Відмінності між версіями «Публічна обіцянка винагороди»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 1: Рядок 1:
==Нормативна база==
==Нормативна база==
   
   
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
[http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV]
== Поняття та види публічної обіцянки винагороди ==
'''Публічна обіцянка винагороди''' - це односторонній правочин, в силу якого одна особа зобов'язується сплатити матеріальну винагороду будь-якій особі за умови досягнення нею зазначеного результату.
=== Види зобов'язань, що випливають із публічної обіцянки винагороди: ===
* зобов'язання, які виникають із публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу;
* зобов'язання, які виникають із публічної обіцянки нагороди за результатами конкурсу.
== Зобов'язання, які виникають із публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу ==
=== Ознаки публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу: ===
* обіцянка має бути публічною, тобто сповіщеною в засобах масової інформації або іншим чином невизначеному колу осіб ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ч. 2 ст. 1144 ЦК України]). Публічною вважається і обіцянка, яка звернута до певного кола осіб.
* в обіцянці повинно бути зазначено завдання, яке необхідно виконати ( [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 1145 ЦК України]);
* із оголошення повинно бути зрозумілим, хто обіцяє винагороду, і місце, куди необхідно надати результат;
* для завдання можуть бути встановлені місце і строк (термін) його виконання. Якщо строк виконання завдання не визначений певним проміжком часу або календарною датою, завдання вважається чинним протягом розумного часу відповідно до змісту завдання ( [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 1146 ЦК України]);
* відповідно до [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ч. 3 ст. 1144 ЦК України] у сповіщенні публічної обіцянки винагороди потрібно визначити розмір такої винагороди.
Якщо винагорода має немайновий характер, то цивільно-правові відносини не виникають.
=== Права та обов'язки суб'єктів публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу. ===


==Право на публічну обіцянку винагороди без оголошення конкурсу==  
Особа, яка публічно пообіцяла винагороду (нагороду), зобов'язана її виплатити у разі виконання завдання і передання їй його результату ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ч. 1 ст. 1148 ЦК України]).
Ця особа має право:
* змінити завдання та умови надання винагороди ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ч. 1 ст. 1147 ЦК України]);
* публічно оголосити про припинення завдання ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ч. 2 ст. 1149 ЦК України]).
Особа, яка приступила до виконання завдання, має право вимагати відшкодування збитків, завданих їй у зв'язку зі зміною завдання. Якщо у зв'язку зі зміною умов надання винагороди виконання завдання втратило інтерес для особи, яка приступила до його виконання до зміни умов, ця особа має право на відшкодування понесених нею витрат ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 частини 2, 3 ст. 1147 ЦК України]).
У разі, коли особа, яка публічно обіцяла винагороду, публічно оголосила про припинення завдання, особа, яка зазнала реальних витрат на підготовку до виконання завдання, має право на їх відшкодування (ч. 2 ст. 1149 ЦК України).
=== Припинення публічної винагороди без оголошення конкурсу. ===
Правові відносини, що виникли у зв'язку з публічною обіцянкою винагороди без оголошення конкурсу, припиняються у разі:
* закінчення строку для передання результату;
* передання результату особою, яка першою виконала завдання.
== Публічної обіцянка нагороди за результатами конкурсу. ==
Конкурс характеризується тим, що винагорода оголошується не за виконання певної роботи взагалі, а за найкраще її виконання, тобто конкурс зобов'язує його засновника, який публічно оголосив про виплату спеціальної нагороди за краще виконання певної роботи, виплатити обіцяну винагороду особі, робота якої визнана достойною відповідно до умов конкурсу.<br />
=== Види конкурсу: ===
* '''''Відкритий конкурс''''' -  пропозиція засновника адресована всім бажаючим, тому засновник не має права відмовити в прийнятті роботи чи оцінці її результату будь-якій особі, яка бажає стати учасником конкурсу.
* '''''Закритий конкурс''''' -  засновник запрошує до участі у ньому персональних учасників, тобто пропозиція взяти участь у такому конкурсі направлена певному колу осіб за вибором засновника. Коло учасників закритого конкурсу обмежене і заздалегідь відоме засновнику.
=== Етапи конкурсу ===
*#оголошення конкурсу.  - публічно через засоби масової інформації або іншим чином;
*#надання робіт на конкурс;
*#оцінка поданих на конкурс робіт. Для цього засновником конкурсу створюється конкурсна комісія (журі);
*#підведення підсумків засновником конкурсу і прийняття ним рішення про переможця:
*#*присудження усіх призових місць та нагород (премій), які були визначені умовами конкурсу;
*#*присудження окремих призових місць, якщо їх було встановлено декілька, та нагород (премій);
*#*відмову у присудженні призових місць, якщо жодна із робіт, поданих на конкурс, не відповідає його вимогам;
*#*присудження заохочувального призу та (або) нагороди (премії).<br />
*#сплата винагороди.
*#повернення поданих на конкурс робіт. Відповідно до [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ч. 1 ст. 1157 ЦК України] умова конкурсу, за якою засновник конкурсу не повертає Його учаснику річ, подану на конкурс, є нікчемною. Учасник конкурсу має право у будь-який час пред'явити вимогу про повернення йому речі, поданої на конкурс. Однак у законі встановлені випадки, коли засновник конкурсу може залишити у себе річ, передану на конкурс, або набути право власності на неї.<br />
{| class="wikitable"
|-
| УВАГА!''Результати конкурсу можуть бути оскаржені заінтересованою особою до суду''
|}
=== Умови оголошення конкурсу. ===


