Проведення судово-медичної експертизи

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 22:52, 2 вересня 2020, створена Yurii.chumak (обговорення | внесок) (додано гіперпосилання на законодавчі та нормативні документи)
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Кримінальний процесуальний кодекс України

Закон України «Про судову експертизу»

Інструкція про проведення судово-медичної експертизи, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я від 17.01.1995 № 6

Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджена наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 року № 53/5

Правила проведення комісійних судово-медичних експертиз в бюро судово-медичної експертизи, затверджені, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я від 17.01.1995 № 6

Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я від 17.01.1995 № 6

Правила проведення судово-медичних експертиз (обстежень) з приводу статевих станів в бюро судово-медичної експертизи, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я від 17.01.1995 № 6

Визначення судово-медичної експертизи

Судово-медична експертиза – це науково-практичне дослідження, яке здійснюється за постановою уповноважених органів або за ухвалою суду судово-медичним експертом, в ході якого досліджуються конкретні об’єкти для вирішення конкретних медичних питань, які виникають при розслідуванні злочинів або при підозрі на вчинення злочину.

Судово-медична експертиза проводиться з метою дослідження на підставі спеціальних знань матеріальних об’єктів, що містять інформацію про обставини справи, яка перебуває в провадженні органів дізнання, слідчого, прокурора чи суду.

Під час проведення судово-медичних експертиз можуть виявлятися дані, що в майбутньому використовуватимуться органами охорони здоров’я при розробці профілактичних заходів різного виду травматизму, отруєнь, раптової смерті, а також причин дефектів надання медичної допомоги.

Види судово-медичних експертиз

До компетенції судово-медичної експертизи належить:

- Експертиза трупів у випадках насильницької смерті.

- Експертиза трупів при підозрі застосування насилля або з інших обставин, що обумовлюють необхідність такої експертизи.

- Експертиза потерпілих, обвинувачених та інших осіб.

- Експертиза речових доказів.

- Експертиза за матеріалами кримінальних та цивільних справ.

Особою, що проводить дізнання, слідчим, прокурором, суддею чи судом можуть бути призначені первинна, додаткова та повторна судово-медична експертиза.

Первинна судово-медична експертиза може бути проведена як одним, так і кількома експертами.

У комісійній судово-медичній експертизі беруть участь кілька лікарів однієї або кількох спеціальностей.

Участь кількох експертів є обов’язковою при проведенні:

- експертиз у справах про притягнення до кримінальної відповідальності медичних працівників за професійні правопорушення;

- повторних експертиз за матеріалами кримінальних та цивільних справ;

- експертиз з визначення втрати загальної та професійної працездатності.

Комісійні судово-медичні експертизи у відділі комісійних експертиз бюро судово-медичної експертизи проводяться з метою усунення протиріч між раніше проведеною експертизою та іншими матеріалами справи у випадку необґрунтованості висновків або сумнівів особи, яка проводить дізнання, слідчого, прокурора, судді або суду в правильності згаданої експертизи, а також з метою встановлення терміну зачаття, здатності до запліднення, проценту втрати професійної працездатності і правильності надання медичної допомоги у випадках притягнення до кримінальної відповідальності медичних працівників за «професійні правопорушення» (п. 3 Правил проведення комісійних судово-медичних експертиз в бюро судово-медичної експертизи).

Судово-медична експертиза (дослідження) трупів у відділах судово-медичної експертизи трупів виконується з метою встановлення причини смерті, наявності, характеру і механізму виникнення тілесних ушкоджень, часу настання смерті та вирішення інших питань, що були поставлені органами дізнання, слідчого, прокурора та суду.

Судово-медичні експертизи (обстеження) з приводу статевих станів проводиться з приводу:

- для осіб жіночої статі: статевої зрілості; порушення цілості дівочої пліви; характеру та механізму виникнення ушкоджень при скоєнні насильницького статевого акту; характеру, механізму виникнення ушкоджень та змін при скоєнні розбещених дій; здатності до статевих зносин та запліднення; вагітності та пологів, що були; зв’язку припинення вагітності з травмою; штучного припинення вагітності; статевої приналежності; стану статевих органів у випадках встановлення ступеня стійкої втрати працездатності або здатності до фізичної праці;

- для осіб чоловічої статі: здатності до статевих зносин; здатності до запліднення; статевої зрілості; венеричного захворювання; ознак, які можуть свідчити про скоєння акту мужолозтва; ознак, які можуть бути використані при встановленні факту зґвалтування; статевої приналежності.

Судово-медична експертиза (дослідження) речових доказів у відділеннях судово-медичної гістології проводяться з метою встановлення патологічних та травматичних змін у надісланих до відділення об’єктах.

Судово-медична експертиза (дослідження) речових доказів у відділеннях судово-медичної імунології бюро судово-медичної експертизи проводяться з метою встановлення наявності і групової належності об’єктів людського походження (крові, виділень, волосся, кісток тощо), встановлення батьківства, материнства та підміни дітей.

