Спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції: повноваження та порядок звернення

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Конституція України

Кримінальний кодекс України

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Закон України "Про запобігання корупції"

Закон України "Про Національне антикорупційне бюро України"

Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві"

Закон України "Про вищий антикорупційний суд"

Визначення понять

Корупція (від лат. corrumpere — псувати) — це використання особою наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей

Неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав Подарунок - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової

Корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність

Правопорушення, пов’язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом вимоги, заборони та обмеження, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність

Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції - органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції

Причини виникнення корупції в державі та її наслідки. Складові корупційного правопорушення та їх види

До причин виникнення курпуції в державі відносять:

 • Недосконалість політичних інститутів та судової системи
 • Недостатня законодавча база
 • Незнання або нерозуміння законів населенням Це дозволяє посадовим особам зловживати
 • Кумівство та політичне заступництво, внаслідок чого формуються особисті стосунки (таємні домовленості)
 • Нерозвинене (слабке) громадянське суспільство. Громадяни не мають можливостей ефективного контролю за діями законодавчої, виконавчої та судової гілок державної влади
 • Погіршення криміногенної ситуації
 • Нерівність розподілу прибутків
 • Низький рівень життя населення
 • Надмірне державне втручання в економіки
 • Монополізація окремих секторів економіки

Наслідки корпуції:

 • Порушення прав людини
 • Криза моралі та культури серед населення
 • Тинізація економіки
 • Уповільнення економічного розвитку
 • Зниження рівня життя - Бідні бідніють - богаті богатіють
 • Недоступність належного медичного обслуговування
 • Недостатній рівень знань новихспеціалістів
 • Ріст безробіття
 • Підвищення цін
 • Знецінення грошей
 • Погроза державної безпеки
 • Виникнення конфліктів

Діяння визнається корупційним правопорушенням, якщо воно:

 • Є умисним, тобто особа, яка його вчинила, усвідомлювала суспільно небезпечний характер своєї дії або бездіяльності, передбачала її суспільно небезпечні наслідки і бажала їх або свідомо припускала настання цих наслідків
 • Вчинене певним суб’єктом – особою, зазначеною у Законі
 • Містить ознаки корупції (безпосереднє заподіяння шкоди авторитету чи іншим охоронюваним законом інтересам держави, використання особою свого становища всупереч інтересам держави, корислива мета або інша зацікавленість особи, незаконне одержання особою благ)
 • За таке діяння законом установлена юридична відповідальність певного виду – кримінальна, адміністративна,
 • цивільно-правова та дисциплінарна
Вид правопорушення Ознаки
Використання наданих службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди діяння - використання службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей

суб’єкт – особа, зазначена у ст. 3 Закону “Про запобігання корупції”

мета - одержання неправомірної вигоди

Прийняття обіцянки/пропозиції неправомірної вигоди діяння у виді прийняття обіцянки/пропозиції (одержання) неправомірної вигоди

суб’єкт – особа, зазначена у ст. 3 Закону “Про запобігання корупції”

Обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди дія у виді обіцянки/пропозиції чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у ст. 3 Закону “Про запобігання корупції”

мета - схилити її до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей

Типи корупції:

 • Побутова — породжується взаємодією громадян і чиновників, якщо останні змушують платити хабарі за здійснення дій,

передбачених їх посадовими обов’язками. Поширенню побутової корупції сприяє традиція дякувати чиновникам і працівникам бюджетної сфери. Вона зумовлює зростання кількості громадян, згодних пристосовуватися до корупційних відносин

 • Економічна — виникає за взаємодії влади та бізнесу. Найчастіше дають хабар за для отримання інформації й надання послуг
 • Політична - корупція органів влади, посадовці яких зловживають службовим становищем

Всіх суб'єктів корупції можно поділити на такі групи:

 1. Фізичні особи
 2. Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
 3. Посадові особи та працівники юридичних осіб, фізичні особи – у разі одержання від них неправомірної вигоди
 4. Особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права

Суб'єкти запобігання та протидії корупції. Антикорупційні заходи та порядок звернення до антикорурційних органів

Суб'єктами запобігання та протидії корупції є:

 • Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України
 • Спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції (Спеціалізована антикорупційна прокуратура України, Національне антикорупційне бюро України, Служба безпеки України, Національне агентство з питань запобігання корупції)
 • Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори
 • Уповноважені підрозділи органів державної влади
 • Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування
 • Підприємства, установи, організації, їх посадові та службові особи, а також громадяни
 • Об’єднання громадян
Суб'єкт Компетенція Підслідність
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК)
 • веде реєстр електронних декларації про майно посадовців
 • перевіряє відповідність цих декларацій стилю життя
 • контролює кошти, що виділяються політичним партіям
 • слідкує за недопущенням конфлікту інтересів у чиновників
 • приймає повідомлення про можливі випадки корупції
 • розробляє антикорупційну стратегію, програми, правила, проекти нормативно-правових актів з цих питань
 • видає обов’язкові для виконання приписи
 • здійснює співпрацю з викривачами корупції, вживає заходи щодо їх правового та іншого захисту, притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні їх прав
Стаття 188-46 КУпАПСтаття 172-4 КУпАПСтаття 172-5 КУпАПСтаття 172-6 КУпАПСтаття 172-7 КУпАПСтаття 172-8 КУпАПСтаття 172-9 КУпАПСтаття 212-15 КУпАПСтаття 212-21 КУпАП
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура України (САП)

- вживає заходів щодо розшуку та арешту коштів та майна, які можуть бути предметом конфіскації

- здійснює оперативно-розшукові заходи і досудове розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності (ст. 216 Кримінального процесуального кодексу), якщо наявна хоча б одна з таких умов: - Злочини вчинено певною вищою посадовою особою, в тому числі урядовцем, нардепом, посадовою особою місцевого самоврядування першої та другої категорій, суддею, прокурором, керівником суб’єкта великого підприємництва (працює > 250 осіб, дохід > 50 млн. євро), у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків - або Розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в 500 і більше разів перевищує розмір мінімальної зарплати - або Злочин щодо пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди, та зловживання впливом, вчинено щодо вищої службової особи

Стаття 191 ККУ Стаття 206-2 ККУСтаття 209 ККУ Стаття 210 ККУСтаття 211 ККУСтаття 354 ККУ Стаття 364 ККУСтаття 366-1 ККУСтаття 368ККУ Стаття 368-2 ККУСтаття 369 ККУСтаття 369-2 ККУ Стаття 410 ККУ

Стаття 185-13 КУпАП

Інші органи та організації, яким можна повідомити про факти корупції
- Уповноважені підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції органів державної влади

- Керівники підприємств, установ, організації незалежно від підпорядкованості та форми власності, якщо корупційне правопорушення стосується робітників цих підприємств - Громадські організації, що спеціалізуються на виявленні та протидії корупції, та журналісти-розслідувачі

Законодавством передбачені такі антикорупційні заходи:

 1. недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів (невідкладно у письмовій формі повідомляти безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів)
 2. виявлення та розслідування корупційних правопорушень
 3. інформування населення
 4. повернення коштів та іншого майна

Забороняється:

 1. використовувати службові повноваження та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди або у зв'язку з прийняттям її обіцянки чи пропозиції, у т.ч. неправомірно
 2. сприяти у здійсненні господарської діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, пільг, укладанні контрактів (на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти та ін.)
 3. сприяти призначенню особи на посаду
 4. втручатися в діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування або посадових осіб
 5. надавати перевагу фізичним або юридичним особам у зв'язку з підготовкою проектів, виданням нормативно-правових актів та прийняттям рішень, затвердженням (погодженням) висновків

Забороняється (якщо інше не передбачено законом):

 1. займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю
 2. входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації)

Закон передбачає (це не стосується посадових осіб юридичних осіб приватного права):

 • абсолютну заборону одержувати дарунки (пожертви):

- за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, що приймаються, вчиняються як безпосередньо такою особою, так і за її сприяння іншими посадовими особами та органами

- якщо особа, яка дарує дарунок (пожертву), перебуває в підпорядкуванні такої особи

 • обмеження - можна приймати лише:

- дарунки і пожертви від близьких осіб, крім випадків абсолютної заборони

- дарунки і пожертви як загальнодоступні знижки на товари тощо

- інші дарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, вартістю не більше 50% мінімальної заробітної плати одноразово (1600 грн.) або сукупною вартістю з одного джерела протягом року,– однієї мінімальної заробітної плати (3200 грн.)

- інші пожертви, крім випадків абсолютної заборони, вартістю не більше 50% мінімальної заробітної плати одноразово (1600 грн.) або сукупною вартістю з одного джерела протягом року,– однієї мінімальної заробітної плати (3200 грн.)

