Відмінності між версіями «Спеціальне водокористування»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
(Не показано 2 проміжні версії ще одного користувача)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80 Водний кодекс України.]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80 Водний кодекс України]


* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2806-15 Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2806-15 Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"]
*[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12#Text Закон України "Про природно-заповідний фонд України"]
*[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-96-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України від  14 серпня  1996 року № 966 "Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих водокористувачам припиненням права або зміною умов спеціального водокористування]
*[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0767-09#Text Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 20 липня 2009 року № 389 "Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів"]


* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0887-17/paran2#n2 Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 23 червня 2017 року № 234 "Про затвердження форми дозволу на спеціальне водокористування та форми нормативного розрахунку водокористування і водовідведення"]   
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0887-17/paran2#n2 Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 23 червня 2017 року № 234 "Про затвердження форми дозволу на спеціальне водокористування та форми нормативного розрахунку водокористування і водовідведення"]   
== Зміст та строки спеціального водокористування ==
== Зміст та строки спеціального водокористування ==
Відповідно до [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#n477 ст. 48 Водного кодексу України] спеціальне водокористування - це забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів. Спеціальне водокористування здійснюється юридичними і фізичними особами насамперед для задоволення питних потреб населення, а також для господарсько-побутових, лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, енергетичних, рибогосподарських (у тому числі для цілей аквакультури) та інших державних і громадських потреб.
Відповідно до [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#n477 ст. 48 Водного кодексу України] спеціальне водокористування - це забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів. Спеціальне водокористування здійснюється юридичними і фізичними особами насамперед для задоволення питних потреб населення, а також для господарсько-побутових, лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, енергетичних, рибогосподарських (у тому числі для цілей аквакультури) та інших державних і громадських потреб.
Рядок 13: Рядок 15:
У разі необхідності строк спеціального водокористування може бути продовжено на період, що не перевищує відповідно короткострокового або довгострокового водокористування.
У разі необхідності строк спеціального водокористування може бути продовжено на період, що не перевищує відповідно короткострокового або довгострокового водокористування.
Продовження строків спеціального водокористування за клопотанням заінтересованих водокористувачів здійснюється державними органами, що видали дозвіл на спеціальне водокористування.
Продовження строків спеціального водокористування за клопотанням заінтересованих водокористувачів здійснюється державними органами, що видали дозвіл на спеціальне водокористування.
== Види спеціального водокористування ==
== Види спеціального водокористування ==
 
=== Забір води з водних об'єктів із застуванням споруд або технічних пристроїв ===
=== Забір води з водних об'єктів із застуванням споруд або технічних пристроїв ===  
Спеціальним водокористування є лише такий забір води, який пов'язаний із використанням споруд та пристроїв, які спричиняють істотний вплив на навколишнє середовище, права на свободи водокористувачів.
Спеціальним водокористування є лише такий забір води, який пов'язаний із використанням споруд та пристроїв, які спричиняють істотний вплив на навколишнє середовище, права на свободи водокористувачів.
=== Використання води ===  
=== Використання води ===
Згідно зі [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#n23 ст. 1 Водного кодексу України] використання води становить собою "процес вилучення води для використання у виробництві з метою отримання продукції та для господарсько-питних потреб населення, а також без її вилучення для потреб гідроенергетики, рибництва, водного, повітряного транспорту та інших потреб"; термін "використання води" означає як вилучення води з природних водних об'єктів, так і її вилучення їх з технічних систем.  
Згідно зі [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#n23 ст. 1 Водного кодексу України] використання води становить собою "процес вилучення води для використання у виробництві з метою отримання продукції та для господарсько-питних потреб населення, а також без її вилучення для потреб гідроенергетики, рибництва, водного, повітряного транспорту та інших потреб"; термін "використання води" означає як вилучення води з природних водних об'єктів, так і її вилучення їх з технічних систем.  
=== Скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти ===
=== Скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти ===
Різновидом спеціального водокористування [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#n477 частиною 1 ст. 48 Водного кодексу України] визначено скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів, тобто, привнесення забруднюючих речовин у "природні ланки кругообігу води".  
Різновидом спеціального водокористування [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#n477 частиною 1 ст. 48 Водного кодексу України] визначено скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів, тобто, привнесення забруднюючих речовин у "природні ланки кругообігу води".  