Особа має право публічно пообіцяти винагороду (нагороду) за передання їй відповідного результату (передання інформації, знайдення речі, знайдення фізичної особи тощо).
{| class="wikitable"
Обіцянка винагороди є публічною, якщо вона сповіщена у засобах масової інформації або іншим чином невизначеному колу осіб.
|-
У сповіщенні публічної обіцянки винагороди мають бути визначені завдання, строк та місце його виконання, форма та розмір винагороди.
! Обов'язкові умови!! Факультативні умови
|-
|
# виклад завдання. Предметом конкурсу може виступати результат інтелектуальної, творчої діяльності, вчинення певної дії, виконання роботи тощо;
# строк подання творів на конкурс чи виконання певної дії - це може бути або конкретна дата, або проміжок часу;
# кількість призових місць, вид і розмір нагороди (премії), яка має бути виплачена переможцеві. Засновник конкурсу повинен чітко зазначити в оголошенні кількість призових місць та суму нагороди за кожне з них.
# відомості про засновника конкурсу;
# місце подання роботи;
# порядок підведення підсумків і строк оголошення результатів.
||
# вимоги щодо оформлення робіт.
# наданні засновнику певного результату роботи (рукопис, макет, проект, фотографія тощо). Умовами конкурсу може бути передбачено надання проспекту, анотації (наприклад, сценарію);
# виконанні роботи при безпосередньому її сприйнятті (заспівати, прочитати, станцювати тощо).
# склад журі (конкурсної комісії), який визначається засновником конкурсу;
# порядок і строк виплати винагороди;
# порядок використання поданих на конкурс робіт;
# порядок повернення робіт тощо.
|}
:
'''Зміна умов конкурсу'''<br />
Змінити умови конкурсу можна лише до його початку. Про зміну умов конкурсу має бути оголошено в тому ж порядку, в якому було оголошено конкурс. Якщо особа подала роботу на конкурс, то засновник конкурсу не має права відмовити у розгляді представленої роботи і її оцінці, посилаючись на зміну умов конкурсу. Якщо у зв'язку зі зміною умов конкурсу особа втратила інтерес до участі в ньому або її участь стала неможливою, вона має право на відшкодування засновником конкурсу витрат, які були понесені нею для підготовки до участі в конкурсі ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ч. 2 ст. 1152 ЦК України]).<br /><br />
'''Відмова від про ведення конкурсу.'''<br />
Відповідно до [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 1153 ЦК України] відмовитися від конкурсу можна тільки у разі, коли його проведення стало неможливим за обставин, які не залежать від засновника конкурсу. У разі відмови засновника від проведення конкурсу з інших підстав учасник конкурсу має право на відшкодування витрат, які були ним понесені для підготовки до участі в конкурсі.
=== Права та обов'язки суб'єктів зобов'язань, що випливають із оголошення конкурсу. ===


