Відмінності між версіями «Припинення права користування земельними ділянками, у тому числі які використовуються з порушенням земельного законодавства»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
(Не показана 1 проміжна версія ще одного користувача)
Рядок 16: Рядок 16:
* виконавчі органи сільських, селищних, міських рад у межах повноважень, визначених законом, у разі прийняття відповідною радою рішення про здійснення такого контролю.
* виконавчі органи сільських, селищних, міських рад у межах повноважень, визначених законом, у разі прийняття відповідною радою рішення про здійснення такого контролю.


== Підстави для припинення права користування земельними ділянками ==
== Припинення права користування земельною ділянкою ==
Відповідно до статті 141 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text Земельного Кодексу України] '''підставами для припинення права користування земельною ділянкою''' є:
 
# добровільна відмова від права користування земельною ділянкою;
# вилучення земельної ділянки у випадках, передбачених цим Кодексом;
# припинення діяльності релігійних організацій, державних чи комунальних підприємств, установ та організацій;
# використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам;
# використання земельної ділянки не за цільовим призначенням;
# систематична несплата земельного податку або орендної плати;
# набуття іншою особою права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, які розташовані на земельній ділянці;
# використання земельної ділянки у спосіб, що суперечить вимогам охорони культурної спадщини;
# передача приватному партнеру, концесіонеру нерухомого майна, розміщеного на земельній ділянці, що перебуває в користуванні державного або комунального підприємства та є об’єктом державно-приватного партнерства або об’єктом концесії.
=== Судова практика ===
Постанова Великої Палати Верховного Суду від 19 червня 2019 року у справі № 289/718/18 (провадження № 14-126цс19). Справа стосується несплати орендарем орендної плати, а тому є підстави для розірвання договору оренди, тобто порушене право користування земельною ділянкою передбачене статтею 141 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text Земельного Кодексу України]
 
== Підстави для припинення права користування земельними ділянками, які використовуються з порушенням вимог законодавства==
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text Главою 22 Земельного кодексу України] визначені '''підстави для припинення права користування земельними ділянками, які використовуються з порушенням вимог законодавства''', а саме:  
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text Главою 22 Земельного кодексу України] визначені '''підстави для припинення права користування земельними ділянками, які використовуються з порушенням вимог законодавства''', а саме:  


Рядок 92: Рядок 107:


[https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/92096566 Постанова Касаційного господарського суду від 30.09.2020 у справі №6/88-Б-05]
[https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/92096566 Постанова Касаційного господарського суду від 30.09.2020 у справі №6/88-Б-05]
== Див. також ==
* [[Припинення права власності на земельну ділянку]]
[[Категорія: Право власності на землю]]
[[Категорія: Право власності на землю]]

Поточна версія на 13:53, 8 квітня 2022

Нормативна база

Загальні відомості

Відповідно до ч. 1 ст. 78 Земельного кодексу України право на земельну ділянку – це право володіти, користуватися і розпоряджатися земельними ділянками.

Користування дає можливість громадянам вилучати із землі корисні властивості. Власник, має право використовувати землю так, як буде вважати за потрібне, але в межах цільового призначення земельної ділянки та не порушуючи норми земельного законодавства.

Статтею 5 Закону України «Про державний контроль за використання та охороною земель» визначено, що державний контроль за використанням та охороною земель здійснюють:

 • центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин - Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр);
 • виконавчі органи сільських, селищних, міських рад у межах повноважень, визначених законом, у разі прийняття відповідною радою рішення про здійснення такого контролю.

Припинення права користування земельною ділянкою

Відповідно до статті 141 Земельного Кодексу України підставами для припинення права користування земельною ділянкою є:

 1. добровільна відмова від права користування земельною ділянкою;
 2. вилучення земельної ділянки у випадках, передбачених цим Кодексом;
 3. припинення діяльності релігійних організацій, державних чи комунальних підприємств, установ та організацій;
 4. використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам;
 5. використання земельної ділянки не за цільовим призначенням;
 6. систематична несплата земельного податку або орендної плати;
 7. набуття іншою особою права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, які розташовані на земельній ділянці;
 8. використання земельної ділянки у спосіб, що суперечить вимогам охорони культурної спадщини;
 9. передача приватному партнеру, концесіонеру нерухомого майна, розміщеного на земельній ділянці, що перебуває в користуванні державного або комунального підприємства та є об’єктом державно-приватного партнерства або об’єктом концесії.

Судова практика

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 19 червня 2019 року у справі № 289/718/18 (провадження № 14-126цс19). Справа стосується несплати орендарем орендної плати, а тому є підстави для розірвання договору оренди, тобто порушене право користування земельною ділянкою передбачене статтею 141 Земельного Кодексу України

Підстави для припинення права користування земельними ділянками, які використовуються з порушенням вимог законодавства

Главою 22 Земельного кодексу України визначені підстави для припинення права користування земельними ділянками, які використовуються з порушенням вимог законодавства, а саме:

 • використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам;
 • використання земельної ділянки не за цільовим призначенням;
 • систематична несплата земельного податку або орендної плати;
 • не усунення допущених порушень законодавства (забруднення земель радіоактивними і хімічними речовинами, відходами, стічними водами, забруднення земель бактеріальна-паразитичними і карантинно-шкідливими організмами, засмічення земель забороненими рослинами, пошкодження і знищення родючого шару ґрунту, об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем, порушення встановленого режиму використання земель, що особливо охороняються, а також використання земель способами, які завдають шкоди здоров'ю населення) в строки, встановлені приписами органів, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель.