Під скиданням забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів, як різновидом спеціального водокористування, слід розуміти скидання таких речовин саме до водних об'єктів.<br />Скидання забруднюючих речовин із зворотними водами на земельні ділянки чи поля фільтрації необхідно розглядати як видалення відходів і поширювати на ці операції положення законодавства про розміщення відходів.
Під скиданням забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів, як різновидом спеціального водокористування, слід розуміти скидання таких речовин саме до водних об'єктів.<br />Скидання забруднюючих речовин із зворотними водами на земельні ділянки чи поля фільтрації необхідно розглядати як видалення відходів і поширювати на ці операції положення законодавства про розміщення відходів.
=== Що не належать до спеціального водокористування ===
=== Що не належать до спеціального водокористування ===
Відповідно до [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#n477 частини 3 ст. 48 Водного кодексу України] , не належать до спеціального водокористування:
Відповідно до [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#n477 частини 3 ст. 48 Водного кодексу України] , не належать до спеціального водокористування:
Рядок 45: Рядок 42:
Спеціальне водокористування здійснюється юридичними і фізичними особами насамперед для задоволення питних потреб населення, а також для господарсько-побутових, лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, енергетичних, рибогосподарських (у тому числі для цілей аквакультури) та інших державних і громадських потреб.
Спеціальне водокористування здійснюється юридичними і фізичними особами насамперед для задоволення питних потреб населення, а також для господарсько-побутових, лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, енергетичних, рибогосподарських (у тому числі для цілей аквакультури) та інших державних і громадських потреб.
Спеціальне водокористування є платним та здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5#n493 ст. 49 Водного кодексу України]).  
Спеціальне водокористування є платним та здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5#n493 ст. 49 Водного кодексу України]).  
=== Ограни, уповноважені на видачу дозволу для здійснення спеціального водокористування ===
=== Ограни, уповноважені на видачу дозволу для здійснення спеціального водокористування ===
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0887-17#n15 Дозвіл на спеціальне водокористування] видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади (відповідним підрозділом Державного агентства водних ресурсів України), що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#n493 ст. 49 Водного кодексу України]).
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0887-17#n15 Дозвіл на спеціальне водокористування] видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади (відповідним підрозділом Державного агентства водних ресурсів України), що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#n493 ст. 49 Водного кодексу України]).
 
=== Документи, необхідні для отримання дозволу на спеціальне водокористування ===
=== Документи, необхідні для отримання дозволу на спеціальне водокористування ===
Подання юридичною або фізичною особою, фізичною особою - підприємцем заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне водокористування та відповідних документів, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) їй цього дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі.
Подання юридичною або фізичною особою, фізичною особою - підприємцем заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне водокористування та відповідних документів, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) їй цього дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі.


Рядок 70: Рядок 64:
* у разі використання підземних вод - до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр;
* у разі використання підземних вод - до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр;
* у разі використання водних об’єктів, віднесених до категорії лікувальних, - до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.
* у разі використання водних об’єктів, віднесених до категорії лікувальних, - до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, зобов’язані протягом 15 календарних днів з дня одержання копій документів надати безоплатно органу, що приймає рішення про видачу дозволу на спеціальне водокористування, висновки в електронній формі щодо можливості його видачі.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, зобов’язані протягом 15 календарних днів з дня одержання копій документів надати безоплатно органу, що приймає рішення про видачу дозволу на спеціальне водокористування, висновки в електронній формі щодо можливості його видачі.