== Зміст та строки (терміни) виконання завдання==
{| class="wikitable"
|-
! '''Сторини''' !! '''Обов'язки сторін'''
|-
| ''Засновники конкурсу'': можуть бути як фізичні, так і юридичні особі (наприклад, спілка письменників, журналістів, кінематографістів; редакції газет, журналів; мер міста, директор заводу). ||
* повідомити про умови конкурсу одночасно з його оголошенням або персонально кожному, хто виявив бажання брати участь у ньому (ч. 1 ст. 1151 ЦК України);
* прийняти і належно зберігати надані учасниками конкурсу роботи;
* переглянути і оцінити представлені на конкурс роботи, визначити переможців, а якщо це передбачено умовами конкурсу, то і осіб, яким також належить винагорода (друге і третє місце, заохочувальні призи тощо);
* видати нагороду (премію) переможцю конкурсу (ч. 3 ст. 1151 ЦК України);
* за бажання використовувати в подальшому предмет конкурсу, яким був результат інтелектуальної, творчої діяльності, отримати на це згоду переможця конкурсу (ч. 2 ст. 1156 ЦК України);
* повернути учасникам конкурсу подані ними на конкурс речі (ст. 1157 ЦК України). Засновник конкурсу має право залишити в себе річ, подану на конкурс, лише за згодою учасника конкурсу. Якщо ж учасник конкурсу протягом місяця від дня оголошення його результатів не пред'явив вимогу про повернення йому речі, поданої на конкурс, вважається, що засновник конкурсу має право подальшого володіння нею. При цьому він може набути право власності на таку річ відповідно до ст. 344 ЦК України (набувальна давність).
|-
| ''Учасники'' : У конкурсних правовідносинах завжди беруть участь кілька учасників, оскільки зміст конкурсу передбачає наявність змагання, конкуренцію і, відповідно, обов'язкове порівняння результатів діяльності чи робіт кількох осіб. Якщо на конкурс подано одну роботу, він вважається таким, що не відбувся. ||
* при поданні твору для участі в конкурсі враховувати вимоги, які спеціально висуваються до робіт засновником конкурсу (наприклад, за умовами на конкурс не повинні подаватися твори, які вже отримали відзнаки на аналогічних конкурсах);
* під час проведення конкурсу не передавати роботу для участі в інших конкурсах або не використовувати її іншим способом, якщо це визначено умовами конкурсу;
* не передавати третім особам права на використання свого твору тим же способом або протягом встановленого строку, якщо це передбачено умовами конкурсу;
* надати засновнику конкурсу можливість реалізувати своє переважне перед іншими особами право на укладення договору про використання предмета конкурсу (ч. 3 ст. 1156 ЦК України).


У разі публічної обіцянки винагороди завдання, яке належить виконати, може стосуватися разової дії або необмеженої кількості дій одного виду, які можуть вчинятися різними особами.
|}
У разі публічної обіцянки винагороди для виконання завдання може бути встановлений строк (термін). Якщо строк (термін) виконання завдання не встановлений, воно вважається чинним протягом розумного часу відповідно до змісту завдання
'''''Конкурсні правовідносини припиняються після виплати обіцяної засновником конкурсу винагороди.'''''
 
