Відмінності між версіями «Примусове повернення та видворення іноземців та осіб без громадянства, оскарження таких рішень»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук
(Оскарження рішення про примусове повернення та примусове видворення)
Рядок 1: Рядок 1:
 
== Нормативна база ==
 
== Нормативна база ==
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України.]
+
 
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.]
+
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_011 Конвенції про статус біженців.]
+
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3773-17 Закон України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”.]
+
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_011 Конвенція про статус біженців]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3671-17 Закон України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”.]
+
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3773-17 Закон України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/661-15 Закон України “Про Державну прикордонну службу України”.]
+
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3671-17 Закон України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 Кодекс адміністративного судочинства України.]
+
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/661-15 Закон України “Про Державну прикордонну службу України”]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 Кодекс України про адміністративні правопорушення.]
+
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 Кодекс адміністративного судочинства України]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0806-12 Інструкції про примусове повернення і примусове видворення з України іноземців та осіб без громадянства, затверджена спільним наказом Міністерства внутрішніх справ України, Адміністрації державної прикордонної служби України та Служби безпеки України від 23.04.2012  № 353/271/150.]
+
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 Кодекс України про адміністративні правопорушення]
 +
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0806-12 Інструкція про примусове повернення і примусове видворення з України іноземців та осіб без громадянства, затверджена спільним наказом Міністерства внутрішніх справ України, Адміністрації державної прикордонної служби України та Служби безпеки України від 23.04.2012  № 353/271/150]
 
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v_001760-09 Постанова Пленуму Вищого Адміністративного суду України № 1 від 25.06.2009 року «Про судову практику розгляду спорів щодо статусу біженців та особи, яка потребує додаткового або тимчасового захисту, примусового повернення і примусового видворення іноземців чи особи без громадянства з України та спорів, пов’язаних із перебуванням іноземця та особи без громадянства в Україні»]
 
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v_001760-09 Постанова Пленуму Вищого Адміністративного суду України № 1 від 25.06.2009 року «Про судову практику розгляду спорів щодо статусу біженців та особи, яка потребує додаткового або тимчасового захисту, примусового повернення і примусового видворення іноземців чи особи без громадянства з України та спорів, пов’язаних із перебуванням іноземця та особи без громадянства в Україні»]
  
== Підстави та порядок прийняття рішення про примусове повернення ==
+
== Примусове повернення: підстави прийняття рішення, порядок та строки його виконання==
 +
 
 +
Іноземці можуть бути примусово повернуті до країни походження чи третьої країни на підставі рішення органу ДМС або органу охорони державного кордону, або органу СБУ про примусове повернення чи примусово видворені на підставі винесеної за позовом цих органів/підрозділів постанови адміністративного суду про примусове видворення.
 +
 
 +
'''Підставами для прийняття рішення про примусове повернення''' іноземців до країни походження або третьої країни є:
 +
 
 +
* дії, що порушують законодавство України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства;
 +
* дії, що суперечать інтересам забезпечення національної безпеки України чи охорони громадського порядку;
 +
* якщо це необхідно для охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України;
 +
* затримання іноземців органами охорони державного кордону у межах контрольованих прикордонних районів під час спроби або після незаконного перетинання державного кордону України.
 +
*
 +
Рішення про примусове повернення з України іноземця або особи без громадянства готується у двох примірниках, один з яких негайно видається іноземцю, стосовно якого воно прийнято, а інший залишається в органі, який його прийняв.
 +
 
 +
У такому рішенні обов’язково зазначається підстави його прийняття, строк, протягом якого іноземець або особа без громадянства повинні виїхати з України та який не повинен перевищувати 30 днів з дня прийняття рішення, порядок оскарження та наслідки невиконання.
 +
 
 +
Про підстави прийняття такого рішення '''протягом 24 годин інформують прокурора''' за територіальністю.
 +
 
 +
'''Зверніть увагу!''' Рішення про примусове повернення іноземців та осіб без громадянства може супроводжуватися забороною щодо подальшого в'їзду в Україну строком на три роки. Строк заборони щодо подальшого в'їзду в Україну обчислюється з дня винесення такого рішення, а у паспортному документі іноземця проставляється відмітка про заборону в’їзду.
 +
 