Рядок 82: Рядок 75:
* виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей, невідповідності вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, довгостроковим прогнозам водогосподарських балансів;
* виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей, невідповідності вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, довгостроковим прогнозам водогосподарських балансів;
* негативний висновок центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, чи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, про можливість здійснення спеціального водокористування.
* негативний висновок центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, чи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, про можливість здійснення спеціального водокористування.
=== Підстава для переоформлення, видачі дублікату та анулювання дозволу на спеціальне водокористування ===
=== Підстава для переоформлення, видачі дублікату та анулювання дозволу на спеціальне водокористування ===
Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне водокористування здійснюється відповідно до [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2806-15 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"] в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.
Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне водокористування здійснюється відповідно до [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2806-15 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"] в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.
Рядок 103: Рядок 95:


Форма дозволу на спеціальне водокористування та заяви для його отримання, а також форма нормативного розрахунку водокористування і водовідведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Форма дозволу на спеціальне водокористування та заяви для його отримання, а також форма нормативного розрахунку водокористування і водовідведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.
== Строки спеціального водокористування ==
== Строки спеціального водокористування ==
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5#n507 Відповідно до статті 50 Водного кодексу України], строки спеціального водокористування встановлюються органами, які видали дозвіл на спеціальне водокористування.
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5#n507 Відповідно до статті 50 Водного кодексу України], строки спеціального водокористування встановлюються органами, які видали дозвіл на спеціальне водокористування.
Рядок 112: Рядок 103:


Продовження строків спеціального водокористування за клопотанням заінтересованих водокористувачів здійснюється державними органами, що видали дозвіл на спеціальне водокористування.
Продовження строків спеціального водокористування за клопотанням заінтересованих водокористувачів здійснюється державними органами, що видали дозвіл на спеціальне водокористування.
== Користування водними об'єктами на умовах оренди ==
Водосховища (крім водосховищ комплексного призначення), ставки, озера та замкнені природні водойми можуть надаватися у користування для рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, лікувальних, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт на умовах оренди.


Однак, водні об'єкти, що використовуються для питних потреб та ті, що розташовані в межах територій та об'єктів, які перебувають під охороною відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12#Text Закону України "Про природно-заповідний фонд України"], не підлягають передачі у користування на умовах оренди для рибогосподарських потреб.
Водні об’єкти надаються у користування за договором оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом у порядку, визначеному земельним законодавством України. Право оренди земельної ділянки під водним об’єктом поширюється на такий водний об’єкт.
Згідно [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5#n512 статті 51 Водного кодексу України] орендарі водного об'єкта зобов'язані передбачити місця для безоплатного забезпечення права громадян на загальне водокористування (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство тощо).
При визначенні таких місць перевага надається традиційно розташованим місцям масового відпочинку.
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/572-2021-%D0%BF#n10 Типовий договір] оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом затверджується Кабінетом Міністрів України.
Умови використання водних об’єктів, розмір орендної плати та строк дії договору оренди визначаються у договорі оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом.
== Підстави для припинення права спеціального водокористування ==
== Підстави для припинення права спеціального водокористування ==
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80 Статтею 55 Водного кодексу України], визначено підстави для припинення права спеціального водокористування.Припинення права спеціального водокористування здійснюється шляхом анулювання дозволу на спеціальне водокористування.
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80 Статтею 55 Водного кодексу України], визначено підстави для припинення права спеціального водокористування. Припинення права спеціального водокористування здійснюється шляхом анулювання дозволу на спеціальне водокористування.


