Відмінності між версіями «Проведення реконструкцій повітряних ліній електропередач»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: == Нормативна база == * [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%D0%B2%D1%80 Закон України «Про електроенергети...)
 
 
(Не показані 4 проміжні версії цього користувача)
Рядок 1: Рядок 1:
 +
 
== Нормативна база ==
 
== Нормативна база ==
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%D0%B2%D1%80 Закон України «Про електроенергетику»]<br />
+
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19 Закон України "Про ринок електричної енергії"]
 
+
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2480-17 Закон України "Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів"]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/209-97-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження правил охорони електричних мереж» № 209 від 24.03.1997 р.]<br />
+
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/209-97-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 04 березня 1997 року № 209 "Про затвердження Правил охорони електричних мереж"]  
 
+
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/853-2018-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 року 853 "Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики"]
* «Методичні вказів­ки з обліку та аналізу в енергосистемах тех­нічного стану і розподільних мереж напругою 0,38 - 20 кВ з повітряними лініями електропе­редачі», затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 03.02.2005 р. № 60 (СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005)<br />
+
* [http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245088195&cat_id=222219 Наказ Міністерства палива та енергетики України від 03 лютого 2005 року № 60 "Про затвердження та введення в дію нормативного документа "Методичні вказів­ки з обліку та аналізу в енергосистемах тех­нічного стану розподільних мереж напругою 0,38 - 20 кВ з повітряними лініями електропе­редачі" (СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005)]
 
+
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0093-98 Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4 "Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів"]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0408-96 Постанова Національної комісії регулювання енергетики (НКРЕ) «Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами» від 13.06.1996 року № 15]<br />
 
 
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1357-99-%D0%BF Правила користування електричною енергією для населення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 р. 1357.]
 
 
 
== Опис суттєвих аспектів, що впливають на один із варіантів вирішення проблеми ==
 
Проектування та будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення) об’єктів електроенергетики здійснюються відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності.
 
Підприємницька діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, здійснюється на підставі ліцензії, яку ліцензіат отримує від НКРЕ.<br />
 
 
 
Ліцензіат повинен дотримуватись актів законодавства та нормативних документів, зокрема щодо забезпечення належного технічного стану об'єктів електроенергетики та організації їхньої експлуатації шляхом здійснення ремонтно-експлуатаційного обслуговування, модернізації, реконструкції та повної заміни зношених електромереж.<br />
 
 
 
Підприємство (ліцензіат), що експлуатує повітряні лінії електропередач (ПЛ), має утримувати в справ­ному стані:
 
* сигнальні знаки на берегах у місцях перетину ПЛ судноплав­ної або сплавної річки, озера, водосховища, каналу, установлені відповідно до статуту внутрішнього водного транспорту за погод­женням з басейновим управлінням водного шляху (управлінням ка­налів);
 
*  постійні знаки безпеки, установлені на опорах згідно з проек­том ПЛ і вимогами НД;
 
*  захист опор від пошкодження у місцях, де можливі потоки во­ди, льодоходи тощо;
 
*  захист опор, установлених біля автомобільних доріг.<br />
 
 
 
'''Охоронні зони електричних мереж встановлюються:'''
 
* уздовж повітряних ліній електропередачі - у вигляді земельної ділянки і повітряного простору, обмежених вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх проводів за умови невідхиленого їх положення на відстань:<br />
 
(для повітряних ліній напругою)
 
                  2 метрів          - до  1 кВ
 
                10 метрів          - до 20 кВ
 
                15 метрів          -    35 кВ
 
                20 метрів          -  110 кВ
 
                25 метрів          -  150, 220 кВ
 
                30 метрів          -  330, 400, 500, +(-)400 кВ
 
                40 метрів          -  750 кВ;<br />
 
* уздовж переходів повітряних ліній електропередачі через водоймища (ріки, канали, озера та ін.) - у вигляді повітряного простору над поверхнею водоймища, обмеженого вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх проводів за умови невідхиленого їх положення для судноплавних водоймищ на відстань 100 метрів, для несудноплавних - на відстань, передбачену для встановлення охоронних зон уздовж повітряних ліній електропередачі, що проходять по суші;<br />
 
 
 
Уздовж повітряних ліній електропередачі і за периметром трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, що знаходяться у лісових та інших зелених масивах, прокладаються просіки:<br />
 
 
 
* у насадженнях низькорослих порід дерев висотою до 4 метрів - завширшки не менше за відстань між крайніми проводами повітряної лінії електропередачі плюс 6 метрів (по 3 метри з кожного боку від крайнього до гілок дерев проводу), за умови проходження повітряних ліній електропередачі над територією фруктових садів з насадженнями висотою до 4 метрів прокладання просік не обов'язкове;<br />
 
 
 
* у насадженнях висотою понад 4 метри - завширшки не менше за відстань між крайніми проводами плюс відстань, що дорівнює середній висоті існуючих насаджень основного лісового масиву з кожного боку від крайнього проводу повітряної лінії електропередачі, при цьому окремі дерева або групи дерев, які ростуть на краю просіки, підлягають вирубці, якщо їх висота перевищує відстань по горизонталі від гілок дерев до проводів повітряної лінії електропередачі;<br />
 
 
 
* у міських та районних парках, скверах, лісопарках, протиерозійних, приполонинних, байрачних лісах, особливо цінних лісових масивах, лісах степових, лісостепових, гірських районів, які мають важливе значення для захисту навколишнього природного середовища, лісах населених пунктів, лісах зон округів санітарної охорони лікувально-оздоровчих територій необхідно забезпечувати таку ширину просік, щоб відстань від проводів під час їх найбільшого відхилення до гілок дерев по горизонталі була не менш, як 2 метри для повітряних ліній напругою 20 кВ, 3 метри відповідно напругою 35 - 110 кВ, 4 метри - 150 - 220 кВ, 5 метрів - 330 - 500 кВ, 8 метрів - 750 кВ.<br />
 
 
 
Просіки для повітряних ліній електропередачі, які проходять через лісові масиви та інші зелені зони, повинні триматися в пожежобезпечному стані силами тих підрозділів, у віданні яких перебувають ці лінії.<br />
 
 
 
Розчищення просік здійснюють енергопідприємства, у віданні яких перебувають повітряні лінії електропередачі, а у разі взаємної домовленості - підприємства, організації, приватні особи, у власності чи користуванні яких знаходяться лісові масиви, парки, заповідники, сади та інші багаторічні насадження, згідно з порядком, визначеним енергопідприємством.<br />
 
 
 
У разі самочинної посадки підприємствами або приватними особами дерев й інших багаторічних насаджень в охоронній зоні електричних мереж, роботи з приведення до належного стану просік виконуються за рахунок цих підприємств і осіб.<br />
 
 
 
Прокладання просік обов'язково ведеться таким чином, щоб насадженням було заподіяно якнайменшої шкоди і вжито можливих заходів до збереження їх захисних властивостей. При цьому не повинні вирубуватися кущі і молодняк, викорчовуватися пні на пухких (піщаних) грунтах, крутих (понад 15 град) схилах і в місцях, які зазнають розмивання та впливу вітрової ерозії.<br />
 
 
 
'''Забороняється в охоронних зонах повітряних  ліній електропердач:'''
 
* будувати житлові, громадські та дачні будинки;
 
* влаштовувати будь-які звалища;
 
* складати добрива, корми, торф, солому, дрова, інші матеріали;
 
* розпалювати вогнища;
 
* розташовувати автозаправні станції або інші сховища пальномастильних матеріалів;
 
* накидати на струмопровідні частини об'єктів електричних мереж і наближати до них сторонні предмети, підніматися на опори повітряних ліній електропередачі, електрообладнання трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, демонтувати їх елементи;
 
* саджати дерева та інші багаторічні насадження, крім випадків створення плантацій новорічних ялинок;
 
* влаштовувати спортивні майданчики для ігор, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту, проводити будь-які заходи, пов'язані з великим скупченням людей, не зайнятих виконанням дозволених у встановленому порядку робіт;
 
* запускати спортивні моделі літальних апаратів, повітряних зміїв;
 
* здійснювати зупинки усіх видів транспорту (крім залізничного) в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі напругою 330 кВ і вище;
 
* виконувати роботи із застосуванням ударних механізмів, скидати вантажі масою понад 5 тонн, скидати і зливати їдкі і ті, що спричиняють корозію, речовини, пально-мастильні матеріали (в охоронних зонах підземних кабельних ліній електропередачі);
 
* кидати якорі, проходити із закинутими якорями, ланцюгами, лотами, волокушами і тралами (в охоронних зонах підводних кабельних ліній електропередачі);
 
* будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, знесення будівель і споруд;
 
* здійснення усіх видів гірничих, вантажно-розвантажувальних, землечерпальних, підривних, меліоративних, днопоглиблювальних робіт, вирубання дерев, розташування польових станів, загонів для худоби, установлення дротяного загородження, шпалер для виноградників і садів, а також поливання сільськогосподарських культур;
 
* проїзд в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі машин, механізмів загальною висотою з вантажем або без нього від поверхні дороги понад 4,5 метра.<br />
 
 
 
Роботи з ліквідації аварій в електричних мережах дозволяється виконувати будь-якої пори року і в будь-який час без погодження із землекористувачами, але з повідомленням їх про проведення цих робіт у десятиденний термін після їх початку.<br />
 
 
 
Підприємства, які виконують зазначені роботи, повинні влаштовувати об'їзди, огороджувати місця виконання робіт і встановлювати відповідні дорожні знаки.<br />
 
 
 
Після закінчення ремонтних робіт енергопідприємства зобов'язані привести земельні угіддя до стану, придатного для їх використання за цільовим призначенням, а також відшкодувати власникам землі та землекористувачам збитки, заподіяні під час виконання робіт. Збитки власників землі та землекористувачів визначаються і відшкодовуються в установленому порядку.<br />
 
  
Пошкодження вулично-дорожньої мережі усуваються в порядку, визначеному в ордері (дозволі) на виконання робіт.<br />
+
== Поняття повітряної лінії електропередачі ==
 +
'''Повітряна лінія електропередачі''' (ПЛ) - електроустановка, призначена для передавання електричної енергії по проводах, розташованих просто неба і прикріплених за допомогою ізоляторів та арматури до опор або кронштейнів і стояків на інженерних спорудах (мостах, шляхопроводах тощо).
  
Власники вулично-дорожньої мережі повинні встановлювати дорожні знаки, що забороняють зупинку автотранспорту в місцях перетину доріг з повітряними лініями електропередачі напругою 330 кВ і вище в межах охоронних зон, а також знаки "Рух транспортних засобів, висота яких перевищує ...м, заборонено".<br />
+
== Реконструкція ПЛ ==
 +
До реконструкції ПЛ відносяться такі <u>роботи</u>:
 +
# підвищення їх пропускної здатності за рахунок збільшення перерізу проводів;
 +
# підвищення другого кола або переходу на більш високий клас напруги;
 +
# підвищення її механічної міцності (за рахунок установлення додаткових опор задля зменшення довжини польотів тощо);
 +
# оснащення лінії пристроями автоматики, телемеханіки і дистанційних визначень до місць пошкоджень.
  
Підприємства, установи, організації та громадяни повинні негайно повідомляти енергопідприємства або місцеві органи виконавчої влади про виявлені обірвані або провислі проводи, пошкоджені опори або небезпеку їх падіння, пошкодження кабелів та інших об'єктів і елементів електричних мереж.<br />
+
ПЛ <u>підлягає реконструкції</u> (знаходиться в незадовільному стані) при:
 +
* перевищенні обсягів робіт з усунення виявлених дефектів номенклатури обсягів робіт капітального ремонту, визначеної згідно з "Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах техічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 КВ з повітряними лініями електропередачі", що провадяться за рахунок амортизаційних відрахувань на капітальний ремонт;
 +
* необхідності істотного поліпшення основних техніко-економічних характеристик об'єкта при проведенні різних типів робіт.  
  
Під час виконання сільськогосподарських робіт в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі із застосуванням машин і механізмів забороняється обробіток грунту в межах обвалування навколо фундаментів і відтяжок опор.
+
=== Хто проводить реконструкцію? ===
Енергопідприємства мають право припиняти або обмежувати електропостачання споживачів, що порушили Правила.<br />
+
'''Енергопостачальна компанія/підприємство''' - учасник оптового ринку електричної енергії України, який купую електричну енергію на цьому ринку з метою передавання її по електричних мережах і продажу споживачам, що має ліцензію Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг на право здійснення підприємницької діяльності з передавання електричної енергії місцевими (локальними) електромережами і здійснює свою діяльність на закріпленій території.  
  
Відновлення електропостачання здійснюється після усунення порушень та відшкодування підприємствам, які експлуатують електричні мережі, заподіяних матеріальних втрат, а також вартості робіт з ввімкнення до електромережі згідно з укладеними договорами.<br />
+
'''Планові''' роботи з ремонту та реконструкції ліній електропередачі, ''що проходять через сільськогосподарські угіддя'', виконуються <u>за погодженням з власниками землі і землекористувачами</u>, як правило, в період, коли угіддя не зайняті сільськогосподарськими культурами або якщо можливо забезпечити збереження цих культур.
 +
Умови виконання  зазначених  робіт повинні бути погоджені ''не пізніше як за три доби до їх початку''.
  
