Відмінності між версіями «Приватизація житлового приміщення за відсутності ордеру»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук
 
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==<br>
+
= Нормативна база =
 +
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10 Житловий Кодекс Української РСР]
 +
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2482-12 Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду»]
 +
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/470-84-%D0%BF Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР]
 +
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0109-10 Про затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян]
  
Житловий Кодекс Української РСР
+
== Вступ ==
  
Закон України «Про приватизацію державного житлового
+
'''Ордер на квартиру''' – документ, який дозволяє заселитися в нерухомість державного житлового фонду. Згідно з правилами, описаними в [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/470-84-%D0%BF Постанові №470-84-п] ордер видається виключно на вільний будинок або квартиру..
                              фонду»
 
Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР
 
Про затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян
 
 
 
Ордер на квартиру – документ, який дозволяє заселитися в нерухомість державного житлового фонду. Згідно з правилами, описаними в Постанові №470-84-п, ордер видається виключно на вільний будинок або квартиру.
 
Згідно Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян (Наказ №396 від 16.12.2009р.), - до органу приватизації потрібно подати пакет документів, що визначений у п. 18 Положення, в тому числі копію ордеру про надання житлової площі.  
 
  
Нерідко трапляється, що копію такого ордеру не можливо знайти в жодному органі влади, архіві, комунальних підприємствах, тощо. Звичайно, що це документ сурової звітності та вище перелічені органи несуть відповідальність за їх збереження. Однак, Вам потрібно приватизувати житло, а про відповідальність органів Ви волієте подумати пізніше, після приватизації. Як реалізувати своє право на приватизацію та оформити право власності на своє законно отримане житло без ордера?
+
== Перелік документів,які подаються  до органів приватизації ==
В першу чергу, - Вам потрібно в судовому порядку доказати своє законне право користування житловим приміщенням. Для цього Вам знадобляться будь – які документи, які містять інформацію про час вселення та реєстрацію в це помешкання; про Ваше місце праці та отримання помешкання згідно з протоколом, рішенням, тощо організації; договір найму з обслуговуючим підприємством; технічна документація на квартиру; квитанції про сплату комунальних послуг; книги квартирного обліку чи інші документи, що стосуються отримання житла; покази свідків – сусідів, родичів; акт обслуговуючої організації про місце проживання; довідка про склад сім’ї; будинкова книга; тощо. Чим більше у Вас таких документів, ти легше Вам доказати своє право на приватизацію без ордеру про надання житлової площі.  
+
Згідно [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0109-10 Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян]  - до органу приватизації потрібно подати пакет документів, що визначений у п. 18 Положення, в тому числі копію ордеру про надання житлової площі.
Згідно з Правилами обліку громадян, які  потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР (Постанова №470 від 11.12.1984р.) – ордер дійсний протягом 30 днів і при вселенні громадянин здає ордер в житлово – експлуатаційну контору, а за її відсутності – відповідному підприємству, установі, організації як документ сурової звітності.  
+
* заява на приватизацію квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі;
 +
* копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї (для осіб, які не досягли 14 років, копії свідоцтв про народження), які проживають разом з ним;
 +
* копії довідок про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податку громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї, які проживають разом з ним (крім випадків, коли через свої релігійні переконання особи відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 +
* копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини між членами сім’ї (свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, тощо);
 +
* довідки про реєстрацію місця проживання громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї, зареєстрованих у квартирі (будинку), жилому приміщенні в гуртожитку, кімнаті у комунальній квартирі;
 +
* технічний паспорт на квартиру (кімнату, жилий блок, секцію) у житловому будинку (гуртожитку), а на одноквартирний будинок - технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок;
 +
* копія ордера на жиле приміщення або ордера на жилу площу в гуртожитку;
 +
* документ, що підтверджує невикористання ним та членами його сім’ї житлових чеків для приватизації державного житлового фонду;
 +
* копія документа, що підтверджує право на пільгові умови приватизації відповідно до законодавства (за наявності);
 +
* заява-згода тимчасово відсутніх членів сім’ї наймача на приватизацію квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі.
 +
'''Громадяни, які проживають у гуртожитку до заяви також додають''':
 +
* витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність у власності житла;
 +
* копію договору найму жилого приміщення та/або копію договору оренди житла;
 +
* форму первинної облікової документації № 028/о "Консультаційний висновок спеціаліста" з відміткою про відсутність захворювання на туберкульоз.
 +
* За малолітніх та неповнолітніх членів сім’ї наймача рішення щодо приватизації житла приймають батьки (усиновлювачі) або опікуни. Згоду на участь у приватизації дітей батьки (усиновлювачі) або опікуни засвідчують своїми підписами у заяві біля прізвища дитини.
 +
'''Прийняті документи реєструються органом приватизації в окремому журналі.'''
 +
 
