Відмінності між версіями «Проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час кримінального провадження»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 88: Рядок 88:


[[Категорія:Кримінальне процесуальне право]]
[[Категорія:Кримінальне процесуальне право]]
[[Категорія:Кримінально-процесуальне право]]

Версія за 11:55, 28 липня 2017

Нормативна база

Визначення поняття

Відеоконференція – це телекомунікаційна технологія інтерактивної взаємодії двох або більше віддалених учасників судового провадження з можливістю обміну аудіо- та відеоінформацією у реальному масштабі часу з урахуванням керуючих даних (пункт 2.1. Інструкції)

Порядок та умови проведення провадження у режимі відеоконференції

Учасникам судового процесу на підставі судового рішення забезпечується можливість брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції у порядку, встановленому законом.

Обов’язок забезпечити проведення відеоконференції покладається на суд, який отримав судове рішення про проведення відеоконференції, незалежно від спеціалізації та інстанції суду, який прийняв таке рішення (частина 7 статті 11 Закону України «Про судоустрій та статус суддів»).

Проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції (дистанційно) здійснюється на стадіях досудового і досудового проваджень.

Дистанційне досудове розслідування

(стаття 232 КПК України)

Під таким способом проведення процесуальних дій під час досудового розслідування кримінальний процесуальний закон розуміє допит осіб, впізнання осіб чи речей у режимі відеоконференції при трансляції з іншого приміщення.

Дистанційне досудове розслідування проводиться у випадках:

 • неможливості безпосередньої участі певних осіб у досудовому провадженні за станом здоров’я або з інших поважних причин;
 • необхідності забезпечення безпеки осіб;
 • проведення допиту малолітнього або неповнолітнього свідка, потерпілого;
 • необхідності вжиття таких заходів для забезпечення оперативності досудового розслідування;
 • наявності інших підстав, визначених слідчим, прокурором, слідчим суддею достатніми.

Відповідне рішення приймається слідчим, прокурором, а в разі здійснення у режимі відеоконференції допиту згідно із ст.225 КПК України)слідчим суддею з власної ініціативи або за клопотанням сторони кримінального провадження чи інших учасників кримінального провадження.

У разі, якщо сторона кримінального провадження чи потерпілий заперечує проти здійснення дистанційного досудового розслідування, слідчий, прокурор, слідчий суддя може прийняти рішення про його здійснення лише вмотивованою постановою (ухвалою), обґрунтувавши в ній прийняте рішення.

Рішення про здійснення дистанційного досудового розслідування, в якому дистанційно перебуватиме підозрюваний, не може бути прийняте, якщо він проти цього заперечує.

Хід і результати слідчої (розшукової) дії, проведеної у режимі відеоконференції, фіксуються за допомогою технічних засобів відеозапису.

Особа, якій забезпечується захист, може бути допитана в режимі відеоконференції з такими змінами зовнішності і голосу, за яких її неможливо було б упізнати.

Слідчий, прокурор з метою забезпечення оперативності кримінального провадження має право провести у режимі відео- або телефонної конференції опитування особи, яка через знаходження у віддаленому від місця проведення досудового розслідування місці, хворобу, зайнятість або з інших причин не може без зайвих труднощів вчасно прибути до слідчого, прокурора.

За результатами опитування, проведеного у дистанційному режимі слідчий, прокурор складає рапорт, у якому зазначає, зокрема, ідентифікаційні ознаки засобу зв’язку, що використовувався опитуваним, а також обставини, які були ним повідомлені. За необхідності опитування фіксується за допомогою технічних засобів аудіо- чи відеозапису.

Слідчий, прокурор зобов’язаний вжити заходів з метою встановлення особи опитуваного у режимі відео- або телефонної конференції та зазначити в рапорті, яким чином була підтверджена особа опитуваного.

Дистанційне судове провадження

(стаття 336 КПК України)

Такий спосіб проведення процесуальних дії на стадії судового провадження може здійснюватися в судах усіх інстанцій, у т.ч. Верховному Суді України з будь-яких питань, розгляд яких віднесено до компетенції суду (частина 9 статті 336 КПК України).

Суд ухвалює рішення про здійснення дистанційного судового провадження за власною ініціативою або за клопотанням сторони чи інших учасників кримінального провадження (частина 2 статті 336 КПК України).

Судове провадження може здійснюватися у режимі відеоконференції під час трансляції з іншого приміщення, у тому числі яке знаходиться поза межами приміщення суду (дистанційне судове провадження), у разі:

 1. неможливості безпосередньої участі учасника кримінального провадження в судовому провадженні за станом здоров’я або з інших поважних причин;
 2. необхідності забезпечення безпеки осіб;
 3. проведення допиту малолітнього або неповнолітнього свідка, потерпілого;
 4. необхідності вжиття таких заходів для забезпечення оперативності судового провадження;
 5. наявності інших підстав, визначених судом достатніми (частина 1 статті 336 КПК України ).

Учасники судового процесу (кримінального провадження) можуть брати участь у процесуальних діях у режимі відеоконференції лише за наявності технічної можливості для її проведення у відповідних судах, державних органах чи установах (Пункт 1.2.1. Інструкції про порядок роботи з технічними засобами відеозапису ходу і результатів процесуальних дій, проведених у режимі відеоконференції під час судового засідання (кримінального провадження)).

Порядок фіксації ходу і результатів процесуальних дій проведених у режимі відео конференції

Хід і результати процесуальних дій, проведених у режимі відеоконференції, фіксуються судом, який розглядає справу (матеріали кримінального провадження), за допомогою технічних засобів відеозапису.

Здійснення фіксації забезпечується секретарем та починається з моменту оголошення головуючим про початок її проведення. (частина 7 статті 336 КПК України , пункт 3.2.1. Інструкції про порядок роботи з технічними засобами відеозапису ходу і результатів процесуальних дій, проведених у режимі відеоконференції під час судового засідання (кримінального провадження).

Застосовувані в дистанційному судовому провадженні технічні засоби і технології мають забезпечувати належну якість зображення і звуку, дотримання принципу гласності та відкритості судового провадження, а також інформаційну безпеку.

Учасникам кримінального провадження має бути забезпечена можливість чути та бачити хід судового провадження, ставити запитання і отримувати відповіді, реалізовувати інші надані їм процесуальні права та виконувати процесуальні обов’язки, передбачені цим Кодексом (частина 3 статті 336 КПК України, пункт 3.2.3. Інструкції про порядок роботи з технічними засобами відеозапису ходу і результатів процесуальних дій, проведених у режимі відеоконференції під час судового засідання (кримінального провадження).

Права та обов’язки учасників судового засідання під час дистанційного судового провадження

Особа, якій забезпечується захист, може бути допитана в режимі відеоконференції з такими змінами зовнішності і голосу, за яких її неможливо впізнати (частина 8 статті 336 КПК України, пункт 1.5. Інструкції про порядок роботи з технічними засобами відеозапису ходу і результатів процесуальних дій, проведених у режимі відеоконференції під час судового засідання (кримінального провадження).

У разі якщо сторона кримінального провадження чи потерпілий заперечує проти здійснення дистанційного судового провадження, суд може ухвалити рішення про його здійснення лише вмотивованою ухвалою, обґрунтувавши в ній прийняте рішення (частина 2 статті 336 КПК України).

Суд не має права прийняти рішення про здійснення дистанційного судового провадження, в якому поза межами приміщення суду перебуває обвинувачений, якщо він проти цього заперечує (частина 2 статті 336 КПК України).

Якщо особа, яка братиме участь у судовому провадженні дистанційно, знаходиться у приміщенні, розташованому на території, яка перебуває під юрисдикцією суду, або на території міста, в якому розташований суд, судовий розпорядник або секретар судового засідання цього суду зобов’язаний:

 • вручити такій особі пам’ятку про її процесуальні права;
 • перевірити її документи, що посвідчують особу,;
 • перебувати поряд з нею до закінчення судового засідання (частина 4 статті 336 КПК України).

Якщо особа, яка братиме участь у судовому провадженні дистанційно, знаходиться у приміщенні, розташованому поза територією юрисдикції суду та поза територією міста, в якому розташований суд, суд своєю ухвалою може доручити суду, на території юрисдикції якого перебуває така особа, здійснити дії, передбачені частиною 4 статті 336 КПК України. Копія ухвали може бути надіслана електронною поштою, факсимільним або іншим засобом зв’язку. Суд, що отримав доручення, за погодженням з судом, що надав доручення, зобов’язаний у визначений в ухвалі строк організувати виконання зазначеного доручення (частина 5 статті 336 КПК України).

Якщо особа, яка братиме участь у судовому провадженні дистанційно, тримається в установі попереднього ув’язнення або установі виконання покарань, дії, передбачені частиною 4 статті 336 КПК України, здійснюються службовою особою такої установи (частина 6 статті 336 КПК України).