 +
Відтак, іноземець або особа без громадянства зобов'язані самостійно залишити територію України у строк, зазначений у рішенні про примусове повернення. При цьому в паспортному документі іноземця або особи без громадянства скасовується віза і вилучаються документи, що підтверджують законні підстави перебування в Україні та проставляється відповідний штамп.
 +
 
 +
Окрім цього, начальником територіального органу, територіального підрозділу ДМС та органу СБУ, яким прийнято рішення, надсилається відповідний запит до Головного центру обробки спеціальної інформації Держприкордонслужби (далі - ГЦОСІ). Інформація на виконання такого запиту, про перетинання іноземцем державного кордону на виїзд з України, надається у місячний строк після його отримання.
 +
 
 +
'''До уваги!''' Невиконання іноземцем або особою без громадянства рішення про примусове повернення тягне за собою наслідок примусового видворення.
  
<big>'''Примусове повернення'''</big> – це повернення іноземця або особи без громадянства в країну походження або третю країну, якщо їх дії порушують законодавство про правовий статус іноземців та осіб без громадянства або суперечать інтересам забезпечення національної безпеки України чи охорони громадського порядку, або якщо це необхідно для охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, органу Служби безпеки України або органу охорони державного кордону (стосовно іноземців та осіб без громадянства, які затримані ними у межах контрольованих прикордонних районів під час спроби або після незаконного перетинання державного кордону України).<br />
+
== Особливості примусового видворення: підстави прийняття рішення, виконання постанови про примусове видворення==
Рішення про примусове повернення з України іноземця або особи без громадянства готується у двох примірниках  та '''протягом 24 годин''' інформується прокурора за територіальністю про підстави прийняття такого рішення.
 
У рішенні про примусове повернення зазначається підстави його прийняття, ''строк, протягом якого іноземець або особа без громадянства повинні виїхати з України та який не повинен перевищувати 30 днів з дня прийняття рішення'', порядок оскарження та наслідки невиконання.<br />
 
Один із примірників рішення про примусове повернення негайно видається іноземцю, стосовно якого воно прийнято. Інший примірник залишається в органі, який його прийняв.<br />
 
Крім того, рішення про примусове повернення іноземців та осіб без громадянства, може супроводжуватися забороною щодо подальшого в'їзду в Україну строком на три роки. Строк заборони щодо подальшого в'їзду в Україну обчислюється з дня винесення такого рішення та у паспортному документі іноземця проставляється відмітка про заборону в’їзду.
 
  
== Порядок та строки виконання рішення про примусове повернення ==
+
'''Підставами для подання позову про примусове видворення іноземців є:'''
 
Іноземець або особа без громадянства зобов'язані самостійно залишити територію України у строк, зазначений у рішенні про примусове повернення. При цьому в паспортному документі іноземця або особи без громадянства скасовується віза і вилучаються документи, що підтверджують законні підстави перебування в Україні та проставляється відповідний штамп.<br />
 
Начальником територіального органу, територіального підрозділу ДМС та органу СБ України, яким прийнято рішення, надсилається відповідний запит до Головного центру обробки спеціальної інформації Держприкордонслужби (далі - ГЦОСІ). На виконання такого запиту ГЦОСІ надає інформацію про перетинання іноземців державного кордону на виїзд з України без його згоди у місячний строк після отримання відповідного запиту.<br />
 
Невиконання іноземцем або особою без громадянства рішення про примусове повернення тягне за собою наслідок примусового видворення.
 
