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» якщо статут громадської організації приводиться у відповідність із законами України у строк, визначений цими законами, у нашому випадку - вимог Податкового кодексу України, адміністративний збір не справляється. Якщо вносяться інші зміни до статуту, необхідно сплатити 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (станом на 01.01.2019 року це 180 грн) і до пакету документів необхідно додати документ про сплату адміністративного збору.

Розміщення нової редакції статуту громадської організації

Державний реєстратор (співробітник центру адміністративних послуг, центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги) має розмістити відсканований статут у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (згідно з Порядком державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5). За кодом, який розміщено у правому верхньому куті опису документів, що видається під час реєстрації, заявник перевіряє наявність статуту в електронному вигляді за посиланням: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/ на сайті Міністерства юстиції України у розділі Електронні сервіси онлайн.

Куди звернутися

Для державної реєстрації нової редакції статуту необхідний перелік документів подається до:

 • Головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в областях та місті Києві;
 • Центрів надання адміністративних послуг;
 • Центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Строк надання послуги

Для громадського об’єднання, місцевого осередку громадського об’єднання із статусом юридичної особи розгляд документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, здійснюється у строки не пізніше трьох робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації, цей строк може бути продовжений суб’єктом державної реєстрації за необхідності, але не більше ніж на 15 робочих днів (згідно зі статтею 26 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»).