Відмінності між версіями «Підстави набуття громадянства України»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021 Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 року]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2235-14 Закон України «Про громадянство України» від 18.01.2001 № 2235-III]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2235-14 Закон України "Про громадянство України"]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/120/2016 Порядок провадження за заявами і поданнями з питань громадянства та виконання прийнятих рішень, затверджений Указом Президента України від 27 березня 2001 року №215  (у редакції Указу Президента України від 27 червня 2006 року № 588)]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215/2001 Порядок провадження за заявами і поданнями з питань громадянства та виконання прийнятих рішень, затверджений Указом Президента України від 27 березня 2001 року № 215 (далі - Порядок)]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/795-2007-%D0%BF Постанова КМУ від 4.06.2007 №795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання»]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/795-2007-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 04 червня 2007 року № 795 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання"]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1549-12 Наказ МВС від 16.08.2012 №715 «Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства України, та журналів обліку»]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1549-12 Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 16 серпня 2012 року № 715 "Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства України, та журналів обліку"]
 
== Поняття громадянства України ==
== Поняття громадянства України ==
'''Громадянство України''' - правовий зв'язок між фізичною особою і Україною,  що  знаходить свій  вияв  у  їх  взаємних  правах  та обов'язках.
'''Громадянство України''' - правовий зв'язок між фізичною особою і Україною,  що  знаходить свій  вияв  у  їх  взаємних  правах  та обов'язках.
== Правові підстави набуття громадянства України ==
== Правові підстави набуття громадянства України ==
'''Статтею 6 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2235-14 Закону України "Про громадянство України"]''' (далі - Закон) встановлено вичерпний перелік підстав для набуття громадянства України. Це означає, що громадянство України не може набуватися на інших підставах, ніж ті, які перелічені у статті 6 [https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2235-14 Закону]. <br>
'''Статтею 6 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2235-14 Закону України «Про громадянство України]»''' (далі Закон) встановлено вичерпний перелік підстав для набуття громадянства України. Це означає, що громадянство України не може набуватися на інших підставах, ніж ті, які перелічені у статті 6 Закону. Кожна з підстав набуття громадянства України співвідноситься з певними статтями Закону.<br />
 
'''Громадянство України набувається:'''
'''Громадянство України набувається:'''
* за народженням ([https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2235-14 стаття 7 Закону]);
* за народженням (ст. 7 Закону);
* за територіальним походженням ([https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2235-14 стаття 8 Закону]);
* за територіальним походженням (ст.8);
* внаслідок прийняття до громадянства ([https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2235-14 стаття 9 Закону]);
* внаслідок прийняття до громадянства (ст.9);
* внаслідок поновлення у громадянстві ([https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2235-14 стаття 10 Закону]);
* внаслідок поновлення у громадянстві (ст.10);
* внаслідок усиновлення ([https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2235-14 стаття 11 Закону]);
* внаслідок усиновлення (ст.11);
* внаслідок встановлення над дитиною  опіки  чи  піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров’я,  в дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім’ю або передачі на виховання в сім’ю  патронатного вихователя ([https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2235-14 стаття 12 Закону]);
* внаслідок встановлення над дитиною  опіки  чи  піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров’я,  в дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім’ю або передачі на виховання в сім’ю  патронатного вихователя (ст.12);
* внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки ([https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2235-14 стаття 13 Закону]);
* внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки (ст.13);
* у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного  чи обох батьків дитини ([https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2235-14 стаття 14 Закону]);
* у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного  чи обох батьків дитини (ст.14);
* внаслідок визнання батьківства чи  материнства  або встановлення  факту батьківства чи материнства ([https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2235-14 стаття 15 Закону]);
* внаслідок визнання батьківства чи  материнства  або встановлення  факту батьківства чи материнства (ст.15);
* за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України (угоди про спрощений порядок зміни громадянства - напрклад, [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/957-19 Закону України "Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про громадянство України" щодо встановлення спрощеного порядку прийняття до громадянства України іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України"]).
* за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України (угоди про спрощений порядок зміни громадянства).


