Продовження навчання осіб, які навчалися в закладах, що розташовані на непідконтрольних територіях

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

 1. Закон України "Про освіту"
 2. Закон України "Про вищу освіту"
 3. Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"
 4. Закон України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей"
 5. Постанова Верховної Ради України від 17 березня 2015 року № 254-VIII "Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями"
 6. Порядок продовження навчання осіб, які навчалися у закладах вищої освіти, що розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 19 січня 2017 року № 74

Забезпечення реалізації права продовження навчання

Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території, у населених пунктах на лінії зіткнення, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.
Це право, зокрема, реалізується у наступному:

 • здобутті або продовженні здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України;
 • здобутті дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти за будь-якою формою навчання, визначеною законодавством.
 • проходженні державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах на території інших регіонів України'.
 • здобутті професійно-технічної освіти за кошти державного бюджету
 • проходженні атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Будь-які документи про освіту, видані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, є недійсними.

Порядок поновлення навчання

З метою надання можливості особам, які навчалися у вищих навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, здобувати вищу освіту у вищих навчальних закладах, розташованих на території, підконтрольній органам державної влади України, затверджено Порядок продовження навчання осіб, які навчалися у вищих навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Важливо! Для продовження навчання у вищому навчальному закладі (із збереженням напряму підготовки, спеціальності), розташованому в інших адміністративно-територіальних одиницях України, особа зараховується на навчання шляхом поновлення

Поновлення дозволяється здійснювати лише на курс, за яким містяться дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО).

Керівник вищого навчального закладу має право організовувати додаткову сесію з метою ліквідації академічної заборгованості та переведення особи на наступний курс.

Поновлення осіб здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями або напрямами підготовки відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.

Особи мають право бути поновленими на місця державного замовлення за умови наявності таких вакантних місць.

Документи, які необхідні для поновлення

Разом із заявою про поновлення у ВНЗ додаються такі документи:

 • оригінал (копія) залікової книжки (індивідуального начального плану)

а у разі її відсутності

 • документ, що посвідчує особу, та інформація про навчання (курс, рік навчання, напрям підготовки (спеціальність)), яка має відповідати даним в ЄДЕБО.

В такому разі, після прийому необхідних документів, для встановлення рівня знань, якими володіє студент, з певного напряму (спеціальності) навчальний заклад проводить процедуру атестації з необхідних програмних дисциплін відповідно до порядку, встановленого вищим навчальним закладом, до якого поновлюється особа.

Дії керівника ВНЗ, якщо особа не відрахована з попереднього закладу навчання

Якщо особа не відрахована з вищого навчального закладу за попереднім місцем навчання в установленому порядку, керівник вищого навчального закладу, до якого поновлюється особа, звертається до державного підприємства «Інфоресурс» щодо надання вищому навчальному закладу технічної можливості для оформлення наказу про відрахування.
Громадяни України вільні у виборі закладу вищої освіти, форми здобуття вищої освіти і спеціальності.