Орган, що видав дозвіл на спеціальне водокористування, анулює його у разі:
Орган, що видав дозвіл на спеціальне водокористування, анулює його у разі:
Рядок 120: Рядок 124:
* визнання водного об’єкта таким, що має особливе державне значення, наукову, культурну чи лікувальну цінність;
* визнання водного об’єкта таким, що має особливе державне значення, наукову, культурну чи лікувальну цінність;
* припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація) або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, смерті фізичної особи, яка одержала дозвіл.
* припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація) або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, смерті фізичної особи, яка одержала дозвіл.
Орган, що видав дозвіл на спеціальне водокористування, звертається до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виді анулювання дозволу з підстав:
Орган, що видав дозвіл на спеціальне водокористування, звертається до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виді анулювання дозволу з підстав:
* встановлення факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
* встановлення факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
Рядок 127: Рядок 130:
* систематичної, протягом двох і більше податкових (звітних) періодів, несплати збору за спеціальне водокористування в установлені законом строки;
* систематичної, протягом двох і більше податкових (звітних) періодів, несплати збору за спеціальне водокористування в установлені законом строки;
* порушення умов спеціального водокористування та охорони вод, стосовно яких центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів, раніше було видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.
* порушення умов спеціального водокористування та охорони вод, стосовно яких центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів, раніше було видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.
Рішення органу, що видав дозвіл, про анулювання дозволу на спеціальне водокористування видається юридичній або фізичній особі протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття. У такому разі дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
== Відшкодування збитків, завданих водокористувачам припиненням права або зміною умов спеціального водокористування ==
Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#n561 ст. 57 Водного кодексу України] водокористувачам відшкодовуються збитки, завдані припиненням права або зміною умов спеціального водокористування, за винятком випадків, коли таке припинення (зміна умов) було здійснено з вини самого водокористувача чи за його клопотанням.


Рішення органу, що видав дозвіл, про анулювання дозволу на спеціальне водокористування видається юридичній або фізичній особі протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття. У такому разі дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
Порядок відшкодування таких збитків водокористувачам встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
Згідно з [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-96-%D0%BF#Text Порядком відшкодування збитків, завданих водокористувачам припиненням права або зміною умов спеціального водокористування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 р. N 966], збитки відшкодовуються юридичними та фізичними особами, дії яких призвели до припинення права або погіршення умов спеціального водокористування. До дій зазначених осіб, що призвели до припинення права або зміни умов спеціального водокористування, належать:
* порушення ними правил спеціального водокористування та охорони вод, що спричиняє порушення прав, наданих іншим водокористувачам;
* порушення правил охорони і користування водами для потреб гідроенергетики, водного та повітряного транспорту, що спричиняє порушення прав, наданих іншим водокористувачам;
* передача водогосподарських споруд іншим водокористувачам;
* визначення водного об'єкта таким, що має особливе державне значення, наукову, культурну чи лікувальну цінність;
* дії, що спричинили погіршення умов першочергового задоволення питних та господарсько-побутових потреб населення;
* інші дії, що спричинили припинення права або зміну умов спеціального водокористування.
Збитки, завдані припиненням права або зміною умов спеціального водокористування, не відшкодовуються у випадках коли таке припинення (зміна умов) було здійснено з вини самого водокористувача чи за його клопотанням.
 
Визначення розміру збитків, завданих водокористувачам, чиї права на спеціальне водокористування були припинені, а також збитків, завданих водокористувачам внаслідок зміни умов спеціального водокористування, здійснюється згідно з [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-96-%D0%BF#Text Методикою розрахунків збитків, завданих водокористувачам припиненням права або зміною умов спеціального водокористування].  
 
Відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням водокористувачами експертизи, здійснюється за рахунок осіб, дії яких призвели до припинення права або зміни умов спеціального водокористування.  
[[Категорія:Адміністративне право]]
[[Категорія:Адміністративне право]]
[[Категорія:Екологічне право]]
[[Категорія:Екологічне право]]

Поточна версія на 14:57, 2 серпня 2022

Нормативна база

Зміст та строки спеціального водокористування

Відповідно до ст. 48 Водного кодексу України спеціальне водокористування - це забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів. Спеціальне водокористування здійснюється юридичними і фізичними особами насамперед для задоволення питних потреб населення, а також для господарсько-побутових, лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, енергетичних, рибогосподарських (у тому числі для цілей аквакультури) та інших державних і громадських потреб.

