Публічна кадастрова карта та порядок користування

Матеріал з WikiLegalAid

Нормативна база

Загальна інформація

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про державний земельний кадастр» Державний земельний кадастр (далі ДЗК) – це єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами.

В кадастровій карті містяться відомості про земельні ділянки, унесені до ДЗК. На Кадастрову карту можна перейти або з офіційного сайту Держгеокадастру, нажавши на банер «Публічна кадастрова карта».

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про державний земельний кадастр» держава забезпечила доступ до основних даних державного земельного кадастру. В публічній кадастровій карті можна знайти інформацію про кадастровий номер земельної ділянки, її межі, площу, форму власності, цільове призначення, згідно із класифікатором, наявні обмеження у використанні та іншу корисну інформацію.

Публічна кадастрова карта України працює в онлайн-режимі та містить відомості про земельні ділянки, що є відкритими.

На кадастровій карті можна побачити:

 • графічне місце розташування земельної ділянки;
 • її кадастровий номер;
 • форму власності;
 • цільове призначення;
 • площу.

З відомостями, які містяться в Кадастровій карті може ознайомитися будь-яка особа, що має доступ до мережі Інтернет, але інформація щодо власника земельної ділянки не відображається.

Відповідно до п. 4 розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України «Про Державний земельний кадастр» у разі якщо земельні ділянки, обмеження (обтяження) у їх використанні зареєстровані до набрання чинності цим Законом у Державному реєстрі земель, відомості про такі земельні ділянки, обмеження (обтяження) підлягають перенесенню до Державного земельного кадастру в автоматизованому порядку, без подання заяв про це їх власниками, користувачами та без стягнення плати за таке перенесення. Відомості про інші об'єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженої та переданої до Державного фонду документації із землеустрою до 1 січня 2013 року, підлягають перенесенню до Державного земельного кадастру на безоплатній основі центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та його територіальними органами відповідно до їх повноважень.

У разі якщо після перенесення інформації про земельні ділянки з Державного реєстру земель до Державного земельного кадастру виявлені помилки

 • у визначенні площ та/або меж земельних ділянок (розташування в межах земельної ділянки частини іншої земельної ділянки;
 • невідповідність меж земельної ділянки, вказаних у Державному реєстрі земель, її дійсним межам;
 • невідповідність площі земельної ділянки, вказаної у Державному реєстрі земель, її дійсній площі у зв'язку із зміною методів підрахунку (округлення);
 • присвоєння декільком земельним ділянкам однакових кадастрових номерів),

такі помилки за згодою власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності можуть бути виправлені на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) або за матеріалами інвентаризації земель.

Зміна меж земельної ділянки при виправленні вказаних помилок допускається за письмовим погодженням з особами, яким належить право власності (а щодо земель державної та комунальної власності - право користування) на суміжні земельні ділянки. Відсутність згоди власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності на виправлення вказаних помилок не є підставою для відмови у перенесенні відомостей про відповідну земельну ділянку до Державного земельного кадастру, надання відомостей про земельну ділянку з Державного земельного кадастру. Про виявлені помилки центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, письмово безоплатно повідомляє власників (користувачів) земельних ділянок.

Щодо земельних ділянок, право власності (користування) на які виникло до 2004 року, вважаються сформованими незалежно від присвоєння їм кадастрового номера. При цьому п.2 розд. VII Закону України «Про Державний земельний кадастр» передбачено, що у разі якщо відомості про зазначені земельні ділянки не внесені до Державного реєстру земель, їх державна реєстрація здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за заявою їх власників (користувачів земельної ділянки державної чи комунальної власності) або особи, яка подала заяву про визнання спадщини відумерлою, якщо така справа прийнята до провадження судом. Внесення інших змін до відомостей про ці земельні ділянки здійснюється після державної реєстрації земельних ділянок.

У разі якщо кадастрові номери земельних ділянок були визначені (в тому числі на підставі технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку), але не присвоєні до 1 січня 2013 року, такі кадастрові номери вважаються присвоєними, а земельні ділянки - зареєстрованими у Державному земельному кадастрі з моменту письмового звернення замовника документації із землеустрою, на підставі якої було визначено кадастровий номер земельної ділянки, без подання електронного документа та стягнення плати за державну реєстрацію земельної ділянки, у разі якщо така документація із землеустрою була затверджена до 1 січня 2013 року в порядку, встановленому законом.

У разі якщо до 1 січня 2013 року була розроблена технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про надання або передачу земельної ділянки у власність або надання в користування, у тому числі на умовах оренди, а відомості про таку земельну ділянку не внесені до Державного реєстру земель, державна реєстрація такої земельної ділянки здійснюється на підставі зазначеної технічної документації із землеустрою в порядку, встановленому законом.