== Набуття громадянства за народженням ==
== Набуття громадянства за народженням ==
Відповідно до статті 7 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2235-14 Закону], ''особа є громадянином України'', якщо:
Відповідно до статті 7 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2235-14 Закону України «Про громадянство України»], '''''особа є громадянином України'', якщо:'''
* батьки або один з батьків на момент її народження були громадянами України;
* батьки або один з батьків на момент її народження були громадянами України;
* народилася на території України від осіб без громадянства, які на законних підставах проживають на території України;
* народилася на території України від осіб без громадянства, які на законних підставах проживають на території України;
Рядок 33: Рядок 30:
* народилася на території України, одному з батьків якої надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, і не набула за народженням громадянства жодного з батьків або набула за народженням громадянство того з батьків, якому надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні;
* народилася на території України, одному з батьків якої надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, і не набула за народженням громадянства жодного з батьків або набула за народженням громадянство того з батьків, якому надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні;
* народилася на території України від іноземця і особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства того з батьків, який є іноземцем;
* народилася на території України від іноземця і особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства того з батьків, який є іноземцем;
* є новонародженою дитиною, знайденою на території України, обоє з батьків якої невідомі (знайда).<br>
* є новонародженою дитиною, знайденою на території України, обоє з батьків якої невідомі (знайда);
 
Особа, яка має право на набуття громадянства України за народженням, є громадянином України з моменту народження.
<u>Особа, яка має право на набуття громадянства України за народженням, є громадянином України з моменту народження.</u> <br>
Дитина має бути зареєстрована зразу ж після народження і з моменту народження має право на ім'я і набуття громадянства, а також, наскільки це можливо, право знати своїх батьків і право на їх піклування (частина перша статті 7 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021 Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 року].


=== Куди звернутися? ===
=== Куди звернутися? ===
До [https://dmsu.gov.ua/pro-dms/struktura-ta-kontakti/teritorialni-organi-dms.html територіального підрозділу Державної міграційної служби України] (далі - ДМС) за місцем проживання дитини або одного з її батьків чи іншого законного представника особи.
Необхідно звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби України (далі ДМС України ) за місцем проживання дитини або одного з її батьків чи іншого законного представника особи.


=== Перелік  необхідних документів ===
=== Перелік  необхідних документів ===
Під час подання заяви та інших документів з питань громадянства пред’являється паспортний документ або документ, що його замінює та посвідчує особу заявника, а також документ про проживання заявника на території України або про його постійне проживання за кордоном. У разі потреби подається засвідчений переклад тексту документа українською мовою.<br />
Під час подання заяви та інших документів з питань громадянства пред’являється паспортний документ або документ, що його замінює та посвідчує особу заявника, а також документ про проживання заявника на території України або про його постійне проживання за кордоном. У разі потреби подається засвідчений переклад тексту документа українською мовою.
 
<br />
'''В залежності від підстав для набуття громадянства подаються наступні документи:'''<br>
Крім того, в залежності від підстав для набуття громадянства, подаються:
♦ <u>особа, батьки або один з батьків якої на момент її народження були громадянами України, один з її батьків подає такі документи</u>:
'''Особа, батьки або один з батьків якої на момент її народження були громадянами України (частина перша статті 7 Закону), один з її батьків подає такі документи:'''
* заяву про оформлення набуття особою громадянства України за народженням;
* заяву про оформлення набуття особою громадянства України за народженням;
* копію свідоцтва про народження особи;
* копію свідоцтва про народження особи;
* копію паспорта громадянина України або іншого передбаченого [https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2235-14 статтею 5 Закону] документа, що підтверджує факт перебування одного з батьків особи у громадянстві України на момент її народження ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215/2001 пункт 17 Порядку]).<br />
* копію паспорта громадянина України або іншого передбаченого статтею 5 Закону документа, що підтверджує факт перебування одного з батьків особи у громадянстві України на момент її народження.<br />


♦ <u>oсоба, яка народилася на території України від осіб без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, один з її батьків подає:</u>
'''Особа, яка народилася на території України від осіб без громадянства, які на законних підставах проживають на території України (частина друга статті 7 Закону), один з її батьків подає:'''
* заяву про оформлення набуття особою громадянства України за народженням;
* заяву про оформлення набуття особою громадянства України за народженням;
* копію свідоцтва про народження особи;
* копію свідоцтва про народження особи;
* копії посвідок на постійне проживання в Україні для осіб без громадянства або інших документів, які підтверджують, що на момент народження особи її батьки були особами без громадянства і проживали на законних підставах на території України ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215/2001 пункт 18 Порядку]).<br />
* копії посвідок на постійне проживання в Україні для осіб без громадянства або інших документів, які підтверджують, що на момент народження особи її батьки були особами без громадянства і проживали на законних підставах на території України.<br />