Забороняється:

 • укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з підприємствами, установами чи організаціями або фізичними особами — підприємцями, якщо протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування особа здійснювала повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих підприємств, установ, організацій або підприємців
 • використовувати у своїх інтересах інформацію, яка стала відома у зв'язку з виконанням службових повноважень
 • представляти інтереси будь-якої особи у справах (у т.ч. в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган (органи), в якому (яких) вона працювала

Обмеження щодо роботи близьких осіб:

Близькі особи - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, у т.ч. особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі

Обмеження не поширюються на народних засідателів і присяжних осіб, які перебувають на виборній посаді осіб, які працюють у сільських (крім райцентрів) і гірськихнаселених пунктах осіб, які працюють в галузі освіти, науки, культури, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту, соціального захисту, крім державних органів та органів місцевого самоврядування

Фінансовий контроль
Суб’єкти декларування, зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за , що додається до цього Закону

У разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента така особа зобов'язана в десятиденний строк письмово повідомити про це орган державної податкової служби за місцем проживання із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента

Заява про вчинення корупційного правопорушення (може бути анонімною) направляється особою до:

 1. Керівника підприємства, установи, організації
 2. Органу місцевого Самоврядування
 3. Громадського об'єднання
 4. Національного агентства з питань запобігання корупції
 5. Національного антикорупційного бюро України
 6. Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України
 7. Служби безпеки України
 8. Національної поліції України
Особа, яка повідомляє про корупційне порушення іншою особою (викривач) перебуває під захистом держави.

За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві". Така особа не може бути притягнута до дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо)

Вищий антикорупційний суд України

7 червня 2018 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про Вищий антикорупційний суд». 11 квітня цього року Президент України підписав Указ про призначення 38 суддів Вищого антикорупційного суду (далі – Суд, ВАС). Це відкрило шлях до початку функціонування цього спеціалізованого суду.

Вищий антикорупційний суд є судом зі всеукраїнською юрисдикцією, що створюється з метою розгляду окремих категорій справ. Крім здійснення правосуддя, ВАКС аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює її, а також здійснює інші повноваження відповідно до закону.

Судді цього суду призначаються виключно на підставі результатів відкритого конкурсу.

До Вищого антикорупційного суду будуть спрямовуватися справи за встановленою КПК України підсудністю, яка залежить від суті злочинів, у яких обвинувачується особа.

Приклади успішної антикорупційної політики

У Китаї, де антикорупційне законодавство вважається одним з найжорсткіших у світі, всіх чиновників, помічених або запідозрених у махінаціях, чекає суворе покарання аж до страти. Також практикується відрубування рук хабарникам. З 2003 року було публічно розстріляно 10000 чиновників, чия вина була доведена, ще 120 тисяч отримали по 10-20 років ув'язнення

У місті Брюгге (Бельгія) в 1498 році на замовлення міської влади були написана картина, живопису тортури, що чекає недбайливих держслужбовців. Картина була призначена для залу ратуші, в якому відбувалися суди та засідання магістрату, вона була покликана нагадувати суддям про їх обов'язок. На полотні відомого голландського художника Давида Жерара «Суд Камбіса» зображена страта над підкупленим перським суддею Сісамн, який за хабар виніс несправедливий вирок. Коли цар Камбіс дізнався про те, що трапилося, він наказав стратити Сісамн і зняти з нього шкіру, якою оббили крісло судді. Намісником був призначений його син, який був змушений приймати судові рішення, сидячи в кріслі, обшитому шкірою рідного батька

В Гонконгу серед чиновницького апарату в ходу вираз «презумпція корумпованості». Для сучасного Гонконгу чиновник, бере хабарі, - нонсенс. Але ще 30 років тому це вважалося звичайною справою і 90% службовців були корумповані. У 1974 році була організована держструктура під назвою «Незалежна комісія проти корупції» (НКПК), з дуже високими зарплатами співробітників, з офіцерами, котрі підпорядковуються тільки особисто губернатору і зі сторонніми громадськими спостерігачами, що складалися суцільно з інтелігенції і бізнесменів. Держслужбовцям, що жили на широку ногу, доводилося самим доводити, що майно було набуте ними законно. Якщо цього не вдавалося, їх чекав арешт і конфіскація майна. Також велику роль у боротьбі з корупцією зіграли громадяни, які брали участь у роботі «Незалежної комісії шляхом скарг», інформуючи влади про випадки хабарництва, а також журналісти, активно висвітлювали всі гучні процеси. Результат воістину приголомшливо - за 30 років рівень корумпованості вдалося знизити з 90% до 3%

Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, крім відомостей про особовий склад органів, що провадять ОРД або розвідувальну чи контррозвідувальну діяльність вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення