Відмінності між версіями «Припинення договору оренди землі»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук
(Строки оренди)
 
(Не показані 11 проміжних версій 4 користувачів)
Рядок 6: Рядок 6:
 
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/220-2004-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 03 березня 2004 року № 220 "Про затвердження Типового договору оренди землі"]
 
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/220-2004-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 03 березня 2004 року № 220 "Про затвердження Типового договору оренди землі"]
  
== Поняття договору оренди землі ==
+
== Загальна інформація ==
'''Оренда землі''' - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою (землекористування, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.
+
'''Оренда землі''' - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою (землекористування, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.  
<br />За договором оренди орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства. Договір оренди  землі  укладається  у  письмовій  формі  і за бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально.  
 
  
 
[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/220-2004-%D0%BF Типова форма договору оренди землі затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2004 року № 220].
 
[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/220-2004-%D0%BF Типова форма договору оренди землі затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2004 року № 220].
  
Договір оренди землі набирає чинності після його ''державної реєстрації''. Якщо державну реєстрацію договору не проведено, то умови даного договору не зобов’язують сторін.
+
'''<u>Детальніше див.</u>''' "[[Оренда земельних ділянок]]".
Земельна ділянка,  обтяжена  заставою,  може  бути передана в оренду в разі згоди заставодержателя.
 
  
== Істотними умовами договору оренди землі є: ==
+
== Припинення договору оренди землі ==
* об’єкт  оренди (кадастровий  номер, місце  розташування  та розмір земельної ділянки);  
+
Підстави припинення договору оренди землі:
* строк дії договору оренди;  
+
# закінчення [[Оренда земельних ділянок|строку]], на який його було укладено;
* орендна  плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов  розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.
+
# [[Викуп земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна для суспільних потреб|викупу земельної ділянки для суспільних потреб]] та [[Примусове відчуження земельних ділянок та інших об'єктів нерухомого майна з мотивів суспільної необхідності|примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності]] в порядку, встановленому законом;
+
# поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря;
За  згодою  сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови.
+
# смерті фізичної особи-орендаря, засудження його до позбавлення волі та відмови осіб, зазначених у статті 7 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/161-14 Закону України "Про оренду землі"], від виконання укладеного договору оренди земельної ділянки;
 +
# [[Порядок ліквідації юридичної особи|ліквідації юридичної особи-орендаря]];
 +
# відчуження права оренди земельної ділянки заставодержателем;
 +
# набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці;
 +
# припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійного договору (щодо договорів оренди землі, укладених у рамках такого партнерства/концесії)
 +
# інші випадки, передбачені законом (наприклад, припинення договору шляхом його [[Дострокове розірвання договору оренди землі|розірвання]]).
 +
Крім того, стаття 141 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 Земельного кодексу України] зазначає '''підстави припинення права користування земельною ділянкою''':
 +
* добровільна відмова від права користування земельною ділянкою;
 +
* вилучення земельної ділянки у випадках, передбачених [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 Земельним кодексом України];
 +
* припинення діяльності релігійних організацій, державних чи комунальних підприємств, установ та організацій;
 +
* використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам;
 +
* використання земельної ділянки не за цільовим призначенням;
 +
* систематична несплата земельного податку або орендної плати;
 +
* набуття іншою особою права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, які розташовані на земельній ділянці;
 +
* використання земельної ділянки у спосіб, що суперечить вимогам охорони культурної спадщини;
 +
* передача приватному партнеру, концесіонеру нерухомого майна, розміщеного на земельній ділянці, що перебуває в користуванні державного або комунального підприємства та є об’єктом державно-приватного партнерства або об’єктом концесії.
  
== Строки оренди ==
+
Слід зазначити, що відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14#Text частини 4 статті 32 Закону України «Про оренду землі»] '''перехід права власності на орендовану земельну ділянку''' '''до іншої особи''' (у тому числі в порядку спадкування), реорганізація юридичної особи-орендаря '''не є підставою для зміни умов або припинення договору''', якщо інше не передбачено договором оренди землі.
Строк оренди земельної ділянки не може перевищувати '''50 років.''' <br>
 
Строк оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства не може бути меншим як '''7 років'''. <br>
 
При передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є земельними ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація, строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може бути меншим як '''10 років'''. <br>
 
Якщо строк дії договору оренди землі, що не містить умови про його поновлення, закінчився у день або після смерті орендодавця, договір за заявою орендаря поновлюється на той самий строк і на тих самих умовах до моменту державної реєстрації права власності спадкоємця на земельну ділянку або державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку за рішенням суду про визнання спадщини відумерлою. Зазначена заява має бути подана до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно протягом одного місяця з дня, коли орендарю стало відомо про смерть орендодавця. З моменту державної реєстрації права власності спадкоємця на земельну ділянку, передану в оренду особою, яка управляє спадщиною, або державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку за рішенням суду про визнання спадщини відумерлою договір оренди припиняється, а державна реєстрація припинення права оренди проводиться одночасно з державною реєстрацією права власності.
 
  
== Підстави припинення чи розірвання договору ==
+
== Розірвання договору оренди землі ==
Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або умовами самого договору.
+
Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку '''не допускається''', якщо інше не передбачено законом або умовами самого договору.
 +
 
 +
Законодавством України визначено два <u>шляхи дострокового розірвання</u> договору оренди землі:
 +
 
 +
♦ '''за згодою сторін;'''
 +
 
 +
У разі розірвання договору оренди землі з ініціативи орендаря орендодавець має право на отримання орендної плати на землях сільськогосподарського призначення за 6 місяців, а на землях несільськогосподарського призначення - за рік, якщо протягом зазначеного періоду не надійшло пропозицій від інших осіб на укладення договору оренди цієї ж земельної ділянки на тих самих умовах, за винятком випадків, коли розірвання договору було обумовлено невиконанням або неналежним виконанням орендодавцем договірних зобов’язань.
 +
 
 +
У разі розірвання договору оренди землі за погодженням сторін кожна сторона має право вимагати в іншої сторони відшкодування понесених збитків відповідно до закону.
 +
 
 +
♦ '''за рішенням суду:'''
 +
* невиконання сторонами обов'язків, передбачених статтями 24 і 25 Закону України [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/161-14 Закону України "Про оренду землі"];
  
Нормами чинного законодавства України визначено два шляхи дострокового розірвання договору оренди землі:
 
* за згодою сторін;
 
* за рішенням суду.
 
Договір оренди земельної ділянки державної чи комунальної власності може бути розірвано ''у разі необхідності надання її для суспільних потреб'' у разі прийняття рішення про використання земельної ділянки для розміщення об’єктів, визначених [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1559-17 частиною першою статті 7 Закону України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності"].<br>
 
У разі розірвання договору оренди землі за погодженням сторін кожна сторона має право вимагати в іншої сторони відшкодування понесених збитків відповідно до закону.<br />
 
У разі розірвання договору оренди землі з ініціативи орендаря орендодавець  має  право  на  отримання  орендної  плати на землях сільськогосподарського призначення за шість місяців, а на землях несільськогосподарського  призначення  -  за  рік,  якщо  протягом зазначеного періоду не  надійшло  пропозицій  від  інших  осіб  на укладення  договору  оренди  цієї ж земельної ділянки на тих самих умовах,  за  винятком  випадків,  коли  розірвання  договору  було обумовлено  невиконанням  або  неналежним  виконанням орендодавцем договірних зобов'язань.
 
*Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи (у тому числі в порядку спадкування), реорганізація юридичної особи-орендаря не є підставою для зміни умов або припинення договору, якщо інше не передбачено договором оренди землі.
 
На  вимогу  однієї  із  сторін договір оренди ''може бути достроково розірваний'' '''за рішенням суду''' в порядку, встановленому законом, однак для цього повинні бути конкретні підстави.<br />
 
Відповідно до [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/161-14 статті 32 Закону України «Про оренду землі»] на вимогу однієї із сторін договір оренди землі '''може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі''':
 
* невиконання сторонами обов'язків, передбачених статтями [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/161-14 24 і 25 Закону України "Про оренду землі"];
 
 
* невиконання сторонами обов'язків, передбачених умовами договору;
 
* невиконання сторонами обов'язків, передбачених умовами договору;
* випадкового знищення чи пошкодження об'єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки;
 
* виникнення підстав, визначених Земельним кодексом України та іншими законами України.
 
  
[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 Статтею 141 Земельного кодексу України] передбачені підстави припинення права користування земельною ділянкою, до яких в даному випадку можна віднести:<br />
+
* у разі випадкового знищення чи пошкодження об’єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки;
використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам, використання земельної ділянки не за цільовим призначенням; систематична несплата земельного податку або орендної плати (систематичність: два і більше роки) . Також обов’язки щодо охорони землі при здійсненні господарської діяльності встановлені [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15 розділом VI Закону України «Про охорону земель»].
 
  
Якщо жодних порушень за орендарем не виявлено, то потрібно чекати закінчення дії договору або все ж таки вести переговори щодо розірвання договору за згодою сторін.
+
* на підставах, визначених [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#n1419 Земельним кодексом України] та іншими законами України.
 
+
Договір оренди земельної ділянки державної чи комунальної власності може бути розірвано ''у разі необхідності надання її для суспільних потреб'' у разі прийняття рішення про використання земельної ділянки для розміщення об’єктів, визначених [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1559-17 частиною першою статті 7 Закону України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності"].
== Судова практика у справах щодо розірвання договорів оренди землі ==
+
У разі розірвання договору оренди землі за погодженням сторін кожна сторона має право вимагати в іншої сторони відшкодування понесених збитків відповідно до закону.
* [http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77870570 Постанова Верховного Суду від 14 листопада 2018 року у справі № 484/301/18] (систематичне порушення договору оренди земельної ділянки щодо сплати орендної плати є підставою для розірвання такого договору, незважаючи на те, чи виплачена в подальшому заборгованість. При цьому відсутність письмового погодження орендодавцем та орендарем форми розрахунку виплати орендної плати за договором не заслуговує на увагу, оскільки указане не звільняє відповідача від обов’язку виконувати умови договору оренди землі в частині сплати погодженого розміру орендної плати).
 
* [http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86205820 Постанова Верховного Суду від 10 грудня 2019 року у справі №183/1749/17] (підставою для розірвання договору оренди землі є систематична несплата орендної плати (два та більше випадки). При цьому, систематична сплата орендної плати не у повному обсязі, визначеному договором, тобто як невиконання, так і неналежне виконання умов договору, є підставою для розірвання такого договору).
 
* [http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86241066 Постанова Верховного Суду від 11 грудня 2019 року у справі №272/872/17] (доводи відповідача про те, що він направляв позивачу пропозицію отримати орендну плату за землю, проте позивач за її отриманням не з'явився, не можуть бути підставою для висновку про належне виконання своїх зобов'язань за договором оренди землі).
 
* [http://reyestr.court.gov.ua/Review/74188327 Постанова Верховного Суду від 16 травня 2018 року у справі №420/504/16-ц] (договорами оренди землі може бути передбачене положення, в якому сторони встановили можливість одностороннього розірвання договору без настання будь-яких умов. За таких умов при розірванні договору однією із сторін доводи іншої сторони про відсутні причини для його розірвання в односторонньому порядку суд залишив без уваги).
 
  
 +
'''<u>Детальніше див.:</u>''' "[[Дострокове розірвання договору оренди землі]]".
 
== Наслідки припинення або розірвання договору оренди ==
 
== Наслідки припинення або розірвання договору оренди ==
 
У разі припинення або розірвання договору оренди землі орендар зобов’язаний повернути орендодавцеві земельну ділянку на умовах, визначених договором.
 
У разі припинення або розірвання договору оренди землі орендар зобов’язаний повернути орендодавцеві земельну ділянку на умовах, визначених договором.
 +
 
У разі невиконання орендарем обов’язку щодо умов повернення орендодавцеві земельної ділянки орендар зобов’язаний відшкодувати орендодавцю завдані збитки.
 
У разі невиконання орендарем обов’язку щодо умов повернення орендодавцеві земельної ділянки орендар зобов’язаний відшкодувати орендодавцю завдані збитки.
  
 +
== Див. також ==
 +
* [[Оренда земельних ділянок]]
 +
* [[Відмінності порядку поновлення договору оренди землі та порядку укладення договору оренди землі на новий строк]]
 +
* [[Відмова власника від поновлення договору оренди земельної частки (пай)]]
 +
* [[Визнання договору оренди земельної ділянки недійсним (нікчемним)]]
 
[[Категорія:Цивільне право]]
 
[[Категорія:Цивільне право]]
 
[[Категорія:Договір оренди]]
 
[[Категорія:Договір оренди]]

Поточна версія на 16:45, 13 листопада 2020

Нормативна база

Загальна інформація

Оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою (землекористування, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

Типова форма договору оренди землі затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2004 року № 220.

Детальніше див. "Оренда земельних ділянок".

Припинення договору оренди землі

Підстави припинення договору оренди землі:

 1. закінчення строку, на який його було укладено;
 2. викупу земельної ділянки для суспільних потреб та примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;
 3. поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря;
 4. смерті фізичної особи-орендаря, засудження його до позбавлення волі та відмови осіб, зазначених у статті 7 Закону України "Про оренду землі", від виконання укладеного договору оренди земельної ділянки;
 5. ліквідації юридичної особи-орендаря;
 6. відчуження права оренди земельної ділянки заставодержателем;
 7. набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці;
 8. припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійного договору (щодо договорів оренди землі, укладених у рамках такого партнерства/концесії)
 9. інші випадки, передбачені законом (наприклад, припинення договору шляхом його розірвання).

Крім того, стаття 141 Земельного кодексу України зазначає підстави припинення права користування земельною ділянкою:

 • добровільна відмова від права користування земельною ділянкою;
 • вилучення земельної ділянки у випадках, передбачених Земельним кодексом України;
 • припинення діяльності релігійних організацій, державних чи комунальних підприємств, установ та організацій;
 • використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам;
 • використання земельної ділянки не за цільовим призначенням;
 • систематична несплата земельного податку або орендної плати;
 • набуття іншою особою права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, які розташовані на земельній ділянці;
 • використання земельної ділянки у спосіб, що суперечить вимогам охорони культурної спадщини;
 • передача приватному партнеру, концесіонеру нерухомого майна, розміщеного на земельній ділянці, що перебуває в користуванні державного або комунального підприємства та є об’єктом державно-приватного партнерства або об’єктом концесії.

Слід зазначити, що відповідно до частини 4 статті 32 Закону України «Про оренду землі» перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи (у тому числі в порядку спадкування), реорганізація юридичної особи-орендаря не є підставою для зміни умов або припинення договору, якщо інше не передбачено договором оренди землі.

Розірвання договору оренди землі

Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або умовами самого договору.

Законодавством України визначено два шляхи дострокового розірвання договору оренди землі:

за згодою сторін;

У разі розірвання договору оренди землі з ініціативи орендаря орендодавець має право на отримання орендної плати на землях сільськогосподарського призначення за 6 місяців, а на землях несільськогосподарського призначення - за рік, якщо протягом зазначеного періоду не надійшло пропозицій від інших осіб на укладення договору оренди цієї ж земельної ділянки на тих самих умовах, за винятком випадків, коли розірвання договору було обумовлено невиконанням або неналежним виконанням орендодавцем договірних зобов’язань.

У разі розірвання договору оренди землі за погодженням сторін кожна сторона має право вимагати в іншої сторони відшкодування понесених збитків відповідно до закону.

за рішенням суду:

 • невиконання сторонами обов'язків, передбачених умовами договору;
 • у разі випадкового знищення чи пошкодження об’єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки;

Договір оренди земельної ділянки державної чи комунальної власності може бути розірвано у разі необхідності надання її для суспільних потреб у разі прийняття рішення про використання земельної ділянки для розміщення об’єктів, визначених частиною першою статті 7 Закону України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності". У разі розірвання договору оренди землі за погодженням сторін кожна сторона має право вимагати в іншої сторони відшкодування понесених збитків відповідно до закону.

Детальніше див.: "Дострокове розірвання договору оренди землі".

Наслідки припинення або розірвання договору оренди

У разі припинення або розірвання договору оренди землі орендар зобов’язаний повернути орендодавцеві земельну ділянку на умовах, визначених договором.

У разі невиконання орендарем обов’язку щодо умов повернення орендодавцеві земельної ділянки орендар зобов’язаний відшкодувати орендодавцю завдані збитки.

Див. також