Пільги для одинокої матері: відмінності між версіями

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Немає опису редагування
Немає опису редагування
Рядок 14: Рядок 14:


== Поняття "одинока матір" ==
== Поняття "одинока матір" ==
Для різних цілей в різних галузях права визначення поняття '''"одинока мати"''' дається по-різному.
* '''Соціальний захист'''
Право на отримання '''''допомоги на дітей одиноким матерям''''' мають (стаття 18-1 [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-12 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"]):
# Одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини), відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини.
# Мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника, соціальну пенсію або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1727-15 Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю"].<br />
Якщо одинока мати, одинокий усиновлювач, мати (батько) у разі смерті одного з батьків зареєстрували шлюб, то за ними зберігається право на отримання допомоги на дітей, які народилися чи були усиновлені до шлюбу, якщо такі діти не були усиновлені чоловіком (дружиною).


* ''' Податкове законодавство'''
Термін '''«одинока матір»''' на законодавчому рівні не визначено. Проте відповідно  до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92 п. 9 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 06 листопада 1992 року №9 "Про практику розгляду судами трудових спорів"], '''одинокою матір’ю''' вважають жінку, яка не перебуває у шлюбі та у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері; вдову; іншу жінку, яка виховує і утримує дитину сама. Отже, основним критерієм для визначення статусу одинокої матері є '''виховання та утримування дитини без участі батька'''.<br>
Для застосування податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом "а" підпункту 169.1.3 пункту 169.1 статті 169
Одержання жінкою аліментів від батька дитини, ведення з ним спільного господарства позбавляє статусу одинокої матері.<br>
[http://zakon.rada.gov.ua/go/2755-17 Податкового кодексу України], '''одинокою матір'ю (батьком)''' вважаються особи, які на момент застосування роботодавцем зазначеної пільги, маючи дитину (дітей) віком до 18 років, не перебувають у шлюбі, зареєстрованому згідно із законом (пункт 5 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1227-2010-%D0%BF Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги]).
 
* ''' Трудове законодавство '''
'''Пільги одиноким матерям:'''
Для надання пільг і гарантій, встановлених трудовим законодавством щодо відпусток, '''одинокою матір'ю''' вважається:
 
# Матір - жінка, яка не перебуває у шлюбі та у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері.
* '''Соціальне забезпечення'''
* '''Гарантії трудового законодавства'''
* '''Відпустка'''
* '''Пільги з оподаткування'''
* '''Забезпечення житлом'''
                                                                                 
Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-12 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (ст.18-1)]право на фінансову підтримку дитини у 2020 році мають:
                                                                                 
* одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження (усиновлення), виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку, відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) здійснено за вказівкою матері (батька, усиновителя) дитини.
* мати (батько) дітей у разі смерті другого з батьків (за умови неотримання пенсії по втраті годувальника або соціальної пенсії, яка передбачена [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1727-15 Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю")].<br>
                                                                                       
Якщо одинока мати, одинокий усиновлювач, мати (батько) у разі смерті одного з батьків зареєстрували шлюб, то за ними зберігається право на отримання допомоги на дітей, які народилися чи були усиновлені до шлюбу, якщо такі діти не були усиновлені чоловіком (дружиною). <br>
'''Умовою призначення грошової допомоги''' одиноким матерям є наявність витягу з РАГСу із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України або при наявності свідоцтва про народження, виданого компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька.<br>
У разі '''перебування дітей на повному державному утриманні''' одинока мати втрачає право на отримання грошей.<br>
                                                                                             
'''''Зверніть увагу!!''''' При цьому, якщо дитина, яка перебуває на повному державному утриманні в інтернаті '''під час літніх канікул перебуває вдома''', мати-одиначка може розраховувати на грошові виплати за повні місяці перебування дитини вдома. Підставою для цього '''є довідка навчального закладу''' про те, що син або дочка в цей час не перебували на повному державному утриманні.<br>
                                                                                             
