Відмінності між версіями «Проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 109: Рядок 109:
* подання митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або виявлення у поданих документах недостовірних даних;
* подання митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або виявлення у поданих документах недостовірних даних;
* переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення з незаконним звільненням від митного контролю внаслідок використання службового становища посадовими особами митного органу.
* переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення з незаконним звільненням від митного контролю внаслідок використання службового становища посадовими особами митного органу.
== Проведення огляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення за зверненням правоохоронних органів ==
Постановою № 1051 було внесено зміни до Вичерпного переліку, затвердженого постановою № 467.
При цьому п. 14 вищезазначеного Переліку як підставу для проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення визначено одержання в установлених законодавством випадках від правоохоронних органів письмового звернення із зазначенням підстави проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення, з використанням яких можуть бути вчинені порушення законодавства з питань державної митної справи.
'''У зверненні має бути зазначено таку інформацію''':
* номер, дата його надіслання;
* назва і реквізити письмового доручення слідчого, вказівки прокурора, ухвали слідчого судді, суду, що є підставою для його надіслання;
* опис (найменування) товару, марка, модель та номерний знак транспортного засобу або номер контейнера, щодо яких потрібно провести огляд (переогляд);
* вид огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення (огляд або переогляд; ідентифікаційний, частковий або повний);
* назва перевізника, одержувача та відправника (за наявності);
* посада, прізвище, ім’я та по батькові осіб, які братимуть участь у проведенні огляду (переогляду);
* строк проведення огляду (переогляду) та строк інформування про результати його проведення.
'''Таким чином, зазначена інформація правоохоронних органів має містити дані, достатні для формування висновку про переміщення тих чи інших товарів, транспортних засобів з ознаками порушень митних правил, передбачених статтями 482, 483 Митного кодексу.'''
Відповідно до частини п’ятої ст. 338 цього Кодексу огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення проводиться за рахунок органу, з ініціативи або на підставі інформації якого прийнято рішення про його проведення.
Згідно зі ст. 332 Митного кодексу переміщення через межі зони митного контролю і в межах цієї зони посадових осіб інших, крім митниць, територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, а також посадових осіб державних органів, які не здійснюють види контролю, зазначені у частині першій ст. 319 цього Кодексу, відбуваються з дотриманням режиму зони митного контролю і допускаються тільки з письмового дозволу керівника відповідної митниці (митного поста) або особи, яка виконує його обов’язки, а в зонах митного контролю, розташованих у пунктах пропуску через державний кордон України, — крім того, за погодженням з начальником відповідного органу охорони державного кордону.


== Застосування технічних засобів митного контролю ==
== Застосування технічних засобів митного контролю ==

Версія за 06:28, 20 серпня 2019

Нормативна база

Поняття та загальні положення

Відповідно до п. 24 ч.1 ст. 4 Митного кодексу України митний контроль — це сукупність заходів, що здійснюються з метою забезпечення додержання норм Митного кодексу, законів та інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи, міжнародних договорів України, укладених у встановленому законом порядку.

Однією з форм митного контролю ст. 336 Митного кодексу визначено митний огляд. Огляд товарів, транспортних засобів комерційного призначення, пред’явлених митниці ДФС (у тому числі для перерахунку та зважування), проводиться у можливо короткий строк після прийняття рішення про його проведення (ч. 1 ст. 338 Митного кодексу). Огляд та переогляд товарів, транспортних засобів комерційного призначення (далі - огляд) здійснюються шляхом:

 • візуального огляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення;
 • розкриття пакувальних місць, обстеження транспортного засобу комерційного призначення.

Огляд проводиться з метою: і

 • дентифікації товарів у цілях митного контролю та митного оформлення;
 • перевірки дотримання законодавства України з питань державної митної справи;
 • перевірки наявної інформації про порушення законодавства України з питань державної митної справи;
 • перевірки дотримання законодавства України з питань захисту прав інтелектуальної власності.

З метою забезпечення проведення огляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення посадові особи митних органів самостійно вживають необхідних заходів, передбачених законодавством України з питань державної митної справи. Огляд проводиться виключно посадовими особами митних органів, у посадових інструкціях яких визначені відповідні права та обов’язки. Під час проведення огляду можуть використовуватися технічні та спеціальні засоби митного контролю, а також службові собаки.

Прийняття рішення про проведення огляду

Якщо виникла необхідність огляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, посадова особа митного органу, яка виявила таку необхідність, особисто інформує керівника підрозділу митного оформлення або особу, яка виконує його обов’язки, для прийняття рішення про проведення огляду не пізніше 10 хвилин з моменту виявлення необхідності проведення огляду.

При цьому в автоматизованій системі митного оформлення (далі - АСМО) проставляється відмітка про час виявлення необхідності проведення огляду, яка свідчить про інформування керівника підрозділу митного оформлення або особи, яка виконує його обов’язки, з метою прийняття рішення про проведення огляду.

Рішення про проведення огляду приймає керівник митного органу або особа, яка виконує його обов’язки, в зоні діяльності якого знаходяться товари, транспортні засоби комерційного призначення. У випадку, визначеному ч.4 ст.338 МКУ, переогляд товарів, транспортних засобів комерційного призначення проводиться у разі виявлення пошкодження або втрати митного забезпечення, накладеного на зазначені товари, транспортні засоби, чи за наявності інших видимих ознак можливого несанкціонованого доступу до товарів, що перебувають під митним контролем.
Витрати, пов’язані з проведенням такого переогляду, несе власник зазначених товарів, транспортних засобів або уповноважена ним особа.

Рішення про проведення огляду оформляється шляхом:

 • проставлення в АСМО керівником підрозділу митного оформлення або особою, яка виконує його обов’язки, відмітки щодо проведення огляду (має бути вказано обсяг огляду, а також необхідні для його проведення технічні засоби митного контролю у разі, якщо ці відомості не визначені за результатами застосування системи управління ризиками);
 • надання посадовій особі митного органу доручення про проведення огляду (далі - доручення) шляхом проставляння відміток в АСМО.

Огляд проводиться в місцях, оснащених ваговим устаткуванням, розвантажувально-навантажувальною технікою, місцем для вивантаження товарів з транспортного засобу, на спеціально обладнаних майданчиках.

У разі якщо декларування товарів здійснюється на підставі електронних документів, рішення про проведення огляду оформляється у вигляді електронного повідомлення про проведення огляду, засвідченого електронним цифровим підписом посадової особи митного органу (далі - повідомлення), що направляється електронними каналами зв’язку декларанту.

Залежно від кількості та характеристики товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що підлягають огляду, а також від строків його проведення огляд може бути доручений одній, двом або більше посадовим особам. У разі прийняття рішення про проведення огляду за результатами використання мобільних скануючих рентгенівських систем посадовій особі, яка проводить огляд, передаються рентгенівські зображення (за технічної можливості) та коментарі до них.

Організація проведення огляду

Посадова особа, якій доручено проводити огляд, інформує власника товарів, або уповноважену ним особу, або водія транспортного засобу про проведення операцій з товарами, транспортними засобами комерційного призначення не пізніше 10 хвилин з моменту отримання доручення.

У разі проведення огляду відповідно до положень ч. 5 ст. 338 МКУ огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення може проводитися за наявності достатніх підстав вважати, що переміщення цих товарів, транспортних засобів через митний кордон України здійснюється поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, у тому числі в разі отримання відповідної офіційної інформації від правоохоронних органів.
Вичерпний перелік відповідних підстав визначається Постановою КМУ від 23.05.2012 р. № 467 «Про затвердження вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України»].

З метою проведення огляду (переогляду) товарів посадові особи органів доходів і зборів самостійно вживають заходів, передбачених Митним кодексом, на всій митній території України, включаючи зупинення транспортних засобів для проведення їх огляду (переогляду), в межах контрольованого прикордонного району та прикордонної смуги. Такий огляд (переогляд) проводиться за рахунок органу, з ініціативи або на підставі інформації якого прийнято рішення про його проведення. Якщо в результаті проведення огляду (переогляду) виявлено факт незаконного переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, витрати, пов’язані з проведенням огляду (переогляду), відшкодовуються власником зазначених товарів, транспортних засобів або уповноваженою ним особою.

Огляд може проводитися посадовими особами митних органів в інших місцях митної території України У разі потреби для участі в здійсненні окремих (спеціальних) дій при проведенні огляду можуть залучатися спеціалісти та експерти. При проведенні митного контролю товарів, що підлягають іншим державним видам контролю, у разі проведення огляду митні органи взаємодіють з контрольними органами, уповноваженими на здійснення таких видів контролю, координують роботу з їх одночасного проведення.

У разі проведення огляду товарів, які відповідно до законодавства України підлягають попередньому документальному контролю, посадові особи контролюючих органів до його проведення не залучаються. Інформування посадових осіб інших підрозділів митного органу, які за результатами застосування системи управління ризиками повинні бути присутніми при проведенні огляду, а також спеціалістів та експертів, представників інших державних органів, до компетенції яких належить забезпечення дотримання законодавства України, здійснюється посадовою особою, яка виявила необхідність проведення огляду.

Порядок проведення огляду

Огляд товарів, транспортних засобів комерційного призначення проводиться у присутності особи, яка переміщує ці товари, транспортні засоби через митний кордон України чи зберігає товари під митним контролем, а у разі її відсутності - за умови залучення не менше ніж двох понятих. Як поняті запрошуються особи, не заінтересовані у результатах огляду (переогляду). Працівники митних органів не можуть бути понятими.

За результатами огляду складається Акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу (далі – Акт огляду), форма якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 636 „Про затвердження форми Акта про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу”].

Посадові особи митних органів здійснюють огляд не пізніше закінчення робочого дня (зміни).

Якщо посадовою особою проведення огляду не завершене у зв’язку із закінченням її робочого часу, то посадова особа, яка проводить огляд, доповідає про це керівнику підрозділу митного оформлення (особі, яка виконує його обов’язки). Керівник підрозділу митного оформлення (особа, яка виконує його обов’язки) визначає іншу посадову особу, яка протягом робочого часу митного органу завершить огляд, про що проставляється відмітка в АСМО.

Після прибуття на місце проведення огляду посадова особа, яка проводить огляд:

 • перевіряє повноваження осіб, присутніх при проведенні огляду, а також підстави для їх присутності в зоні митного контролю;
 • встановлює факт пред’явлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення до огляду та виконання дій, зазначених у рішенні про проведення огляду (у разі його направлення власнику товарів або уповноваженій особі перед проведенням огляду).

Огляд товарів посадовою особою митного органу може бути розпочатий тільки у разі, якщо:

 • огляд товарів у встановленому обсязі може бути проведений безпосередньо у вантажному відділенні транспортного засобу;
 • проведення необхідних вантажних операцій з товарами може бути забезпечене власником товарів або уповноваженою особою безпосередньо під час огляду;
 • проведення огляду не спричинить втрати товарів або зміни їх стану.

Час проведення огляду не повинен перевищувати часових нормативів, визначених МКУ та іншими нормативно-правовими актами з питань державної митної справи.

Якщо пред’явлені для огляду товари не розділені на пакувальні місця за окремими видами та (або) найменуваннями товарів та (або) дані про упаковку та про маркування не вказані в товаросупровідних документах на товари, митних деклараціях, уповноважена керівником митного органу посадова особа підрозділу митного оформлення має право продовжити строк проведення огляду.

Зазначений строк продовжується за умови, що вказані обставини не дають змоги митним органам під час огляду встановити відомості про пред’явлені товари. Відомості про продовження строку проведення огляду зазначаються в Акті огляду (причина, час продовження огляду).

Строк проведення огляду продовжується з урахуванням часу, необхідного власнику товарів або уповноваженій ним особі для розділення товарної партії на окремі товари. Під час проведення огляду посадова особа, яка проводить огляд, здійснює координацію дій усіх осіб, які беруть участь у його проведенні, а також здійснюють операції з товарами, передбачені МКУ.

У разі якщо проведення огляду переривається через об’єктивні причини, посадова особа, яка проводить огляд, вживає заходів, спрямованих на забезпечення збереження товарів у незмінному стані, зокрема шляхом накладення засобів ідентифікації на вантажні місця, транспортні засоби або приміщення, де знаходяться товари.

Відомості про переривання огляду зазначаються в Акті огляду (час початку переривання, причина, час продовження огляду).

Транспортні засоби комерційного призначення, що переміщують радіоактивні матеріали, розкриваються тільки в організаціях, що провадять діяльність у галузі використання ядерної енергії, за наявності відповідних технічних засобів у встановленому порядку.

Вичерпний перелік підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення

Крім випадків, зазначених у частинах другій — четвертій ст. 338 Митного кодексу, огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення може проводитися за наявності достатніх підстав вважати, що переміщення цих товарів, транспортних засобів через митний кордон України здійснюється поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, у тому числі в разі отримання відповідної офіційної інформації від правоохоронних органів.

Вичерпний перелік відповідних підстав визначено постановою № 467 (далі — Вичерпний перелік).

Так, огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України здійснюється за таких підстав:

 • відсутність або непідтвердження відомостей про здійснення в повному обсязі митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення;
 • переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України та/або межі зони митного контролю поза робочим часом, установленим для митного органу;
 • переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення в межах контрольованого прикордонного району, прикордонної смуги поза місцем розташування митного органу або поза зонами митного контролю;
 • переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення маршрутом або у спосіб, що є нехарактерним для переміщення такого виду товару, транспортного засобу;
 • переміщення товарів за маршрутом або у спосіб, що є типовим для переміщення предметів контрабанди або товарів, які є безпосередніми предметами порушення митних правил;
 • переміщення громадянами товарів в обсязі, що не є обґрунтованим у разі переміщення особистих речей;
 • наявність ознак облаштування товарів, транспортних засобів комерційного призначення спеціально виготовленими сховищами (тайниками) або використання інших засобів чи способів, що ускладнюють виявлення товарів;
 • наявність ознак надання одним товарам вигляду інших;
 • припущення за результатами використання технічних засобів митного контролю про те, що переміщувані через митний кордон України товари заборонено або обмежено до такого переміщення згідно із законодавством.;
 • виявлення в результаті використання технічних засобів митного контролю місць у товарах, транспортних засобах комерційного призначення, які можуть використовуватися для приховування товарів від митного контролю;
 • невідповідність даних, отриманих під час використання технічних засобів митного контролю, даним, що містяться у товаросупровідних та інших документах (відомостях), які подаються для митного контролю;
 • подання митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або виявлення у поданих документах недостовірних даних;
 • переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення з незаконним звільненням від митного контролю внаслідок використання службового становища посадовими особами митного органу.

Проведення огляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення за зверненням правоохоронних органів

Постановою № 1051 було внесено зміни до Вичерпного переліку, затвердженого постановою № 467.

При цьому п. 14 вищезазначеного Переліку як підставу для проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення визначено одержання в установлених законодавством випадках від правоохоронних органів письмового звернення із зазначенням підстави проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення, з використанням яких можуть бути вчинені порушення законодавства з питань державної митної справи.

У зверненні має бути зазначено таку інформацію:

 • номер, дата його надіслання;
 • назва і реквізити письмового доручення слідчого, вказівки прокурора, ухвали слідчого судді, суду, що є підставою для його надіслання;
 • опис (найменування) товару, марка, модель та номерний знак транспортного засобу або номер контейнера, щодо яких потрібно провести огляд (переогляд);
 • вид огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення (огляд або переогляд; ідентифікаційний, частковий або повний);
 • назва перевізника, одержувача та відправника (за наявності);
 • посада, прізвище, ім’я та по батькові осіб, які братимуть участь у проведенні огляду (переогляду);
 • строк проведення огляду (переогляду) та строк інформування про результати його проведення.

Таким чином, зазначена інформація правоохоронних органів має містити дані, достатні для формування висновку про переміщення тих чи інших товарів, транспортних засобів з ознаками порушень митних правил, передбачених статтями 482, 483 Митного кодексу.

Відповідно до частини п’ятої ст. 338 цього Кодексу огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення проводиться за рахунок органу, з ініціативи або на підставі інформації якого прийнято рішення про його проведення.

Згідно зі ст. 332 Митного кодексу переміщення через межі зони митного контролю і в межах цієї зони посадових осіб інших, крім митниць, територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, а також посадових осіб державних органів, які не здійснюють види контролю, зазначені у частині першій ст. 319 цього Кодексу, відбуваються з дотриманням режиму зони митного контролю і допускаються тільки з письмового дозволу керівника відповідної митниці (митного поста) або особи, яка виконує його обов’язки, а в зонах митного контролю, розташованих у пунктах пропуску через державний кордон України, — крім того, за погодженням з начальником відповідного органу охорони державного кордону.

Застосування технічних засобів митного контролю

З метою прискорення проведення огляду та підвищення його ефективності застосовуються різні види технічних засобів митного контролю (далі - ТЗМК), що дають змогу виявляти необхідні відомості про товари (їх кількість, склад, фізичні і хімічні властивості, достовірність, наявність тайників тощо).

При застосуванні ТЗМК посадові особи митних органів повинні дотримуватись необхідних заходів безпеки з метою недопущення заподіяння шкоди життю та здоров’ю людей, навколишньому середовищу, а також товарам і транспортним засобам.

У разі наявності рекомендацій системи управління ризиками посадовою особою, яка проводить митний огляд, застосовуються фото-, відеоапаратура.

У разі встановлення під час проведення огляду невідповідності фактичної кількості товарів кількості, зазначеній у товаросупровідних документах, митних деклараціях, митний орган самостійно визначає необхідну для цілей митного контролю та митного оформлення кількість товарів, що будуть оглядатись.

При виявленні під час огляду фактів невідповідності фактичних характеристик, кількості або відомостей про товари (найменування, країна походження, виробник тощо) відомостям, що зазначені в товаросупровідних документах, митних деклараціях ці факти зазначаються в Акті огляду.

У разі якщо виявлені розбіжності вказують на порушення митних правил, складається протокол про порушення митних правил.

Проведення переогляду товарів, транспортних засобів

У разі проведення переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються за товаросупровідними документами, митними деклараціями, переогляд засвідчується власноручним написом посадової особи митного органу «Переогляд» та особистою номерною печаткою, відтиск якої проставляється у вільному від записів місці, як правило, у правому нижньому куті митної декларації або на зворотних сторонах товаросупровідних документів із одночасним проставленням номера спеціального пломбіра, яким накладено нове митне забезпечення після здійснення операції переогляду (у разі накладення).

У разі проведення переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються митною територією України, в тому числі у межах контрольованого прикордонного району, без будь-яких товаросупровідних документів, що підтверджують проходження митних процедур, посадова особа митного органу засвідчує результат проведення митних процедур тільки складанням Акта переогляду.