== Зміна умов публічної обіцянки винагороди ==
 
Особа, яка публічно обіцяла винагороду, має право змінити завдання та умови надання винагороди.
Особа, яка приступила до виконання завдання, має право вимагати відшкодування збитків, завданих їй у зв'язку із зміною завдання.
Якщо у зв'язку зі зміною умов надання винагороди виконання завдання втратило інтерес для особи, яка приступила до його виконання до зміни умов, ця особа має право на відшкодування понесених нею витрат.
 
== Правові наслідки виконання завдання ==
 
У разі виконання завдання і передання його результату особа, яка публічно обіцяла винагороду (нагороду), зобов'язана виплатити її.
Якщо завдання стосується разової дії, винагорода виплачується особі, яка виконала завдання першою.
Якщо таке завдання було виконано кількома особами одночасно, винагорода розподіляється між ними порівну.
 
== Припинення зобов'язання у зв'язку з публічною обіцянкою винагороди ==
 
Зобов'язання у зв'язку з публічною обіцянкою винагороди припиняється у разі:
#закінчення строку для передання результату;
#передання результату особою, яка першою виконала завдання.
Особа, яка публічно обіцяла винагороду, має право публічно оголосити про припинення завдання.
У цьому разі особа, яка понесла реальні витрати на підготовку до виконання завдання, має право на їх відшкодування
   
   
== Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу. Право на оголошення конкурсу ==
[[Категорія: Цивільне право]]
 
Конкурс (змагання) має право оголосити фізична або юридична особа (засновник конкурсу).
Конкурс оголошується публічно через засоби масової інформації. Оголошення про конкурс може бути зроблено іншим чином.
Засновник конкурсу має право запросити до участі в ньому персональних учасників (закритий конкурс).
 
== Умови конкурсу ==
 
Засновник конкурсу повідомляє про його умови одночасно з оголошенням про конкурс або персонально кожному, хто виявив бажання брати участь у ньому.
Предметом конкурсу може бути результат інтелектуальної, творчої діяльності, вчинення певної дії, виконання роботи тощо.
За результатами конкурсу видається нагорода (премія). Кількість призових місць, вид нагороди (сума премії) за кожне призове місце тощо визначаються в умовах конкурсу.
Умовами конкурсу може бути обумовлено надання переможцеві лише морального заохочення.
Умовами конкурсу має бути передбачено строк подання творів на конкурс чи виконання певної дії.
Предмет конкурсу, нагорода (премія), яка має бути виплачена переможцеві, є істотними умовами оголошення конкурсу.
 
== Зміна умов конкурсу ==
 
Засновник конкурсу має право змінити його умови до початку конкурсу. Зміна умов конкурсу після його початку не допускається. Про зміну умов конкурсу має бути оголошено в тому ж порядку, в якому було оголошено конкурс.
Якщо у зв'язку зі зміною умов конкурсу участь у ньому для особи втратила інтерес або стала неможливою, ця особа має право на відшкодування засновником витрат, які були понесені нею для підготовки до участі в конкурсі.
 
== Відмова від проведення конкурсу ==
 
Засновник конкурсу має право відмовитися від його проведення, якщо проведення конкурсу стало неможливим за обставин, які від нього не залежать.
У разі відмови засновника від проведення конкурсу з інших підстав учасник конкурсу має право на відшкодування витрат, які були ним понесені для підготовки до участі у конкурсі.
 
== Переможець конкурсу ==
 
Переможцем конкурсу є особа, яка досягла найкращого результату.
Переможець конкурсу визначається в порядку, встановленому засновником конкурсу. Результати конкурсу оголошуються в тому ж порядку, в якому його було оголошено.
Результати конкурсу можуть бути оскаржені заінтересованою особою до суду.
 