Відповідно до ст. 50 Водного кодексу України строки спеціального водокористування встановлюються органами, які видали дозвіл на спеціальне водокористування. Спеціальне водокористування може бути короткостроковим (на три роки) або довгостроковим (від трьох до двадцяти п'яти років). У разі необхідності строк спеціального водокористування може бути продовжено на період, що не перевищує відповідно короткострокового або довгострокового водокористування. Продовження строків спеціального водокористування за клопотанням заінтересованих водокористувачів здійснюється державними органами, що видали дозвіл на спеціальне водокористування.

Види спеціального водокористування

Забір води з водних об'єктів із застуванням споруд або технічних пристроїв

Спеціальним водокористування є лише такий забір води, який пов'язаний із використанням споруд та пристроїв, які спричиняють істотний вплив на навколишнє середовище, права на свободи водокористувачів.

Використання води

Згідно зі ст. 1 Водного кодексу України використання води становить собою "процес вилучення води для використання у виробництві з метою отримання продукції та для господарсько-питних потреб населення, а також без її вилучення для потреб гідроенергетики, рибництва, водного, повітряного транспорту та інших потреб"; термін "використання води" означає як вилучення води з природних водних об'єктів, так і її вилучення їх з технічних систем.

Скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти

Різновидом спеціального водокористування частиною 1 ст. 48 Водного кодексу України визначено скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів, тобто, привнесення забруднюючих речовин у "природні ланки кругообігу води".

Під скиданням забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів, як різновидом спеціального водокористування, слід розуміти скидання таких речовин саме до водних об'єктів.
Скидання забруднюючих речовин із зворотними водами на земельні ділянки чи поля фільтрації необхідно розглядати як видалення відходів і поширювати на ці операції положення законодавства про розміщення відходів.

Що не належать до спеціального водокористування

Відповідно до частини 3 ст. 48 Водного кодексу України , не належать до спеціального водокористування:

 • пропуск води через гідровузли (крім гідроенергетичних);
 • скид води з водних об’єктів відповідно до встановлених для них режимів роботи для підтримання екологічних витрат у річці та з метою запобігання виникненню гідродинамічних аварій;
 • подача (перекачування) води водокористувачам у маловодні регіони;
 • усунення шкідливої дії вод (підтоплення, засолення, заболочення);
 • використання підземних вод для вилучення корисних компонентів;
 • вилучення води з надр разом з видобуванням корисних копалин;
 • виконання розчистки русел річок, каналів і дна водойм, будівельних, днопоглиблювальних і вибухових робіт;
 • видобування корисних копалин (крім підземних вод) і водних рослин;
 • прокладання трубопроводів і кабелів;
 • проведення бурових, геологорозвідувальних робіт;
 • забір та/або використання води в об’ємі до 5 кубічних метрів на добу, крім тієї, що використовується для виробництва (входить до складу) напоїв та фасованої питної води;
 • інші роботи, які виконуються без забору води та скидання зворотних вод.

Порядок видачі та припинення дозволу на спеціальне водокористування

Суб’єкти спеціальне водокористування

Спеціальне водокористування здійснюється юридичними і фізичними особами насамперед для задоволення питних потреб населення, а також для господарсько-побутових, лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, енергетичних, рибогосподарських (у тому числі для цілей аквакультури) та інших державних і громадських потреб. Спеціальне водокористування є платним та здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування (ст. 49 Водного кодексу України).

Ограни, уповноважені на видачу дозволу для здійснення спеціального водокористування

Дозвіл на спеціальне водокористування видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади (відповідним підрозділом Державного агентства водних ресурсів України), що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства (ст. 49 Водного кодексу України).

Документи, необхідні для отримання дозволу на спеціальне водокористування

Подання юридичною або фізичною особою, фізичною особою - підприємцем заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне водокористування та відповідних документів, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) їй цього дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне водокористування здійснюється відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне водокористування здійснюється безоплатно.

Для одержання дозволу на спеціальне водокористування юридична або фізична особа, фізична особа - підприємець звертається до органів, зазначених у частині другій цієї статті, із заявою, до якої додаються:

 • обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком водокористування і водовідведення;
 • опис та схема місць забору води та скиду зворотних вод;
 • нормативи гранично допустимого скидання (гдс) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск (скид) окремо);
 • затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (для підприємств та організацій житлово-комунального господарства, суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, житлово-експлуатаційних підприємств та організацій);
 • копія правовстановлюючих документів на водні об’єкти (для орендарів водних об’єктів).