♦ <u>oсоба, яка народилася за межами України від осіб без громадянства, які на законних підставах постійно проживають на території України, і не набула за народженням громадянства іншої держави, один з її батьків подає:</u>
'''Особа, яка народилася за межами України від осіб без громадянства, які на законних підставах постійно проживають на території України, і не набула за народженням громадянства іншої держави (частина третя статті 7 Закону), один з її батьків подає:'''
* заяву про оформлення набуття особою громадянства України за народженням;
* заяву про оформлення набуття особою громадянства України за народженням;
* копію свідоцтва про народження особи або інший документ, який підтверджує факт народження особи за межами України;
* копію свідоцтва про народження особи або інший документ, який підтверджує факт народження особи за межами України;
* копії посвідок на постійне проживання в Україні для осіб без громадянства або інших документів, які підтверджують, що на момент народження особи її батьки були особами без громадянства і на законних підставах постійно проживали на території України;
* копії посвідок на постійне проживання в Україні для осіб без громадянства або інших документів, які підтверджують, що на момент народження особи її батьки були особами без громадянства і на законних підставах постійно проживали на території України;
* декларацію про ненабуття особою громадянства іншої держави за народженням ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215/2001 пункт 19 Порядку]).<br />
* декларацію про ненабуття особою громадянства іншої держави за народженням.<br />


♦ <u>особа, яка народилася на території України від іноземців, які на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства жодного з батьків, один з її батьків подає:</u>
'''Особа, яка народилася на території України від іноземців, які на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства жодного з батьків (частина четверта статті 7 Закону), один з її батьків подає:'''
* заяву про оформлення набуття особою громадянства України за народженням;
* заяву про оформлення набуття особою громадянства України за народженням;
* копію свідоцтва про народження особи;
* копію свідоцтва про народження особи;
* копії документів, які підтверджують факт перебування батьків особи у громадянстві іншої держави (інших держав) на момент її народження;
* копії документів, які підтверджують факт перебування батьків особи у громадянстві іншої держави (інших держав) на момент її народження;
* копії документів, які підтверджують факт проживання на законних підставах батьків особи на території України на момент її народження;
* копії документів, які підтверджують факт проживання на законних підставах батьків особи на території України на момент її народження;
* декларацію про ненабуття особою за народженням громадянства жодного з батьків ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215/2001 пункт 20 Порядку]).
* декларацію про ненабуття особою за народженням громадянства жодного з батьків.


♦ <u>oсоба, яка народилася на території України, одному з батьків якої надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, і яка не набула за народженням громадянства жодного з батьків або набула за народженням громадянство того з батьків, якому надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, один з її батьків подає:</u>
'''Особа, яка народилася на території України, одному з батьків якої надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, і яка не набула за народженням громадянства жодного з батьків або набула за народженням громадянство того з батьків, якому надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні (частина п'ята статті 7 Закону), один з її батьків подає:'''
* заяву про оформлення набуття особою громадянства України за народженням;
* заяву про оформлення набуття особою громадянства України за народженням;
* копію свідоцтва про народження особи;
* копію свідоцтва про народження особи;
* копію посвідчення біженця, виданого тому з батьків особи, якому надано статус біженця в Україні, або копію документа, що підтверджує факт надання одному з батьків особи притулку в Україні;
* копію посвідчення біженця, виданого тому з батьків особи, якому надано статус біженця в Україні, або копію документа, що підтверджує факт надання одному з батьків особи притулку в Україні;
* декларацію про ненабуття особою за народженням громадянства жодного з батьків або декларацію про набуття особою за народженням громадянства того з батьків, якому надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215/2001 пункт 21 Порядку]).<br />
* декларацію про ненабуття особою за народженням громадянства жодного з батьків або декларацію про набуття особою за народженням громадянства того з батьків, якому надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні.<br />