Відповідальність юридичних та фізичних осіб за порушення Правил, склад правопорушень і злочинів та порядок притягнення осіб, що їх вчинили, до адміністративної та кримінальної відповідальності визначаються згідно з чинним законодавством.<br />
+
== Виконання робіт у межах охоронних зон ПЛ == 
 +
'''Охоронні зони об'єктів енергетики''' - зона вздовж <u>повітряних</u> і кабельних ліній електропередачі, навколо електростанцій, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів та пристроїв і магістральних теплових мереж, споруд альтернативної енергетики тощо для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодженню, а також для зменшення їх негативного впливу на людей, суміжні землі, природні об'єкти та довкілля (детально охоронні зони ПЛ визначені в [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/209-97-%D0%BF/page постанові Кабінету Міністрів України від 04 березня 1997 року № 209 "Про затвердження правил охорони електричних мереж"]).
  
Збитки, заподіяні власникам землі та землекористувачам в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, відшкодовуються енергопідприємствами у встановленому законодавством порядку.<br />
+
<u>Забороняється</u> в охоронних зонах ПЛ будувати житлові, громадські та дачні будинки; влаштовувати будь-які звалища; складати добрива, корми, торф, солому, дрова, інші матеріали; розпалювати вогнища; саджати дерева та інші багаторічні насадження, крім випадків створення плантацій новорічних ялинок тощо.
  
== Куди звернутися ==
+
Підприємства, установи, організації, окремі громадяни, що мають намір виконувати роботи у межах охоронних зон електричних мереж, повинні <u>не пізніше як за три доби</u> повідомити про це енергопідприємство за умови своєчасного одержання письмового дозволу від нього на виконання цих робіт за формами, наведеними у додатках до [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/209-97-%D0%BF/page Умов виконання робіт у межах охоронних зон електричних мереж].
У разі виявлення пошкодження повітряних ліній електропередач, до підприємства (ліцензіата), яке здійснює передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами (наприклад районні електромережі).<br />
 
  
== Вартість ==
+
Керівники енергопідприємств зобов'язані забезпечувати своєчасне прибуття своїх представників на місце виконання робіт для здійснення технічного нагляду за дотриманням заходів щодо забезпечення збереження електромереж. У разі неприбуття на місце виконання робіт представника енергопідприємства замовник зобов'язаний повторно протягом доби
За рахунок амортизаційних відрахувань на капітальний ремонт підприємством, яке здійснює передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами.<br />
+
повідомити про це телефонограмою керівника цього підприємства.  
  
== Перелік та зразки необхідних документів ==
+
Підприємства, які виконують зазначені роботи, повинні влаштовувати об'їзди, огороджувати місця виконання робіт і встановлювати відповідні дорожні знаки.
Відсутні<br />
 
  
== Строки розгляду питання ==
+
Після закінчення ремонтних робіт енергопідприємства '''зобов'язані''' привести земельні угіддя до стану, придатного для їх використання за цільовим призначенням, а також відшкодувати власникам землі та землекористувачам збитки, заподіяні під час виконання робіт. Пошкодження вулично-дорожньої мережі усуваються в порядку, визначеному в ордері (дозволі) на виконання робіт. Збитки, заподіяні власникам землі та землекористувачам в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, відшкодовуються енергопідприємствами у встановленому законодавством порядку.
Найкоротші<br />
 
  
== Підстави для відмови ==
+
Підприємства, установи, організації та громадяни '''повинні негайно''' повідомляти енергопідприємства або місцеві органи виконавчої влади про виявлені обірвані або провислі проводи, пошкоджені опори або небезпеку їх падіння, пошкодження кабелів та інших об'єктів і елементів електричних мереж.<br />
Відсутні<br />
 
  
== Порядок оскарження ==
+
{| class="wikitable"
У разі незаконних дій (бездіяльності) підприємства (ліцензіата), що призвело до наслідків у вигляді значної шкоди, завданої державі, навколишньому природному середовищу, юридичним чи фізичним особам звернення – скарга до НКРЕ щодо порушення Умов та Правила здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами.
+
|-
 +
| '''Цікаво!''' [http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-491558-08 Лист Міністерства палива та енергетики України від 27 березня 2008 року № 2-01/5-491 "Щодо демонтажу повітряної лінії електропередач і трансформаторної підстанції"]
 +
|}
  
[[Категорія:Інші питання цивільного права]]
+
[[Категорія: Земельне право]]
 +
[[Категорія: Адміністративне право]]

Поточна версія на 12:42, 26 грудня 2019

Нормативна база

Поняття повітряної лінії електропередачі

Повітряна лінія електропередачі (ПЛ) - електроустановка, призначена для передавання електричної енергії по проводах, розташованих просто неба і прикріплених за допомогою ізоляторів та арматури до опор або кронштейнів і стояків на інженерних спорудах (мостах, шляхопроводах тощо).

Реконструкція ПЛ

До реконструкції ПЛ відносяться такі роботи:

  1. підвищення їх пропускної здатності за рахунок збільшення перерізу проводів;
  2. підвищення другого кола або переходу на більш високий клас напруги;
  3. підвищення її механічної міцності (за рахунок установлення додаткових опор задля зменшення довжини польотів тощо);
  4. оснащення лінії пристроями автоматики, телемеханіки і дистанційних визначень до місць пошкоджень.

ПЛ підлягає реконструкції (знаходиться в незадовільному стані) при:

  • перевищенні обсягів робіт з усунення виявлених дефектів номенклатури обсягів робіт капітального ремонту, визначеної згідно з "Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах техічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 КВ з повітряними лініями електропередачі", що провадяться за рахунок амортизаційних відрахувань на капітальний ремонт;
  • необхідності істотного поліпшення основних техніко-економічних характеристик об'єкта при проведенні різних типів робіт.

Хто проводить реконструкцію?

Енергопостачальна компанія/підприємство - учасник оптового ринку електричної енергії України, який купую електричну енергію на цьому ринку з метою передавання її по електричних мережах і продажу споживачам, що має ліцензію Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг на право здійснення підприємницької діяльності з передавання електричної енергії місцевими (локальними) електромережами і здійснює свою діяльність на закріпленій території.

Планові роботи з ремонту та реконструкції ліній електропередачі, що проходять через сільськогосподарські угіддя, виконуються за погодженням з власниками землі і землекористувачами, як правило, в період, коли угіддя не зайняті сільськогосподарськими культурами або якщо можливо забезпечити збереження цих культур. Умови виконання зазначених робіт повинні бути погоджені не пізніше як за три доби до їх початку.

Виконання робіт у межах охоронних зон ПЛ

Охоронні зони об'єктів енергетики - зона вздовж повітряних і кабельних ліній електропередачі, навколо електростанцій, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів та пристроїв і магістральних теплових мереж, споруд альтернативної енергетики тощо для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодженню, а також для зменшення їх негативного впливу на людей, суміжні землі, природні об'єкти та довкілля (детально охоронні зони ПЛ визначені в постанові Кабінету Міністрів України від 04 березня 1997 року № 209 "Про затвердження правил охорони електричних мереж").

Забороняється в охоронних зонах ПЛ будувати житлові, громадські та дачні будинки; влаштовувати будь-які звалища; складати добрива, корми, торф, солому, дрова, інші матеріали; розпалювати вогнища; саджати дерева та інші багаторічні насадження, крім випадків створення плантацій новорічних ялинок тощо.

Підприємства, установи, організації, окремі громадяни, що мають намір виконувати роботи у межах охоронних зон електричних мереж, повинні не пізніше як за три доби повідомити про це енергопідприємство за умови своєчасного одержання письмового дозволу від нього на виконання цих робіт за формами, наведеними у додатках до Умов виконання робіт у межах охоронних зон електричних мереж.

Керівники енергопідприємств зобов'язані забезпечувати своєчасне прибуття своїх представників на місце виконання робіт для здійснення технічного нагляду за дотриманням заходів щодо забезпечення збереження електромереж. У разі неприбуття на місце виконання робіт представника енергопідприємства замовник зобов'язаний повторно протягом доби повідомити про це телефонограмою керівника цього підприємства.

Підприємства, які виконують зазначені роботи, повинні влаштовувати об'їзди, огороджувати місця виконання робіт і встановлювати відповідні дорожні знаки.

Після закінчення ремонтних робіт енергопідприємства зобов'язані привести земельні угіддя до стану, придатного для їх використання за цільовим призначенням, а також відшкодувати власникам землі та землекористувачам збитки, заподіяні під час виконання робіт. Пошкодження вулично-дорожньої мережі усуваються в порядку, визначеному в ордері (дозволі) на виконання робіт. Збитки, заподіяні власникам землі та землекористувачам в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, відшкодовуються енергопідприємствами у встановленому законодавством порядку.

Підприємства, установи, організації та громадяни повинні негайно повідомляти енергопідприємства або місцеві органи виконавчої влади про виявлені обірвані або провислі проводи, пошкоджені опори або небезпеку їх падіння, пошкодження кабелів та інших об'єктів і елементів електричних мереж.

Цікаво! Лист Міністерства палива та енергетики України від 27 березня 2008 року № 2-01/5-491 "Щодо демонтажу повітряної лінії електропередач і трансформаторної підстанції"