Відмінності між версіями «Продовження навчання осіб, які навчалися в закладах, що розташовані на непідконтрольних територіях»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
м
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
# [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 ЗУ "Про освіту"]<br />
# [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 ЗУ "Про вищу освіту"]<br />
# [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1207-18 ЗУ "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"]
# [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1680-18 ЗУ "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей"]<br />
# [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254-19 Постанова ВРУ "Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями"]<br />
# [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0490-17 Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Порядку продовження навчання осіб, які навчалися у закладах вищої освіти, що розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях"]


<div align="justify">
== Забезпечення реалізації права продовження навчання ==
Визначено тимчасово окупованими територіями окремі райони, міста, селища і села Донецької та Луганської областей, в яких відповідно до [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1680-18 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей"] запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування, до моменту виведення усіх незаконних збройних формувань, російських окупаційних військ, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України та відновлення повного контролю України за державним кордоном України. Затверджено [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254-19 постановою Верховної Ради України від 17 березня 2015 року № 254-VIII «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями»] <br />
 
- Забезпечення реалізації прав осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, передбачено [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1207-18 Законом України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"] від 15 квітня 2014 року.<br />
Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території, у населених пунктах на лінії зіткнення, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.<br />
- Основні принципи освіти та право на вищу освіту передбачено [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 Законом України “Про освіту”] від 05 вересня 2017 року, [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 Закон України “Про вищу освіту”] від 01 липня 2014 року.<br />
'''Це право, зокрема, реалізується у наступному:'''
- Порядок продовження навчання осіб, які навчалися у вищих навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження передбачено [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0490-17 наказом № 74] від 19.01.2017 року, що затверджено Міністерством юстиції України від 13 квітня 2017 року.<br />
* здобутті або продовженні здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України;<br />
* здобутті дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти за будь-якою формою навчання, визначеною законодавством.<br />
* проходженні державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах на території інших регіонів України'''.''<br />
* здобутті професійно-технічної освіти за кошти державного бюджету
* проходженні атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.<br />
 
Будь-які документи про освіту, видані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, є недійсними.<br />
 
== Порядок поновлення навчання ==
Відповідно до пункту 8 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/588-2014-%D1%80/paran47#n47 Плану заходів, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції], затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 червня 2014 року № 588-р, та з метою надання можливості особам, які навчалися у вищих навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, здобувати вищу освіту у вищих навчальних закладах, розташованих на території, підконтрольній органам державної влади України, затверджено [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0490-17#n14 Порядок продовження навчання осіб, які навчалися у вищих навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження].<br
{| class="wikitable"
|-
|  '''Важливо!''' Для продовження навчання у вищому навчальному закладі (із збереженням напряму підготовки, спеціальності), розташованому в інших адміністративно-територіальних одиницях України, особа зараховується на навчання '''шляхом поновлення'''
|}


</div>
Поновлення дозволяється здійснювати лише на курс, за яким містяться дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО).<br />


== Забезпечення реалізації права продовження навчання ==
Керівник вищого навчального закладу має право організовувати додаткову сесію з метою ліквідації академічної заборгованості та переведення особи на наступний курс.<br />
<div align="justify">
Тимчасово окупована територія України (далі - тимчасово окупована територія) є невід’ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України.<br />
Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території, у населених пунктах на лінії зіткнення, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.<br />


Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України в порядку, визначеному [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 Законом України "Про вищу освіту"].<br />
Поновлення осіб здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями або напрямами підготовки відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.<br />
Особи, зазначені в абзацах першому і другому цієї частини, мають право на здобуття дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти за будь-якою формою навчання, визначеною законодавством.<br />
Особи, зазначені в абзацах першому і другому цієї частини, які не завершили здобуття повної загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах на тимчасово окупованій території, у населених пунктах на лінії зіткнення, з метою отримання документа державного зразка про повну загальну середню освіту мають право продовжити навчання та пройти державну підсумкову атестацію в загальноосвітніх навчальних закладах на території інших регіонів України.<br />
Особи, зазначені в абзацах першому і другому цієї частини, здобувають вищу (на конкурсних засадах) та професійно-технічну освіту за кошти державного бюджету у [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0795-16/paran13#n13 порядку] та в межах квот, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.<br />
Особи, зазначені в абзацах першому і другому цієї частини, які завершили здобуття вищої освіти на тимчасово окупованій території, у населених пунктах на лінії зіткнення після 20 лютого 2014 року, мають право на проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.<br />
Основними принципами освіти в Україні є:<br />
- доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою, у тому числі доступність для осіб з особливими освітніми потребами освітніх послуг, зокрема інклюзивного навчання, за місцем проживання;<br />
- рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;<br />
- гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей;<br />
- органічний зв'язок із світовою та національною історією, культурою, традиціями;<br />
- незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій (крім навчальних закладів, заснованих релігійними організаціями);<br />
- науковий, а також світський характер освіти (крім навчальних закладів, заснованих релігійними організаціями);<br />
- інтеграція з наукою і виробництвом;<br />
- взаємозв'язок з освітою інших країн;<br />
- гнучкість і прогностичність системи освіти;<br />
- єдність і наступність системи освіти;<br />
- безперервність і різноманітність освіти;<br />
- поєднання державного управління і громадського самоврядування в освіті.<br />


</div>
== Порядок та документи, які подаються, для продовження навчання ==
<div align="justify">
Відповідно до пункту 8 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/588-2014-%D1%80/paran47#n47 Плану заходів, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції], затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 червня 2014 року № 588-р, та з метою надання можливості особам, які навчалися у вищих навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, здобувати вищу освіту у вищих навчальних закладах, розташованих на території, підконтрольній органам державної влади України, затверджено [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0490-17#n14 Порядок продовження навчання осіб, які навчалися у вищих навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження].<br />
Для продовження навчання у вищому навчальному закладі (із збереженням напряму підготовки, спеціальності), розташованому в інших адміністративно-територіальних одиницях України, особа зараховується на навчання шляхом поновлення.<br />
Поновлення дозволяється здійснювати лише на курс, за яким містяться дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО).
Керівник вищого навчального закладу має право організовувати додаткову сесію з метою ліквідації академічної заборгованості та переведення особи на наступний курс.
Поновлення на навчання дозволяється здійснювати на підставі наданого особою оригіналу (копії) залікової книжки (індивідуального начального плану).<br />
У разі відсутності у студента оригіналу (копії) залікової книжки (індивідуального начального плану) до заяви на поновлення до вищого навчального закладу додаються копія документа, що посвідчує особу, та інформація про навчання (курс, рік навчання, напрям підготовки (спеціальність)), яка має відповідати даним в ЄДЕБО. У такому разі для встановлення рівня знань, якими володіє студент, з певного напряму (спеціальності) навчальний заклад проводить процедуру атестації з необхідних програмних дисциплін відповідно до порядку, встановленого вищим навчальним закладом, до якого поновлюється особа.<br />
Зазначений порядок розробляється враховуючи вимоги законодавства про освіту, та затверджується вченою (педагогічною) радою вищого навчального закладу та оприлюднюється на веб-сайті вищого навчального закладу.<br />
Будь-які документи про освіту, видані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, є недійсними.<br />
Поновлення осіб здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями або напрямами підготовки відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.
Особи мають право бути поновленими на місця державного замовлення за умови наявності таких вакантних місць.<br />
Особи мають право бути поновленими на місця державного замовлення за умови наявності таких вакантних місць.<br />
=== Документи, які необхідні для поновлення ===
''Разом із заявою про поновлення у ВНЗ додаються такі документи:''
{| class="wikitable"
|-
| оригінал (копія) залікової книжки || у разі її відсутності - документ, що посвідчує особу, та інформація про навчання (курс, рік навчання, напрям підготовки (спеціальність)), яка має відповідати даним в ЄДЕБО.
|}<br />
Далі, після прийому необхідних документів, для встановлення рівня знань, якими володіє студент, з певного напряму (спеціальності) ''навчальний заклад проводить процедуру атестації'' з необхідних програмних дисциплін відповідно до порядку, встановленого вищим навчальним закладом, до якого поновлюється особа.<br />
=== Дії керівника ВНЗ, якщо особа не відрахована з попереднього закладу навчання ===
Якщо особа не відрахована з вищого навчального закладу за попереднім місцем навчання в установленому порядку, керівник вищого навчального закладу, до якого поновлюється особа, звертається до державного підприємства «Інфоресурс» щодо надання вищому навчальному закладу технічної можливості для оформлення наказу про відрахування.<br />
Якщо особа не відрахована з вищого навчального закладу за попереднім місцем навчання в установленому порядку, керівник вищого навчального закладу, до якого поновлюється особа, звертається до державного підприємства «Інфоресурс» щодо надання вищому навчальному закладу технічної можливості для оформлення наказу про відрахування.<br />
Громадяни України вільні у виборі закладу вищої освіти, форми здобуття вищої освіти і спеціальності.<br />
Громадяни України вільні у виборі закладу вищої освіти, форми здобуття вищої освіти і спеціальності.<br />
Для реалізації права на вищу освіту особами, які потребують соціальної підтримки відповідно до законодавства, здійснюється повне або часткове фінансове забезпечення їх утримання у період здобуття ними вищої освіти за кожним освітнім рівнем.<br />
Усі особи, які здобувають вищу освіту у закладах вищої освіти, мають рівні права та обов’язки.