Судово-медична експертиза (дослідження) речових доказів у відділенні судово-медичної криміналістики проводяться з метою визначення знарядь травми, їх диференціації та ідентифікації на підставі вивчення ушкоджень на тілі, одязі, взутті потерпілого. Також з метою ототожнення особи, визначення природи та елементного складу мікрооб’єктів, слідів, накладень, реконструкції ситуації, в якій були нанесені ушкодження.

Судово-медична експертиза (дослідження) речових доказів у відділеннях судово-медичної токсикології проводяться з метою виявлення та визначення хімічних речовин в об’єктах біологічного походження та інших речових доказах.

Судово-медична експертиза (дослідження) речових доказів у відділеннях судово-медичної цитології бюро судово-медичної експертизи проводяться з метою встановлення в слідах на речових доказах наявності клітин тканин людини, визначення їх видової, групової, статевої і органо-тканинної приналежності.

Підстави призначення судово-медичної експертизи

Підставою проведення судової експертизи є відповідне судове рішення чи рішення органу досудового розслідування, або договір з експертом чи експертною установою - якщо експертиза проводиться на замовлення інших осіб.

Підставою для отримання висновку спеціаліста при з’ясуванні обставин вчинення кримінального проступку є запит службової особи підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, уповноваженої особи іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків. (ст. 7-1 Закону України «Про судову експертизу»).

Судово-медична експертиза проводиться відповідно до постанови особи, що проводить дізнання, слідчого, прокурора, судді, а також за ухвалою суду.

Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України судово-медична експертиза призначається обов’язково: - для встановлення причини смерті; - для встановлення тяжкості і характеру тілесних ушкоджень; - для встановлення віку підозрюваного або обвинуваченого, якщо це має значення для вирішення питання про його кримінальну відповідальність і якщо про це немає відповідних документів і неможливо їх отримати.

Установи судово-медичної експертизи в Україні та їх структура

В Україні організація судово-медичної експертизи почалася ще у 1919 році, саме тоді в Києві при Наркоматі охорони здоров’я був створений відділ медичної експертизи. У часи Другої світової війни в Україні було відкрито велику кількість вищих навчальних закладів медичного профілю, до складу яких увійшли кафедри судової медицини.

Після розпаду Радянського Союзу структура судово-медичної служби зазнала змін. Внаслідок проведеної реорганізації системи охорони здоров’я вищою судово-медичною інстанцією в Україні стали спочатку Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України, а з 2008 р. – Державна установа «Головне бюро судово-медичної експертизи» МОЗ України.

Система судово-медичної експертизи України складається з:

- Державної установи «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України»;

- Кримської республіканської установи «Бюро судово-медичної експертизи»;

- бюро судово-медичної експертизи департаментів охорони здоров’я обласних державних адміністрацій;

- бюро судово-медичної експертизи Київської міської та Севастопольської міської державних адміністрацій.

У складі бюро повинні бути такі структурні підрозділи:

1) відділ судово-медичної експертизи трупів;

2) відділ судово-медичної експертизи потерпілих, обвинувачених та інших осіб;

3) відділ чергових судово-медичних експертиз;

4) відділ судово-медичної експертизи речових доказів (судово-медична лабораторія). Який складається з:

- відділення судово-медичної гістології;

- відділення судово-медичної імунології;

- відділення судово-медичної криміналістики; - відділення судово-медичної токсикології;

- відділення судово-медичної цитології;

5) відділ комісійних судово-медичних експертиз;

6) організаційно-методичний відділ;

7) міські (міст обласного підпорядкування) та районні (міжрайонні) відділення бюро судово-медичної експертизи;

8) адміністративно-господарська частина з канцелярією та архівом.

Строки проведення судово-медичної експертизи

Згідно з п. 3.8 Інструкції про проведення судово-медичної експертизи, проведення експертизи повинно бути закінчене протягом одного місяця з дня отримання від органів дізнання, попереднього слідства або суду всіх необхідних матеріалів. При перевищенні експертом встановлених строків він повинен дати усне роз’яснення причин затримки начальнику бюро і направити про це письмове повідомлення особі, яка призначила експертизу.

Правовий статус судово-медичного експерта

Проведення судово-медичної експертизи здійснюється фахівцями державних установ судово-медичних експертиз МОЗ України. Проведення судово-медичних експертиз може здійснюватися на підприємницьких засадах на підставі ліцензії, що видається МОЗ України.

Судовими експертами можуть бути особи, що володіють спеціальними знаннями для надання висновку з досліджуваних питань. Судовими експертами державних спеціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності.

Особа або орган, які призначають або замовляють судову експертизу, можуть доручити її проведення тим судовим експертам, які внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів, або іншим фахівцям з відповідних галузей знань, якщо інше не встановлено законом.

Атестовані відповідно до цього Закону судові експерти включаються до державного Реєстру атестованих судових експертів, ведення якого покладається на Міністерство юстиції України. Ознайомитися з даними Реєстру можна на сайті Міністерства юстиції України: розділ «Напрями діяльності», підрозділ «Судові експертизи».