♦ <u>oсоба, яка народилася на території України від іноземця і особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства того з батьків, який є іноземцем, один з її батьків подає такі документи:</u>
'''Особа, яка народилася на території України від іноземця і особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства того з батьків, який є іноземцем (частина шоста статті 7 Закону), один з її батьків подає такі документи:'''
* заяву про оформлення набуття особою громадянства України за народженням;
* заяву про оформлення набуття особою громадянства України за народженням;
* копію свідоцтва про народження особи;
* копію свідоцтва про народження особи;
* документи, які підтверджують, що на момент народження особи один з її батьків перебував у громадянстві іншої держави (інших держав), а інший - був особою без громадянства;
* документи, які підтверджують, що на момент народження особи один з її батьків перебував у громадянстві іншої держави (інших держав), а інший - був особою без громадянства;
* документи, що підтверджують факт проживання на законних підставах батьків особи на території України на момент її народження;
* документи, що підтверджують факт проживання на законних підставах батьків особи на території України на момент її народження;
* декларацію про ненабуття особою за народженням громадянства того з батьків, який є іноземцем ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215/2001 пункт 22 Порядку]).<br />
* декларацію про ненабуття особою за народженням громадянства того з батьків, який є іноземцем.<br />


♦ <u>для оформлення набуття громадянства України за народженням новонародженою дитиною, знайденою на території України, обоє з батьків якої невідомі (знайда), законний представник дитини подає такі документи:</u>
'''Для оформлення набуття громадянства України за народженням новонародженою дитиною, знайденою на території України, обоє з батьків якої невідомі (знайда) (частина сьома статті 7 Закону), законний представник дитини подає такі документи:'''
* заяву про оформлення набуття дитиною громадянства України за народженням;
* заяву про оформлення набуття дитиною громадянства України за народженням;
* копію свідоцтва про народження дитини.
* копію свідоцтва про народження дитини.
Рядок 137: Рядок 132:
Під час подання заяви та інших документів з питань громадянства '''пред’являється''' паспортний документ або документ, що його замінює та посвідчує особу заявника, а також документ про проживання заявника на території України або про його постійне проживання за кордоном. У разі потреби подається засвідчений переклад тексту документа українською мовою.<br />
Під час подання заяви та інших документів з питань громадянства '''пред’являється''' паспортний документ або документ, що його замінює та посвідчує особу заявника, а також документ про проживання заявника на території України або про його постійне проживання за кордоном. У разі потреби подається засвідчений переклад тексту документа українською мовою.<br />


В залежності від підстав для набуття громадянства, подаються документи, визначені п.п. 45-51 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215/2001 Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженого Указом Президента України «Питання організації виконання Закону України «Про громадянство України»].
В залежності від підстав для набуття громадянства, подаються документи, визначені п.п. 45-51 Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженого Указом Президента України «Питання організації виконання Закону України «Про громадянство України».
Квитанція про сплату державного мита або документ, що підтверджує підстави для звільнення від його сплати (разом із копією).
Квитанція про сплату державного мита або документ, що підтверджує підстави для звільнення від його сплати (разом із копією).
   
   

Версія за 10:18, 28 лютого 2020

Нормативна база

Поняття громадянства України

Громадянство України - правовий зв'язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках.

Правові підстави набуття громадянства України

Статтею 6 Закону України «Про громадянство України» (далі Закон) встановлено вичерпний перелік підстав для набуття громадянства України. Це означає, що громадянство України не може набуватися на інших підставах, ніж ті, які перелічені у статті 6 Закону. Кожна з підстав набуття громадянства України співвідноситься з певними статтями Закону.

Громадянство України набувається:

 • за народженням (ст. 7 Закону);
 • за територіальним походженням (ст.8);
 • внаслідок прийняття до громадянства (ст.9);
 • внаслідок поновлення у громадянстві (ст.10);
 • внаслідок усиновлення (ст.11);
 • внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров’я, в дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім’ю або передачі на виховання в сім’ю патронатного вихователя (ст.12);
 • внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки (ст.13);
 • у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини (ст.14);
 • внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства (ст.15);
 • за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України (угоди про спрощений порядок зміни громадянства).

Набуття громадянства за народженням

Відповідно до статті 7 Закону України «Про громадянство України», особа є громадянином України, якщо:

 • батьки або один з батьків на момент її народження були громадянами України;
 • народилася на території України від осіб без громадянства, які на законних підставах проживають на території України;
 • народилася за межами України від осіб без громадянства, які постійно на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства іншої держави;
 • народилася на території України від іноземців, які на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства жодного з батьків;
 • народилася на території України, одному з батьків якої надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, і не набула за народженням громадянства жодного з батьків або набула за народженням громадянство того з батьків, якому надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні;
 • народилася на території України від іноземця і особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства того з батьків, який є іноземцем;
 • є новонародженою дитиною, знайденою на території України, обоє з батьків якої невідомі (знайда);

Особа, яка має право на набуття громадянства України за народженням, є громадянином України з моменту народження.