Як здійснити пошук земельної ділянки на Кадастровій карті

Існує два шляхи для пошуку земельної ділянки на Кадастровій карті: за кадастровим номером такої ділянки або за її місцезнаходженням. Необхідно звернути увагу на те, що кадастровий номер зазначено на зворотному боці державного акта на землю (у разі отримання такого акта після 2004 року). При цьому, державний акт на землю, отриманий до 2004 року, не містить даних про кадастровий номер земельної ділянки, тому відповідні відомості можуть міститись у довідці про присвоєння кадастрового номера (якщо власник земельної ділянки отримував таку довідку). Якщо ж власник земельної ділянки не звертався в установленому порядку щодо присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, за таких умов земельна ділянка не має кадастрового номера і відповідно, Публічна кадастрова карта України не містить відомостей про неї.

Щоб знайти земельну ділянку за її кадастровим номером, необхідно ввести цей номер у пошукову стрічку на сторінці Кадастрової карти та натиснути кнопку пошуку. За наявності земельної ділянки в Державному земельному кадастрі, на сторінці має з’явитись інформація про неї, а саме: кадастровий номер, форма власності, код цільового призначення, площа (га) тощо. Після отримання інформації з ДЗК, фізична або юридична особа може звірити отримані відомості з відомостями, що містяться в державному акті на землю чи інших правовстановлюючих документах на землю, і пересвідчитись у правильному їх відображенні.

Для того, щоб знайти земельну ділянку за її місцезнаходженням, необхідно у відповідних пошукових стрічках вибрати значення фільтру «Область», «Район», «Місто» (у цьому рядку потрібно обрати назву відповідного населеного пункту). Після введення необхідних даних на Кадастровій карті відобразиться карта населеного пункту та прилеглої до нього території, на якій необхідно вручну шукати потрібну земельну ділянку.

Якщо ви не знайшли своєї ділянки ані за кадастровим номером, ані за місцезнаходженням, це означає, що вона не внесена до державного земельного кадастру. Підставою для внесення земельної ділянки до державного земельного кадастру є, зокрема розроблена землевпорядною організацією технічна документація щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

Така ж документація розробляється також у випадку, якщо є розбіжності, пов’язані з невідповідністю фактичних розмірів, площі, конфігурації ділянки, з даними, що зазначені в державному акті.

У випадку відсутності розбіжностей в розмірі, площі, конфігурації ділянки з даними, які вказані в державному акті, достатньо замовити в землевпорядній організації спеціальний обмінний файл xml та подати його з певним пакетом документів до місцевого відділу Держгеокадастру.

За результатом внесення даних земельної ділянки до державного земельного кадастру, відділ Держгеокадастру видає відповідний витяг з кадастру.

Порядок користування відомостями ДЗК

Відповідно до ч.1,2 ст.38 Закону України «Про Державний земельний кадастр» відомості із ДЗК надаються державними кадастровими реєстраторами у формі:

 • витягів з Державного земельного кадастру про об’єкт Державного земельного кадастру;
 • довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території), за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру;
 • викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану);
 • копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру.

Відомості з Державного земельного кадастру, внесені або перенесені до нього з Державного реєстру земель після 1 січня 2013 року, надаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, у формах, зазначених у абзацах другому - п’ятому частини першої цієї статті, також адміністраторами центрів надання адміністративних послуг та уповноваженими посадовими особами виконавчих органів місцевого самоврядування.

Користування відомостями з Державного земельного кадастру також може здійснюватися у формі надання доступу до нього в режимі читання.

За бажанням заявника (фізичної чи юридичної особи) відомості з Державного Земельного Кадастру надаються у паперовій формі або в електронній формі через Публічну кадастрову карту, за умови електронної ідентифікації особи з використанням кваліфікованого електронного підпису та оплати послуг за надання відомостей з Державного земельного кадастру із застосуванням електронних платіжних засобів відповідно до Закону України "Про платіжні послуги".

Доступ до Державного земельного кадастру в режимі читання надається

 • органам державної влади, органам місцевого самоврядування,
 • органам і підрозділам Служби безпеки України, що здійснюють контррозвідувальну діяльність та боротьбу з тероризмом,
 • банкам та особам, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників,
 • Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки надаються у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку може бути виданий будь-яким Державним кадастровим реєстратором, адміністратором центру надання адміністративних послуг, уповноваженою посадовою особою виконавчого органу місцевого самоврядування.

Порядок доступу нотаріусів до Державного земельного кадастру встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку містить усі відомості про земельну ділянку, внесені до Поземельної книги. Складовою частиною витягу є кадастровий план земельної ділянки, сформований як викопіювання з кадастрової карти (плану) території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Отримання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку є обов'язковим при вчиненні правочинів щодо земельної ділянки (крім складення заповітів). Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку видається заявнику в день надходження заяви.

Як отримати витяг про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Відповідно до ч. 5 ст. 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр» на отримання відомостей ДЗК про земельну ділянку мають право: фізичні та юридичні особи (за умови ідентифікації з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи) та органи державної влади/місцевого самоврядування для реалізації своїх повноважень, визначених законом.

Право на отримання засвідчених копій документів з Державного земельного кадастру та витягів з них мають:

 1. щодо документації, на підставі якої внесені відомості до Поземельної книги на земельну ділянку, - особи, яким належить речове право на таку земельну ділянку;
 2. щодо інших документів (крім документів, що містять державну таємницю) - фізичні та юридичні особи.