Порядок виявлення порушення земельного законодавства

Відповідно до статті 9 Закону України «Про державний контроль за використання та охороною земель» державний контроль за використанням та охороною земель, дотриманням вимог законодавства України про охорону земель і моніторинг ґрунтів здійснюються шляхом:

 • проведення перевірок;
 • розгляду звернень юридичних і фізичних осіб;
 • участі у прийнятті в експлуатацію меліоративних систем і рекультивованих земель, захисних лісонасаджень, протиерозійних гідротехнічних споруд та інших об'єктів, які споруджуються з метою підвищення родючості ґрунтів та забезпечення охорони земель;
 • розгляду документації із землеустрою, пов'язаної з використанням та охороною земель;
 • проведення моніторингу ґрунтів та агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення.

Посадові особи спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері державного контролю за використанням та охороною земель проводять обстеження земельної ділянки з метою визначення її стану та дотримання умов її використання в присутності користувачів земельної ділянки або уповноважених ними осіб, а також осіб, які вчинили порушення земельного законодавства. У разі відсутності при обстеженні земельної ділянки землекористувача або уповноважених ними осіб обстеження проводиться за наявності двох свідків.

При проведенні обстеження:

 • установлюється особа, яка є користувачем земельної ділянки;
 • при встановленні факту зміни власника чи користувача об’єкта нерухомості вживаються заходи для з’ясування особи фактичного власника чи користувача;
 • установлюється правомірність використання земельних ділянок іншими землекористувачами, яким вони не надані у власність чи користування;
 • перевіряється наявність документів, що посвідчують право власності чи право користування земельною ділянкою;
 • перевіряється дотримання режиму використання земельної ділянки відповідно до цільового та функціонального призначення;
 • уточнюється відповідність місця розташування та меж земельної ділянки, мір ліній, визначених у документах, які посвідчують право користування земельною ділянкою, фактичним мірам ліній на місцевості (при необхідності).

За результати обстеження складається акт у двох примірниках у день проведення обстеження.

Важливо! Один із них залишається у Комісії, другий вручається або надсилається особі, яка перевірялась. При проведенні спільних обстежень з іншими органами контролю, копія акту надається цим органам.

В акті обстеження стану та дотримання умов використання земельної ділянки повинно бути зазначено:

 1. дата та місце складання акту;
 2. прізвища членів Комісії, які проводили обстеження;
 3. посади та прізвища осіб, які були залучені до обстеження;
 4. посаду та прізвище представника юридичної особи чи прізвище фізичної особи, які були присутні при обстеженні;
 5. місце розташування земельної ділянки, її площу згідно із земельно—кадастровою документацією та фактичну площу, яка використовується;
 6. цільове призначення та фактичний стан використання (освоєння) земельної ділянки;
 7. наявність документів, які посвідчують право власності чи право користування земельною ділянкою;
 8. обставини порушення земельного законодавства;
 9. суть порушення.

Акт підписується всіма членами Комісії, які проводили обстеження, представником юридичної особи чи фізичною особою, що використовують земельні ділянки, свідками (за їх наявності).

До відома! В акті наводиться план—схема місця розташування земельної ділянки (схематичний абрис чи викопіювання з картографічних матеріалів планів земельної ділянки із зазначенням суміжних землекористувачів). На плані—схемі вказується загальна площа земельної ділянки та площа, на якій виявлено порушення (забруднення, самовільне зайняття тощо).

У разі виявлення порушення, державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель чи державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища складають протокол про адміністративне правопорушення, накладають адміністративне стягнення та видають припис щодо необхідності усунення в 30-денний строк.

У разі невиконання припису у 30-денний державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель чи державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища повторно накладає адміністративне стягнення та видає припис про припинення правопорушення та усунення його наслідків.

У разі не усунення особою в термін порушення вказаного у приписі, державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель чи державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища звертається до господарського суду з позовом про:

 • розірвання договору оренди, емфітевзису, суперфіцію земельної ділянки або договору про встановлення земельного сервітуту;
 • припинення права постійного користування земельною ділянкою.

Факт використання земельної ділянки, що використовується з порушенням вимог законодавства має бути підтверджений матеріалами справи про адміністративне правопорушення, а саме:

 • акт перевірки дотримання вимог земельного законодавства,
 • протокол про адміністративне правопорушення,
 • припис (з вимогою усунення порушення земельного законодавства),
 • акт обстеження земельної ділянки.

Відповідне рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про припинення права користування земельною ділянкою може бути оскаржене землекористувачем у судовому порядку, протягом місяця з дня ознайомлення з відповідним рішенням, шляхом звернення до адміністративного суду.

Судова практика

Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ" від 16.04.2004 N 7.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 30 травня 2018 року у справі № 923/466/17.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 14 листопада 2018 року у справі № 183/1617/16.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 1 жовтня 2019 року у справі № 911/2034/16.

Постанова Касаційного господарського суду від 30.09.2020 у справі №6/88-Б-05

Див. також