Зазначений перелік документів є вичерпним.

Видача або надання відмови у видачі дозволу на спеціальне водокористування

Видача або надання відмови у видачі дозволу на спеціальне водокористування здійснюється протягом 30 календарних днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для видачі дозволу

Органи, зазначені у ч. 2 ст. 49 Водного кодексу України, зобов’язані протягом п’яти робочих днів з дня надходження заяви на отримання дозволу на спеціальне водокористування надіслати копії відповідних документів:

 • у разі використання підземних вод - до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр;
 • у разі використання водних об’єктів, віднесених до категорії лікувальних, - до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, зобов’язані протягом 15 календарних днів з дня одержання копій документів надати безоплатно органу, що приймає рішення про видачу дозволу на спеціальне водокористування, висновки в електронній формі щодо можливості його видачі.

Обмін документами між органами виконавчої влади, зазначеними в цій статті, здійснюється в електронній формі у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Органи, зазначені в частині другій цієї статті, під час прийняття рішення про видачу дозволу на спеціальне водокористування або про відмову в його видачі враховують відповідні висновки центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

У разі ненадання протягом встановленого строку центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, висновку щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування вважається, що відповідний центральний орган виконавчої влади не заперечує проти видачі такого дозволу.

Підставою для відмови у видачі дозволу на спеціальне водокористування є подання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з визначеним цією статтею переліком;

 • виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей, невідповідності вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, довгостроковим прогнозам водогосподарських балансів;
 • негативний висновок центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, чи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, про можливість здійснення спеціального водокористування.

Підстава для переоформлення, видачі дублікату та анулювання дозволу на спеціальне водокористування

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне водокористування здійснюється відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне водокористування здійснюється безоплатно.

Відповідно до ст. 49 Водного кодексу України підставою для переоформлення дозволу на спеціальне водокористування є зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи чи зміна прізвища, імені, по батькові або місця проживання фізичної особи, фізичної особи - підприємця.

Переоформлення дозволу на спеціальне водокористування здійснюється за заявою, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого дозволу на спеціальне водокористування становить два робочі дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставою для видачі дубліката дозволу на спеціальне водокористування є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката дозволу на спеціальне водокористування здійснюється за заявою протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Дозвіл на спеціальне водокористування анулюється з підстав, визначених ст. 55 Водного кодексу України.

У дозволі на спеціальне водокористування встановлюються ліміт забору води, ліміт використання води та ліміт скидання забруднюючих речовин. У разі настання маловоддя ці ліміти можуть бути зменшені органом, що видав дозвіл, без коригування дозволу на спеціальне водокористування.

Форма дозволу на спеціальне водокористування та заяви для його отримання, а також форма нормативного розрахунку водокористування і водовідведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Строки спеціального водокористування

Відповідно до статті 50 Водного кодексу України, строки спеціального водокористування встановлюються органами, які видали дозвіл на спеціальне водокористування.

Спеціальне водокористування може бути короткостроковим (на три роки) або довгостроковим (від трьох до двадцяти п'яти років).

У разі необхідності строк спеціального водокористування може бути продовжено на період, що не перевищує відповідно короткострокового або довгострокового водокористування.

Продовження строків спеціального водокористування за клопотанням заінтересованих водокористувачів здійснюється державними органами, що видали дозвіл на спеціальне водокористування.

Користування водними об'єктами на умовах оренди

Водосховища (крім водосховищ комплексного призначення), ставки, озера та замкнені природні водойми можуть надаватися у користування для рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, лікувальних, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт на умовах оренди.

Однак, водні об'єкти, що використовуються для питних потреб та ті, що розташовані в межах територій та об'єктів, які перебувають під охороною відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України", не підлягають передачі у користування на умовах оренди для рибогосподарських потреб.

