Пільги для дітей учасників бойових дій

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 13:24, 28 лютого 2024, створена Svitlana.maznytska (обговорення | внесок)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)

Нормативна база

Першочергове надання місць у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах

Дітям військовослужбовців, які мають статус учасника бойових дій, за місцем проживання їх сімей у першочерговому порядку надаються місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах (на підставі п.4 ст.13 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»).

Харчування дітей учасників бойових дій у загальноосвітніх навчальних закладах

Безкоштовне харчування в закладах освіти держава гарантує лише для тих дітей, батьки яких загинули, зникли безвісти, потрапили в полон чи отримали інвалідність під час участі в АТО (ООС), та для дітей померлих учасників АТО (ООС). Дітям, батьки яких мають посвідчення учасника бойових дій та безпосередньо брали участь в бойових діях у східних областях України, або ж зараз несуть службу в зоні проведення Операції об’єднаних сил, пільга з харчування може надаватися з місцевого бюджету рішенням відповідної ради.

Законодавчими актами України не передбачено обов’язкового звільнення осіб, які мають статус учасника бойових дій, від плати за харчування їхніх дітей у загальноосвітніх навчальних закладах. Натомість сім’ї учасників АТО (ООС) можуть бути звільнені від плати за харчування, якщо сім’я одержує соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

Більше в інформаційній статті Координаційного центру з надання БПД "Харчування дітей учасників бойових дій у загальноосвітніх навчальних закладах: безкоштовно чи за гроші?".

Державна цільова підтримка для здобуття професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти

Дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних навчальних закладах, — до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, держава забезпечує цільову підтримку для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах (на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року № 975 "Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти").

Державна цільова підтримка надається у вигляді:

 1. повної оплати навчання за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів у разі зарахування вступників на навчання за державним (регіональним) замовленням відповідно до умов та правил прийому на навчання до вищих та професійно-технічних навчальних закладів на відповідний рік;
 2. часткової оплати навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів шляхом надання особам, зарахованим на навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, пільгових довгострокових кредитів для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти відповідно до Порядку пільгового кредитування для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;
 3. соціальної стипендії (у розмірі та порядку її призначення і виплати, встановлених Постановою Кабінету Міністрів України "Про деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти") — для осіб, які навчаються за державним або регіональним замовленням за денною формою;
 4. безоплатного забезпечення підручниками — за рахунок бібліотечного фонду відповідного закладу освіти;
 5. безоплатного доступу до Інтернету, систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти;
 6. безоплатного проживання в учнівських та студентських гуртожитках або проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою — для осіб, які навчаються за денною формою.

Для отримання державної цільової підтримки особи подають особисто на ім’я керівника відповідного професійно-технічного або вищого навчального закладу заяву, складену в довільній формі, із зазначенням конкретних видів державної цільової підтримки, на які особи претендують. До заяви додаються завірені в установленому порядку копії документів. Державна цільова підтримка певного виду надається за рішенням керівника навчального закладу.

Документи, які підтверджують право на одержання державної цільової підтримки

Документами, які підтверджують право на одержання державної цільової підтримки, є:

 1. для осіб, визнаних учасниками бойових дій — посвідчення учасника бойових дій, перевірка якого проводиться шляхом надіслання навчальним закладом запиту до Єдиного державного реєстру учасників бойових дій, ведення якого здійснює Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції;
 2. для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій — свідоцтво про народження дитини та посвідчення учасника бойових дій (батька або матері);
 3. для осіб, які загинули (померли) або пропали безвісти під час участі в антитерористичної операції, — посвідчення члена сім’ї загиблого (дітям загиблих осіб до досягнення ними 16-річного віку — довідка, що видається матері або іншому повнолітньому члену сім’ї загиблої особи, або опікуну). «Посвідчення члена сім’ї загиблого» видається органами соціального захисту населення за місцем реєстрації громадянина.

У разі коли особа, яка претендує на отримання державної цільової підтримки є неповнолітньою, заява подається особою, яка в установленому законом порядку представляє її інтереси.

Переведення дітей учасників ООС на вакантні місця державного або регіонального замовлення

Підлягають переведенню на вакантні місця державного або регіонального замовлення, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію, зокрема, діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Вказані особи підлягають першочерговому переведенню незалежно від конкурсного балу.

Можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення , якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію діти осіб, визнаних учасниками бойових дій.

