Примусове повернення та видворення іноземців та осіб без громадянства, оскарження таких рішень

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Підстави та порядок прийняття рішення про примусове повернення

Примусове повернення – це повернення іноземця або особи без громадянства в країну походження або третю країну, якщо їх дії порушують законодавство про правовий статус іноземців та осіб без громадянства або суперечать інтересам забезпечення національної безпеки України чи охорони громадського порядку, або якщо це необхідно для охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, органу Служби безпеки України або органу охорони державного кордону (стосовно іноземців та осіб без громадянства, які затримані ними у межах контрольованих прикордонних районів під час спроби або після незаконного перетинання державного кордону України).
Рішення про примусове повернення з України іноземця або особи без громадянства готується у двох примірниках та протягом 24 годин інформується прокурора за територіальністю про підстави прийняття такого рішення. У рішенні про примусове повернення зазначається підстави його прийняття, строк, протягом якого іноземець або особа без громадянства повинні виїхати з України та який не повинен перевищувати 30 днів з дня прийняття рішення, порядок оскарження та наслідки невиконання.
Один із примірників рішення про примусове повернення негайно видається іноземцю, стосовно якого воно прийнято. Інший примірник залишається в органі, який його прийняв.
Крім того, рішення про примусове повернення іноземців та осіб без громадянства, може супроводжуватися забороною щодо подальшого в'їзду в Україну строком на три роки. Строк заборони щодо подальшого в'їзду в Україну обчислюється з дня винесення такого рішення та у паспортному документі іноземця проставляється відмітка про заборону в’їзду.

Порядок та строки виконання рішення про примусове повернення

Іноземець або особа без громадянства зобов'язані самостійно залишити територію України у строк, зазначений у рішенні про примусове повернення. При цьому в паспортному документі іноземця або особи без громадянства скасовується віза і вилучаються документи, що підтверджують законні підстави перебування в Україні та проставляється відповідний штамп.
Начальником територіального органу, територіального підрозділу ДМС та органу СБ України, яким прийнято рішення, надсилається відповідний запит до Головного центру обробки спеціальної інформації Держприкордонслужби (далі - ГЦОСІ). На виконання такого запиту ГЦОСІ надає інформацію про перетинання іноземців державного кордону на виїзд з України без його згоди у місячний строк після отримання відповідного запиту.
Невиконання іноземцем або особою без громадянства рішення про примусове повернення тягне за собою наслідок примусового видворення.

Підстави та порядок прийняття рішення про примусове видворення

Примусове видворення передбачає: виявлення порушника, поміщення його в пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України (далі ПТПІ), документальне оформлення примусового видворення, подальше супроводження іноземця до пункту пропуску через державний кордон України чи до країни походження.
Територіальні органи, територіальні підрозділи ДМС, органи охорони державного кордону та органи СБУ звертаються з адміністративним позовом про їх примусове видворення до місцевого загального суду за місцезнаходженням відповідного органу, підрозділу та в порядку передбаченому розділом 3 глави 1 Кодексу адміністративного судочинства України.
У разі наявності обґрунтованих підстав вважати, що іноземець або особа без громадянства, стосовно якого подано адміністративний позов про примусове видворення, не має документа, що дає право на виїзд з України, ухилятиметься від виконання рішення про його примусове видворення, перешкоджатиме проведенню процедури видворення або якщо існує ризик його втечі, адміністративний суд за клопотанням органу (підрозділу), який подав такий позов, може прийняти одне з таких рішень:

  • взяти особу на поруки підприємства, установи чи організації;
  • зобов’язати іноземця або особу без громадянства внести заставу;
  • затримати іноземця або особу без громадянства з поміщенням до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні.

Строк затримання іноземців та осіб без громадянства в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, не може перевищувати шести місяців. У разі наявності умов, за яких неможливо забезпечити примусове видворення особи у зазначений строк або прийняти рішення за заявою про визнання її біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, цей строк може бути продовжений, але не більш як на дванадцять місяців. Умовами, за яких неможливо забезпечити примусове видворення особи, є:

  • відсутність співпраці з боку іноземця або особи без громадянства під час процедури його ідентифікації;
  • неодержання інформації з країни громадянської належності іноземця або країни походження особи без громадянства чи документів, необхідних для ідентифікації особи.

Адміністративні справи щодо примусового видворення суд розглядає у п’ятиденний строк з дня подання позовної заяви. Копії судових рішень у визначених цією статтею адміністративних справах невідкладно видаються особам, які брали участь у справі.

Виконання постанови про примусове видворення

Рішення суду про примусове видворення іноземця виконується органом або підрозділом, який його ініціював. Для здійснення контролю та охорони іноземців, стосовно яких прийнято рішення про примусове видворення за межі України, наказом відповідного органу призначається супровід, який супроводжує іноземця територією України до пункту пропуску через державний кордон, через який заплановано виїзд або до країни походження, чи третьої країни. Виконання рішень адміністративного суду про примусове видворення іноземця за позовом органу СБУ здійснюється територіальним органом, територіальним підрозділом ДМС за територіальністю.
Орган, який здійснює примусове видворення іноземця або особи, без громадянства не пізніше ніж за дві доби до видворення іноземця повідомляє ДМС або Департаменту аналізу та оцінки інформації Адміністрації Держприкордонслужби України про таке видворення.
Супроводження осіб, що видворяються у поїздах, здійснюються у взаємодії з працівниками поліції.
Акт приймання-передавання іноземців або осіб без громадянства та рішення про примусове повернення чи видворення складається окремо на кожну особу у двох примірниках та підписується сторонами після вильоту/виїзду іноземця за межі України.
Перші примірники згаданих документів після вильоту/виїзду іноземця до країни походження залишаються в представника територіального органу, територіального підрозділу ДМС, органу охорони державного кордону, що приймав рішення чи ініціював його, та долучаються до особової справи затриманого.
Інші примірники акта надаються органу (підрозділу) охорони державного кордону, через пункт пропуску державного кордону якого здійснювалося видворення.

Оскарження рішення про примусове повернення та примусове видворення

Рішень про примусове повернення іноземців або осіб без громадянства в країну походження або третю країну можуть бути оскаржені до адміністративного суду за місцем знаходженням органу, що його прийняв та розглядаються у п’ятиденний строк з дня подання позовної заяви.
Рішення суду першої інстанції про примусове повернення іноземців або осіб без громадянства в країну походження або третю країну та примусове видворення можуть бути оскаржені в апеляційному порядку в п’ятиденний строк з дня їх проголошення.
Зазначені судові рішення набирають законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, а в разі їх оскарження - з моменту проголошення судового рішення суду апеляційної інстанції.
Судові рішення (постанови, ухвали) першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку та судові рішення апеляційної інстанції, прийняті за результатами розгляду апеляційної скарги, можуть бути оскаржені в касаційному порядку.
За подання до адміністративного суду позовних заяв та апеляційних скарг у справах щодо оскарження рішень про примусове повернення іноземців або осіб без громадянства в країну походження або третю країну та примусове видворення судовий збір не сплачується.