На сьогодні витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку (далі – НГО) земельної ділянки можна замовити онлайн (така послуга є безплатною).

Для цього необхідно покроково здійснити такі дії:

1. Зайти на сайт Публічна кадастрова карта

2. Ввести кадастровий номер земельної ділянки

3. У формі відомостей про земельну ділянку вибрати: «Замовити витяг про НГО»

4. Пройти ідентифікацію з використанням: або електронного цифрового підпису; або BankID Приватбанку; або BankID Ощадбанку; або через email та пароль

5. Заповнити форму замовлення Витягу про НГО (вказати тип особи (фізична/юридична), П. І. Б./назва, статус особи (власник/користувач), місце проживання/юридична адреса, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, кадастровий номер земельної ділянки). Якщо замовлення подається юридичною особою або фізособою-підприємцем, то необхідно також зазначити коди та назви видів економічної діяльності (за КВЕД). У кінці замовлення необхідно проставити відмітки в полі «Ознайомлений із нормами Закону України «Про захист персональних даних» та даю згоду на обробку своїх персональних даних» та «Суб’єкт звернення несе відповідальність за повноту та достовірність наданої ним інформації», а також ввести захисний код в полі «Я не робот»

6. За результатом формування заяви у робочому вікні з’явиться інформаційне повідомлення, у якому буде зазначено про формування заяви на замовлення Витягу про НГО, номер заяви, дата та час її формування. Після опрацювання сформованого замовлення уповноваженим територіальним відділом Держгеокадастру на електронну скриньку, адреса якої була вказана у формі замовлення, надійде електронний лист із детальною інформацією щодо того, як отримати підготовлений витяг з технічної документації про НГО. Зазначений витяг можна отримати в будь-якому з обраних заявником центрів надання адміністративних послуг особисто за пред’явленням документа, що посвідчує особу, або за довіреністю.

Як отримати інформацію про власників земельних ділянок

Інформація про власників та користувачів земельних ділянок по всій території України є доступною.

Для того, щоб дізнатися прізвище власника земельної ділянки, необхідно:

1. Зайти на веб-сайт Публічної кадастрової карти

2. Ввести кадастровий номер земельної ділянки або вибрати ділянку, відомості про яку Вас цікавлять. В лівому нижньому кутку екрана вибрати “Інформація про право власності та інші речові права”

3. Після цього авторизуватись за допомогою електронного підпису або BankID (наприклад Приват24)

4. Після авторизації на сайті Держгеокадастру в розділі Інформація про права - Пошук інформації, кожна особа може отримати інформацію про власника земельної ділянки. Така інформація являється безоплатною


Відповідно до статті 36 закону України «Про Державний земельний кадастр», доступ до «Інформації про право власності та речові права на земельну ділянку», можливий за умови ідентифікації особи, яка отримує доступ до інформації, з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи. Інформація про перегляд відомостей про право власності та речові права на земельні ділянки, зберігається. Власник (землекористувач) земельної ділянки, подавши заяву до «органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру», зможе отримати інформацію про осіб, які отримували доступ до «Інформації про право власності та речові права» на дану земельну ділянку.

На основі вищевикладеного можна зробити висновок, що в разі необхідності будь-яка фізична або юридична особа, може замовити та отримати необхідну йому інформацію щодо земельних ділянок, які перебувають у їхній власності чи власності інших осіб, або використовуються (орендуються) сільгосппідприємствами тощо.

Важлива інформація!

У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану, публічна кадастрова карта була відключена. До припинення дії воєнного стану, відновлювати роботу публічної кадастрової карти поки що не планується.

В червні 2022 р. Держгеокадастр частково відновив роботу кадастру (не кадастрової карти). На тепер є наступні можливості щодо роботи з кадастром:

 • реєстрація в кадастрі та присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці, щодо якої вже видавався державний акт старого зразку (без кадастрового номеру) через технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж;
 • поділ (об’єднання) земельної ділянки через відповідну технічну документацію щодо поділу та об’єднання земельних ділянок;
 • внесення змін (виправлення помилки) в кадастр щодо відомостей про земельну ділянку через обмінний файл XML. Наприклад, виправлення невірної адреси, цільового призначення, категорії земель, площі і т.і.
 • внесення в кадастр земельної ділянки на підставі проекту землеустрою щодо передачі земельної ділянки в користування (не у власність).
 • отримання витягу з кадастру про земельну ділянку та витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

Що не можна поки що робити в умовах воєнного стану:

 • Не можна розробити проект, присвоїти кадастровий номер та передати у власність земельну ділянку на яку є рішення відповідної громади про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.
 • Не можна також розробити технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж, присвоїти кадастровий номер та отримати у власність земельну ділянку на якій розташований зареєстрований житловий будинок (приватизація земельної ділянки).

Як змінити цільове призначення в умовах воєнного стану:

 • щоб змінити цільове призначення земельної ділянки, треба звернутись до місцевої територіальної громади. Якщо у вашому випадку змінити цільове призначення можливо, місцева громада має прийняти рішення про таку зміну. Змінене цільове призначення не вноситься до кадастру, а реєструється місцевою військовою адміністрацією.

Корисні посилання

Див. також