Процедура '''оформлення соціальної допомоги''' одиноким матерям здійснюється '''управлінням праці та соціального захисту населення''' за місцем проживання.<br>
                                                                                     
'''''Зверніть увагу!!''''' Для отримання грошової допомоги за місцем фактичного проживання необхідно надати довідку про неодержання зазначеної допомоги за місцем реєстрації.<br>
                                                                                                 
== Перелік необхідних документів для оформлення грошової допомоги матерям одиначкам у 2020 році ==
   
* заява про призначення допомоги
* копія свідоцтва про народження дитини
* довідка про доходи на кожного члена сім’ї
* копія рішення про усиновлення (тільки для усиновлювачів)
* довідка про реєстрацію місця проживання матері та дитини
* копія свідоцтва про смерть батька та довідка про неотримання на дітей пенсії по втраті годувальника та соціальної пенсії (для вдівців)
* декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї за 6 місяців)
* виписка з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька малюка відповідно до абзацу 1 частини 1 статті 135 Сімейного кодексу
* документ про народження дитини, виданий компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (для дітей, народжених за межами України)<br>
 
'''''Зверніть увагу!!''''' Якщо жінка, яка народила дитину за межами України не може  подати документ, який підтверджує той факт, що вона є одинокою матір’ю, рішення про призначення їй допомоги на дитину приймається органом соціального захисту на підставі висновку про початкову оцінку потреб дитини та родини, наданого центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із зазначенням інформації про факт проживання сина (дочки) з матір’ю, і свідоцтва про народження, легалізованого в Україні.<br>
 
Фінансове забезпечення на дітей одиноким матерям '''призначається з місяця подання повного комплекту документів та виплачується''' в установленому державою розмірі '''щомісяця до досягнення дитиною 18 років.'''
 
'''''Зверніть увагу!!''''' У '''разі навчання дітей на денній формі''' в загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах I — IV рівня акредитації, '''виплати продовжуються''' до закінчення навчального закладу, але не довше ніж до досягнення дитиною 23 років.<br>
 
'''Припиняється виплата грошової допомоги одиноким матерям, у разі:'''
 
* тимчасового працевлаштування дитини
* смерті одержувача допомоги або дитини
* позбавлення одинокої матері батьківських прав
* позбавлення отримувача грошової допомоги волі за вироком суду
* вступ дитини в шлюб до досягнення нею 18-річного віку
* відібрання малюка без позбавлення матері (батька) батьківських прав
* тимчасове влаштування дитини на повне державне утримання
* скасування рішення про усиновлення або визнання його недійсним
* надання неповнолітнім дітям повної цивільної дієздатності<br>
 
'''Розмір допомоги на дітей одиноким матерям''' розраховується виходячи з різниці між 100% прожиткового мінімуму, встановленого для дитини відповідного віку та середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.<br>
Таким чином, мати-одиначка у 2020 році може отримати максимальну суму грошової допомоги на дитину в розмірі:<br>
 
{| class="wikitable"
|-
! Вік дитини !! 01.01.2020 - 30.06.2020 !! 01.07.2020 - 30.11.2020 !! 01.12.2020 - 31.12.2020
|-
| до 6 років || 1779 || 1859 || 1921
|-
| 6 - 18 років || 2218 || 2218 || 2395
|-
| 18 - 23 роки || 2102 || 2197 || 2270
|}
 
Грошова допомога призначається на кожну дитину окремо. '''Перерахунок''' розміру соціальної допомоги матерям-одиначкам '''при досягненні дитиною певного віку здійснюється автоматично''' і не вимагає додаткового звернення одержувача коштів до органу соціального захисту населення.<br>
Для надання пільг і гарантій, '''встановлених трудовим законодавством''' щодо відпусток, '''одинокою матір'ю''' вважається:
 