Куди звернутися?

Необхідно звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби України (далі ДМС України ) за місцем проживання дитини або одного з її батьків чи іншого законного представника особи.

Перелік необхідних документів

Під час подання заяви та інших документів з питань громадянства пред’являється паспортний документ або документ, що його замінює та посвідчує особу заявника, а також документ про проживання заявника на території України або про його постійне проживання за кордоном. У разі потреби подається засвідчений переклад тексту документа українською мовою.
Крім того, в залежності від підстав для набуття громадянства, подаються: Особа, батьки або один з батьків якої на момент її народження були громадянами України (частина перша статті 7 Закону), один з її батьків подає такі документи:

 • заяву про оформлення набуття особою громадянства України за народженням;
 • копію свідоцтва про народження особи;
 • копію паспорта громадянина України або іншого передбаченого статтею 5 Закону документа, що підтверджує факт перебування одного з батьків особи у громадянстві України на момент її народження.

Особа, яка народилася на території України від осіб без громадянства, які на законних підставах проживають на території України (частина друга статті 7 Закону), один з її батьків подає:

 • заяву про оформлення набуття особою громадянства України за народженням;
 • копію свідоцтва про народження особи;
 • копії посвідок на постійне проживання в Україні для осіб без громадянства або інших документів, які підтверджують, що на момент народження особи її батьки були особами без громадянства і проживали на законних підставах на території України.

Особа, яка народилася за межами України від осіб без громадянства, які на законних підставах постійно проживають на території України, і не набула за народженням громадянства іншої держави (частина третя статті 7 Закону), один з її батьків подає:

 • заяву про оформлення набуття особою громадянства України за народженням;
 • копію свідоцтва про народження особи або інший документ, який підтверджує факт народження особи за межами України;
 • копії посвідок на постійне проживання в Україні для осіб без громадянства або інших документів, які підтверджують, що на момент народження особи її батьки були особами без громадянства і на законних підставах постійно проживали на території України;
 • декларацію про ненабуття особою громадянства іншої держави за народженням.

Особа, яка народилася на території України від іноземців, які на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства жодного з батьків (частина четверта статті 7 Закону), один з її батьків подає:

 • заяву про оформлення набуття особою громадянства України за народженням;
 • копію свідоцтва про народження особи;
 • копії документів, які підтверджують факт перебування батьків особи у громадянстві іншої держави (інших держав) на момент її народження;
 • копії документів, які підтверджують факт проживання на законних підставах батьків особи на території України на момент її народження;
 • декларацію про ненабуття особою за народженням громадянства жодного з батьків.

Особа, яка народилася на території України, одному з батьків якої надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, і яка не набула за народженням громадянства жодного з батьків або набула за народженням громадянство того з батьків, якому надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні (частина п'ята статті 7 Закону), один з її батьків подає:

 • заяву про оформлення набуття особою громадянства України за народженням;
 • копію свідоцтва про народження особи;
 • копію посвідчення біженця, виданого тому з батьків особи, якому надано статус біженця в Україні, або копію документа, що підтверджує факт надання одному з батьків особи притулку в Україні;
 • декларацію про ненабуття особою за народженням громадянства жодного з батьків або декларацію про набуття особою за народженням громадянства того з батьків, якому надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні.

Особа, яка народилася на території України від іноземця і особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства того з батьків, який є іноземцем (частина шоста статті 7 Закону), один з її батьків подає такі документи:

 • заяву про оформлення набуття особою громадянства України за народженням;
 • копію свідоцтва про народження особи;
 • документи, які підтверджують, що на момент народження особи один з її батьків перебував у громадянстві іншої держави (інших держав), а інший - був особою без громадянства;
 • документи, що підтверджують факт проживання на законних підставах батьків особи на території України на момент її народження;
 • декларацію про ненабуття особою за народженням громадянства того з батьків, який є іноземцем.

Для оформлення набуття громадянства України за народженням новонародженою дитиною, знайденою на території України, обоє з батьків якої невідомі (знайда) (частина сьома статті 7 Закону), законний представник дитини подає такі документи:

 • заяву про оформлення набуття дитиною громадянства України за народженням;
 • копію свідоцтва про народження дитини.

Термін розгляду заяви

До трьох місяців.

Підстави для відмови

 1. відсутніть підстав для отримання послуги;
 2. невідповідність оформлення поданих документів вимогам законодавства України.

