Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 15:20, 8 січня 2024, створена Valentyna.nykonchuk (обговорення | внесок)

(різн.) ← Попередня версія | Затверджена версія (різн.) | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)

Нормативна база

Предмет злочину

Неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які пропонують, обіцяють, надають або одержують без законних на те підстав (стаття 3641 ККУ).

Розмір неправомірної вигоди:

 • значний - 100 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян*;
 • великий - у 200 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян*;
 • особливо великий - у 500 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян*.

_________________
* Неоподаткований мінімум доходів громадян в частині кваліфікації кримінальних правопорушень встановлюється на рівні податкової пільги, що в свою чергу дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року (Податковий кодекс України) - тобто, в 2024 році неоподаткований мінімум доходів громадян становить 1514 гривні (стаття 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік").

Суб'єкт

Спеціальний суб’єкт злочину - службова особа.

Службові особи:

 1. особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом;
 2. посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, у тому числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для державного органу або державного підприємства), а також іноземні третейські судді, особи, уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку, альтернативному судовому, посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені), члени міжнародних парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів.

Службові особи, які займають відповідальне становище - особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364 ККУ, посади яких згідно із статтею 6 Закону України "Про державну службу" належать до категорії "Б", судді, прокурори, слідчі і дізнавачі, а також інші, крім осіб, які займають особливо відповідальне становище, керівники і заступники керівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць.

Службові особи, які займають особливо відповідальне становище:

 1. Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів, Голова та член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Голова та член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Голова та державний уповноважений Антимонопольного комітету України, Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Голова Фонду державного майна України, його перший заступник та заступники, Голова та член Центральної виборчої комісії, народні депутати України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Директор Національного антикорупційного бюро України, Директор Бюро економічної безпеки України, Директор Державного бюро розслідувань, Генеральний прокурор, його перший заступник та заступники, Голова Конституційного Суду України, його заступники та судді Конституційного Суду України, Голова Верховного Суду, його перший заступник, заступники та судді Верховного Суду, голови вищих спеціалізованих судів, їх заступники та судді вищих спеціалізованих судів, Голова Національного банку України, його перший заступник та заступники, Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник та заступники, Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим, його перший заступник та заступники, радники та помічники Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України;
 2. особи, посади яких згідно із статтею 6 Закону України "Про державну службу" належать до категорії "А";
 3. особи, посади яких згідно із статтею 14 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до першої та другої категорій посад в органах місцевого самоврядування.

Об'єктивна сторона злочину

→ Прийняття пропозиції надати службовій особі неправомірну вигоду для себе чи третьої особи;
→ прийняття обіцянки надати службовій особі неправомірну вигоду для себе чи третьої особи;
→ одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи;
→ прохання надати неправомірну вигоду для себе чи третьої особи, -

за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.

Склад злочину - формальний, тобто незалежно від того чи настали суспільно-небезпечні наслідки, злочин вважається закінченим з моменту вчинення відповідного діяння.

Суб'єктивна сторона злочину

Суб’єктивна сторона статті 368 ККУ характеризується:

 • вчиненням суб'єктом діяння з прямим умислом, тобто особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачала його суспільно небезпечні наслідки та бажала їх настання.
 • наявністю у особи корисливого мотиву та відповідна мета – задовольнити інтереси самої службової особи чи третіх осіб.

Кваліфікуючі ознаки статті 368 ККУ

 1. Неправомірна вигода у значному розмірі;
 2. неправомірна вигода у великому розмірі;
 3. вчинена службовою особою, яка займає відповідальне становище;
 4. за попередньою змовою групою осіб;
 5. повторно;
 6. поєднана з вимаганням неправомірної вигоди.

Особливо кваліфікуючі ознаки статті 368 ККУ

 1. Неправомірна вигода в особливо великому розмірі;
 2. неправомірна вигода вчинена службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.
Для врахування!