# Матір - жінка, яка не перебуває у шлюбі та у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері.
# Вдова.
# Вдова.
# Жінка, яка виховує дитину без батька тому числі й розлучена жінка, яка виховує дитину без батька, незважаючи на факт отримання аліментів, і жінка, яка вийшла заміж, але її дитина новим чоловіком не усиновлена) ( [http://uazakon.com/document/fpart16/idx16225.htm Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 06.07.2006 № 247/13/116-06]).<br />
# Жінка, яка виховує дитину без батька (в тому числі й розлучена жінка, яка виховує дитину без батька, незважаючи на факт отримання аліментів, і жінка, яка вийшла заміж, але її дитина новим чоловіком не усиновлена) ( Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 06.07.2006 № 247/13/116-06).


== Перелік пільг, що надаються одиноким матерям ==
Згідно з [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 Кодексом законів про працю України, одинокій матері гарантується прийом на роботу і заборона на звільнення (ст. 184 КЗпП)]. Отже, '''якщо одиноким матерям''', які мають дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю '''забороняється відмовляти у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату'''. Якщо роботодавець відмовляє у прийнятті на роботу, то в такому разі він повинен надати письмові пояснення, а жінка, якій відмовлено у роботі, має право звернутись до суду.<br>
*[https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BC'''<big>Допомога на дітей одиноким матерям</big>''']
Крім цього, звільнення одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням. Обов’язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 (ст. 184 КЗпП)].<br>
* [https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8._%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F <big>'''Соціальні відпустки'''</big>]
Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 ст. 19 Закону України "Про відпустки"] одинокій матері, батьку надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів). Невикористану за попередні роки додаткову відпустку одинока мати може взяти в будь-який час, або ж у разі звільнення вона буде компенсована грошима. Крім того, їм даються щорічні відпустки у зручний для них час.<br>
* '''<big>Пільги і гарантії, передбачені законодавством про працю:</big>'''
Гарантії, встановлені [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 статтями 56, 176, 177, частинами третьою - восьмою статті 179, статтями 181, 182, 182-1, 184, 185, 186 Кодексу законів про працю України], поширюються також на батьків, які виховують дітей без матері (в тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також на опікунів (піклувальників), одного з прийомних батьків, одного з батьків-вихователів.<br>
# '''Одиноким матерям''', які мають дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю ''не встановлюється випробування при прийнятті на роботу'' ([http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08 ст. 26 КЗпП]).
Для застосування податкової соціальної пільги, [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 визначеної підпунктом "а" підпункту 169.1.3 пункту 169.1 статті 169 Податкового кодексу України], одинокою матір'ю (батьком) вважаються особи, які на момент застосування роботодавцем зазначеної пільги, маючи дитину (дітей) віком до 18 років, не перебувають у шлюбі, зареєстрованому згідно із законом (пункт 5 Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги).<br>
# '''Одиноким матерям''', які мають дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю ''забороняється відмовляти у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату'' ([http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08 ст. 184 КЗпП]). Якщо роботодавець відмовляє у прийнятті на роботу, то в такому разі він повинен надати письмові пояснення, а жінка, якій відмовлено у роботі, має право звернутись до суду.  
Відповідно дo  [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 п. «a» пiдпункту 169.1.3 cт. 169 Податкового кодекcу України] податкова соціальна пільга одинокій матері надаєтьcя y розмірі, щo дорівнює 150% суми звичайнoї податкової соціальної пільги y розрахунку нa кoжну дитину вiкoм дo 18 років. Згідно з такою нормою граничний розмір доходу, що надає право на отримання податкової соціальної пільги (далі – ПСП) одному з батьків у випадку та в розмірі, передбачених пп. 169.1.2 ПКУ та пп.пп. «а» і «б» пп. 169.1.3 ПКУ, визначають як добуток граничного розміру доходу для застосування ПСП і відповідної кількості дітей (у 2020 році — 2940 грн х кількість дітей).<br>
# Звільнення '''одиноких матерів''' при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням. Обов’язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору ([http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08 ст. 184 КЗпП]).
* '''<big>Право на житло</big>'''
'''''Зверніть увагу!!''''' ПСП застосовують до нарахованого місячного доходу у вигляді зарплати лише за одним місцем його нарахування (виплати) (пп. 169.2.1 ПКУ).<br>
'''Одиноким матерям''', які потребують поліпшення житлових умов, житлові приміщення надаються в першу чергу ([http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5464-10 ст. 45 ЖКУ]). Пунктом 10 статті 12 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3334-15 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення»] передбачено, що одинокі матері й батьки, які мають трьох або чотирьох дітей, мають право першочергового отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення, за наявності в них права на отримання житла.  
ПСП починають застосовувати до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування ПСП і документів, що підтверджують таке право (пп. 169.2.2 ПКУ). Але роботодавець має застосовувати ПСП до місячного заробітку працівника незалежно від дня подання ним заяви в поточному місяці.<br>
* '''<big>Податкова пільга</big>'''
 