Вказані особи підлягають переведенню, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дав можливість отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом у порядку, передбаченому пунктом 6 розділу IX цих Умов) не більше ніж на 15 балів (на 25 балів для спеціальностей, яким надається особлива підтримка, зокрема для військових, педагогічних, аграрних, природничих та інженерних спеціальностей);

Діти осіб, визнаних учасниками бойових дій, підлягають переведенню в порядку черговості після дітей, один з батьків яких загинув у районі проведення антитерористичної операції, під час участі у Революції Гідності, бойових дій на території інших держав або під час виконання ним обов’язків військової служби. !Примітка: на підставі абзацу 18 п. 3 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» на 2024 рік зупинено безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування передбачених пунктом 3 частини 1 статті 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Оздоровлення та відпочинок дітей учасників ООС

Дітям військовослужбовців (віком від 7 до 18 років), які мають статус учасника бойових дій, за місцем проживання їх сімей у першочерговому порядку надаються місця у дитячих оздоровчих таборах незалежно від форм власності. (на підставі п.4 ст.13 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»). Державні органи забезпечують дітей пільгової категорії путівками до санаторно-курортних, дитячих закладів - оздоровлення не більше одного разу на рік за рахунок коштів державного бюджету.

Мінсоцполітики зі свого боку, щорічно закуповує путівки для дітей пільгових категорій до державного підприємства „Український дитячий центр „Молода гвардія” (далі – ДП „УДЦ „Молода гвардія”). Путівки до ДП УДЦ „Молода гвардія”, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку можуть надаватися безоплатно або з частковою оплатою у розмірі 20, 30 чи 50 відсотків вартості путівки, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або інших джерел, не заборонених законодавством.

Примітка: на підставі абзацу 18 п. 3 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» на 2024 рік зупинено безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування передбачених пунктом 3 частини 1 статті 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

Документи, які потрібні для оформлення пільги

 • Заява про оформлення пільг.
 • Оригінал та копія посвідчення про право на пільгу.
 • Оригінал та копія паспорту пільговика ( 1-2 та сторінка, де зазначена остання реєстрація або зняття з реєстрації).
 • Оригінал та копія довідки пільговика про присвоєння ідентифікаційного номера.
 • Довідка про склад сім’ї.
 • Оригінал та копії свідоцтв про народження неповнолітніх дітей пільговика.

Користування пільгами можливе тільки при наявності посвідчення учасника бойових дій.

Порядок та умови надання державної цільової підтримки для здобуття професійно-технічної та вищої освіти зазначеним категоріям громадян визначає постанова № 1045.

Пільги на отримання освіти також мають діти з багатодітних сімей. Зазначимо, багатодітна сім'я — це сім'я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує. Згідно із Законом України «Про охорону дитинства», держава забезпечує пільгові умови для вступу до державних та комунальних професійно-технічних, вищих навчальних закладів дітям з багатодітних сімей, у складі яких є п'ятеро і більше дітей за умови наявності у них достатнього рівня підготовки. 

Діти з багатодітних сімей, у складі яких є п'ятеро і більше дітей, а також особи віком від 18 до 23 років із таких сімей звільняються від плати за навчання у вищих навчальних закладах державної та комунальної форми власності усіх рівнів акредитації за умови, що певний освітньо-кваліфікаційний рівень вони здобувають вперше. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції забезпечують організацію безкоштовного харчування учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей з багатодітних сімей у професійно-технічних навчальних закладах (Закон України «Про охорону дитинства»).

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про позашкільну освіту», діти із багатодітних сімей здобувають позашкільну освіту безоплатно. Згідно з постановою КМУ «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» встановлена знижка у розмірі 50% на плату за харчування дітей (в тому числі й тих, які перебувають під опікою) у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах, а сім'ї, середньомісячний сукупний дохід яких нижче гарантованого мінімуму у розрахунку на одну особу, взагалі звільняються від плати за харчування дітей у цих закладах. В даній постанові також вказано, що харчування безкоштовне у санаторних дошкільних навчальних закладах (групах) для дітей з малими і затухаючими формами туберкульозу, спеціальних дошкільних навчальних закладах (групах) для дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку. Діти з малозабезпечених родин при отриманні допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» забезпечуються безоплатними обідами у загальноосвітніх навчальних закладах. Також діти з багатодітних сімей мають переваги за однакових результатів вступних іспитів серед абітурієнтів, які претендують на здобуття вищої освіти за рахунок кредиту.

Куди звернутися для отримання пільги

Вищезазначений перелік документів особою або його законним представником подається до органу соціального захисту населення міських та районних державних адміністрацій за зареєстрованим місцем проживання або за місцем фактичного проживання учасника ООС.

Корисні посилання

'

'