 +
Нерідко трапляється, що копію такого ордеру не можливо знайти в жодному органі влади, архіві, комунальних підприємствах, тощо. Звичайно, що це документ сурової звітності та вище перелічені органи несуть відповідальність за їх збереження. Однак, Вам потрібно приватизувати житло, а про відповідальність органів Ви волієте подумати пізніше, після приватизації.  
 +
 
 +
Як реалізувати своє право на приватизацію та оформити право власності на своє законно отримане житло без ордера?
 +
 
 +
В першу чергу, Вам потрібно в судовому порядку доказати своє законне право користування житловим приміщенням. Для цього Вам знадобляться будь – які документи, які містять інформацію про час вселення та реєстрацію в це помешкання; про Ваше місце праці та отримання помешкання згідно з протоколом, рішенням, тощо організації; договір найму з обслуговуючим підприємством; технічна документація на квартиру; квитанції про сплату комунальних послуг; книги квартирного обліку чи інші документи, що стосуються отримання житла; покази свідків – сусідів, родичів; акт обслуговуючої організації про місце проживання; довідка про склад сім’ї; будинкова книга; тощо. Чим більше у Вас таких документів, ти легше Вам доказати своє право на приватизацію без ордеру про надання житлової площі.
 +
Згідно з П[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/470-84-%D0%BF равилами обліку громадян, які  потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР– ордер дійсний протягом 30 днів і при вселенні громадянин здає ордер в житлово – експлуатаційну контору, а за її відсутності – відповідному підприємству, установі, організації як документ сурової звітності.  
 
Отже, ніякого обов’язку зберігати копію такого ордеру у Вас немає і Ви не несете відповідальність за халатність тих чи інших органів, установ, організацій в разі зникнення архівних документів.  
 
Отже, ніякого обов’язку зберігати копію такого ордеру у Вас немає і Ви не несете відповідальність за халатність тих чи інших органів, установ, організацій в разі зникнення архівних документів.  
Згідно ст. 2 ЗУ «Про приватизацію державного житлового фонду» визначений вичерпний перелік об’єктів, що не підлягають приватизації, а це:  
+
 
квартири-музеї; квартири (будинки),   житлові  приміщення  у  гуртожитках,  розташовані  на територіях  закритих  військових поселень, підприємств, установ та організацій,  природних  та  біосферних заповідників, національних парків,    ботанічних    садів,    дендрологічних,    зоологічних, регіональних  ландшафтних парків, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва,  історико-культурних  заповідників,  музеїв; квартири (будинки),  житлові  приміщення  у  гуртожитках,  що перебувають в аварійному стані (в яких неможливо забезпечити безпечне проживання людей); квартири  (кімнати,  будинки),  віднесені у встановленому порядку  до  числа  службових, а також квартири (будинки), житлові приміщення  у  гуртожитках,  розташовані  в  зоні  безумовного (обов'язкового)  відселення,   забрудненій  внаслідок  аварії  на Чорнобильській АЕС.
+
Згідно [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2482-12 ст. 2 Закону України  «Про приватизацію державного житлового фонду»] визначений вичерпний перелік об’єктів, що не підлягають приватизації, а це:  
Якщо Ваше помешкання не відноситься до об’єктів, що не підлягають приватизації, - то і підстав для відмови у приватизації в органу приватизації – немає, оскільки відсутність документів на право вселення і проживання не може бути поставлена Вам в провину, бо такі документи передаються після вселення ЖЕКу, який і повинен забезпечити їх належне збереження.  
+
* квартири-музеї;  
 +
 
 +
* квартири (будинки),житлові  приміщення  у  гуртожитках,  розташовані  на територіях  закритих  військових поселень, підприємств, установ та організацій,  природних  та  біосферних заповідників, національних парків,    ботанічних    садів,    дендрологічних,    зоологічних, регіональних  ландшафтних парків, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва,  історико-культурних  заповідників,  музеїв;
 +
* квартири (будинки),  житлові  приміщення  у  гуртожитках,  що перебувають в аварійному стані (в яких неможливо забезпечити безпечне проживання людей);
 +
* квартири  (кімнати,  будинки),  віднесені у встановленому порядку  до  числа  службових, а також квартири (будинки), житлові приміщення  у  гуртожитках,  розташовані  в  зоні  безумовного (обов'язкового)  відселення, забрудненій  внаслідок  аварії  на Чорнобильській АЕС.
 +
Якщо Ваше помешкання не відноситься до об’єктів, що не підлягають приватизації, - то і підстав для відмови у приватизації в органу приватизації – немає, оскільки відсутність документів на право вселення і проживання не може бути поставлена Вам в провину, бо такі документи передаються після вселення ЖЕКу, який і повинен забезпечити їх належне збереження.  
 
Отже, спершу подайте запити про надання Вам копії ордеру у всі можливі архіви, установи, організації і в разі відсутності ордеру або ненадання Вам відповіді взагалі – зберіть всі наявні та можливі докази отримання Вами квартири у законний спосіб та законне вселення у помешкання, тривале його користування, тощо. На підставі цих документів та відмови  органу приватизації у зв’язку з неподанням Вами копії ордеру – звертайтесь в суд.
 
Отже, спершу подайте запити про надання Вам копії ордеру у всі можливі архіви, установи, організації і в разі відсутності ордеру або ненадання Вам відповіді взагалі – зберіть всі наявні та можливі докази отримання Вами квартири у законний спосіб та законне вселення у помешкання, тривале його користування, тощо. На підставі цих документів та відмови  органу приватизації у зв’язку з неподанням Вами копії ордеру – звертайтесь в суд.
[[Категорія:Доробити]]
+
 
 +
[[Категорія:Житлове право]]

Поточна версія на 08:59, 9 жовтня 2019

Нормативна база

Вступ

Ордер на квартиру – документ, який дозволяє заселитися в нерухомість державного житлового фонду. Згідно з правилами, описаними в Постанові №470-84-п ордер видається виключно на вільний будинок або квартиру..

Перелік документів,які подаються до органів приватизації

Згідно Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян - до органу приватизації потрібно подати пакет документів, що визначений у п. 18 Положення, в тому числі копію ордеру про надання житлової площі.

 • заява на приватизацію квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі;
 • копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї (для осіб, які не досягли 14 років, копії свідоцтв про народження), які проживають разом з ним;
 • копії довідок про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податку громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї, які проживають разом з ним (крім випадків, коли через свої релігійні переконання особи відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 • копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини між членами сім’ї (свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, тощо);
 • довідки про реєстрацію місця проживання громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї, зареєстрованих у квартирі (будинку), жилому приміщенні в гуртожитку, кімнаті у комунальній квартирі;
 • технічний паспорт на квартиру (кімнату, жилий блок, секцію) у житловому будинку (гуртожитку), а на одноквартирний будинок - технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок;
 • копія ордера на жиле приміщення або ордера на жилу площу в гуртожитку;
 • документ, що підтверджує невикористання ним та членами його сім’ї житлових чеків для приватизації державного житлового фонду;
 • копія документа, що підтверджує право на пільгові умови приватизації відповідно до законодавства (за наявності);
 • заява-згода тимчасово відсутніх членів сім’ї наймача на приватизацію квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі.