Відповідно дo п. «a» пiдпункту 169.1.3 . 169 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 Податкового кодекcу України] податкова соціальна пільга '''одинокій матері''' надаєтьcя y розмірі, щo дорівнює 150% суми звичайнoї податкової соціальної пільги y розрахунку нa кoжну дитину вiкoм дo 18 років. Для застосування зазначеної пільги особа подає роботодавцю:
'''ПСП для працівників, які мають дітей, у 2020 році'''
 
{| class="wikitable"
|-
! Категорія платника податків !! Граничний розмір доходу, який надає право на отримання ПСП, грн !! Розмір ПСП, % !! Розмір ПСП, грн !! Підстава
|-
| Особа, яка утримує двох і більше дітей віком до 18 років || Для одного з батьків — 2940,00 х кількість дітей віком до 18 років; для другого з батьків — 2940,00 || 100 || 1051 х кількість дітей віком до 18 років || пп. 169.1.2
ПКУ
|-
| Одинока мати (батько), вдова (вдівець) чи опікун, піклувальник, які мають дитину (дітей) до 18 років || Для одного з батьків — 2940,00 х кількість дітей віком до 18 років; для другого з батьків — 2940,00 || 150 || 1576,50 х кількість дітей віком до 18 років || пп. «а» пп.
169.1.3 ПКУ
|-
| Особа, яка утримує дитину з інвалідністю (дітей з інвалідністю) віком до 18 років || Для одного з батьків — 2940,00 х кількість дітей віком до 18 років; для другого з батьків — 2940,00 || 150 || 1576,50 х кількість дітей з інвалідністю віком до 18 років || пп. «б» пп.
169.1.3 ПКУ
|}
 
Для застосування зазначеної податкової соціальної пільги особа подає роботодавцю:<br>
   
# Заяву.
# Заяву.
# Копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ із зазначенням відомостей про батька дитини в Книзі реєстрації актів цивільного стану, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа – платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну.
# Копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ із зазначенням відомостей про батька дитини в Книзі реєстрації актів цивільного стану, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа – платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну.
# Копію паспорта.
# Копію паспорта.
Одиноким матерям, які потребують '''поліпшення житлових умов''', житлові приміщення надаються в першу чергу [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3334-15 (ст. 45 ЖКУ). Пунктом 10 статті 12 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення»] передбачено, що одинокі матері й батьки, які мають трьох або чотирьох дітей, мають право першочергового отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення, за наявності в них права на отримання житла.<br>
'''Згідно з положеннями українського законодавства, одинокий батько має такі ж права та пільги, як і одинока мати.'''<br>
Поняття «одинокий батько» було предметом судового вивчення.<br>
Так, Верховний Суд України, переглядаючи касаційну скаргу у справі № 822/2446/17, у своїй постанові від 13.06.2018 р. висловив таку позицію:<br>
''«Позаяк правовий статус поняття «одинокого батька» не врегульований законодавством, вбачається можливим застосовування аналогії поняття «одинокої матері», тлумачення якого зазначено у постанові. Тобто для набуття статусу «одинока матір», «одинокий батько» необхідні 2 факти:
-не перебування у шлюбі,
-також виховання і утримання дитини самими матір’ю чи батьком відповідно, тобто без участі іншого з подружжя у житті дитини».''

