Проведення реконструкцій повітряних ліній електропередач

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 18:42, 20 грудня 2016, створена Bohdan.kytsiuk (обговореннявнесок) (Створена сторінка: == Нормативна база == * [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%D0%B2%D1%80 Закон України «Про електроенергети...)

Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

 • «Методичні вказів­ки з обліку та аналізу в енергосистемах тех­нічного стану і розподільних мереж напругою 0,38 - 20 кВ з повітряними лініями електропе­редачі», затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 03.02.2005 р. № 60 (СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005)

Опис суттєвих аспектів, що впливають на один із варіантів вирішення проблеми

Проектування та будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення) об’єктів електроенергетики здійснюються відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності. Підприємницька діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, здійснюється на підставі ліцензії, яку ліцензіат отримує від НКРЕ.

Ліцензіат повинен дотримуватись актів законодавства та нормативних документів, зокрема щодо забезпечення належного технічного стану об'єктів електроенергетики та організації їхньої експлуатації шляхом здійснення ремонтно-експлуатаційного обслуговування, модернізації, реконструкції та повної заміни зношених електромереж.

Підприємство (ліцензіат), що експлуатує повітряні лінії електропередач (ПЛ), має утримувати в справ­ному стані:

 • сигнальні знаки на берегах у місцях перетину ПЛ судноплав­ної або сплавної річки, озера, водосховища, каналу, установлені відповідно до статуту внутрішнього водного транспорту за погод­женням з басейновим управлінням водного шляху (управлінням ка­налів);
 • постійні знаки безпеки, установлені на опорах згідно з проек­том ПЛ і вимогами НД;
 • захист опор від пошкодження у місцях, де можливі потоки во­ди, льодоходи тощо;
 • захист опор, установлених біля автомобільних доріг.

Охоронні зони електричних мереж встановлюються:

 • уздовж повітряних ліній електропередачі - у вигляді земельної ділянки і повітряного простору, обмежених вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх проводів за умови невідхиленого їх положення на відстань:

(для повітряних ліній напругою)

         2 метрів     - до 1 кВ
        10 метрів     - до 20 кВ
        15 метрів     -  35 кВ
        20 метрів     -  110 кВ
        25 метрів     -  150, 220 кВ
        30 метрів     -  330, 400, 500, +(-)400 кВ
        40 метрів     -  750 кВ;
 • уздовж переходів повітряних ліній електропередачі через водоймища (ріки, канали, озера та ін.) - у вигляді повітряного простору над поверхнею водоймища, обмеженого вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх проводів за умови невідхиленого їх положення для судноплавних водоймищ на відстань 100 метрів, для несудноплавних - на відстань, передбачену для встановлення охоронних зон уздовж повітряних ліній електропередачі, що проходять по суші;

Уздовж повітряних ліній електропередачі і за периметром трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, що знаходяться у лісових та інших зелених масивах, прокладаються просіки:

 • у насадженнях низькорослих порід дерев висотою до 4 метрів - завширшки не менше за відстань між крайніми проводами повітряної лінії електропередачі плюс 6 метрів (по 3 метри з кожного боку від крайнього до гілок дерев проводу), за умови проходження повітряних ліній електропередачі над територією фруктових садів з насадженнями висотою до 4 метрів прокладання просік не обов'язкове;
 • у насадженнях висотою понад 4 метри - завширшки не менше за відстань між крайніми проводами плюс відстань, що дорівнює середній висоті існуючих насаджень основного лісового масиву з кожного боку від крайнього проводу повітряної лінії електропередачі, при цьому окремі дерева або групи дерев, які ростуть на краю просіки, підлягають вирубці, якщо їх висота перевищує відстань по горизонталі від гілок дерев до проводів повітряної лінії електропередачі;
 • у міських та районних парках, скверах, лісопарках, протиерозійних, приполонинних, байрачних лісах, особливо цінних лісових масивах, лісах степових, лісостепових, гірських районів, які мають важливе значення для захисту навколишнього природного середовища, лісах населених пунктів, лісах зон округів санітарної охорони лікувально-оздоровчих територій необхідно забезпечувати таку ширину просік, щоб відстань від проводів під час їх найбільшого відхилення до гілок дерев по горизонталі була не менш, як 2 метри для повітряних ліній напругою 20 кВ, 3 метри відповідно напругою 35 - 110 кВ, 4 метри - 150 - 220 кВ, 5 метрів - 330 - 500 кВ, 8 метрів - 750 кВ.

Просіки для повітряних ліній електропередачі, які проходять через лісові масиви та інші зелені зони, повинні триматися в пожежобезпечному стані силами тих підрозділів, у віданні яких перебувають ці лінії.

Розчищення просік здійснюють енергопідприємства, у віданні яких перебувають повітряні лінії електропередачі, а у разі взаємної домовленості - підприємства, організації, приватні особи, у власності чи користуванні яких знаходяться лісові масиви, парки, заповідники, сади та інші багаторічні насадження, згідно з порядком, визначеним енергопідприємством.

У разі самочинної посадки підприємствами або приватними особами дерев й інших багаторічних насаджень в охоронній зоні електричних мереж, роботи з приведення до належного стану просік виконуються за рахунок цих підприємств і осіб.