Водні об’єкти надаються у користування за договором оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом у порядку, визначеному земельним законодавством України. Право оренди земельної ділянки під водним об’єктом поширюється на такий водний об’єкт.

Згідно статті 51 Водного кодексу України орендарі водного об'єкта зобов'язані передбачити місця для безоплатного забезпечення права громадян на загальне водокористування (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство тощо).

При визначенні таких місць перевага надається традиційно розташованим місцям масового відпочинку.

Типовий договір оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом затверджується Кабінетом Міністрів України.

Умови використання водних об’єктів, розмір орендної плати та строк дії договору оренди визначаються у договорі оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом.

Підстави для припинення права спеціального водокористування

Статтею 55 Водного кодексу України, визначено підстави для припинення права спеціального водокористування. Припинення права спеціального водокористування здійснюється шляхом анулювання дозволу на спеціальне водокористування.

Орган, що видав дозвіл на спеціальне водокористування, анулює його у разі:

 • звернення водокористувача із заявою про анулювання дозволу на спеціальне водокористування;
 • визнання водного об’єкта таким, що має особливе державне значення, наукову, культурну чи лікувальну цінність;
 • припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація) або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, смерті фізичної особи, яка одержала дозвіл.

Орган, що видав дозвіл на спеціальне водокористування, звертається до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виді анулювання дозволу з підстав:

 • встановлення факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 • передачі водогосподарських споруд іншим водокористувачам;
 • виникнення необхідності першочергового задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення;
 • систематичної, протягом двох і більше податкових (звітних) періодів, несплати збору за спеціальне водокористування в установлені законом строки;
 • порушення умов спеціального водокористування та охорони вод, стосовно яких центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів, раніше було видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Рішення органу, що видав дозвіл, про анулювання дозволу на спеціальне водокористування видається юридичній або фізичній особі протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття. У такому разі дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Відшкодування збитків, завданих водокористувачам припиненням права або зміною умов спеціального водокористування

Відповідно до ст. 57 Водного кодексу України водокористувачам відшкодовуються збитки, завдані припиненням права або зміною умов спеціального водокористування, за винятком випадків, коли таке припинення (зміна умов) було здійснено з вини самого водокористувача чи за його клопотанням.

Порядок відшкодування таких збитків водокористувачам встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Згідно з Порядком відшкодування збитків, завданих водокористувачам припиненням права або зміною умов спеціального водокористування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 р. N 966, збитки відшкодовуються юридичними та фізичними особами, дії яких призвели до припинення права або погіршення умов спеціального водокористування. До дій зазначених осіб, що призвели до припинення права або зміни умов спеціального водокористування, належать:

 • порушення ними правил спеціального водокористування та охорони вод, що спричиняє порушення прав, наданих іншим водокористувачам;
 • порушення правил охорони і користування водами для потреб гідроенергетики, водного та повітряного транспорту, що спричиняє порушення прав, наданих іншим водокористувачам;
 • передача водогосподарських споруд іншим водокористувачам;
 • визначення водного об'єкта таким, що має особливе державне значення, наукову, культурну чи лікувальну цінність;
 • дії, що спричинили погіршення умов першочергового задоволення питних та господарсько-побутових потреб населення;
 • інші дії, що спричинили припинення права або зміну умов спеціального водокористування.

Збитки, завдані припиненням права або зміною умов спеціального водокористування, не відшкодовуються у випадках коли таке припинення (зміна умов) було здійснено з вини самого водокористувача чи за його клопотанням.

Визначення розміру збитків, завданих водокористувачам, чиї права на спеціальне водокористування були припинені, а також збитків, завданих водокористувачам внаслідок зміни умов спеціального водокористування, здійснюється згідно з Методикою розрахунків збитків, завданих водокористувачам припиненням права або зміною умов спеціального водокористування.

Відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням водокористувачами експертизи, здійснюється за рахунок осіб, дії яких призвели до припинення права або зміни умов спеціального водокористування.