Набуття громадянства України за територіальним походженням

Відповідно до статті 8 Закону України «Про громадянство України», особа без громадянства або іноземець, який подав зобов’язання припинити іноземне громадянство, та подав заяву про набуття громадянства України, а також його неповнолітні діти, реєструються громадянами України, якщо така особа (один з варіантів):

 • сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра, син чи дочка, онук чи онука народилися або постійно проживали до 24 серпня 1991 року на території, яка стала територією України відповідно до Закону України Закону України «Про правонаступництво України»;
 • сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра народилися або постійно проживали на інших територіях, що входили на момент їх народження або під час їх постійного проживання до складу Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР).

Куди звернутися?

Необхідно звернутися до територіального підрозділу ДМС України за місцем проживання

Вартість та пільги

Оплату за набуття громадянства України не передбачено.

Перелік необхідних документів

Під час подання заяви та інших документів з питань громадянства пред’являється паспортний документ або документ, що його замінює та посвідчує особу заявника, а також документ про проживання заявника на території України або про його постійне проживання за кордоном. У разі потреби подається засвідчений переклад тексту документа українською мовою. Крім того, в залежності від підстав для набуття громадянства, подаються документи, визначені п.п. 24-44 Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженого Указом Президента України «Питання організації виконання Закону України «Про громадянство України».

Термін розгляду заяви

До трьох місяців.

Підстави для відмови

 1. відсутніть підстав для отримання послуги;
 2. невідповідність оформлення поданих документів вимогам законодавства України.

Прийняття до громадянства України

Відповідно до статті 9 Закону України «Про громадянство України», іноземець або особа без громадянства можуть бути за їх клопотаннями прийняті до громадянства України. Умовами прийняття до громадянства України є (є виключення, детальніше - див. статтю 9 Закону України «Про громадянство України»):

 • визнання і дотримання Конституції України та законів України;
 • подання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства) або зобов'язання припинити іноземне громадянство (для іноземців);
 • безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п'яти років;
 • отримання дозволу на імміграцію;
 • володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування.
 • наявність законних джерел існування.

Датою набуття громадянства України у наведеному випадку є дата видання відповідного Указу Президента України.

Куди звернутися?

Необхідно звернутися до територіального підрозділу ДМС України за місцем проживання.

Вартість та пільги

Відповідно статті 3 Закону України «Про державне мито» за подання заяв про прийняття у громадянство України встановлено ставку у розмірі 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (8 грн. 50 коп.).

Від сплати державного мита звільняються:

 • громадяни Республіки Білорусь, які постійно проживають в Україні, за подачу заяви про прийняття до громадянства України;
 • інваліди І та ІІ груп.

Перелік необхідних документів

Під час подання заяви та інших документів з питань громадянства пред’являється паспортний документ або документ, що його замінює та посвідчує особу заявника, а також документ про проживання заявника на території України або про його постійне проживання за кордоном. У разі потреби подається засвідчений переклад тексту документа українською мовою.

В залежності від підстав для набуття громадянства, подаються документи, визначені п.п. 45-51 Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженого Указом Президента України «Питання організації виконання Закону України «Про громадянство України». Квитанція про сплату державного мита або документ, що підтверджує підстави для звільнення від його сплати (разом із копією).

Термін розгляду заяви

Не більше 1 року. Загальний строк розгляду заяв про прийняття до громадянства України дітей, осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, та осіб без громадянства не повинен перевищувати 9 місяців з дня їх надходження.

Підстави для відмови

 1. До громадянства України не приймається особа, яка:
 • вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид;
 • засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості) з урахуванням рівня загрози для національної безпеки держави;
 • вчинила на території іншої держави діяння, яке визнано законодавством України тяжким або особливо тяжким злочином;
 1. Невиконання підстав для отримання послуги.
 2. Невідповідність оформлення поданих документів вимогам законодавства України.

Поновлення у громадянстві України

Поновлення у громадянстві України застосовується щодо осіб, громадянство яких було припинено відповідними указами Президента України.

Куди звернутися?

Необхідно звернутися до територіального підрозділу ДМС України за місцем проживання.

Перелік необхідних документів

Під час подання заяви та інших документів з питань громадянства пред’являється паспортний документ або документ, що його замінює та посвідчує особу заявника, а також документ про проживання заявника на території України або про його постійне проживання за кордоном. У разі потреби подається засвідчений переклад тексту документа українською мовою.