Громадяни, які проживають у гуртожитку до заяви також додають:

 • витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність у власності житла;
 • копію договору найму жилого приміщення та/або копію договору оренди житла;
 • форму первинної облікової документації № 028/о "Консультаційний висновок спеціаліста" з відміткою про відсутність захворювання на туберкульоз.
 • За малолітніх та неповнолітніх членів сім’ї наймача рішення щодо приватизації житла приймають батьки (усиновлювачі) або опікуни. Згоду на участь у приватизації дітей батьки (усиновлювачі) або опікуни засвідчують своїми підписами у заяві біля прізвища дитини.

Прийняті документи реєструються органом приватизації в окремому журналі.

Нерідко трапляється, що копію такого ордеру не можливо знайти в жодному органі влади, архіві, комунальних підприємствах, тощо. Звичайно, що це документ сурової звітності та вище перелічені органи несуть відповідальність за їх збереження. Однак, Вам потрібно приватизувати житло, а про відповідальність органів Ви волієте подумати пізніше, після приватизації.

Як реалізувати своє право на приватизацію та оформити право власності на своє законно отримане житло без ордера?

В першу чергу, Вам потрібно в судовому порядку доказати своє законне право користування житловим приміщенням. Для цього Вам знадобляться будь – які документи, які містять інформацію про час вселення та реєстрацію в це помешкання; про Ваше місце праці та отримання помешкання згідно з протоколом, рішенням, тощо організації; договір найму з обслуговуючим підприємством; технічна документація на квартиру; квитанції про сплату комунальних послуг; книги квартирного обліку чи інші документи, що стосуються отримання житла; покази свідків – сусідів, родичів; акт обслуговуючої організації про місце проживання; довідка про склад сім’ї; будинкова книга; тощо. Чим більше у Вас таких документів, ти легше Вам доказати своє право на приватизацію без ордеру про надання житлової площі.

Згідно з Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР – ордер дійсний протягом 30 днів і при вселенні громадянин здає ордер в житлово – експлуатаційну контору, а за її відсутності – відповідному підприємству, установі, організації як документ сурової звітності. 

Отже, ніякого обов’язку зберігати копію такого ордеру у Вас немає і Ви не несете відповідальність за халатність тих чи інших органів, установ, організацій в разі зникнення архівних документів.

Згідно ст. 2 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» визначений вичерпний перелік об’єктів, що не підлягають приватизації, а це:

 • квартири-музеї;
 • квартири (будинки),житлові приміщення у гуртожитках, розташовані на територіях закритих військових поселень, підприємств, установ та організацій, природних та біосферних заповідників, національних парків, ботанічних садів, дендрологічних, зоологічних, регіональних ландшафтних парків, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, історико-культурних заповідників, музеїв;
 • квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, що перебувають в аварійному стані (в яких неможливо забезпечити безпечне проживання людей);
 • квартири (кімнати, будинки), віднесені у встановленому порядку до числа службових, а також квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, розташовані в зоні безумовного (обов'язкового) відселення, забрудненій внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
Якщо Ваше помешкання не відноситься до об’єктів, що не підлягають приватизації, - то і підстав для відмови у приватизації в органу приватизації – немає, оскільки відсутність документів на право вселення і проживання не може бути поставлена Вам в провину, бо такі документи передаються після вселення ЖЕКу, який і повинен забезпечити їх належне збереження. 

Отже, спершу подайте запити про надання Вам копії ордеру у всі можливі архіви, установи, організації і в разі відсутності ордеру або ненадання Вам відповіді взагалі – зберіть всі наявні та можливі докази отримання Вами квартири у законний спосіб та законне вселення у помешкання, тривале його користування, тощо. На підставі цих документів та відмови органу приватизації у зв’язку з неподанням Вами копії ордеру – звертайтесь в суд.