Проведення реконструкцій повітряних ліній електропередач

Матеріал з WikiLegalAid

Нормативна база

Поняття повітряної лінії електропередачі

Повітряна лінія електропередачі (ПЛ) - електроустановка, призначена для передавання електричної енергії по проводах, розташованих просто неба і прикріплених за допомогою ізоляторів та арматури до опор або кронштейнів і стояків на інженерних спорудах (мостах, шляхопроводах тощо).

Реконструкція ПЛ

До реконструкції ПЛ відносяться такі роботи:

  1. підвищення їх пропускної здатності за рахунок збільшення перерізу проводів;
  2. підвищення другого кола або переходу на більш високий клас напруги;
  3. підвищення її механічної міцності (за рахунок установлення додаткових опор задля зменшення довжини польотів тощо);
  4. оснащення лінії пристроями автоматики, телемеханіки і дистанційних визначень до місць пошкоджень.

ПЛ підлягає реконструкції (знаходиться в незадовільному стані) при:

  • перевищенні обсягів робіт з усунення виявлених дефектів номенклатури обсягів робіт капітального ремонту, визначеної згідно з "Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах техічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 КВ з повітряними лініями електропередачі", що провадяться за рахунок амортизаційних відрахувань на капітальний ремонт;
  • необхідності істотного поліпшення основних техніко-економічних характеристик об'єкта при проведенні різних типів робіт.

Хто проводить реконструкцію?

Енергопостачальна компанія/підприємство - учасник оптового ринку електричної енергії України, який купую електричну енергію на цьому ринку з метою передавання її по електричних мережах і продажу споживачам, що має ліцензію Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг на право здійснення підприємницької діяльності з передавання електричної енергії місцевими (локальними) електромережами і здійснює свою діяльність на закріпленій території.

Планові роботи з ремонту та реконструкції ліній електропередачі, що проходять через сільськогосподарські угіддя, виконуються за погодженням з власниками землі і землекористувачами, як правило, в період, коли угіддя не зайняті сільськогосподарськими культурами або якщо можливо забезпечити збереження цих культур. Умови виконання зазначених робіт повинні бути погоджені не пізніше як за три доби до їх початку.

Виконання робіт у межах охоронних зон ПЛ

Охоронні зони об'єктів енергетики - зона вздовж повітряних і кабельних ліній електропередачі, навколо електростанцій, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів та пристроїв і магістральних теплових мереж, споруд альтернативної енергетики тощо для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодженню, а також для зменшення їх негативного впливу на людей, суміжні землі, природні об'єкти та довкілля (детально охоронні зони ПЛ визначені в постанові Кабінету Міністрів України від 04 березня 1997 року № 209 "Про затвердження правил охорони електричних мереж").

Забороняється в охоронних зонах ПЛ будувати житлові, громадські та дачні будинки; влаштовувати будь-які звалища; складати добрива, корми, торф, солому, дрова, інші матеріали; розпалювати вогнища; саджати дерева та інші багаторічні насадження, здійснення усіх видів гірничих, землечерпальних, підривних робіт; проїзд машин, механізмів загальною висотою від поверхні дороги понад 4,5 метра.

Підприємства, установи, організації, окремі громадяни, що мають намір виконувати роботи у межах охоронних зон електричних мереж, повинні не пізніше як за три доби повідомити про це енергопідприємство за умови своєчасного одержання письмового дозволу від нього на виконання цих робіт за формами, наведеними у додатках до Умов виконання робіт у межах охоронних зон електричних мереж.

Керівники енергопідприємств зобов'язані забезпечувати своєчасне прибуття своїх представників на місце виконання робіт для здійснення технічного нагляду за дотриманням заходів щодо забезпечення збереження електромереж. У разі неприбуття на місце виконання робіт представника енергопідприємства замовник зобов'язаний повторно протягом доби повідомити про це телефонограмою керівника цього підприємства.

Підприємства, які виконують зазначені роботи, повинні влаштовувати об'їзди, огороджувати місця виконання робіт і встановлювати відповідні дорожні знаки.

Після закінчення ремонтних робіт енергопідприємства зобов'язані привести земельні угіддя до стану, придатного для їх використання за цільовим призначенням, а також відшкодувати власникам землі та землекористувачам збитки, заподіяні під час виконання робіт. Пошкодження вулично-дорожньої мережі усуваються в порядку, визначеному в ордері (дозволі) на виконання робіт. Збитки, заподіяні власникам землі та землекористувачам в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, відшкодовуються енергопідприємствами у встановленому законодавством порядку.

Підприємства, установи, організації та громадяни повинні негайно повідомляти енергопідприємства або місцеві органи виконавчої влади про виявлені обірвані або провислі проводи, пошкоджені опори або небезпеку їх падіння, пошкодження кабелів та інших об'єктів і елементів електричних мереж.

Цікаво! Лист Міністерства палива та енергетики України від 27 березня 2008 року № 2-01/5-491 "Щодо демонтажу повітряної лінії електропередач і трансформаторної підстанції"