  
== Підстави та порядок прийняття рішення про примусове видворення ==
+
* невиконання іноземцем в установлений строк без поважних причин рішення про примусове повернення;
Примусове видворення передбачає: виявлення порушника, поміщення його в пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України (далі ПТПІ), документальне оформлення примусового видворення, подальше супроводження іноземця до пункту пропуску через державний кордон України чи до країни походження.<br />
+
* наявність обґрунтованих підстав вважати, що іноземець ухилятиметься від виконання рішення про примусове повернення, крім випадків затримання іноземця за незаконне перетинання державного кордону України поза пунктами пропуску через державний кордон України та його передачі прикордонним органам суміжної держави;
Територіальні органи, територіальні підрозділи ДМС, органи охорони державного кордону та органи СБУ звертаються з адміністративним позовом про їх примусове видворення до місцевого загального суду за місцезнаходженням відповідного органу, підрозділу та в порядку передбаченому розділом 3 глави 1 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 Кодексу адміністративного судочинства України].<br />
+
* якщо іноземці, прийняті відповідно до міжнародного договору про реадмісію, не мають законних підстав для перебування на території України та якщо між Україною і країною громадянської належності чи країною попереднього постійного проживання таких осіб відсутній договір про реадмісію;
У разі наявності обґрунтованих підстав вважати, що іноземець або особа без громадянства, стосовно якого подано адміністративний позов про примусове видворення, не має документа, що дає право на виїзд з України, ухилятиметься від виконання рішення про його примусове видворення, перешкоджатиме проведенню процедури видворення або якщо існує ризик його втечі, адміністративний суд за клопотанням органу (підрозділу), який подав такий позов, може прийняти одне з таких рішень:<br />
+
* якщо іноземець, стосовно якого прийнято рішення про скасування дозволу на імміграцію, не виїхав з України протягом місяця з дня отримання копії такого рішення, за винятком випадків, коли особа оскаржила рішення про скасування дозволу на імміграцію до суду,- до набрання рішенням суду законної сили.
* взяти особу на поруки підприємства, установи чи організації;
+
*
* зобов’язати іноземця або особу без громадянства внести заставу;
+
 
* затримати іноземця або особу без громадянства з поміщенням до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні.
+
'''Адміністративні справи щодо примусового видворення суд розглядає у п’ятиденний строк з дня подання позовної заяви. Копії судових рішень у визначених адміністративних справах невідкладно видаються особам, які брали участь у справі.'''
Строк затримання іноземців та осіб без громадянства в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, не може перевищувати '''шести місяців'''. У разі наявності умов, за яких неможливо забезпечити примусове видворення особи у зазначений строк або прийняти рішення за заявою про визнання її біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, цей строк може бути продовжений, але не більш як на дванадцять місяців.
+
 
Умовами, за яких неможливо забезпечити примусове видворення особи, є:
+
'''Примусове видворення передбачає''': виявлення порушника, поміщення його в пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України (далі ПТПІ), документальне оформлення примусового видворення, подальше супроводження іноземця до пункту пропуску через державний кордон України чи до країни походження.
 +
 
 +
У разі наявності обґрунтованих підстав вважати, що іноземець або особа без громадянства, стосовно якого подано адміністративний позов про примусове видворення, не має документа, що дає право на виїзд з України, ухилятиметься від виконання рішення про його примусове видворення, перешкоджатиме проведенню процедури видворення або якщо існує ризик його втечі, адміністративний суд за клопотанням органу (підрозділу), який подав такий позов, може прийняти одне з таких рішень:
 +
* взяти особу на поруки підприємства, установи чи організації;
 +
* зобов’язати іноземця або особу без громадянства внести заставу;
 +
* затримати іноземця або особу без громадянства з поміщенням до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні.
 +
*
 +
Строк затримання іноземців та осіб без громадянства в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, не може перевищувати шести місяців. У разі наявності умов, за яких неможливо забезпечити примусове видворення особи у зазначений строк або прийняти рішення за заявою про визнання її біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, цей строк може бути продовжений, але не більш як на дванадцять місяців.  
 +
 
 +
'''До уваги!''' Примусове видворення не може бути забезпечено за таких умов:  
 
* відсутність співпраці з боку іноземця або особи без громадянства під час процедури його ідентифікації;
 
* відсутність співпраці з боку іноземця або особи без громадянства під час процедури його ідентифікації;
* неодержання інформації з країни громадянської належності іноземця або країни походження особи без громадянства чи документів, необхідних для ідентифікації особи.
+
* неодержання інформації з країни громадянської належності іноземця або країни походження особи без громадянства чи документів, необхідних для ідентифікації особи.
Адміністративні справи щодо примусового видворення суд розглядає у '''п’ятиденний строк з дня подання позовної заяви'''.
+
 
Копії судових рішень у визначених цією статтею адміністративних справах невідкладно видаються особам, які брали участь у справі.
+
'''Рішення суду про примусове видворення іноземця виконується органом або підрозділом, який його ініціював.''' Для здійснення контролю та охорони іноземців, стосовно яких прийнято рішення про примусове видворення за межі України, наказом відповідного органу призначається супровід, який супроводжує іноземця територією України до пункту пропуску через державний кордон, через який заплановано виїзд або до країни походження, чи третьої країни.
 +
 
 +
'''Виконання рішень адміністративного суду про примусове видворення''' іноземця за позовом органу СБУ здійснюється територіальним органом, територіальним підрозділом ДМС за територіальністю.
 +
 
 +
Так, орган, який здійснює примусове видворення іноземця або особи, без громадянства не пізніше ніж за дві доби до видворення іноземця повідомляє ДМС або Департаменту аналізу та оцінки інформації Адміністрації Держприкордонслужби України про таке видворення.
 +
 
 +
Супроводження осіб, що видворяються у поїздах, здійснюються у взаємодії з працівниками поліції.
 +
 
 +
Акт приймання-передавання іноземців або осіб без громадянства та рішення про примусове повернення чи видворення складається окремо на кожну особу у двох примірниках та підписується сторонами після вильоту/виїзду іноземця за межі України.
 +
 
 +
Перші примірники згаданих документів після вильоту/виїзду іноземця до країни походження залишаються в представника територіального органу, територіального підрозділу ДМС, органу охорони державного кордону, що приймав рішення чи ініціював його, та долучаються до особової справи затриманого.
 +
 
 +
Інші примірники акта надаються органу (підрозділу) охорони державного кордону, через пункт пропуску державного кордону якого здійснювалося видворення.
 +
 
 +
== Оскарження рішень про примусове повернення чи примусове видворення ==
 +
 
 +
'''Рішення органів ДМС, органів охорони державного кордону та органів СБУ про примусове повернення може бути оскаржено до суду.'''
 +
 
 +
Так, після оголошення іноземцю рішення про примусове повернення посадові особи з’ясовують у іноземця намір оскаржити згадане рішення. У разі висловлення іноземцем наміру оскаржити це рішення негайно повідомляється центр надання правової допомоги, якщо іноземець самостійно не уклав угоду з адвокатом.
 +
 
 +
'''Зверніть увагу!''' Оскарження рішень про примусове повернення або примусове видворення зупиняє їх дію, якщо іноземець оскаржив це рішення у встановленому законом порядку до суду - у межах строків, визначених частинами другою-четвертою статті 288 Кодексу адміністративного судочинства України, незалежно від того, чи суд у порядку забезпечення адміністративного позову відповідною ухвалою зупинив дію рішення суб’єкта владних повноважень або його окремих положень, що оскаржуються.
 +
 
 +
Отже, рішення про примусове повернення іноземців або осіб без громадянства в країну походження або третю країну оскаржуються до адміністративного суду за місцем знаходженням органу, що його прийняв та розглядаються у п’ятиденний строк з дня подання позовної заяви.
 +
 
 +
Рішення суду першої інстанції про примусове повернення іноземців або осіб без громадянства в країну походження або третю країну та примусове видворення можуть бути оскаржені в апеляційному порядку в п’ятиденний строк з дня їх проголошення.
  
== Виконання постанови про примусове видворення ==
+
Зазначені судові рішення набирають законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, а в разі їх оскарження - з моменту проголошення судового рішення суду апеляційної інстанції.
  
Рішення суду про примусове видворення іноземця виконується органом або підрозділом, який його ініціював. Для здійснення контролю та охорони іноземців, стосовно яких прийнято рішення про примусове видворення  за межі України, наказом відповідного органу призначається супровід, який супроводжує  іноземця територією України до пункту пропуску через державний кордон, через який заплановано виїзд або до країни походження, чи третьої країни.
+
Судові рішення (постанови, ухвали) першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку та судові рішення апеляційної інстанції, прийняті за результатами розгляду апеляційної скарги, можуть бути оскаржені в касаційному порядку.
Виконання рішень адміністративного суду про примусове видворення іноземця за позовом органу СБУ здійснюється територіальним органом, територіальним підрозділом ДМС за територіальністю. <br />
 
Орган, який здійснює примусове видворення іноземця або особи, без громадянства не пізніше ніж за дві доби до видворення іноземця повідомляє ДМС або Департаменту аналізу та оцінки інформації Адміністрації Держприкордонслужби України про таке видворення.<br />
 
Супроводження осіб, що видворяються у поїздах, здійснюються у взаємодії з працівниками поліції.<br />
 
Акт приймання-передавання іноземців або осіб без громадянства та рішення про примусове повернення чи видворення складається окремо на кожну особу у двох примірниках та підписується сторонами після вильоту/виїзду іноземця за межі України.<br />
 
Перші примірники згаданих документів після вильоту/виїзду іноземця до країни походження залишаються в представника територіального органу, територіального підрозділу ДМС, органу охорони державного кордону, що приймав рішення чи ініціював його, та долучаються до особової справи затриманого.<br />
 
Інші примірники акта надаються органу (підрозділу) охорони державного кордону, через пункт пропуску державного кордону якого здійснювалося видворення.
 
  
== Оскарження рішення про примусове повернення та примусове видворення ==
+
'''Важливо!''' За подання до адміністративного суду позовних заяв та апеляційних скарг у справах щодо оскарження рішень про примусове повернення іноземців або осіб без громадянства в країну походження або третю країну та примусове видворення судовий збір не сплачується.
  
Рішень про примусове повернення іноземців або осіб без громадянства в країну походження або третю країну можуть бути оскаржені до адміністративного суду за місцем знаходженням органу, що його прийняв та розглядаються '''у п’ятиденний строк з дня подання позовної заяви'''.<br />
 
Рішення суду першої інстанції про примусове повернення іноземців або осіб без громадянства в країну походження або третю країну та примусове видворення можуть бути оскаржені в апеляційному порядку '''в п’ятиденний строк з дня їх проголошення'''. <br />
 
Зазначені судові рішення набирають законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, а в разі їх оскарження - з моменту проголошення судового рішення суду апеляційної інстанції.<br />
 
Судові рішення (постанови, ухвали) першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку та судові рішення апеляційної інстанції, прийняті за результатами розгляду апеляційної скарги, можуть бути оскаржені в касаційному порядку.<br />
 
За подання до адміністративного суду позовних заяв та апеляційних скарг у справах щодо оскарження рішень про примусове повернення іноземців або осіб без громадянства в країну походження або третю країну та примусове видворення судовий збір не сплачується.
 
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"

Версія за 15:24, 7 травня 2019

Нормативна база

Примусове повернення: підстави прийняття рішення, порядок та строки його виконання

Іноземці можуть бути примусово повернуті до країни походження чи третьої країни на підставі рішення органу ДМС або органу охорони державного кордону, або органу СБУ про примусове повернення чи примусово видворені на підставі винесеної за позовом цих органів/підрозділів постанови адміністративного суду про примусове видворення.

Підставами для прийняття рішення про примусове повернення іноземців до країни походження або третьої країни є:

 • дії, що порушують законодавство України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства;
 • дії, що суперечать інтересам забезпечення національної безпеки України чи охорони громадського порядку;
 • якщо це необхідно для охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України;
 • затримання іноземців органами охорони державного кордону у межах контрольованих прикордонних районів під час спроби або після незаконного перетинання державного кордону України.

Рішення про примусове повернення з України іноземця або особи без громадянства готується у двох примірниках, один з яких негайно видається іноземцю, стосовно якого воно прийнято, а інший залишається в органі, який його прийняв.

У такому рішенні обов’язково зазначається підстави його прийняття, строк, протягом якого іноземець або особа без громадянства повинні виїхати з України та який не повинен перевищувати 30 днів з дня прийняття рішення, порядок оскарження та наслідки невиконання.

Про підстави прийняття такого рішення протягом 24 годин інформують прокурора за територіальністю.

Зверніть увагу! Рішення про примусове повернення іноземців та осіб без громадянства може супроводжуватися забороною щодо подальшого в'їзду в Україну строком на три роки. Строк заборони щодо подальшого в'їзду в Україну обчислюється з дня винесення такого рішення, а у паспортному документі іноземця проставляється відмітка про заборону в’їзду.

Відтак, іноземець або особа без громадянства зобов'язані самостійно залишити територію України у строк, зазначений у рішенні про примусове повернення. При цьому в паспортному документі іноземця або особи без громадянства скасовується віза і вилучаються документи, що підтверджують законні підстави перебування в Україні та проставляється відповідний штамп.

Окрім цього, начальником територіального органу, територіального підрозділу ДМС та органу СБУ, яким прийнято рішення, надсилається відповідний запит до Головного центру обробки спеціальної інформації Держприкордонслужби (далі - ГЦОСІ). Інформація на виконання такого запиту, про перетинання іноземцем державного кордону на виїзд з України, надається у місячний строк після його отримання.

До уваги! Невиконання іноземцем або особою без громадянства рішення про примусове повернення тягне за собою наслідок примусового видворення.

Особливості примусового видворення: підстави прийняття рішення, виконання постанови про примусове видворення

Підставами для подання позову про примусове видворення іноземців є:

 • невиконання іноземцем в установлений строк без поважних причин рішення про примусове повернення;
 • наявність обґрунтованих підстав вважати, що іноземець ухилятиметься від виконання рішення про примусове повернення, крім випадків затримання іноземця за незаконне перетинання державного кордону України поза пунктами пропуску через державний кордон України та його передачі прикордонним органам суміжної держави;
 • якщо іноземці, прийняті відповідно до міжнародного договору про реадмісію, не мають законних підстав для перебування на території України та якщо між Україною і країною громадянської належності чи країною попереднього постійного проживання таких осіб відсутній договір про реадмісію;
 • якщо іноземець, стосовно якого прийнято рішення про скасування дозволу на імміграцію, не виїхав з України протягом місяця з дня отримання копії такого рішення, за винятком випадків, коли особа оскаржила рішення про скасування дозволу на імміграцію до суду,- до набрання рішенням суду законної сили.

Адміністративні справи щодо примусового видворення суд розглядає у п’ятиденний строк з дня подання позовної заяви. Копії судових рішень у визначених адміністративних справах невідкладно видаються особам, які брали участь у справі.

Примусове видворення передбачає: виявлення порушника, поміщення його в пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України (далі ПТПІ), документальне оформлення примусового видворення, подальше супроводження іноземця до пункту пропуску через державний кордон України чи до країни походження.

У разі наявності обґрунтованих підстав вважати, що іноземець або особа без громадянства, стосовно якого подано адміністративний позов про примусове видворення, не має документа, що дає право на виїзд з України, ухилятиметься від виконання рішення про його примусове видворення, перешкоджатиме проведенню процедури видворення або якщо існує ризик його втечі, адміністративний суд за клопотанням органу (підрозділу), який подав такий позов, може прийняти одне з таких рішень:

 • взяти особу на поруки підприємства, установи чи організації;
 • зобов’язати іноземця або особу без громадянства внести заставу;
 • затримати іноземця або особу без громадянства з поміщенням до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні.

Строк затримання іноземців та осіб без громадянства в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, не може перевищувати шести місяців. У разі наявності умов, за яких неможливо забезпечити примусове видворення особи у зазначений строк або прийняти рішення за заявою про визнання її біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, цей строк може бути продовжений, але не більш як на дванадцять місяців.

До уваги! Примусове видворення не може бути забезпечено за таких умов:

 • відсутність співпраці з боку іноземця або особи без громадянства під час процедури його ідентифікації;
 • неодержання інформації з країни громадянської належності іноземця або країни походження особи без громадянства чи документів, необхідних для ідентифікації особи.

Рішення суду про примусове видворення іноземця виконується органом або підрозділом, який його ініціював. Для здійснення контролю та охорони іноземців, стосовно яких прийнято рішення про примусове видворення за межі України, наказом відповідного органу призначається супровід, який супроводжує іноземця територією України до пункту пропуску через державний кордон, через який заплановано виїзд або до країни походження, чи третьої країни.

Виконання рішень адміністративного суду про примусове видворення іноземця за позовом органу СБУ здійснюється територіальним органом, територіальним підрозділом ДМС за територіальністю.

Так, орган, який здійснює примусове видворення іноземця або особи, без громадянства не пізніше ніж за дві доби до видворення іноземця повідомляє ДМС або Департаменту аналізу та оцінки інформації Адміністрації Держприкордонслужби України про таке видворення.

Супроводження осіб, що видворяються у поїздах, здійснюються у взаємодії з працівниками поліції.

Акт приймання-передавання іноземців або осіб без громадянства та рішення про примусове повернення чи видворення складається окремо на кожну особу у двох примірниках та підписується сторонами після вильоту/виїзду іноземця за межі України.

Перші примірники згаданих документів після вильоту/виїзду іноземця до країни походження залишаються в представника територіального органу, територіального підрозділу ДМС, органу охорони державного кордону, що приймав рішення чи ініціював його, та долучаються до особової справи затриманого.

Інші примірники акта надаються органу (підрозділу) охорони державного кордону, через пункт пропуску державного кордону якого здійснювалося видворення.

Оскарження рішень про примусове повернення чи примусове видворення

Рішення органів ДМС, органів охорони державного кордону та органів СБУ про примусове повернення може бути оскаржено до суду.

Так, після оголошення іноземцю рішення про примусове повернення посадові особи з’ясовують у іноземця намір оскаржити згадане рішення. У разі висловлення іноземцем наміру оскаржити це рішення негайно повідомляється центр надання правової допомоги, якщо іноземець самостійно не уклав угоду з адвокатом.

Зверніть увагу! Оскарження рішень про примусове повернення або примусове видворення зупиняє їх дію, якщо іноземець оскаржив це рішення у встановленому законом порядку до суду - у межах строків, визначених частинами другою-четвертою статті 288 Кодексу адміністративного судочинства України, незалежно від того, чи суд у порядку забезпечення адміністративного позову відповідною ухвалою зупинив дію рішення суб’єкта владних повноважень або його окремих положень, що оскаржуються.

Отже, рішення про примусове повернення іноземців або осіб без громадянства в країну походження або третю країну оскаржуються до адміністративного суду за місцем знаходженням органу, що його прийняв та розглядаються у п’ятиденний строк з дня подання позовної заяви.

Рішення суду першої інстанції про примусове повернення іноземців або осіб без громадянства в країну походження або третю країну та примусове видворення можуть бути оскаржені в апеляційному порядку в п’ятиденний строк з дня їх проголошення.

Зазначені судові рішення набирають законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, а в разі їх оскарження - з моменту проголошення судового рішення суду апеляційної інстанції.

Судові рішення (постанови, ухвали) першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку та судові рішення апеляційної інстанції, прийняті за результатами розгляду апеляційної скарги, можуть бути оскаржені в касаційному порядку.

Важливо! За подання до адміністративного суду позовних заяв та апеляційних скарг у справах щодо оскарження рішень про примусове повернення іноземців або осіб без громадянства в країну походження або третю країну та примусове видворення судовий збір не сплачується.


Цікаво! Узагальнення судової практики розгляду спорів щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту (2017-2011 роки), підготовлено Представництвом Агентства ООН у справах біженців в Україні -

Файл:Національна судова практика розгляду спорів щодо примусового видворення.docx

Детально див.: https://www.unhcr.org/ua/resources