Прокладання просік обов'язково ведеться таким чином, щоб насадженням було заподіяно якнайменшої шкоди і вжито можливих заходів до збереження їх захисних властивостей. При цьому не повинні вирубуватися кущі і молодняк, викорчовуватися пні на пухких (піщаних) грунтах, крутих (понад 15 град) схилах і в місцях, які зазнають розмивання та впливу вітрової ерозії.

Забороняється в охоронних зонах повітряних ліній електропердач:

 • будувати житлові, громадські та дачні будинки;
 • влаштовувати будь-які звалища;
 • складати добрива, корми, торф, солому, дрова, інші матеріали;
 • розпалювати вогнища;
 • розташовувати автозаправні станції або інші сховища пальномастильних матеріалів;
 • накидати на струмопровідні частини об'єктів електричних мереж і наближати до них сторонні предмети, підніматися на опори повітряних ліній електропередачі, електрообладнання трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, демонтувати їх елементи;
 • саджати дерева та інші багаторічні насадження, крім випадків створення плантацій новорічних ялинок;
 • влаштовувати спортивні майданчики для ігор, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту, проводити будь-які заходи, пов'язані з великим скупченням людей, не зайнятих виконанням дозволених у встановленому порядку робіт;
 • запускати спортивні моделі літальних апаратів, повітряних зміїв;
 • здійснювати зупинки усіх видів транспорту (крім залізничного) в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі напругою 330 кВ і вище;
 • виконувати роботи із застосуванням ударних механізмів, скидати вантажі масою понад 5 тонн, скидати і зливати їдкі і ті, що спричиняють корозію, речовини, пально-мастильні матеріали (в охоронних зонах підземних кабельних ліній електропередачі);
 • кидати якорі, проходити із закинутими якорями, ланцюгами, лотами, волокушами і тралами (в охоронних зонах підводних кабельних ліній електропередачі);
 • будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, знесення будівель і споруд;
 • здійснення усіх видів гірничих, вантажно-розвантажувальних, землечерпальних, підривних, меліоративних, днопоглиблювальних робіт, вирубання дерев, розташування польових станів, загонів для худоби, установлення дротяного загородження, шпалер для виноградників і садів, а також поливання сільськогосподарських культур;
 • проїзд в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі машин, механізмів загальною висотою з вантажем або без нього від поверхні дороги понад 4,5 метра.

Роботи з ліквідації аварій в електричних мережах дозволяється виконувати будь-якої пори року і в будь-який час без погодження із землекористувачами, але з повідомленням їх про проведення цих робіт у десятиденний термін після їх початку.

Підприємства, які виконують зазначені роботи, повинні влаштовувати об'їзди, огороджувати місця виконання робіт і встановлювати відповідні дорожні знаки.

Після закінчення ремонтних робіт енергопідприємства зобов'язані привести земельні угіддя до стану, придатного для їх використання за цільовим призначенням, а також відшкодувати власникам землі та землекористувачам збитки, заподіяні під час виконання робіт. Збитки власників землі та землекористувачів визначаються і відшкодовуються в установленому порядку.

Пошкодження вулично-дорожньої мережі усуваються в порядку, визначеному в ордері (дозволі) на виконання робіт.

Власники вулично-дорожньої мережі повинні встановлювати дорожні знаки, що забороняють зупинку автотранспорту в місцях перетину доріг з повітряними лініями електропередачі напругою 330 кВ і вище в межах охоронних зон, а також знаки "Рух транспортних засобів, висота яких перевищує ...м, заборонено".

Підприємства, установи, організації та громадяни повинні негайно повідомляти енергопідприємства або місцеві органи виконавчої влади про виявлені обірвані або провислі проводи, пошкоджені опори або небезпеку їх падіння, пошкодження кабелів та інших об'єктів і елементів електричних мереж.

Під час виконання сільськогосподарських робіт в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі із застосуванням машин і механізмів забороняється обробіток грунту в межах обвалування навколо фундаментів і відтяжок опор. Енергопідприємства мають право припиняти або обмежувати електропостачання споживачів, що порушили Правила.

Відновлення електропостачання здійснюється після усунення порушень та відшкодування підприємствам, які експлуатують електричні мережі, заподіяних матеріальних втрат, а також вартості робіт з ввімкнення до електромережі згідно з укладеними договорами.

Відповідальність юридичних та фізичних осіб за порушення Правил, склад правопорушень і злочинів та порядок притягнення осіб, що їх вчинили, до адміністративної та кримінальної відповідальності визначаються згідно з чинним законодавством.

Збитки, заподіяні власникам землі та землекористувачам в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, відшкодовуються енергопідприємствами у встановленому законодавством порядку.

Куди звернутися

У разі виявлення пошкодження повітряних ліній електропередач, до підприємства (ліцензіата), яке здійснює передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами (наприклад районні електромережі).

Вартість

За рахунок амортизаційних відрахувань на капітальний ремонт підприємством, яке здійснює передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами.

Перелік та зразки необхідних документів

Відсутні

Строки розгляду питання

Найкоротші

Підстави для відмови

Відсутні

Порядок оскарження

У разі незаконних дій (бездіяльності) підприємства (ліцензіата), що призвело до наслідків у вигляді значної шкоди, завданої державі, навколишньому природному середовищу, юридичним чи фізичним особам звернення – скарга до НКРЕ щодо порушення Умов та Правила здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами.