Пропуск учнями без поважних причин навчальних занять – адміністративна відповідальність

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 09:43, 20 грудня 2023, створена Alona.shchensna (обговорення | внесок)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)

Нормативна база

Облік дітей дошкільного, шкільного віку, вихованців та учнів

Облік дітей дошкільного та шкільного віку, вихованців та учнів, у тому числі дітей, не охоплених навчанням, здійснюється з метою забезпечення здобуття ними дошкільної та повної загальної середньої освіти та регулюється Порядком ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку, вихованців та учнів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684 (далі - Порядок).

Згідно з пунктом 3 Порядку облік ведеться з використанням програмно-апаратного комплексу "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту" (далі - автоматизований комплекс менеджменту) шляхом внесення, накопичення, актуалізації, обробки, ведення аналізу та узагальнення інформації про дітей дошкільного та шкільного віку, вихованців і учнів, у тому числі дітей, не охоплених навчанням.

Облік ведеться відповідальними працівниками, яким доступ до автоматизованого комплексу менеджменту надано технічним адміністратором зазначеного комплексу.

Для ведення обліку в автоматизованому комплексі менеджменту опрацьовується профіль дитини, що містить інформацію про її:

 • прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності);
 • дату і місце народження;
 • свідоцтво про народження (серію та номер);
 • задеклароване/зареєстроване або фактичне місце проживання (перебування);
 • громадянство, документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (за наявності);
 • документ, що посвідчує спеціальний статус дитини, зокрема довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, довідка про звернення за захистом в Україні, посвідчення біженця (серія та номер) (за наявності);
 • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
 • податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) (за наявності);
 • місце, форму здобуття освіти (заклад освіти чи сім’я (у випадку здобуття освіти за сімейною формою) та рік навчання (клас (група).

Обмін інформацією у випадках, визначених Порядком, між закладами освіти, органами управління у сфері освіти, службами у справах дітей здійснюється з використанням автоматизованого комплексу менеджменту.

Створення профілю дитини в автоматизованому комплексі менеджменту здійснюється відповідальним працівником закладу освіти для учнів, вихованців закладів освіти та під час зарахування дитини до закладу освіти.

Відповідальні працівники закладів освіти забезпечують у межах своєї компетенції ведення обліку, а саме:

 • створюють профіль дитини під час першого зарахування до закладу освіти та невідкладно вносять необхідну інформацію до нього;
 • вносять до профілю дитини інформацію про її зарахування, відрахування (вибуття) та переведення на підставі відповідних рішень закладів освіти;
 • фіксують у профілі дитини інформацію про невідвідування нею закладу освіти з невідомих або без поважних причин;
 • актуалізують інформацію у профілі дитини протягом двох робочих днів з дати її надходження;
 • вносять в автоматизований комплекс менеджменту інформацію про заклад освіти для автоматичного розрахунку вільних місць у закладах освіти.

Відповідальні працівники закладів освіти несуть дисциплінарну відповідальність за невнесення, несвоєчасне внесення або внесення недостовірної інформації про дитину під час створення або актуалізації інформації у профілі дитини.

Відповідно до пункту 12 Порядку у разі відсутності учнів на навчальних заняттях протягом десяти робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин відповідальна особа закладу освіти змінює у відповідному профілі дитини інформацію шляхом внесення відмітки "не охоплена (не охоплений) навчанням".

Відповідальні працівники органів управління у сфері освіти отримують зведену інформацію про дітей, не охоплених навчанням, у розрізі закладів освіти своїх територіальних громад та за потреби ініціюють подання таких записів до уповноважених служб у справах дітей засобами автоматизованого комплексу менеджменту.

Інформація про відмітку в профілі дитини "не охоплена (не охоплений) навчанням" після опрацювання відповідальними працівниками органів управління у сфері освіти надсилається до відповідного територіального органу служби у справах дітей з використанням засобів автоматизованого комплексу менеджменту.

Відповідальні працівники служби у справах дітей створюють в автоматизованому комплексі менеджменту пошукові запити щодо дітей, у тому числі не охоплених навчанням, та провадять діяльність відповідно до законодавства, пов’язану з їх залученням (поверненням) до навчання.

Підтвердження поважних причин відсутності учня на навчальних заняттях

Причини відсутності учня на навчальних заняттях підтверджуються відповідною медичною довідкою закладу охорони здоров’я або письмовим поясненням одного з батьків дитини чи інших її законних представників, поданим у довільній формі.

Іншими словами, якщо дитина хворіла і тому не відвідувала школу, до навчального закладу потрібно надати медичну довідку. Якщо школяр перебував удома під наглядом батьків, підтвердженням стане заява від батька або матері.

Адміністративна відповідальність

Важливо! За пропуск заняття без поважної причини батьків можна притягнути до адміністративної відповідальності.

Відповідно до статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від 850 грн. до 1700 грн. Проте, якщо ситуація повториться протягом року після накладення адміністративного стягнення, тоді батьки заплатять штраф від 1700 грн до 5100 грн.

Судова практика

Див. також