Версія за 10:48, 8 квітня 2020

Нормативна база

Поняття "одинока матір"

Термін «одинока матір» на законодавчому рівні не визначено. Проте відповідно до п. 9 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 06 листопада 1992 року №9 "Про практику розгляду судами трудових спорів", одинокою матір’ю вважають жінку, яка не перебуває у шлюбі та у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері; вдову; іншу жінку, яка виховує і утримує дитину сама. Отже, основним критерієм для визначення статусу одинокої матері є виховання та утримування дитини без участі батька.
Одержання жінкою аліментів від батька дитини, ведення з ним спільного господарства позбавляє статусу одинокої матері.

Пільги одиноким матерям:

 • Соціальне забезпечення
 • Гарантії трудового законодавства
 • Відпустка
 • Пільги з оподаткування
 • Забезпечення житлом

Відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (ст.18-1)право на фінансову підтримку дитини у 2020 році мають:

 • одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження (усиновлення), виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку, відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) здійснено за вказівкою матері (батька, усиновителя) дитини.
 • мати (батько) дітей у разі смерті другого з батьків (за умови неотримання пенсії по втраті годувальника або соціальної пенсії, яка передбачена Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю").

Якщо одинока мати, одинокий усиновлювач, мати (батько) у разі смерті одного з батьків зареєстрували шлюб, то за ними зберігається право на отримання допомоги на дітей, які народилися чи були усиновлені до шлюбу, якщо такі діти не були усиновлені чоловіком (дружиною).
Умовою призначення грошової допомоги одиноким матерям є наявність витягу з РАГСу із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України або при наявності свідоцтва про народження, виданого компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька.
У разі перебування дітей на повному державному утриманні одинока мати втрачає право на отримання грошей.

Зверніть увагу!! При цьому, якщо дитина, яка перебуває на повному державному утриманні в інтернаті під час літніх канікул перебуває вдома, мати-одиначка може розраховувати на грошові виплати за повні місяці перебування дитини вдома. Підставою для цього є довідка навчального закладу про те, що син або дочка в цей час не перебували на повному державному утриманні.

Процедура оформлення соціальної допомоги одиноким матерям здійснюється управлінням праці та соціального захисту населення за місцем проживання.

Зверніть увагу!! Для отримання грошової допомоги за місцем фактичного проживання необхідно надати довідку про неодержання зазначеної допомоги за місцем реєстрації.

Перелік необхідних документів для оформлення грошової допомоги матерям одиначкам у 2020 році

 • заява про призначення допомоги
 • копія свідоцтва про народження дитини
 • довідка про доходи на кожного члена сім’ї
 • копія рішення про усиновлення (тільки для усиновлювачів)
 • довідка про реєстрацію місця проживання матері та дитини
 • копія свідоцтва про смерть батька та довідка про неотримання на дітей пенсії по втраті годувальника та соціальної пенсії (для вдівців)
 • декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї за 6 місяців)
 • виписка з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька малюка відповідно до абзацу 1 частини 1 статті 135 Сімейного кодексу
 • документ про народження дитини, виданий компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (для дітей, народжених за межами України)

Зверніть увагу!! Якщо жінка, яка народила дитину за межами України не може подати документ, який підтверджує той факт, що вона є одинокою матір’ю, рішення про призначення їй допомоги на дитину приймається органом соціального захисту на підставі висновку про початкову оцінку потреб дитини та родини, наданого центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із зазначенням інформації про факт проживання сина (дочки) з матір’ю, і свідоцтва про народження, легалізованого в Україні.