Крім того, в залежності від умов поновлення у громадянстві України, подаються документи, визначені п.п. 52-551 Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженого Указом Президента України «Питання організації виконання Закону України «Про громадянство України».

Термін розгляду заяви

До трьох місяців.

Підстави для відмови

 1. До громадянства України не приймається особа, яка:
 • вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид;
 • засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості) з урахуванням рівня загрози для національної безпеки держави;
 • вчинила на території іншої держави діяння, яке визнано законодавством України тяжким або особливо тяжким злочином;
 1. Невиконання підстав для отримання послуги.
 2. Невідповідність оформлення поданих документів вимогам законодавства України.

Набуття дітьми громадянства України внаслідок усиновлення

Усиновлення дитини або повнолітньої особи громадянами України або подружжям, один з якого є громадянином України. Відповідно до статті 11 Закону України «Про громадянство України», дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства, стає громадянином України з моменту набрання чинності рішенням про усиновлення, незалежно від того, проживає вона постійно в Україні чи за кордоном. Повнолітня особа, яка є особою без громадянства, що постійно проживає на території України стає громадянином України з моменту набрання чинності рішенням суду про усиновлення.

Куди звернутися?

Необхідно звернутися до територіального підрозділу ДМС України за місцем проживання особи або законного представника дитини.

Перелік необхідних документів

Під час подання заяви та інших документів з питань громадянства пред’являється паспортний документ або документ, що його замінює та посвідчує особу заявника, а також документ про проживання заявника на території України або про його постійне проживання за кордоном. У разі потреби подається засвідчений переклад тексту документа українською мовою.

Крім того, в залежності від умов набуття громадянства, подаються документи, визначені п.п. 56-59 Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженого Указом Президента України «Питання організації виконання Закону України «Про громадянство України».

Термін розгляду заяви

До трьох місяців.

Підстави для відмови

 • відсутніть підстав для отримання послуги;
 • невідповідність оформлення поданих документів вимогам законодавства України.

Набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров’я, у дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім’ю або передачі на виховання в сім’ю патронатного вихователя

Підстави для отримання громадянства:

 1. Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства, над якою встановлено опіку чи піклування і опікуном або піклувальником призначено громадянина України або осіб, одна з яких є громадянином України, а друга – особою без громадянства.
 2. Дитина, яка проживає на території України та є особою без громадянства або іноземцем, над якою встановлено опіку чи піклування і опікуном або піклувальником призначено осіб, одна з яких є громадянином України, а друга – іноземцем.
 3. Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства і постійно проживає в дитячому закладі чи закладі охорони здоров’я, адміністрація яких виконує щодо неї функції опікуна або піклувальника.
 4. Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства і виховується в дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї, сім'ї патронатного вихователя, якщо хоча б один із батьків-вихователів або прийомних батьків, або патронатних вихователів є громадянином України.

Куди звернутися?

Необхідно звернутися до територіального підрозділу ДМС України за місцем проживання особи або законного представника дитини.

Перелік необхідних документів

Під час подання заяви та інших документів з питань громадянства пред’являється паспортний документ або документ, що його замінює та посвідчує особу заявника, а також документ про проживання заявника на території України або про його постійне проживання за кордоном. У разі потреби подається засвідчений переклад тексту документа українською мовою.

Крім того, в залежності від підстав для набуття громадянства, подаються документи, визначені п.п. 60-64-1 Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженого Указом Президента України «Питання організації виконання Закону України «Про громадянство України».

Термін розгляду заяви

До трьох місяців.

Підстави для відмови

 • Невиконання підстав для отримання послуги.
 • Невідповідність оформлення поданих документів вимогам законодавства України.

Набуття громадянства України особою, визнаною судом недієздатною, внаслідок встановлення над нею опіки громадянина України

Підстави для отримання громадянства:

 • Встановлення опіки громадянина України над іноземцем або особою без громадянства, що визнані судом недієздатними та проживають в Україні на законних підставах.
 • Відповідно до статті 13 Закону України «Про громадянство України», іноземець або особа без громадянства, які проживають в Україні на законних підставах, визнані судом недієздатними, над якими встановлено опіку громадянина України, набувають громадянство України з моменту набрання чинності рішенням про встановлення опіки.

Куди звернутися?

Необхідно вернутися до територіального підрозділу ДМС України за місцем проживання особи.