== Особливості оцінювання результатів інтелектуальної, творчої діяльності, які подані на конкурс ==
 
За наслідками оцінювання результатів інтелектуальної, творчої діяльності, які подані на конкурс, засновник конкурсу (конкурсна комісія, журі) може прийняти рішення про:
#присудження усіх призових місць та нагород (премій), які були визначені умовами конкурсу;
#присудження окремих призових місць, якщо їх було встановлено декілька, та нагород (премій);
#відмову у присудженні призових місць, якщо жодна із робіт, поданих на конкурс, не відповідає його вимогам;
#присудження заохочувального призу та (або) нагороди (премії).
 
== Права переможця конкурсу ==
 
Переможець конкурсу має право вимагати від його засновника виконання свого зобов'язання у строки, встановлені умовами конкурсу.
Якщо предметом конкурсу був результат інтелектуальної, творчої діяльності, засновник конкурсу має право подальшого їх використання лише за згодою переможця конкурсу.
Засновник конкурсу має переважне право перед іншими особами на укладення з переможцем конкурсу договору про використання предмета конкурсу.
 
== Повернення учаснику конкурсу речі, поданої на конкурс ==
 
Подання учасником конкурсу речі на конкурс не припиняє його право власності на цю річ.
Умова конкурсу, за якою засновник конкурсу не повертає його учаснику річ, подану на конкурс, є нікчемною.
Засновник конкурсу може залишити у себе річ, подану на конкурс, лише за згодою учасника конкурсу. Якщо учасник конкурсу протягом місяця від дня оголошення його результатів не пред'явив вимогу про повернення йому речі, поданої на конкурс, вважається, що засновник конкурсу має право подальшого володіння нею.
Учасник конкурсу має право у будь-який час пред'явити вимогу про повернення йому речі, поданої на конкурс.
Якщо річ, подана на конкурс, не була подарована засновникові конкурсу або куплена ним, він може набути право власності на неї відповідно до статті 344 цього Кодексу (набувальна давність).
 
[[Категорія:Доробити]]

Версія за 08:49, 28 вересня 2018

Нормативна база

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV

Поняття та види публічної обіцянки винагороди

Публічна обіцянка винагороди - це односторонній правочин, в силу якого одна особа зобов'язується сплатити матеріальну винагороду будь-якій особі за умови досягнення нею зазначеного результату.

Види зобов'язань, що випливають із публічної обіцянки винагороди:

 • зобов'язання, які виникають із публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу;
 • зобов'язання, які виникають із публічної обіцянки нагороди за результатами конкурсу.

Зобов'язання, які виникають із публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу

Ознаки публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу:

 • обіцянка має бути публічною, тобто сповіщеною в засобах масової інформації або іншим чином невизначеному колу осіб (ч. 2 ст. 1144 ЦК України). Публічною вважається і обіцянка, яка звернута до певного кола осіб.
 • в обіцянці повинно бути зазначено завдання, яке необхідно виконати ( ст. 1145 ЦК України);
 • із оголошення повинно бути зрозумілим, хто обіцяє винагороду, і місце, куди необхідно надати результат;
 • для завдання можуть бути встановлені місце і строк (термін) його виконання. Якщо строк виконання завдання не визначений певним проміжком часу або календарною датою, завдання вважається чинним протягом розумного часу відповідно до змісту завдання ( ст. 1146 ЦК України);
 • відповідно до ч. 3 ст. 1144 ЦК України у сповіщенні публічної обіцянки винагороди потрібно визначити розмір такої винагороди.

Якщо винагорода має немайновий характер, то цивільно-правові відносини не виникають.

Права та обов'язки суб'єктів публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу.

Особа, яка публічно пообіцяла винагороду (нагороду), зобов'язана її виплатити у разі виконання завдання і передання їй його результату (ч. 1 ст. 1148 ЦК України). Ця особа має право:

Особа, яка приступила до виконання завдання, має право вимагати відшкодування збитків, завданих їй у зв'язку зі зміною завдання. Якщо у зв'язку зі зміною умов надання винагороди виконання завдання втратило інтерес для особи, яка приступила до його виконання до зміни умов, ця особа має право на відшкодування понесених нею витрат (частини 2, 3 ст. 1147 ЦК України). У разі, коли особа, яка публічно обіцяла винагороду, публічно оголосила про припинення завдання, особа, яка зазнала реальних витрат на підготовку до виконання завдання, має право на їх відшкодування (ч. 2 ст. 1149 ЦК України).