Фінансове забезпечення на дітей одиноким матерям призначається з місяця подання повного комплекту документів та виплачується в установленому державою розмірі щомісяця до досягнення дитиною 18 років.

Зверніть увагу!! У разі навчання дітей на денній формі в загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах I — IV рівня акредитації, виплати продовжуються до закінчення навчального закладу, але не довше ніж до досягнення дитиною 23 років.

Припиняється виплата грошової допомоги одиноким матерям, у разі:

 • тимчасового працевлаштування дитини
 • смерті одержувача допомоги або дитини
 • позбавлення одинокої матері батьківських прав
 • позбавлення отримувача грошової допомоги волі за вироком суду
 • вступ дитини в шлюб до досягнення нею 18-річного віку
 • відібрання малюка без позбавлення матері (батька) батьківських прав
 • тимчасове влаштування дитини на повне державне утримання
 • скасування рішення про усиновлення або визнання його недійсним
 • надання неповнолітнім дітям повної цивільної дієздатності

Розмір допомоги на дітей одиноким матерям розраховується виходячи з різниці між 100% прожиткового мінімуму, встановленого для дитини відповідного віку та середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.
Таким чином, мати-одиначка у 2020 році може отримати максимальну суму грошової допомоги на дитину в розмірі:

Вік дитини 01.01.2020 - 30.06.2020 01.07.2020 - 30.11.2020 01.12.2020 - 31.12.2020
до 6 років 1779 1859 1921
6 - 18 років 2218 2218 2395
18 - 23 роки 2102 2197 2270

Грошова допомога призначається на кожну дитину окремо. Перерахунок розміру соціальної допомоги матерям-одиначкам при досягненні дитиною певного віку здійснюється автоматично і не вимагає додаткового звернення одержувача коштів до органу соціального захисту населення.
Для надання пільг і гарантій, встановлених трудовим законодавством щодо відпусток, одинокою матір'ю вважається:

 1. Матір - жінка, яка не перебуває у шлюбі та у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері.
 2. Вдова.
 3. Жінка, яка виховує дитину без батька (в тому числі й розлучена жінка, яка виховує дитину без батька, незважаючи на факт отримання аліментів, і жінка, яка вийшла заміж, але її дитина новим чоловіком не усиновлена) ( Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 06.07.2006 № 247/13/116-06).

Згідно з Кодексом законів про працю України, одинокій матері гарантується прийом на роботу і заборона на звільнення (ст. 184 КЗпП). Отже, якщо одиноким матерям, які мають дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю забороняється відмовляти у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату. Якщо роботодавець відмовляє у прийнятті на роботу, то в такому разі він повинен надати письмові пояснення, а жінка, якій відмовлено у роботі, має право звернутись до суду.
Крім цього, звільнення одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням. Обов’язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору (ст. 184 КЗпП).
Відповідно до ст. 19 Закону України "Про відпустки" одинокій матері, батьку надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів). Невикористану за попередні роки додаткову відпустку одинока мати може взяти в будь-який час, або ж у разі звільнення вона буде компенсована грошима. Крім того, їм даються щорічні відпустки у зручний для них час.
Гарантії, встановлені статтями 56, 176, 177, частинами третьою - восьмою статті 179, статтями 181, 182, 182-1, 184, 185, 186 Кодексу законів про працю України, поширюються також на батьків, які виховують дітей без матері (в тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також на опікунів (піклувальників), одного з прийомних батьків, одного з батьків-вихователів.
Для застосування податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом "а" підпункту 169.1.3 пункту 169.1 статті 169 Податкового кодексу України, одинокою матір'ю (батьком) вважаються особи, які на момент застосування роботодавцем зазначеної пільги, маючи дитину (дітей) віком до 18 років, не перебувають у шлюбі, зареєстрованому згідно із законом (пункт 5 Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги).
Відповідно дo п. «a» пiдпункту 169.1.3 cт. 169 Податкового кодекcу України податкова соціальна пільга одинокій матері надаєтьcя y розмірі, щo дорівнює 150% суми звичайнoї податкової соціальної пільги y розрахунку нa кoжну дитину вiкoм дo 18 років. Згідно з такою нормою граничний розмір доходу, що надає право на отримання податкової соціальної пільги (далі – ПСП) одному з батьків у випадку та в розмірі, передбачених пп. 169.1.2 ПКУ та пп.пп. «а» і «б» пп. 169.1.3 ПКУ, визначають як добуток граничного розміру доходу для застосування ПСП і відповідної кількості дітей (у 2020 році — 2940 грн х кількість дітей).