Перелік необхідних документів

Опікун, що звертається до підрозділу ДМС України з питань громадянства, подає:

 • копію паспорта громадянина України або іншого передбаченого статтею 5 Закону документа, що підтверджує перебування опікуна особи, яка визнана судом недієздатною, у громадянстві України;
 • заяву про оформлення набуття особою, яка визнана судом недієздатною, громадянства України внаслідок встановлення над нею опіки громадянина України;
 • дві фотокартки (розміром 35 x 45 мм) особи, яка визнана судом недієздатною;
 • копію рішення суду про встановлення над особою, яка визнана судом недієздатною, опіки;
 • документ, що підтверджує проживання особи, яка визнана судом недієздатною та над якою встановлено опіку, на території України.

Термін розгляду заяви

До трьох місяців.

Підстави для відмови

 • відсутніть підстав для отримання послуги;
 • невідповідність оформлення поданих документів вимогам законодавства України.

Набуття громадянства України дитиною у зв’язку з перебуванням у громадянстві України її батьків чи одного з них

Підстави для отримання громадянства:

 • Подання тим із батьків дитини, який є громадянином України заяви про оформлення набуття дитиною громадянства України.

Відповідно до статті 14 Закону України «Про громадянство України», датою набуття громадянства України у цьому випадку є дата реєстрації набуття особою громадянства України.

Куди звернутися?

Необхідно звернутися до територіального підрозділу ДМС України за місцем проживання одного з батьків дитини.

Перелік необхідних документів

Під час подання заяви та інших документів з питань громадянства пред’являється паспортний документ або документ, що його замінює та посвідчує особу заявника, а також документ про проживання заявника на території України або про його постійне проживання за кордоном. У разі потреби подається засвідчений переклад тексту документа українською мовою.

Крім того, в залежності від умов набуття громадянства України, подаються документи, визначені п.п. 66-69 Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженого Указом Президента України «Питання організації виконання Закону України «Про громадянство України».

Термін розгляду заяви

До трьох місяців.

Підстави для відмови

 • відсутніть підстав для отримання послуги;
 • невідповідність оформлення поданих документів вимогам законодавства України.

Набуття громадянства України внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства

Підстави для отримання громадянства:

 1. Відповідно до статті 15 Закону України «Про громадянство України», у разі визнання батьківства (материнства) або встановлення факту батьківства (материнства) дитини, мати (батько) якої є іноземцем або особою без громадянства, а батьком (матір’ю) визнано громадянина України, дитина незалежно від місця її народження та місця постійного проживання набуває громадянство України.
 2. Якщо визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства мали місце після досягнення дитиною повноліття, така особа, яка є особою без громадянства, також набуває громадянство України за вищезазначених умов.
 3. Датою набуття громадянства України в таких випадках є дата народження дитини (особи) або дата набуття громадянства України батьком чи матір’ю, якщо вони набули громадянство України після народження дитини (особи).
 4. Якщо визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства мали місце після досягнення дитиною повноліття, така особа, яка є іноземцем, набуває громадянство України за вищезазначених умов, якщо вона подала заяву про набуття громадянства України та зобов’язання припинити іноземне громадянство.
 5. Датою набуття громадянства України у цьому випадку є дата реєстрації набуття особою громадянства України.

Куди звернутися?

Необхідно звернутися до територіального підрозділу ДМС України за місцем проживання особи, одного з її батьків чи іншого законного представника.


Перелік необхідних документів

Під час подання заяви та інших документів з питань громадянства пред’являється паспортний документ або документ, що його замінює та посвідчує особу заявника, а також документ про проживання заявника на території України або про його постійне проживання за кордоном. У разі потреби подається засвідчений переклад тексту документа українською мовою.

Крім того, в залежності від умов набуття громадянства України, подаються документи, визначені п.п. 70-77 Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженого Указом Президента України «Питання організації виконання Закону України «Про громадянство України».

Термін розгляду заяви

До трьох місяців.

Підстави для відмови

 • відсутніть підстав для отримання послуги;
 • невідповідність оформлення поданих документів вимогам законодавства України.

Оскарження рішень з питань громадянства

Рішення з питань громадянства можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку до суду. Дії та бездіяльність посадових і службових осіб, які порушують порядок та строки розгляду справ про громадянство і виконання рішень з питань громадянства, можуть бути оскаржені у судовому та адміністративному порядку.

Вартість

Відповідно до п.3 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» за подання до адміністративного суду адміністративного позову немайнового характеру фізичною особою ставка судового збору становить 0,4 розміру мінімальної заробітної плати.