Припинення публічної винагороди без оголошення конкурсу.

Правові відносини, що виникли у зв'язку з публічною обіцянкою винагороди без оголошення конкурсу, припиняються у разі:

 • закінчення строку для передання результату;
 • передання результату особою, яка першою виконала завдання.

Публічної обіцянка нагороди за результатами конкурсу.

Конкурс характеризується тим, що винагорода оголошується не за виконання певної роботи взагалі, а за найкраще її виконання, тобто конкурс зобов'язує його засновника, який публічно оголосив про виплату спеціальної нагороди за краще виконання певної роботи, виплатити обіцяну винагороду особі, робота якої визнана достойною відповідно до умов конкурсу.

Види конкурсу:

 • Відкритий конкурс - пропозиція засновника адресована всім бажаючим, тому засновник не має права відмовити в прийнятті роботи чи оцінці її результату будь-якій особі, яка бажає стати учасником конкурсу.
 • Закритий конкурс - засновник запрошує до участі у ньому персональних учасників, тобто пропозиція взяти участь у такому конкурсі направлена певному колу осіб за вибором засновника. Коло учасників закритого конкурсу обмежене і заздалегідь відоме засновнику.

Етапи конкурсу

  1. оголошення конкурсу. - публічно через засоби масової інформації або іншим чином;
  2. надання робіт на конкурс;
  3. оцінка поданих на конкурс робіт. Для цього засновником конкурсу створюється конкурсна комісія (журі);
  4. підведення підсумків засновником конкурсу і прийняття ним рішення про переможця:
   • присудження усіх призових місць та нагород (премій), які були визначені умовами конкурсу;
   • присудження окремих призових місць, якщо їх було встановлено декілька, та нагород (премій);
   • відмову у присудженні призових місць, якщо жодна із робіт, поданих на конкурс, не відповідає його вимогам;
   • присудження заохочувального призу та (або) нагороди (премії).
  5. сплата винагороди.
  6. повернення поданих на конкурс робіт. Відповідно до ч. 1 ст. 1157 ЦК України умова конкурсу, за якою засновник конкурсу не повертає Його учаснику річ, подану на конкурс, є нікчемною. Учасник конкурсу має право у будь-який час пред'явити вимогу про повернення йому речі, поданої на конкурс. Однак у законі встановлені випадки, коли засновник конкурсу може залишити у себе річ, передану на конкурс, або набути право власності на неї.
УВАГА!Результати конкурсу можуть бути оскаржені заінтересованою особою до суду

Умови оголошення конкурсу.

Обов'язкові умови Факультативні умови
 1. виклад завдання. Предметом конкурсу може виступати результат інтелектуальної, творчої діяльності, вчинення певної дії, виконання роботи тощо;
 2. строк подання творів на конкурс чи виконання певної дії - це може бути або конкретна дата, або проміжок часу;
 3. кількість призових місць, вид і розмір нагороди (премії), яка має бути виплачена переможцеві. Засновник конкурсу повинен чітко зазначити в оголошенні кількість призових місць та суму нагороди за кожне з них.
 4. відомості про засновника конкурсу;
 5. місце подання роботи;
 6. порядок підведення підсумків і строк оголошення результатів.
 1. вимоги щодо оформлення робіт.
 2. наданні засновнику певного результату роботи (рукопис, макет, проект, фотографія тощо). Умовами конкурсу може бути передбачено надання проспекту, анотації (наприклад, сценарію);
 3. виконанні роботи при безпосередньому її сприйнятті (заспівати, прочитати, станцювати тощо).
 4. склад журі (конкурсної комісії), який визначається засновником конкурсу;
 5. порядок і строк виплати винагороди;
 6. порядок використання поданих на конкурс робіт;
 7. порядок повернення робіт тощо.