Зверніть увагу!! ПСП застосовують до нарахованого місячного доходу у вигляді зарплати лише за одним місцем його нарахування (виплати) (пп. 169.2.1 ПКУ).
ПСП починають застосовувати до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування ПСП і документів, що підтверджують таке право (пп. 169.2.2 ПКУ). Але роботодавець має застосовувати ПСП до місячного заробітку працівника незалежно від дня подання ним заяви в поточному місяці.

ПСП для працівників, які мають дітей, у 2020 році

Категорія платника податків Граничний розмір доходу, який надає право на отримання ПСП, грн Розмір ПСП, % Розмір ПСП, грн Підстава
Особа, яка утримує двох і більше дітей віком до 18 років Для одного з батьків — 2940,00 х кількість дітей віком до 18 років; для другого з батьків — 2940,00 100 1051 х кількість дітей віком до 18 років пп. 169.1.2

ПКУ

Одинока мати (батько), вдова (вдівець) чи опікун, піклувальник, які мають дитину (дітей) до 18 років Для одного з батьків — 2940,00 х кількість дітей віком до 18 років; для другого з батьків — 2940,00 150 1576,50 х кількість дітей віком до 18 років пп. «а» пп.

169.1.3 ПКУ

Особа, яка утримує дитину з інвалідністю (дітей з інвалідністю) віком до 18 років Для одного з батьків — 2940,00 х кількість дітей віком до 18 років; для другого з батьків — 2940,00 150 1576,50 х кількість дітей з інвалідністю віком до 18 років пп. «б» пп.

169.1.3 ПКУ

Для застосування зазначеної податкової соціальної пільги особа подає роботодавцю:

 1. Заяву.
 2. Копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ із зазначенням відомостей про батька дитини в Книзі реєстрації актів цивільного стану, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа – платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну.
 3. Копію паспорта.

Одиноким матерям, які потребують поліпшення житлових умов, житлові приміщення надаються в першу чергу (ст. 45 ЖКУ). Пунктом 10 статті 12 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» передбачено, що одинокі матері й батьки, які мають трьох або чотирьох дітей, мають право першочергового отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення, за наявності в них права на отримання житла.

Згідно з положеннями українського законодавства, одинокий батько має такі ж права та пільги, як і одинока мати.
Поняття «одинокий батько» було предметом судового вивчення.
Так, Верховний Суд України, переглядаючи касаційну скаргу у справі № 822/2446/17, у своїй постанові від 13.06.2018 р. висловив таку позицію:
«Позаяк правовий статус поняття «одинокого батька» не врегульований законодавством, вбачається можливим застосовування аналогії поняття «одинокої матері», тлумачення якого зазначено у постанові. Тобто для набуття статусу «одинока матір», «одинокий батько» необхідні 2 факти: -не перебування у шлюбі, -також виховання і утримання дитини самими матір’ю чи батьком відповідно, тобто без участі іншого з подружжя у житті дитини».
Згідно з положеннями українського законодавства, одинокий батько має такі ж права та пільги, як і одинока мати.