</div>
 
[[Категорія: Внутрішньо переміщені особи‏]] [[Категорія: Діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів‏]] [[Категорія: Право на освіту‏‎‏]]
[[Категорія: Внутрішньо переміщені особи‏]] [[Категорія: Діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів‏]] [[Категорія: Право на освіту‏‎‏]]

Версія за 12:10, 22 жовтня 2018

Нормативна база

 1. ЗУ "Про освіту"
 2. ЗУ "Про вищу освіту"
 3. ЗУ "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"
 4. ЗУ "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей"
 5. Постанова ВРУ "Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями"
 6. Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Порядку продовження навчання осіб, які навчалися у закладах вищої освіти, що розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях"

Забезпечення реалізації права продовження навчання

Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території, у населених пунктах на лінії зіткнення, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.
Це право, зокрема, реалізується у наступному:

 • здобутті або продовженні здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України;
 • здобутті дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти за будь-якою формою навчання, визначеною законодавством.
 • проходженні державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах на території інших регіонів України'.
 • здобутті професійно-технічної освіти за кошти державного бюджету
 • проходженні атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Будь-які документи про освіту, видані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, є недійсними.

Порядок поновлення навчання

Відповідно до пункту 8 Плану заходів, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 червня 2014 року № 588-р, та з метою надання можливості особам, які навчалися у вищих навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, здобувати вищу освіту у вищих навчальних закладах, розташованих на території, підконтрольній органам державної влади України, затверджено Порядок продовження навчання осіб, які навчалися у вищих навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.<br

Важливо! Для продовження навчання у вищому навчальному закладі (із збереженням напряму підготовки, спеціальності), розташованому в інших адміністративно-територіальних одиницях України, особа зараховується на навчання шляхом поновлення

Поновлення дозволяється здійснювати лише на курс, за яким містяться дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО).

Керівник вищого навчального закладу має право організовувати додаткову сесію з метою ліквідації академічної заборгованості та переведення особи на наступний курс.

Поновлення осіб здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями або напрямами підготовки відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.

Особи мають право бути поновленими на місця державного замовлення за умови наявності таких вакантних місць.

Документи, які необхідні для поновлення

Разом із заявою про поновлення у ВНЗ додаються такі документи:

оригінал (копія) залікової книжки у разі її відсутності - документ, що посвідчує особу, та інформація про навчання (курс, рік навчання, напрям підготовки (спеціальність)), яка має відповідати даним в ЄДЕБО.


Далі, після прийому необхідних документів, для встановлення рівня знань, якими володіє студент, з певного напряму (спеціальності) навчальний заклад проводить процедуру атестації з необхідних програмних дисциплін відповідно до порядку, встановленого вищим навчальним закладом, до якого поновлюється особа.

Дії керівника ВНЗ, якщо особа не відрахована з попереднього закладу навчання

Якщо особа не відрахована з вищого навчального закладу за попереднім місцем навчання в установленому порядку, керівник вищого навчального закладу, до якого поновлюється особа, звертається до державного підприємства «Інфоресурс» щодо надання вищому навчальному закладу технічної можливості для оформлення наказу про відрахування.
Громадяни України вільні у виборі закладу вищої освіти, форми здобуття вищої освіти і спеціальності.