Зміна умов конкурсу
Змінити умови конкурсу можна лише до його початку. Про зміну умов конкурсу має бути оголошено в тому ж порядку, в якому було оголошено конкурс. Якщо особа подала роботу на конкурс, то засновник конкурсу не має права відмовити у розгляді представленої роботи і її оцінці, посилаючись на зміну умов конкурсу. Якщо у зв'язку зі зміною умов конкурсу особа втратила інтерес до участі в ньому або її участь стала неможливою, вона має право на відшкодування засновником конкурсу витрат, які були понесені нею для підготовки до участі в конкурсі (ч. 2 ст. 1152 ЦК України).

Відмова від про ведення конкурсу.
Відповідно до ст. 1153 ЦК України відмовитися від конкурсу можна тільки у разі, коли його проведення стало неможливим за обставин, які не залежать від засновника конкурсу. У разі відмови засновника від проведення конкурсу з інших підстав учасник конкурсу має право на відшкодування витрат, які були ним понесені для підготовки до участі в конкурсі.

Права та обов'язки суб'єктів зобов'язань, що випливають із оголошення конкурсу.

Сторини Обов'язки сторін
Засновники конкурсу: можуть бути як фізичні, так і юридичні особі (наприклад, спілка письменників, журналістів, кінематографістів; редакції газет, журналів; мер міста, директор заводу).
 • повідомити про умови конкурсу одночасно з його оголошенням або персонально кожному, хто виявив бажання брати участь у ньому (ч. 1 ст. 1151 ЦК України);
 • прийняти і належно зберігати надані учасниками конкурсу роботи;
 • переглянути і оцінити представлені на конкурс роботи, визначити переможців, а якщо це передбачено умовами конкурсу, то і осіб, яким також належить винагорода (друге і третє місце, заохочувальні призи тощо);
 • видати нагороду (премію) переможцю конкурсу (ч. 3 ст. 1151 ЦК України);
 • за бажання використовувати в подальшому предмет конкурсу, яким був результат інтелектуальної, творчої діяльності, отримати на це згоду переможця конкурсу (ч. 2 ст. 1156 ЦК України);
 • повернути учасникам конкурсу подані ними на конкурс речі (ст. 1157 ЦК України). Засновник конкурсу має право залишити в себе річ, подану на конкурс, лише за згодою учасника конкурсу. Якщо ж учасник конкурсу протягом місяця від дня оголошення його результатів не пред'явив вимогу про повернення йому речі, поданої на конкурс, вважається, що засновник конкурсу має право подальшого володіння нею. При цьому він може набути право власності на таку річ відповідно до ст. 344 ЦК України (набувальна давність).
Учасники : У конкурсних правовідносинах завжди беруть участь кілька учасників, оскільки зміст конкурсу передбачає наявність змагання, конкуренцію і, відповідно, обов'язкове порівняння результатів діяльності чи робіт кількох осіб. Якщо на конкурс подано одну роботу, він вважається таким, що не відбувся.
 • при поданні твору для участі в конкурсі враховувати вимоги, які спеціально висуваються до робіт засновником конкурсу (наприклад, за умовами на конкурс не повинні подаватися твори, які вже отримали відзнаки на аналогічних конкурсах);
 • під час проведення конкурсу не передавати роботу для участі в інших конкурсах або не використовувати її іншим способом, якщо це визначено умовами конкурсу;
 • не передавати третім особам права на використання свого твору тим же способом або протягом встановленого строку, якщо це передбачено умовами конкурсу;
 • надати засновнику конкурсу можливість реалізувати своє переважне перед іншими особами право на укладення договору про використання предмета конкурсу (ч. 3 ст. 1156 ЦК України).

Конкурсні правовідносини припиняються після виплати обіцяної засновником конкурсу винагороди.