Пільги та гарантії внутрішньо переміщеної особи

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

 1. Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 р. № 1706-VII.
 2. Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI.
 3. Закон України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» від 12.08.2014 р. № 1636-VII.
 4. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 № 1533-ІІІ.
 5. Закон України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» від 02.09.2014 № 1669-VII.
 6. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 р. № 357. 51 XII.
 7. Закон України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.1998 № 103/8. 98-ВР.
 8. Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001р. № 2409. 2-ІІІ.
 9. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014р. № 1556-VII.

Гарантії дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб

Україна гарантує вжиття усіх можливих заходів передбачених законодавством України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України щодо захисту та дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, створення умов для добровільного повернення таких осіб до покинутого місця проживання або інтеграції за новим місцем проживання в Україні. Також Держава гарантує захист від примусового внутрішнього переміщення та примусового повернення на попереднє місце проживання Громадянин України, іноземців або осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах та мають право на постійне проживання в Україні.

Пільги внутрішньо переміщених осіб передбачених Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»

1. Взята на облік внутрішньо переміщена особа, яка не має документів, необхідних для надання статусу безробітного, отримує статус безробітного без вимог, що застосовуються за звичайної процедури. (абз. 3 ч. 4 ст. 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»)
2. Припинення самозайнятості внутрішньо переміщеної особи здійснюється за її заявою та спрощеною процедурою (без вимог, що застосовуються за звичайної процедури) за місцем проживання такої особи у відповідному територіальному органі державної виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), на підставі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. (ч. 5 ст. 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»)
3. Реєстрація внутрішньо переміщеною особою юридичної особи (за умов її входження до складу засновників такої юридичної особи) або реєстрація такою внутрішньо переміщеною особою фізичної особи - підприємця здійснюється за її заявою та спрощеною процедурою (без вимог, що застосовуються за звичайної процедури) за місцем проживання такої особи у відповідному територіальному органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, на підставі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. (ч. 6 ст. 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»)
4. Заходи щодо забезпечення прийому, проїзду, розміщення та облаштування вимушених переселенців є видатковими зобов’язаннями України та органів місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції щодо забезпечення соціальних прав і гарантій громадян України. (ч. 1 ст. 15 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» )
5. З метою забезпечення будівництва та інвестування у розвиток житлової інфраструктури міст та населених пунктів відповідні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування разом із державними банківськими установами, а також за наявності можливостей залучення міжнародної гуманітарної або благодійної допомоги формують для внутрішньо переміщених осіб регіональні довгострокові програми з пільгового кредитування (у тому числі - іпотечного) будівництва або придбання житла. (ч. 1 ст. 17 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»).
6. У разі виділення адресної цільової благодійної або міжнародної благодійної допомоги для будівництва або придбання житла для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території чи у районах ведення військових дій чи проведення антитерористичної операції такі кошти не оподатковуються прибутковим податком та податком на додану вартість. (ч. 3 ст. 17 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» )

Пільги внутрішньо переміщених осіб передбачених Законом України «Про зайнятість населення»

До заходів сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб належать:

 • компенсація зареєстрованому безробітному з числа внутрішньо переміщених осіб фактичних транспортних витрат на переїзд до іншої адміністративно-територіальної одиниці місця працевлаштування, а також витрат для проходження за направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, попереднього медичного та наркологічного огляду відповідно до законодавства, якщо це необхідно для працевлаштування;
 • компенсація витрат роботодавця на оплату праці (але не вище середнього рівня заробітної плати, що склався у відповідному регіоні за минулий місяць) за працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб на умовах строкових трудових договорів тривалістю не більше шести календарних місяців, за умови збереження гарантій зайнятості такої особи протягом періоду, що перевищує тривалість виплати у два рази.
 • компенсація витрат роботодавця, який працевлаштовує зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб строком не менше ніж на дванадцять календарних місяців, на перепідготовку та підвищення кваліфікації таких осіб. Сума компенсації встановлюється в межах вартості навчання з перепідготовки та підвищення кваліфікації, але не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на дату здійснення роботодавцем такої оплати.


Пільги внутрішньо переміщених осіб передбачених Законом України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України»

Упродовж строку тимчасової окупації внутрішньо переміщена особа з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим звільняється від обов’язку погашення основної суми іпотечного кредиту та нарахованих відсотків за ним, якщо об’єктом іпотеки є майно, розташоване (зареєстроване) на території, що після укладення такого іпотечного договору була тимчасово окупована. Національний банк України приймає рішення про зміну класифікації таких іпотечних кредитів або інші рішення з метою недопущення погіршення ліквідності (фінансового стану) кредитора. (п. 14.2 ст. 14 Законом України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України»)


Пільги внутрішньо переміщених осіб передбачених Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»

 • Особи, зазначені в абзаці третьому частини четвертої статті 7 Закону України  "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», мають право на допомогу по безробіттю у мінімальному розмірі. (ч. 2 ст. 22 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»)
 • Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю для осіб, зазначених  у абзаці третьому   частини   четвертої   статті   7  Закону  України  "Про забезпечення   прав   і   свобод   внутрішньо   переміщених  осіб",  не може перевищувати  180  календарних  днів. (ч. 4 ст. 22 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»)

Пільги внутрішньо переміщених осіб передбачених Законом України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції»

На час проведення антитерористичної операції забороняється нарахування пені та/або штрафів на основну суму заборгованості із зобов’язань за кредитними договорами та договорами позики з 14 квітня 2014 року громадянам України, які зареєстровані та постійно проживають або переселилися у період з 14 квітня 2014 року з населених пунктів, визначених у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку, де проводилася антитерористична операція, а також юридичним особам та фізичним особам - підприємцям, що провадять (провадили) свою господарську діяльність на території населених пунктів, визначених у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку, де проводилася антитерористична операція. Банки та інші фінансові установи, а також кредитори зобов’язані скасувати зазначеним у цій статті особам пеню та/або штрафи, нараховані на основну суму заборгованості із зобов’язань за кредитними договорами і договорами позики у період проведення антитерористичної операції. (ч. 1 ст. 2 Законом України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції»)

Пільги внутрішньо переміщених осіб передбачених: Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» Законом України «Про професійно-технічну освіту» Законом України «Про охорону дитинства» Законом України «Про вищу освіту»

Держава забезпечує дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах.

Державна цільова підтримка для здобуття вищої освіти надається у вигляді:

 1. повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
 2. пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;
 3. соціальної стипендії;
 4. безоплатного забезпечення підручниками;
 5. безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах;
 6. безоплатного проживання в гуртожитку;
 7. інших заходів, затверджених Кабінетом Міністрів України.